betegpénz fn 4B8 (kissé rég, hiv)

’betegség idején vmely betegsegélyező egylet v. pénztár által fizetett járandóság, táppénz’ ❖ az általános munkás betegsegélyző-egylet tagjainak betegpénzen kivül még díjtalan orvosi kezelést, esetleg kórházi ápolást s ingyenes gyógyszereket is biztosit (1884 Ecseri Lajos 8118003, 138) | minden munkás köteles minden 1 frt munkabére után 6 krajczárt ezen társpénztárba fizetni, melyből az első két osztály ingyen orvoslást, a betegnapokra betegpénzt, pénzbeli kölcsönt vagy segélyezést [kap] (1889 Orbán Balázs CD22) | [A vájárok 1796-ban] keresetük ¹⁄₆₀-ad részét fizették be a társládába [= társpénztárba], a munkaadó egyáltalában nem járult hozzá és mégis az első betegnaptól kezdve 50%-os betegpénzt (táppénzt), üzemi balesetnél 63%-ot fizettek (1941 Reményi Viktor CD52) | [Ausztriában] a munkások a betegség első három napjára semmit sem kapnak, azután úgynevezett betegpénzt fizetnek, ami fizetésüknek a fele (1958 Magyar Nemzet febr. 2. C0354, 7).

Vö. ÉKsz.

betegpénz főnév 4B8 (kissé rég, hiv)
betegség idején vmely betegsegélyező egylet v. pénztár által fizetett járandóság, táppénz
az általános munkás betegsegélyző-egylet tagjainak betegpénzen kivül még díjtalan orvosi kezelést, esetleg kórházi ápolást s ingyenes gyógyszereket is biztosit
(1884 Ecseri Lajos)
minden munkás köteles minden 1 frtforint munkabére után 6 krajczárt ezen társpénztárba fizetni, melyből az első két osztály ingyen orvoslást, a betegnapokra betegpénzt, pénzbeli kölcsönt vagy segélyezést [kap]
(1889 Orbán Balázs)
[A vájárok 1796-ban] keresetük ¹⁄₆₀-ad részét fizették be a társládába [= társpénztárba], a munkaadó egyáltalában nem járult hozzá és mégis az első betegnaptól kezdve 50%-os betegpénzt (táppénzt), üzemi balesetnél 63%-ot fizettek
(1941 Reményi Viktor)
[Ausztriában] a munkások a betegség első három napjára semmit sem kapnak, azután úgynevezett betegpénzt fizetnek, ami fizetésüknek a fele
(1958 Magyar Nemzet febr. 2.)
Vö. ÉKsz.

Beállítások