betegszoba fn 6A

1. ’〈gyógyászati intézményben, kórházban:〉 fekvő beteg(ek) szervezett, szakszerű ellátására, ápolására, gyógykezelésére kialakított, berendezett és felszerelt (kisebb) helyiség, kórterem’ ❖ viasz-vászonnal be-borított … hatod fél lábnyi magasságú kárpit mindenik beteg-szobában el szerzend (1793 Haffner Mihály C1996, 26) | [az elmebetegek gyógyintézetében a folyosóról] a szellős és diszesen festett betegszobákba juthatni, mellyeknek ablakai fehérre festett könnyü vasrácsozattal ellátvák; a szobák nagyságához képest mindenikben egy vagy két beteg lakik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [A fiatalember] évek óta fekszik a tátrai szanatóriumban, csendes, orvosságszagú betegszobában (1921 Vaszary János CD10) | Az immár teljesen komfortos betegszobák igény esetén alkalmasak arra is, hogy a belgyógyászati és gégészeti betegek egy részével szüleik is a kórházban maradjanak a gyógykezelés alatt (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈(bentlakásos) iskolában, kollégiumban, laktanyában stb.:〉 az a(z eleve kijelölt) helyiség, amelyben váratlan betegség, hirtelen rosszullét esetén (az orvos érkezéséig) a beteget elkülönítik, elsősegélyben részesítik, ill. amelyben könnyű lefolyású, kórházi kezelést nem igénylő megbetegedés esetén a beteg pihen, lábadozik’ ❖ [az öreg leánya] az intézet betegszobájában megismerkedett az orvossal, s a klastromból ment férjhez (1905 Gárdonyi Géza C1833, 32) | [A gyakorlaton] jobb felsőkarja izomzata szinte szétroncsolódott, egészen közelről csapódott bele a vaktöltény. Karja erősen vérzett, el kellett kötnünk, és bevinni a gyengélkedőre. Másnap reggel, amikor az orvos lefektetett a betegszobába, Bunescu már nem volt ott. Még az éjjel beszállították a kórházba (1956 Gergely Mihály 2005073, 706) | A nyugdíjasházakban nincs betegszoba, ahol egy-egy influenzát kifeküdhetnek a gyengélkedők (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rendsz. birtokszóként) (vál) ’〈magánháznál, lakásban:〉 az a(z átmenetileg a célnak megfelelően berendezett) szoba, amelyben (huzamosan, életvitelszerűen) beteg ember tartózkodik’ ❖ A’ garádics, melly a’ Herczegnek hajdani beteg szobájába felvitt (1813 Verseghy Ferenc C4416, 106) | A polgár-ünnep víg zaját benn, Beteg-szobámból hallgatom (1865 Tompa Mihály 8484046, 222) | hajnalban János, a gyengeelméjű cseléd be szokta hajtani ezen az egy szobán a zsalukat, hogy a korai nap ne tűzzön be a betegszobába (1955 Tatay Sándor 9704001, 22) | [a szövetség elnöke karácsonykor] súlyos balesetet szenvedett, s először most, a közgyűlés tiszteletére hagyta el betegszobáját (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

betegszoba főnév 6A
1.
〈gyógyászati intézményben, kórházban:〉 fekvő beteg(ek) szervezett, szakszerű ellátására, ápolására, gyógykezelésére kialakított, berendezett és felszerelt (kisebb) helyiség, kórterem
viasz-vászonnal be-borított … hatod fél lábnyi magasságú kárpit mindenik beteg-szobában el szerzend
(1793 Haffner Mihály)
[az elmebetegek gyógyintézetében a folyosóról] a szellős és diszesen festett betegszobákba juthatni, mellyeknek ablakai fehérre festett könnyü vasrácsozattal ellátvák; a szobák nagyságához képest mindenikben egy vagy két beteg lakik
(1859 Vasárnapi Újság)
[A fiatalember] évek óta fekszik a tátrai szanatóriumban, csendes, orvosságszagú betegszobában
(1921 Vaszary János)
Az immár teljesen komfortos betegszobák igény esetén alkalmasak arra is, hogy a belgyógyászati és gégészeti betegek egy részével szüleik is a kórházban maradjanak a gyógykezelés alatt
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
(bentlakásos) iskolában, kollégiumban, laktanyában stb.:〉 az a(z eleve kijelölt) helyiség, amelyben váratlan betegség, hirtelen rosszullét esetén (az orvos érkezéséig) a beteget elkülönítik, elsősegélyben részesítik, ill. amelyben könnyű lefolyású, kórházi kezelést nem igénylő megbetegedés esetén a beteg pihen, lábadozik
[az öreg leánya] az intézet betegszobájában megismerkedett az orvossal, s a klastromból ment férjhez
(1905 Gárdonyi Géza)
[A gyakorlaton] jobb felsőkarja izomzata szinte szétroncsolódott, egészen közelről csapódott bele a vaktöltény. Karja erősen vérzett, el kellett kötnünk, és bevinni a gyengélkedőre. Másnap reggel, amikor az orvos lefektetett a betegszobába, Bunescu már nem volt ott. Még az éjjel beszállították a kórházba
(1956 Gergely Mihály)
A nyugdíjasházakban nincs betegszoba, ahol egy-egy influenzát kifeküdhetnek a gyengélkedők
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rendsz. birtokszóként) (vál)
〈magánháznál, lakásban:〉 az a(z átmenetileg a célnak megfelelően berendezett) szoba, amelyben (huzamosan, életvitelszerűen) beteg ember tartózkodik
A’ garádics, melly a’ Herczegnek hajdani beteg szobájába felvitt
(1813 Verseghy Ferenc)
A polgár-ünnep víg zaját benn, Beteg-szobámból hallgatom
(1865 Tompa Mihály)
hajnalban János, a gyengeelméjű cseléd be szokta hajtani ezen az egy szobán a zsalukat, hogy a korai nap ne tűzzön be a betegszobába
(1955 Tatay Sándor)
[a szövetség elnöke karácsonykor] súlyos balesetet szenvedett, s először most, a közgyűlés tiszteletére hagyta el betegszobáját
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások