besúg ige 2a6

1. ts ’vmely helyiségben bent levő személy(ek)nek kintről (vmin keresztül) súgva mond vmit’ ❖ Emmijének kérőleg besugá, ne sajnálja … kis ujja hegyét … a nyiláson kidugni (1846 Kelmenfy László C2042, 209) | – Én vagyok, Gulácsi nénike – súgta be Keleti –, ketten vagyunk, legyen szíves beengedni (1931 Kassák Lajos 9314011, 193) | – Ott, a bácsi kertjében ásták el a Baráth Miskát. De nem mondtam semmit! – súgja be a fiatalasszony a kocsi ablakán, és már megy is tovább (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (ritk) ’egészen közel hajolva hozzá vmibe belesúg vmit’ ❖ Bé-súgom nevedet a’ hir’ száz fülébe (1791 Mátyási József C3064, 147) | Sugd bé fülébe halkal: Hogy szívem érte él ’s hal (1829 Uránia C0422, 12) | Ajkamon száraz és gazdátlan csókok S fülemben a várt s be nem sugott igék (1912 Ady Endre C0536, 456).

3. ts (kissé rég) ’〈bizalmas dolgot〉(illetéktelenül) elmond, továbbad vkinek’ ❖ mondjátok, vagy súgjátok-bé nékem azt, a’ ki által olly bóldogok vagytok (1789 Vályi András ford.–Wieland C4339, 153) | Apró titkait, a miket minden leány ki szokott valaki előtt tárni, nekem sugta be (1890 Fekete Béla C0897, 74) | [édesapámat] éjjel feljelentették az újlaki fináncoknak, de mire a fináncok megjöttek, akkorára már őneki besúgták a veszedelmet s a [csempészett] só eltűnt (1939 Móricz Zsigmond C5087, 125).

3a. (rég, ritk) ’〈hallható v. látható jel rejtett dolgot〉 jelez, elárul (vkinek)’ ❖ Midn a’ Hír könny ſzárnyain azomban Futkos minden felé, hintvén alattomban A’ jöv félelmet, ’s az ijedt Kántornak Bé-súgja iszonyú feleltét a’ sorsnak (1789 Kovács Ferenc¹ ford.–Boileau C2756, 104) | A’ mondott gonosz Hír bé-súgá néki, hogy útra Készl már a’ Teukrus [= trójai] hajó (1808 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0830, 142) | Kicsinyke ráma fogja be: De mind az, a’ mit tested érez, Mi légyen, e’ kép sugja be (1835 Gáthy János ford.–Gozzi ford.–Schiller C1863, 55).

4. ts ’〈kül. hatóságnál v. felettes személynél〉(anyagi) előnyökért, es. bosszúból, rosszindulatból titokban bejelent vkiről vmit, amivel árt(hat) az illetőnek’ ❖ bé súgták néki, hogy inásai [!] közl egyik mérget akár [!] nékie bé adni (1798 Magyar Kurír C0333, 53) | bekövetkezett, mitől tartottam: hogy mégis csak besúgnak valamit, ami nekem nagy hátrányomra fog szolgálni a család tagjai között (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 94) | Amit a törökről tudott, azt besúgta [a görög marhakereskedő] a németnek, amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek (1908 Móra Ferenc 9459051, 25) | valaki besúgta [a bankrabló] rejtekhelyét a rendőröknek (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. ts ’ilyen módon beárul vkit’ ❖ Cinnát nem keresik többé, ha egyszer belenyugodtak, hogy a Tiszába veszett. – Majd akad, aki besúgja (1889 Mikszáth Kálmán C3104, 154) | Ugyanaz az áruló, aki befújta játékainkat az öregeknek, egyúttal engem is besúgott, mint azok értelmi és gyakorlati megszervezőjét (1937 Tersánszky Józsi Jenő 9706009, 36) | érdeklődik, szaglászik, nem létező bűnöket talál ki és mond el fűnek-fának, mindenkit bemárt, besúg, feljelent (1978 Spiró György 1143002, 329).

4b. tn ’önként v. a rendőrség, titkosszolgálat v. más szervezet fizetett ügynökeként a megfigyelt személy(ek)ről megbízóit rendszeresen informálja’ ❖ egyesek behódolnak a maffiának, míg mások ellenállnak, aztán némely lakók besúgnak és együttműködnek azokkal, akik a többi rovására terjeszkednek (1994 Magyar Hírlap CD09) | a nyolcvanas évek elején hamis aktákat állítottak össze Walesáról, és ezek azt „bizonyították”, hogy besúgott (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

besúg ige 2a6
1. tárgyas
vmely helyiségben bent levő személy(ek)nek kintről (vmin keresztül) súgva mond vmit
Emmijének kérőleg besugá, ne sajnálja … kis ujja hegyét … a nyiláson kidugni
(1846 Kelmenfy László)
– Én vagyok, Gulácsi nénike – súgta be Keleti –, ketten vagyunk, legyen szíves beengedni
(1931 Kassák Lajos)
– Ott, a bácsi kertjében ásták el a Baráth Miskát. De nem mondtam semmit! – súgja be a fiatalasszony a kocsi ablakán, és már megy is tovább
(1995 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (ritk)
egészen közel hajolva hozzá vmibe belesúg vmit
Bé-súgom nevedet a’ hir’ száz fülébe
(1791 Mátyási József)
Sugd bé fülébe halkal: Hogy szívem érte él ’s hal
(1829 Uránia)
Ajkamon száraz és gazdátlan csókok S fülemben a várt s be nem sugott igék
(1912 Ady Endre)
3. tárgyas (kissé rég)
〈bizalmas dolgot〉 (illetéktelenül) elmond, továbbad vkinek
mondjátok, vagy súgjátok-bé nékem azt, a’ ki által olly bóldogok vagytok
(1789 Vályi András ford.Wieland)
Apró titkait, a miket minden leány ki szokott valaki előtt tárni, nekem sugta be
(1890 Fekete Béla)
[édesapámat] éjjel feljelentették az újlaki fináncoknak, de mire a fináncok megjöttek, akkorára már őneki besúgták a veszedelmet s a [csempészett] só eltűnt
(1939 Móricz Zsigmond)
3a. (rég, ritk)
〈hallható v. látható jel rejtett dolgot〉 jelez, elárul (vkinek)
Midn a’ Hír könny ſzárnyain azomban Futkos minden felé, hintvén alattomban A’ jöv félelmet, ’s az ijedt Kántornak Bé-súgja iszonyú feleltét a’ sorsnak
(1789 Kovács Ferenc¹ ford.Boileau)
A’ mondott gonosz Hír bé-súgá néki, hogy útra Készl már a’ Teukrus [= trójai] hajó
(1808 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Kicsinyke ráma fogja be: De mind az, a’ mit tested érez, Mi légyen, e’ kép sugja be
(1835 Gáthy János ford.Gozzi ford.Schiller)
4. tárgyas
〈kül. hatóságnál v. felettes személynél〉 (anyagi) előnyökért, es. bosszúból, rosszindulatból titokban bejelent vkiről vmit, amivel árt(hat) az illetőnek
bé súgták néki, hogy inásai [!] közl egyik mérget akár [!] nékie bé adni
(1798 Magyar Kurír)
bekövetkezett, mitől tartottam: hogy mégis csak besúgnak valamit, ami nekem nagy hátrányomra fog szolgálni a család tagjai között
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Amit a törökről tudott, azt besúgta [a görög marhakereskedő] a németnek, amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek
(1908 Móra Ferenc)
valaki besúgta [a bankrabló] rejtekhelyét a rendőröknek
(1999 Magyar Hírlap)
4a. tárgyas
ilyen módon beárul vkit
Cinnát nem keresik többé, ha egyszer belenyugodtak, hogy a Tiszába veszett. – Majd akad, aki besúgja
(1889 Mikszáth Kálmán)
Ugyanaz az áruló, aki befújta játékainkat az öregeknek, egyúttal engem is besúgott, mint azok értelmi és gyakorlati megszervezőjét
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
érdeklődik, szaglászik, nem létező bűnöket talál ki és mond el fűnek-fának, mindenkit bemárt, besúg, feljelent
(1978 Spiró György)
4b. tárgyatlan
önként v. a rendőrség, titkosszolgálat v. más szervezet fizetett ügynökeként a megfigyelt személy(ek)ről megbízóit rendszeresen informálja
egyesek behódolnak a maffiának, míg mások ellenállnak, aztán némely lakók besúgnak és együttműködnek azokkal, akik a többi rovására terjeszkednek
(1994 Magyar Hírlap)
a nyolcvanas évek elején hamis aktákat állítottak össze Walesáról, és ezek azt „bizonyították”, hogy besúgott
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások