beszedő fn 1C (/ritk)

’az a (hivatalos) személy, aki vmilyen járandóságot, díjat begyűjt, behajt’ ❖ a’ kinek esze vagyon, az ollyan … attyafiait usorásoknak, ’s adossági bé-szediknek … itéli lenni (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 319) | a cs. kir. hitelpénztár egyik jubilalt beszedője lévén […] I. Ferencz királyhoz báróságért folyamodott (1865 Nagy Iván CD31) | összesen 9200 főnyi katonaság kiállítására vármegyénkint adót vetnek ki, melyet a vármegyei beszedők nem többé a kamarának, hanem az országgyűléstől megbízott adókezelő uraknak szolgáltatnak be (1928 Szekfű Gyula CD42) | Számos panasz érkezik, hogy a beszedők lehetetlen időpontokban csöngetnek be a számlákkal (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.

beszedő főnév 1C (/ritk)
az a (hivatalos) személy, aki vmilyen járandóságot, díjat begyűjt, behajt
a’ kinek esze vagyon, az ollyan … attyafiait usorásoknak, ’s adossági bé-szediknek … itéli lenni
(1780 Patay Sámuel ford.)
a cs. kir.császári és királyi hitelpénztár egyik jubilalt beszedője lévén […] I. Ferencz királyhoz báróságért folyamodott
(1865 Nagy Iván)
összesen 9200 főnyi katonaság kiállítására vármegyénkint adót vetnek ki, melyet a vármegyei beszedők nem többé a kamarának, hanem az országgyűléstől megbízott adókezelő uraknak szolgáltatnak be
(1928 Szekfű Gyula)
Számos panasz érkezik, hogy a beszedők lehetetlen időpontokban csöngetnek be a számlákkal
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.

Beállítások