bérrendszer fn 4B (Közg)

1. (Munka)bérek megállapításának (elvi megalapozottságú) szabályzott egésze.’

1a. ’a bérezés (teljesítményt, munkakört, végzettséget stb. figyelembe vevő) elveinek és gyakorlatának rendszere, ill. ennek vmely gazdasági egységben érvényesülő, rendsz. vmely kiemelt szemponton alapuló típusa’ ❖ az állam az iparfelügyelet útján kiküszöbölheti a kizsákmányoló bérrendszereket (1938 Korunk Szava 2131001, 417) | a munkások teljesítménybérezéséről szóló kormányrendelet […] nagyrészt a vállalatokra bízta a bérrendszerek megválasztását (1958 Népszava aug. 17. C1502, 2) | Időbérrendszer alkalmazása esetén a munkabér a munkában töltött idő hosszától függően jár […]. E bérrendszerben a munkateljesítmény és munkabér között közvetlen összefüggés nincs (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050004, 76) | Kuncze Gábor belügyminiszter szerint tíz napon belül el kell készíteni a rendőrségnél bevezetett új bérrendszer szükséges korrekcióját (1997 Tények könyve CD37).

1b. (ritk) ’a (haszon)bérleti díjak megállapításának (a bérbe adandó ingatlan v. ingóság tulajdonságait figyelembe vevő) rendszere’ ❖ A földek helyes minősítése s az egységes bérrendszer még ma is álom (1937 Féja Géza 9138005, 248).

2. ’Bérfizetésen alapuló rendszer.’

2a. ’olyan munkaszervezési mód, rendszer, amelyben termelőtevékenységet jellemzően más számára (munka)bérért végeznek’ ❖ ha nagyobb birtokosaink a bérrendszert megismerik, pénzök is elég lesz, hogy gyárakat állitsanak, s munkát nyujtsanak azoknak, kik a földmivelésre nem alkalmasak (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [a munkások egyesületei] a munkást előkészítik a ma uralgó bér-rendszernek a jövőbeni társulati termelés módra való fokonkénti átmenetére (1877 Külföldi Viktor ford.–Jacoby 8262003, 11).

2b. (kissé rég) ’olyan vagyonkezelési, ill. gazdálkodási rendszer, amelyben bizonyos tevékenységet jellemzően másnak az ingatlanát v. ingóságát bérbe véve, bérben használva végeznek’ ❖ A sóárulási kezelést egészen át kell alakítani; az álladalmi javak gazdálkodását legnagyobb részben bérrendszerre kell átváltoztatni (1848 Kossuth Lajos CD32) | [a bérlők] 4–500 hold földet béreltek ki aránylag rövid időre, mert nálunk a hosszu idejü bérrendszer még nem ismeretes (1866 Alföld 8602001, 1) | még ma is czélszerűnek tapasztalják a nagybirtokosok […] birtokaikat tovább is ilynemű kezelésbe adni, sőt a bérrendszert még az eddiginél is jobban kiterjeszteni (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | És ez a bérrendszer, hogy a nőtlen munkások kénytelenek családnál bérelni lakást (1914 Móricz Zsigmond CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bérrendszer főnév 4B (Közg)
1.
(Munka)bérek megállapításának (elvi megalapozottságú) szabályzott egésze.
1a.
a bérezés (teljesítményt, munkakört, végzettséget stb. figyelembe vevő) elveinek és gyakorlatának rendszere, ill. ennek vmely gazdasági egységben érvényesülő, rendsz. vmely kiemelt szemponton alapuló típusa
az állam az iparfelügyelet útján kiküszöbölheti a kizsákmányoló bérrendszereket
(1938 Korunk Szava)
a munkások teljesítménybérezéséről szóló kormányrendelet […] nagyrészt a vállalatokra bízta a bérrendszerek megválasztását
(1958 Népszava aug. 17.)
Időbérrendszer alkalmazása esetén a munkabér a munkában töltött idő hosszától függően jár […]. E bérrendszerben a munkateljesítmény és munkabér között közvetlen összefüggés nincs
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
Kuncze Gábor belügyminiszter szerint tíz napon belül el kell készíteni a rendőrségnél bevezetett új bérrendszer szükséges korrekcióját
(1997 Tények könyve)
1b. (ritk)
a (haszon)bérleti díjak megállapításának (a bérbe adandó ingatlan v. ingóság tulajdonságait figyelembe vevő) rendszere
A földek helyes minősítése s az egységes bérrendszer még ma is álom
(1937 Féja Géza)
2.
Bérfizetésen alapuló rendszer.
2a.
olyan munkaszervezési mód, rendszer, amelyben termelőtevékenységet jellemzően más számára (munka)bérért végeznek
ha nagyobb birtokosaink a bérrendszert megismerik, pénzök is elég lesz, hogy gyárakat állitsanak, s munkát nyujtsanak azoknak, kik a földmivelésre nem alkalmasak
(1856 Vasárnapi Újság)
[a munkások egyesületei] a munkást előkészítik a ma uralgó bér-rendszernek a jövőbeni társulati termelés módra való fokonkénti átmenetére
(1877 Külföldi Viktor ford.Jacoby)
2b. (kissé rég)
olyan vagyonkezelési, ill. gazdálkodási rendszer, amelyben bizonyos tevékenységet jellemzően másnak az ingatlanát v. ingóságát bérbe véve, bérben használva végeznek
A sóárulási kezelést egészen át kell alakítani; az álladalmi javak gazdálkodását legnagyobb részben bérrendszerre kell átváltoztatni
(1848 Kossuth Lajos)
[a bérlők] 4–500 hold földet béreltek ki aránylag rövid időre, mert nálunk a hosszu idejü bérrendszer még nem ismeretes
(1866 Alföld)
még ma is czélszerűnek tapasztalják a nagybirtokosok […] birtokaikat tovább is ilynemű kezelésbe adni, sőt a bérrendszert még az eddiginél is jobban kiterjeszteni
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
És ez a bérrendszer, hogy a nőtlen munkások kénytelenek családnál bérelni lakást
(1914 Móricz Zsigmond)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások