besugároz ts ige 8a1

1. (vál, átv is) ’〈fény(ével vmi)〉 betölt, beragyog vmit’ ❖ [a hatalmat] feloſztod a’ té Orſzágodnak ezer Nagyjai között is: az a’ küls Ditsségnek fényje, melyly tégedet bêsúgároz, bêsúgározza ezeket is (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1869, 149) | a tulról fölserkent nap besugárzá Már a harmatozó hegyeket (1875 Szabó István¹ ford.–Apollóniosz Rhodiosz C3778, 41) | Egy ötszögletű teremben voltunk, melyet fentről egy világító test sugárzott be (1934 Szerb Antal 9668032, 262) | Holdfény sugározta be a tájat (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 217) | Az egyiptomi szabadulás emléke Izráel egész történetét besugárzó isteni tett maradt (1995 BibliaiLex. CD1207).

1a. (rég, irod) ’〈vmely pozitív érzés v. tulajdonság emberi külsőt, kül. arcot〉 rajta tükröződve átjár, derűssé, ill. széppé tesz’ ❖ [a nőnek] öröm sugározá be arczát (1846 Kelmenfy László C2041, 133) | az az eltanulhatlan fenség, ami minden mozdulatát besugározta, hirdeté, hogy ez egy delnő (1867 Jókai Mór CD18).

2. (Met) ’〈Nap energiát〉 a légkörbe v. azon keresztül a Föld felszínére juttat’ ❖ Általánosságban a hőmérsékleti viszonyok a Nap által besugárzott (insolacio) és a Föld által kisugárzott (radiacio) melegmennyiség arányától függenek (1893 PallasLex. CD02) | [a Szaharában] a legnagyobb a földön a nap által besugárzott energiamennyiség (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (Fiz) ’〈vmely testet, anyagot〉 vmivel való besugárzásnak kitesz’ ❖ rádiummal besugárzott emberiség (1931 Németh László² CD10) | 1939-ben Otto Hahn és Fritz Strassmann kimutatták, hogy a neutronokkal besugárzott uránban az 56-os rendszámú bárium jelenik meg (1987 Tények könyve CD37) | Az anyagvizsgálatokhoz a kis kocsi [a Marson] egyenként látogatja meg a sziklákat, mérőberendezését a szikla oldalához érinti, majd alfasugarakkal besugározza azt (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Orvos) ’〈rosszindulatú daganatot, ill. daganatos beteg(ség)et〉 sugárterápiával kezel’ ❖ A freiburgi módszerben uj az, hogy a beteg testrészt csupán egyszer sugározzák be (1916 Budapesti Hírlap okt. 15. C4704, 14) | [ha a daganatot idejében] kioperálják, vagy röntgennel, rádiummal besugározzák, gyógyítható (1961 Buga László 9075001, 182) | egyetemi klinikákon több száz rákos beteget sugároztak be (1994 Magyar Hírlap CD09) | A daganatokat többnyire nagy energiájú elektronokkal vagy lineáris gyorsítóval előállított γ-sugarakkal sugározzák be (2000 Természet Világa CD50).

4. (Távk) ’〈(rádió- v. televízió-)adóállomás vmely területet〉 rádióhullámokkal, ill. azok révén közvetített műsorokkal lefed’ ❖ az adó magasan legyen, vagyis nagy területet lásson el, s környezetében minden falut, várost egyformán besugározzon (1958 Magyar Nemzet márc. 4. C0354, 5) | egész kontinenseket besugárzó tv-műholdak (1996 Magyar Hírlap CD09) | Még a legjobban besugárzott helyeken is előfordulhat, hogy autózás közben kifutunk valamelyik cella hatóköréből és megszakad a [telefon]vonal (1997 Magyar Hírlap CD09) | a Danubius Rádió az ország területének mintegy 70 százalékát sugározza be (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

besugároz tárgyas ige 8a1
1. (vál, átv is)
〈fény(ével vmi) betölt, beragyog vmit
[a hatalmat] feloſztod a’ té Orſzágodnak ezer Nagyjai között is: az a’ küls Ditsségnek fényje, melyly tégedet bêsúgároz, bêsúgározza ezeket is
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
a tulról fölserkent nap besugárzá Már a harmatozó hegyeket
(1875 Szabó István¹ ford.Apollóniosz Rhodiosz)
Egy ötszögletű teremben voltunk, melyet fentről egy világító test sugárzott be
(1934 Szerb Antal)
Holdfény sugározta be a tájat
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
Az egyiptomi szabadulás emléke Izráel egész történetét besugárzó isteni tett maradt
(1995 BibliaiLex.)
1a. (rég, irod)
〈vmely pozitív érzés v. tulajdonság emberi külsőt, kül. arcot〉 rajta tükröződve átjár, derűssé, ill. széppé tesz
[a nőnek] öröm sugározá be arczát
(1846 Kelmenfy László)
az az eltanulhatlan fenség, ami minden mozdulatát besugározta, hirdeté, hogy ez egy delnő
(1867 Jókai Mór)
2. (Met)
〈Nap energiát〉 a légkörbe v. azon keresztül a Föld felszínére juttat
Általánosságban a hőmérsékleti viszonyok a Nap által besugárzott (insolacio) és a Föld által kisugárzott (radiacio) melegmennyiség arányától függenek
(1893 PallasLex.)
[a Szaharában] a legnagyobb a földön a nap által besugárzott energiamennyiség
(1995 Magyar Hírlap)
3. (Fiz)
〈vmely testet, anyagot〉 vmivel való besugárzásnak kitesz
rádiummal besugárzott emberiség
(1931 Németh László²)
1939-ben Otto Hahn és Fritz Strassmann kimutatták, hogy a neutronokkal besugárzott uránban az 56-os rendszámú bárium jelenik meg
(1987 Tények könyve)
Az anyagvizsgálatokhoz a kis kocsi [a Marson] egyenként látogatja meg a sziklákat, mérőberendezését a szikla oldalához érinti, majd alfasugarakkal besugározza azt
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (Orvos)
〈rosszindulatú daganatot, ill. daganatos beteg(ség)et〉 sugárterápiával kezel
A freiburgi módszerben uj az, hogy a beteg testrészt csupán egyszer sugározzák be
(1916 Budapesti Hírlap okt. 15.)
[ha a daganatot idejében] kioperálják, vagy röntgennel, rádiummal besugározzák, gyógyítható
(1961 Buga László)
egyetemi klinikákon több száz rákos beteget sugároztak be
(1994 Magyar Hírlap)
A daganatokat többnyire nagy energiájú elektronokkal vagy lineáris gyorsítóval előállított γ-sugarakkal sugározzák be
(2000 Természet Világa)
4. (Távk)
(rádió- v. televízió-)adóállomás vmely területet〉 rádióhullámokkal, ill. azok révén közvetített műsorokkal lefed
az adó magasan legyen, vagyis nagy területet lásson el, s környezetében minden falut, várost egyformán besugározzon
(1958 Magyar Nemzet márc. 4.)
egész kontinenseket besugárzó tv-műholdtelevízióműholdak
(1996 Magyar Hírlap)
Még a legjobban besugárzott helyeken is előfordulhat, hogy autózás közben kifutunk valamelyik cella hatóköréből és megszakad a [telefon]vonal
(1997 Magyar Hírlap)
a Danubius Rádió az ország területének mintegy 70 százalékát sugározza be
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások