beterjeszt ts ige 5b2 (hiv)

1. ’〈(hivatalos) iratot vmely illetékes helyre〉 bead, benyújt’ ❖ az elnök beterjeszté a lefolyt ülésszak tevékenységéről szóló statisztikai kimutatását (1882 Mikszáth Kálmán 8312141, 196) | beterjesztem püspöki állásomról való leköszönésemet (1905 Evangélikus Családi Lap 2105001, 82) | minden, a megyékben folytatott tárgyalás jegyzökönyvét a királyi helytartótanácsnak és ezáltal a kancelláriának kellett beterjeszteni (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 185).

2. ’tájékoztatásul, döntés végett stb. (írásban) előad, kifejt, előterjeszt vmit’ ❖ az átalános tárgyalás közben kifejlett vita nem forgott azon átalános elvi kérdések körül, melyek a beterjesztett törvényjavaslatokban foglaltatnak (1870 Lónyay Menyhért 8276003, 212) | az osztrák delegáczióban újra beterjesztették a javaslatokat s megszavazták a költségeket (1898 Athenaeum 8604001, 327) | [a képviselőház elnöke] beterjeszt egy országgyűlési határozati javaslatot (1996 Magyar Hírlap CD09) | vita tárgyát képezte […] az uradalom által beterjesztett tagosítási terv (2000 Gaál Zsuzsanna CD36).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

beterjeszt tárgyas ige 5b2 (hiv)
1.
(hivatalos) iratot vmely illetékes helyre〉 bead, benyújt
az elnök beterjeszté a lefolyt ülésszak tevékenységéről szóló statisztikai kimutatását
(1882 Mikszáth Kálmán)
beterjesztem püspöki állásomról való leköszönésemet
(1905 Evangélikus Családi Lap)
minden, a megyékben folytatott tárgyalás jegyzökönyvét a királyi helytartótanácsnak és ezáltal a kancelláriának kellett beterjeszteni
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
2.
tájékoztatásul, döntés végett stb. (írásban) előad, kifejt, előterjeszt vmit
az átalános tárgyalás közben kifejlett vita nem forgott azon átalános elvi kérdések körül, melyek a beterjesztett törvényjavaslatokban foglaltatnak
(1870 Lónyay Menyhért)
az osztrák delegáczióban újra beterjesztették a javaslatokat s megszavazták a költségeket
(1898 Athenaeum)
[a képviselőház elnöke] beterjeszt egy országgyűlési határozati javaslatot
(1996 Magyar Hírlap)
vita tárgyát képezte […] az uradalom által beterjesztett tagosítási terv
(2000 Gaál Zsuzsanna)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások