beszerzés fn 4B

1. ’a beszerez igével kifejezett cselekvés’ ❖ az Anya önnn táplálásának bé-szerzését [folytathassa] (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 110).

2. ’az a tevékenység, amelynek során vmely személy v. intézmény többféle v. nagyobb mennyiségű (áru)cikket, (nyers)anyagot, tenyészállatot stb. (meg)vásárol (fel)használás v. tartás, ill. feldolgozás v. eladás céljából’ ❖ ? [a szegedi-csongrádi takarékpénztár kiadása] beszerzésekre 1265 ft 16 kr (1847 Hetilap CD61) | új beszerzések alkalmával […] az új állatokat legalább egy hétig elkülönítve ajánlatos tartani (1897 PallasLex. CD02) | ma már a tömegáruknál is igen jelentékeny eltérés mutatkozik a beszerzés és az eladás értékei között (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 19) | Ruházkodásra, beszerzésre […], takarékra marad havonta ezerkétszáz forintjuk (1973 László-Bencsik Sándor 9383002, 192) | a hazai piac védelme nem minden állami beszerzésnél érvényesül, s ez elsősorban a kisebb beszerzésekre igaz (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’a (fel)használás, ill. feldolgozás v. eladás céljából vásárolt (nyers)anyagok v. (áru)cikkek összessége’ ❖ A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet könyvtári czímjegyzékének kiegészítő füzete az 1896., 1897., 1898–1899. évi beszerzésekkel (1900 Magyar írók élete CD27) | szálljunk szerte-széjjel a vidéken; szedjünk össze minden megkapható élelmiszert s bocsássuk áruba magunk közt beszerzéseinket (1913 Besztercebánya és Vidéke 2101001, 1) | 1971. évi beszerzésünk 134 mű 207 kötetben, összesen 11 288 Ft értékben (1972 Horváth Zoltán² CD52).

Ö: anyag~, köz~.

ÖU: állat~, könyv~, műszer~, víz~.

Sz: beszerzési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

beszerzés főnév 4B
1.
a beszerez igével kifejezett cselekvés
az Anya önnn táplálásának bé-szerzését [folytathassa]
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
2.
az a tevékenység, amelynek során vmely személy v. intézmény többféle v. nagyobb mennyiségű (áru)cikket, (nyers)anyagot, tenyészállatot stb. (meg)vásárol (fel)használás v. tartás, ill. feldolgozás v. eladás céljából
?
[a szegedi-csongrádi takarékpénztár kiadása] beszerzésekre 1265 ftforint 16 krkrajcár
(1847 Hetilap)
új beszerzések alkalmával […] az új állatokat legalább egy hétig elkülönítve ajánlatos tartani
(1897 PallasLex.)
ma már a tömegáruknál is igen jelentékeny eltérés mutatkozik a beszerzés és az eladás értékei között
(1917 Budapesti Hírlap)
Ruházkodásra, beszerzésre […], takarékra marad havonta ezerkétszáz forintjuk
(1973 László-Bencsik Sándor)
a hazai piac védelme nem minden állami beszerzésnél érvényesül, s ez elsősorban a kisebb beszerzésekre igaz
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
a (fel)használás, ill. feldolgozás v. eladás céljából vásárolt (nyers)anyagok v. (áru)cikkek összessége
A debreczeni m.magyar kir.királyi gazdasági tanintézet könyvtári czímjegyzékének kiegészítő füzete az 1896., 1897., 1898–1899. évi beszerzésekkel
(1900 Magyar írók élete)
szálljunk szerte-széjjel a vidéken; szedjünk össze minden megkapható élelmiszert s bocsássuk áruba magunk közt beszerzéseinket
(1913 Besztercebánya és Vidéke)
1971. évi beszerzésünk 134 mű 207 kötetben, összesen 11 288 Ft értékben
(1972 Horváth Zoltán²)
ÖU: állatbeszerzés, könyvbeszerzés, műszerbeszerzés, vízbeszerzés
Sz: beszerzési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások