beszeg ts ige 2b6

1. ’〈textilanyagot〉 a szélén behajtva végig levarr, elvarr, hogy ne foszoljon’ ❖ Bé-szegni a’ ruhát, az asztagot (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 24) | [a szoknya alja] nincs még beszegve, de azért látszik már, hogy széles és takaros lesz (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | a vászonból 15 cm széles sávot kiszabunk, amelyet egyik hosszanti oldalán beszegünk (1997 Lakáskultúra CD39).

1a. ’〈vmely munkadarabot, kül. ruhafélét〉 díszítésképpen és egyben az anyagszél bomlásának megakadályozására (befejezésül) idegen v. vele azonos anyagból való szegéllyel, ill. öltéssel ellát’ ❖ azon Kasban lév karótskák vékony végeit hajtogasd egymásra; és azzal ſzegd-bé a’ Kaſt végezetén, egyiknek végét a’ máſiknak hajtogatáſa alá ſorba ſzoroſſan el-dugdosván (1788 Ravazdy András 7276001, 21) | [a flanelből készített zacskót] a’ hol varva van, valamint felől is szegd-be fejér pántlikával (1846 Zelena Ferenc 8534013, 228) | rókamállal beszegett és báránynyal béllelt mentét (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | A [csizma] szárát lakbőrrel szegte be [a suszter] (1909 Gárdonyi Géza C1849, 78) | a foltot először kiszabom, aztán pelenkaöltéssel beszegem (1999 Magyar Narancs ápr. 22. C5335, 37).

1b. (irod) ’〈írásművet, beszédet, cselekvést〉 befejez, lezár (vmivel)’ ❖ ’S a’ tréfát, melly vígan folyt józan elmével, Koszorúval szegik-bé Isten’ beszédével (1791 Mátyási József C3064, 226) | Ez volt a kezdet, most én is ezzel szegem be a véget (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 90) | Az anyakönyvvezető sietve beszegte az aktust s elbocsátotta őket (1922 Móricz Zsigmond 9462055, 96).

2. (kissé vál) ’〈vmely területet, összefüggő felületet〉 szegélyez(, bekerít) vki vmivel’ ❖ Kerek hajnal! súgároddal Küllőzd meg a’ fél eget, ’S múlólagszín sáfrányoddal Szegd bé a’ kék felleget (1804 Csokonai Vitéz Mihály C1335, 129) | Az udvaron csin és takaratosság [= takarosság]; a ház előtt kis virágkert uj léczsövénynyel beszegve (1857 Szegfi Mór 8430009, 214) | [olajfával] az egész teleket … beszegem körül (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0659, 65) | A kiállitási mücsarnokban levő két Munkácsy-képet gyászfátyollal szegték be (1900 Budapesti Hírlap máj. 4. C0055, 41) | A terasz szélét virágvályúval kombinált korláttal szegtük be (1998 Lakáskultúra CD39).

2a. (irod) ’〈vmely területet, összefüggő felületet〉 szegélyként körülvesz, határol vmi’ ❖ Nagy a’ Kalastrom kertje; ’s a’ Templom udvarát három oldalával bé-szegi (1793 Molnár János C0294, 214) | Oh édes arcz te, tejszinü s rózsaszin! Békét sugárzó, mély tüzü szép szemek, S melyet beszegnek barna fürtök: Szűzies, isteni, tiszta homlok! (1886 Radó Antal ford.–Carducci 8383012, 179) | villákkal beszegett fasor (1923 Elek Artúr CD10).

2b. (rendsz. ign-i alakban) (kissé rég, vál) ’a szegélyén, körvonalán beszínez vmit’ ❖ Olly öltözetben volt ró’sával beszegett Szája, mint a’ nap az ő szent háta megett levő estvére, a’ millyen tűz szönyeget Ábrázoló piros láng fátyolt tereget (1802 Kováts József³ C2776, 60) | [a jávai boasikló hátát] széles, sötétbarna, feketén beszegett vagy egészen fekete harántszalagok tarkítják (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. (rég) ’betör, behasít vmit’ ❖ a’ Királyfi az ajtót be szegvén [berohan] (1835 Bárány Boldizsár C0781, 135) | Így, a feje vót neki, hátulról, a koponyája beszegve… – s az öregember reszkető kezével leveszi a fejéről a vén szalmacsálét s tar koponyáján mutatja a vágás helyét (1918 Móricz Zsigmond 9462051, 69).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. szeg¹; ÉKsz.; SzT. ~, beszegett; ÚMTsz. ~, beszegett

beszeg tárgyas ige 2b6
1.
〈textilanyagot〉 a szélén behajtva végig levarr, elvarr, hogy ne foszoljon
Bé-szegni a’ ruhát, az asztagot
(1792 Baróti Szabó Dávid)
[a szoknya alja] nincs még beszegve, de azért látszik már, hogy széles és takaros lesz
(1882 Mikszáth Kálmán)
a vászonból 15 cm széles sávot kiszabunk, amelyet egyik hosszanti oldalán beszegünk
(1997 Lakáskultúra)
1a.
〈vmely munkadarabot, kül. ruhafélét〉 díszítésképpen és egyben az anyagszél bomlásának megakadályozására (befejezésül) idegen v. vele azonos anyagból való szegéllyel, ill. öltéssel ellát
azon Kasban lév karótskák vékony végeit hajtogasd egymásra; és azzal ſzegd-bé a’ Kaſt végezetén, egyiknek végét a’ máſiknak hajtogatáſa alá ſorba ſzoroſſan el-dugdosván
(1788 Ravazdy András)
[a flanelből készített zacskót] a’ hol varva van, valamint felől is szegd-be fejér pántlikával
(1846 Zelena Ferenc)
rókamállal beszegett és báránynyal béllelt mentét
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
A [csizma] szárát lakbőrrel szegte be [a suszter]
(1909 Gárdonyi Géza)
a foltot először kiszabom, aztán pelenkaöltéssel beszegem
(1999 Magyar Narancs ápr. 22.)
1b. (irod)
〈írásművet, beszédet, cselekvést〉 befejez, lezár (vmivel)
’S a’ tréfát, melly vígan folyt józan elmével, Koszorúval szegik-bé Isten’ beszédével
(1791 Mátyási József)
Ez volt a kezdet, most én is ezzel szegem be a véget
(1895 Mikszáth Kálmán)
Az anyakönyvvezető sietve beszegte az aktust s elbocsátotta őket
(1922 Móricz Zsigmond)
2. (kissé vál)
〈vmely területet, összefüggő felületet〉 szegélyez(, bekerít) vki vmivel
Kerek hajnal! súgároddal Küllőzd meg a’ fél eget, ’S múlólagszín sáfrányoddal Szegd bé a’ kék felleget
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
Az udvaron csin és takaratosság [= takarosság]; a ház előtt kis virágkert uj léczsövénynyel beszegve
(1857 Szegfi Mór)
[olajfával] az egész teleket … beszegem körül
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
A kiállitási mücsarnokban levő két Munkácsy-képet gyászfátyollal szegték be
(1900 Budapesti Hírlap máj. 4.)
A terasz szélét virágvályúval kombinált korláttal szegtük be
(1998 Lakáskultúra)
2a. (irod)
〈vmely területet, összefüggő felületet〉 szegélyként körülvesz, határol vmi
Nagy a’ Kalastrom kertje; ’s a’ Templom udvarát három oldalával bé-szegi
(1793 Molnár János)
Oh édes arcz te, tejszinü s rózsaszin! Békét sugárzó, mély tüzü szép szemek, S melyet beszegnek barna fürtök: Szűzies, isteni, tiszta homlok!
(1886 Radó Antal ford.Carducci)
villákkal beszegett fasor
(1923 Elek Artúr)
2b. (rendsz. ign-i alakban) (kissé rég, vál)
a szegélyén, körvonalán beszínez vmit
Olly öltözetben volt ró’sával beszegett Szája, mint a’ nap az ő szent háta megett levő estvére, a’ millyen tűz szönyeget Ábrázoló piros láng fátyolt tereget
(1802 Kováts József³)
[a jávai boasikló hátát] széles, sötétbarna, feketén beszegett vagy egészen fekete harántszalagok tarkítják
(1933 Az állatok világa ford.)
3. (rég)
betör, behasít vmit
a’ Királyfi az ajtót be szegvén [berohan]
(1835 Bárány Boldizsár)
Így, a feje vót neki, hátulról, a koponyája beszegve… – s az öregember reszkető kezével leveszi a fejéről a vén szalmacsálét s tar koponyáján mutatja a vágás helyét
(1918 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. szeg¹; ÉKsz.; SzT. ~, beszegett; ÚMTsz. ~, beszegett

Beállítások