besoroz ts ige 4a

1. (Kat) ’katonai szolgálatra alkalmasnak minősít, és így nyilvántartásba vesz, ill. vmely fegyveres alakulat sorállományába felvesz vkit’ ❖ a nemzetőrségbe még más olly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos rend fentartásában érdekletteknek s e kitüntetésre méltóknak itélnek (1848 1847–1848. évi törvénycikkek C5273, 245) | az is igaz ám, hogy ma besorozták katonának s holnap már a hadsereghez kell masiroznia (1861 Szerdahelyi Kálmán ford.–Offenbach 8443002, 10) | fölcsapott honvédnek s a híres vörössapkás 10. zászlóajba soroztatott be a tüzérséghez (1914 RévaiNagyLex. C5707, 741) | Nem számított, hogy a behívottak voltak-e katonák vagy sem, besorozták-e őket valaha vagy sem? (1945 Darvas József 9101014, 78) | [Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregébe] a közkatonákat többé-kevésbé arányosan sorozták be valamennyi nemzetiségből (1992 Deák István 2058005, 225).

1a. (Kat) ’〈lovat, autót stb.〉 katonai célra alkalmasnak minősít, és használatba vesz’ ❖ a háború besorozza az autókat és katonaruhát húz minden emberre (1932 Földi Mihály CD10).

2. (kissé rég) ’vmi(k) közé (helyére) beilleszt, betesz vmit’ ❖ ’s hogy ha ezen törvényhatóságok olly kölcsönvéteket, mellyek a’ legnagyobb nyilvánossággal tétettek, nem csak türik, hanem a’ legnagyobb publicitással ünnepes tettekkel szinte sanctionálják ’s az illető zálogszerződéseket beigtatják ’s besoroztatják, a’ müvelt Europa’ nyilványos szenrehányása [!] fogná találni, mintha a’ csalás’ kivitelére kezet nyujtottak volna (1833 Szemlélő ford. 8664001, 8) | [a szerző] munkáját a pályázati hirdetményben besorozván nem találta (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A tanuló iuság, melynek nagy része versgyűjteményt készített a maga számára, s ebbe a legszebb verseket írta be Vörösmartytól, Bajzától, Kölcseytől stb., a Búcsút [ti. Eötvös József versét] az elsők közé sorozta be (1858 Salamon Ferenc 8402019, 177) | ma a magyar művészek arcképcsarnokát lehet megalapítani a Szépművészeti Múzeumban, különösen, ha azokat a festményeket, vagy szobrokat is besorozzuk, amelyeket egymásról készítettek művészeink (1941 Farkas Zoltán 2041031, 576).

2a. (rég) ’vmely testület, csoport tagjai közé felvesz vkit’ ❖ Alig alakult egy-egy nevezetesebb állandó, vagy ideiglenes választmány, vagy egyeztető bíróság, melynek tagjai közé [Fáy András] be nem soroztatott volna (1853 Szemere Pál 8439041, 289) | Bocsásson meg, kedves doktorom, engem nem soroz be pacziensnek (1907 Ady Endre C0538, 44).

2b. (rég) ’〈vmely csoportba, kategóriába〉 beoszt, elhelyez vmit v. vkit’ ❖ Boitner Károly titkár ezer pgő nyi fizetvénnyel, és Dercsényi László fogalmazó hatszáz pgő nyi fizetvénnyel ugyanazon osztályba már szinte [= szintén] besoroztatva lévén (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | besorozott engem a szépek és bájosak osztályába! (1891 Pálffy Albert C3403, 225) | A napjainkig megmaradt Héra-szobrokat legalkalmasabban két csoportba lehet besorozni: olyanokra, a hol Héra fátyolosan és olyanokra, a hol fátyol nélkül van ábrázolva (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Márait] stilisztikai ihleténél fogva besorozhatom az amatőr, a dilettáns alkatú írók közé, amilyen Anatole France volt (1980 Ottlik Géza 9496008, 137).

J: besorol.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. besorozandó; ÚMTsz.

besoroz tárgyas ige 4a
1. (Kat)
katonai szolgálatra alkalmasnak minősít, és így nyilvántartásba vesz, ill. vmely fegyveres alakulat sorállományába felvesz vkit
a nemzetőrségbe még más olly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos rend fentartásában érdekletteknek s e kitüntetésre méltóknak itélnek
(1848 1847–1848. évi törvénycikkek)
az is igaz ám, hogy ma besorozták katonának s holnap már a hadsereghez kell masiroznia
(1861 Szerdahelyi Kálmán ford.Offenbach)
fölcsapott honvédnek s a híres vörössapkás 10. zászlóajba soroztatott be a tüzérséghez
(1914 RévaiNagyLex.)
Nem számított, hogy a behívottak voltak-e katonák vagy sem, besorozták-e őket valaha vagy sem?
(1945 Darvas József)
[Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregébe] a közkatonákat többé-kevésbé arányosan sorozták be valamennyi nemzetiségből
(1992 Deák István)
1a. (Kat)
〈lovat, autót stb.〉 katonai célra alkalmasnak minősít, és használatba vesz
a háború besorozza az autókat és katonaruhát húz minden emberre
(1932 Földi Mihály)
2. (kissé rég)
vmi(k) közé (helyére) beilleszt, betesz vmit
’s hogy ha ezen törvényhatóságok olly kölcsönvéteket, mellyek a’ legnagyobb nyilvánossággal tétettek, nem csak türik, hanem a’ legnagyobb publicitással ünnepes tettekkel szinte sanctionálják ’s az illető zálogszerződéseket beigtatják ’s besoroztatják, a’ müvelt Europa’ nyilványos szenrehányása [!] fogná találni, mintha a’ csalás’ kivitelére kezet nyujtottak volna
(1833 Szemlélő ford.)
[a szerző] munkáját a pályázati hirdetményben besorozván nem találta
(1856 Vasárnapi Újság)
A tanuló iuság, melynek nagy része versgyűjteményt készített a maga számára, s ebbe a legszebb verseket írta be Vörösmartytól, Bajzától, Kölcseytől stb.s a többi, a Búcsút [ti. Eötvös József versét] az elsők közé sorozta be
(1858 Salamon Ferenc)
ma a magyar művészek arcképcsarnokát lehet megalapítani a Szépművészeti Múzeumban, különösen, ha azokat a festményeket, vagy szobrokat is besorozzuk, amelyeket egymásról készítettek művészeink
(1941 Farkas Zoltán)
2a. (rég)
vmely testület, csoport tagjai közé felvesz vkit
Alig alakult egy-egy nevezetesebb állandó, vagy ideiglenes választmány, vagy egyeztető bíróság, melynek tagjai közé [Fáy András] be nem soroztatott volna
(1853 Szemere Pál)
Bocsásson meg, kedves doktorom, engem nem soroz be pacziensnek
(1907 Ady Endre)
2b. (rég)
〈vmely csoportba, kategóriába〉 beoszt, elhelyez vmit v. vkit
Boitner Károly titkár ezer pgő nyipengő forintnyi fizetvénnyel, és Dercsényi László fogalmazó hatszáz pgő nyipengő forintnyi fizetvénnyel ugyanazon osztályba már szinte [= szintén] besoroztatva lévén
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
besorozott engem a szépek és bájosak osztályába!
(1891 Pálffy Albert)
A napjainkig megmaradt Héra-szobrokat legalkalmasabban két csoportba lehet besorozni: olyanokra, a hol Héra fátyolosan és olyanokra, a hol fátyol nélkül van ábrázolva
(1902 ÓkoriLex.)
[Márait] stilisztikai ihleténél fogva besorozhatom az amatőr, a dilettáns alkatú írók közé, amilyen Anatole France volt
(1980 Ottlik Géza)
J: besorol
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. besorozandó; ÚMTsz.

Beállítások