bérmentetlen mn és hsz (rég, Posta)

I. mn 14B1

’a feladó által le nem rótt kézbesítési díjú, ill. a címzett számára más okból kézbesítési díjjal terhelt 〈küldemény〉’ ❖ bérmentetlen levelet mutatott neki a postatiszt (1845 Nagy Ignác C3249, 83) | nem mondhatom, hogy rendesen ne érkeznének kezemhez a hozzám intézett levelek, kivévén, ha bérmentetlenek (1868 Kossuth Lajos CD32) | a bérmentetlen csomagok az egész csomag-forgalomnak még mintegy 45%-ra rugnak (1893 PallasLex. CD02) | a bérmentetlen küldemények kezelése munkatöbblettel jár (1922 RévaiNagyLex. C5711, 609).

a. ’a címzett számára díjfizetési kötelezettséggel járó 〈kézbesítés(i mód)〉’ ❖ a’ levelek egészen bérmentesen, vagy bérmentetlenül küldethetnek el (1844 Pesti Hírlap CD61) | A 6-8 ivre terjedő műnek előfizetési ára helyben és vidékre bérmentetlen megküldéssel 30, bérmentessel pedig 40 pkr (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A közönség érdeke […] megkivánja, hogy a bérmentetlen küldés lehetősége legalább bizonyos mérvig fenntartassék (1911 RévaiNagyLex. C5699, 171).

II. hsz 0

’a címzett számára díjfizetési kötelezettséggel terhelten’ ❖ [a darabot szíveskedjék] bérmentetlen elszállíttatni (1864 Tompa Mihály C0220, 238).

bérmentetlen melléknév és határozószó (rég, Posta)
I. melléknév 14B1
a feladó által le nem rótt kézbesítési díjú, ill. a címzett számára más okból kézbesítési díjjal terhelt 〈küldemény〉
bérmentetlen levelet mutatott neki a postatiszt
(1845 Nagy Ignác)
nem mondhatom, hogy rendesen ne érkeznének kezemhez a hozzám intézett levelek, kivévén, ha bérmentetlenek
(1868 Kossuth Lajos)
a bérmentetlen csomagok az egész csomag-forgalomnak még mintegy 45%-ra rugnak
(1893 PallasLex.)
a bérmentetlen küldemények kezelése munkatöbblettel jár
(1922 RévaiNagyLex.)
a.
a címzett számára díjfizetési kötelezettséggel járó 〈kézbesítés(i mód)
a’ levelek egészen bérmentesen, vagy bérmentetlenül küldethetnek el
(1844 Pesti Hírlap)
A 6-8 ivre terjedő műnek előfizetési ára helyben és vidékre bérmentetlen megküldéssel 30, bérmentessel pedig 40 pkrpengő krajcár
(1858 Vasárnapi Újság)
A közönség érdeke […] megkivánja, hogy a bérmentetlen küldés lehetősége legalább bizonyos mérvig fenntartassék
(1911 RévaiNagyLex.)
II. határozószó 0
a címzett számára díjfizetési kötelezettséggel terhelten
[a darabot szíveskedjék] bérmentetlen elszállíttatni
(1864 Tompa Mihály)

Beállítások