beültet ts ige 5b

1. ’úgy irányít, segít, ill. arra késztet v. kényszerít vkit, hogy vmibe beüljön’ ❖ Bé-ültették vagy állitották az embert holmi nagy hordóba (1793 Mátyus István C3072, 196) | közönségesen négy-öt gyermeket állítunk egy hintához, s az elsőség azé, aki leggyorsabban helyt foglal, mert ki-ki kéntelen maga erejével beülni, mi sohasem ültetünk be egyet is (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | [Márton bácsi] összeesett s a néni segített, míg a székbe beültethette (1905 Petelei István 8361001, 18) | Egy nő csecsemőt fürdet. Beülteti a mellkasig érő vízbe (1992 Kis János² 2058004, 201).

1a. ’〈közlekedési eszközbe〉 beszállni és ott helyet foglalni irányít, segít, ill. késztet v. kényszerít’ ❖ Daphnisz a’ szeretett leányt már beűltette a’ sajkába (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 260) | a beteg kalauzt és kocsist beültették a hintóba (1858 Jókai Mór CD18) | beültettek bennünket egy rabszállitó kocsiba (1932 Lengyel József 9395009, 128) | beültetnek egy mikrobuszba, mondván, rögtön indul (1995 Természet Világa CD50).

1b. ’vhova bemenni, leülni (és az ott szokásos tevékenységet folytatni) késztet vkit’ ❖ beültetnélek ide az úri kompánia közé, adnék pénzt, amennyi kell, hogy igyál és kártyázzál velök mint nemes Kis Mihály úr, nádudvari földesúr (1853 Jókai Mór CD18) | Wagner százfőnyi orchesterébe beültetett még tíz-tizenöt embert, mert zseniális fantáziával kitalálta, hogy tíz hangszerrel több valóban gazdagítja a zenekar színét, csak jól kell alkalmazni őket (1926 Tóth Aladár CD10) | a szervezők ügyeltek arra, hogy lehetőleg a produkciókhoz illő korú nézőket ültessenek be a nézőterekre (1989 Takács István 2046003, 7) | 1906-ra már 552 gyereket kellett volna beültetni az iskolába (2000 Hárs József CD36).

1c. (ritk) ’〈vhol elhelyezett ülőhelyeket (vkivel)〉 elfoglaltat, betölt, oda vkiket leültet’ ❖ beülteti mind a karszéket, csupán egy maradt üresen (1855 Magyar népmesegyűjtemény C1783, 219) | Folyik az előadás. A nézőtér eléggé ritkásan van beültetve nézővel (1971 Csurka István 9096006, 217).

2. ’〈hivatalba, állásba, tisztségbe stb.〉 befolyása révén bejuttat, besegít vkit’ ❖ [Kalatai Ferenc Xavért] 1787-ben Jósef Ts. Kir. a’ Nagyváradi Püspökségre nevezé, abba 1788-ban 27-dik Áprilisben bé-ltettetett (1796 Molnár János 7445011, 101) | atyádnak csak egy szavába került Bárzsingot oda [ti. a biztos állásba] beültetni (1862 Jókai Mór C2256, 46) | Minden csoport a maga embereit akarta beültetni a vezetőségbe (1926 Kassák Lajos CD10) | Az ÁPV Rt. a második választási forduló után a szervezet 44 alkalmazottját villámgyorsan beültette állami agrárcégek igazgatóságába és felügyelőbizottságába (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’〈testületet vmely szempont szerint kiválasztott személyekkel〉 megtölt’ ❖ Rómulus Patriciuſokkal ültette-bé a’ Senatuſt (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Frigyes, II. C1506, 55) | [Augustus] akaratjának eszközeivel ültette bé a tanácsot (1801 Bessenyei György¹ ford.–Millot 7044050, 47).

3. (átv is) ’〈növényt v. megfelelő részét〉(földbe, ill. ezt tartalmazó edénybe) elültet(i)’ ❖ ha egy levelét [ti. a fügének] a’ földbe félig bé-ltetnék, úgy-is könnyen meg-fogonſzik (1787 Mátyus István C3068, 448) | Bimbóskel kün telel helyében, vagy a szabad földben kisebb téren egymás mellett, gyökerestől beültettetvén kitelelnek (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 38) | [a bokrot] kiásta a földdel együtt és beültette egy nagy cserépbe (1897–1898 Mikszáth Kálmán CD04) | [a gyümölcsfákat] tanácsos csemetekorukban úgy beültetni, hogy elhelyezésükkor figyelembe veszik majdani méretüket (1999 Lakáskultúra CD39).

4. ’〈területet, edényt〉(növényekkel, ill. ezek megfelelő részével) betelepít, bevet’ ❖ [minden] Gyümöltsös-Kertben, a’ melly -vagyon ültetve […], két Fa-Oskolának vagy Tsemetés Kertnek kell-lenni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332009, 187) | az ollyan földet, a’ mellyen erdt akarunk magváról plántálni, legjobb elre ezen fának gyökeretlen ágatskáival bé ültetni (1828 Cserna János 8496011, 88) | jáczinttal beültetett cserepek (1857 Kerti Gazdaság 8643001, 38) | A sok millió ló eltartására mindenütt rengeteg területeket kell takarmánynövényekkel beültetni (1919 Világ 2115001, 7) | [társadalmi munkában] szállították a termőföldet, egyengették, hengerezték, ültették be (1981 Faragó Sándor CD52).

4a. (rég) ’〈területet〉 emberek beköltöztetésével, betelepítésével lakottá tesz’ ❖ a’ Főldet emberekkel ültesse bé (1794 Csokonai Vitéz Mihály C1318, 107) | [Istenem!] Földedet ültesd bé ílly hív ember szeretkkel (1803 Kováts Sámuel C2784, 34) | Honi miveltségünk tekintetéből nagy köszönettel tartozik a hálás utókor II. Gyéza és IV. Béla királyainknak, kik azon bájvidékekkel diszes, de terméketlen és kopár földet polgárosult és müiparos népekkel ültették be (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Dunaföldvárat Mednyánszky apát magyarokkal és frankokkal ülteti be (1931 Szekfű Gyula CD42).

5. ’〈tárgyat〉(vmely részével) vminek a belsejébe, es. a hozzá illeszkedő alkatrészbe elhelyez’ ❖ A talpfa csaplyukaiba béültetjük az egybekötött ajtót (1907 Malonyay Dezső 8292006, 117) | A 30×30 centiméteres, tartóselemmel működő műszert [ti. mérleget] más méretű csempébe is „beültethetjük”, csak ügyelnünk kell rá, hogy az így létrejövő kompozíció harmonikus legyen (1998 Lakáskultúra CD39).

6. (Orvos is) ’〈idegen szervet, szövetet, gént, ill. mesterséges implantátumot〉 élő szervezetbe műtéttel behelyez’ ❖ Az újfajta, beültetett fogsoroké a jövő (1958 Magyar Nemzet ápr. 16. C0354, 4) | a kutyának a hasnyálmirigyét eltávolítjuk, majd különböző helyekre összesen négy hasnyálmirigyet ültetünk be (1986 Az emberi test 1114001, 421) | a paradicsomba beültették a lepényhal génjét, hogy hidegtűrő legyen (1998 Figyelő CD2601) | a beültetett embrió fejlődése (2000 Természet Világa CD50).

7. ’〈szöveget, ill. jelenséget vmely nagyobb egységbe, ill. rendszerbe〉 beépítve annak részévé tesz, belefoglal’ ❖ [Kórodi művének nyelvezete] pórias, oly kitételek fordulnak elő benne, melyeket nemhogy irodalmi művekbe kellene beültetni, hanem kiküszöbölni kellene a nép nyelvéből is, mint salakot (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | az egész magyar jogalkotás rákfenéje: úgy cselekszik többnyire, hogy idegen elemeket átvesz, beültet a magyar jogba (1994 Országgyűlési Napló CD62).

8. ’〈érzést, gondolatot stb.〉(neveléssel, oktatással) vkiben meggyökereztet, személyiségének részévé tesz’ ❖ Legyen az ég hatalma Élteteknek oltalma, A kiket a szeretet Arany lántzaira vet […]. És kiknek egymás szívébe Szivét most ülteté be (1796 k. Nagy István³ 7467002, 272) | A leány szívébe be volt ültetve azon gondolat, hogy ő magában oly kincset bír, mely őt dicsőséges úton pályatársai fölé emelheti (1853 Jókai Mór CD18) | szivébe A gyülölség mérgét ülteté be (1879 Lukács Ödön C2943, 175) | a jelszavak, amelyeket a párt sulykolva-agymosva próbált a tömegek agytekervényeibe beültetni, falra hányt borsó maradt (1978 Fehérváry István 1047001, 127).

9. (rég) ’〈új eszmét〉 meghonosít, elterjeszt vhol’ ❖ Törekedjenek azon tisztelt urak mindenhol beültetni ’s ápolni a’ rendes adózás’ eszméjét (1844 Pesti Hírlap CD61) | ellentét a Szt. István reformjai által beültetett nyugoti szellem és a régi magyar világnézet között (1900 Nagy képes világtörténet CD03).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ül¹; ÉKsz.; SzT. ~, beültethető, beültettet

beültet tárgyas ige 5b
1.
úgy irányít, segít, ill. arra késztet v. kényszerít vkit, hogy vmibe beüljön
Bé-ültették vagy állitották az embert holmi nagy hordóba
(1793 Mátyus István)
közönségesen négy-öt gyermeket állítunk egy hintához, s az elsőség azé, aki leggyorsabban helyt foglal, mert ki-ki kéntelen maga erejével beülni, mi sohasem ültetünk be egyet is
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
[Márton bácsi] összeesett s a néni segített, míg a székbe beültethette
(1905 Petelei István)
Egy nő csecsemőt fürdet. Beülteti a mellkasig érő vízbe
(1992 Kis János²)
1a.
〈közlekedési eszközbe〉 beszállni és ott helyet foglalni irányít, segít, ill. késztet v. kényszerít
Daphnisz a’ szeretett leányt már beűltette a’ sajkába
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
a beteg kalauzt és kocsist beültették a hintóba
(1858 Jókai Mór)
beültettek bennünket egy rabszállitó kocsiba
(1932 Lengyel József)
beültetnek egy mikrobuszba, mondván, rögtön indul
(1995 Természet Világa)
1b.
vhova bemenni, leülni (és az ott szokásos tevékenységet folytatni) késztet vkit
beültetnélek ide az úri kompánia közé, adnék pénzt, amennyi kell, hogy igyál és kártyázzál velök mint nemes Kis Mihály úr, nádudvari földesúr
(1853 Jókai Mór)
Wagner százfőnyi orchesterébe beültetett még tíz-tizenöt embert, mert zseniális fantáziával kitalálta, hogy tíz hangszerrel több valóban gazdagítja a zenekar színét, csak jól kell alkalmazni őket
(1926 Tóth Aladár)
a szervezők ügyeltek arra, hogy lehetőleg a produkciókhoz illő korú nézőket ültessenek be a nézőterekre
(1989 Takács István)
1906-ra már 552 gyereket kellett volna beültetni az iskolába
(2000 Hárs József)
1c. (ritk)
〈vhol elhelyezett ülőhelyeket (vkivel) elfoglaltat, betölt, oda vkiket leültet
beülteti mind a karszéket, csupán egy maradt üresen
(1855 Magyar népmesegyűjtemény)
Folyik az előadás. A nézőtér eléggé ritkásan van beültetve nézővel
(1971 Csurka István)
2.
〈hivatalba, állásba, tisztségbe stb.〉 befolyása révén bejuttat, besegít vkit
[Kalatai Ferenc Xavért] 1787-ben Jósef Ts. Kir.császár és király a’ Nagyváradi Püspökségre nevezé, abba 1788-ban 27-dik Áprilisben bé-ltettetett
(1796 Molnár János)
atyádnak csak egy szavába került Bárzsingot oda [ti. a biztos állásba] beültetni
(1862 Jókai Mór)
Minden csoport a maga embereit akarta beültetni a vezetőségbe
(1926 Kassák Lajos)
Az ÁPVÁllami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.Részvénytársaság a második választási forduló után a szervezet 44 alkalmazottját villámgyorsan beültette állami agrárcégek igazgatóságába és felügyelőbizottságába
(1998 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
〈testületet vmely szempont szerint kiválasztott személyekkel〉 megtölt
Rómulus Patriciuſokkal ültette-bé a’ Senatuſt
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Frigyes, II.)
[Augustus] akaratjának eszközeivel ültette bé a tanácsot
(1801 Bessenyei György¹ ford.Millot)
3. (átv is)
〈növényt v. megfelelő részét〉 (földbe, ill. ezt tartalmazó edénybe) elültet(i)
ha egy levelét [ti. a fügének] a’ földbe félig bé-ltetnék, úgy-is könnyen meg-fogonſzik
(1787 Mátyus István)
Bimbóskel kün telel helyében, vagy a szabad földben kisebb téren egymás mellett, gyökerestől beültettetvén kitelelnek
(1857 Kerti Gazdaság)
[a bokrot] kiásta a földdel együtt és beültette egy nagy cserépbe
(1897–1898 Mikszáth Kálmán)
[a gyümölcsfákat] tanácsos csemetekorukban úgy beültetni, hogy elhelyezésükkor figyelembe veszik majdani méretüket
(1999 Lakáskultúra)
4.
〈területet, edényt〉 (növényekkel, ill. ezek megfelelő részével) betelepít, bevet
[minden] Gyümöltsös-Kertben, a’ melly -vagyon ültetve […], két Fa-Oskolának vagy Tsemetés Kertnek kell-lenni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
az ollyan földet, a’ mellyen erdt akarunk magváról plántálni, legjobb elre ezen fának gyökeretlen ágatskáival bé ültetni
(1828 Cserna János)
jáczinttal beültetett cserepek
(1857 Kerti Gazdaság)
A sok millió ló eltartására mindenütt rengeteg területeket kell takarmánynövényekkel beültetni
(1919 Világ)
[társadalmi munkában] szállították a termőföldet, egyengették, hengerezték, ültették be
(1981 Faragó Sándor)
4a. (rég)
〈területet〉 emberek beköltöztetésével, betelepítésével lakottá tesz
a’ Főldet emberekkel ültesse bé
(1794 Csokonai Vitéz Mihály)
[Istenem!] Földedet ültesd bé ílly hív ember szeretkkel
(1803 Kováts Sámuel)
Honi miveltségünk tekintetéből nagy köszönettel tartozik a hálás utókor II. Gyéza és IV. Béla királyainknak, kik azon bájvidékekkel diszes, de terméketlen és kopár földet polgárosult és müiparos népekkel ültették be
(1857 Vasárnapi Újság)
Dunaföldvárat Mednyánszky apát magyarokkal és frankokkal ülteti be
(1931 Szekfű Gyula)
5.
〈tárgyat〉 (vmely részével) vminek a belsejébe, es. a hozzá illeszkedő alkatrészbe elhelyez
A talpfa csaplyukaiba béültetjük az egybekötött ajtót
(1907 Malonyay Dezső)
A 30×30 centiméteres, tartóselemmel működő műszert [ti. mérleget] más méretű csempébe is „beültethetjük”, csak ügyelnünk kell rá, hogy az így létrejövő kompozíció harmonikus legyen
(1998 Lakáskultúra)
6. (Orvos is)
〈idegen szervet, szövetet, gént, ill. mesterséges implantátumot〉 élő szervezetbe műtéttel behelyez
Az újfajta, beültetett fogsoroké a jövő
(1958 Magyar Nemzet ápr. 16.)
a kutyának a hasnyálmirigyét eltávolítjuk, majd különböző helyekre összesen négy hasnyálmirigyet ültetünk be
(1986 Az emberi test)
a paradicsomba beültették a lepényhal génjét, hogy hidegtűrő legyen
(1998 Figyelő)
a beültetett embrió fejlődése
(2000 Természet Világa)
7.
〈szöveget, ill. jelenséget vmely nagyobb egységbe, ill. rendszerbe〉 beépítve annak részévé tesz, belefoglal
[Kórodi művének nyelvezete] pórias, oly kitételek fordulnak elő benne, melyeket nemhogy irodalmi művekbe kellene beültetni, hanem kiküszöbölni kellene a nép nyelvéből is, mint salakot
(1880 Mikszáth Kálmán)
az egész magyar jogalkotás rákfenéje: úgy cselekszik többnyire, hogy idegen elemeket átvesz, beültet a magyar jogba
(1994 Országgyűlési Napló)
8.
〈érzést, gondolatot stb.〉 (neveléssel, oktatással) vkiben meggyökereztet, személyiségének részévé tesz
Legyen az ég hatalma Élteteknek oltalma, A kiket a szeretet Arany lántzaira vet […]. És kiknek egymás szívébe Szivét most ülteté be
(1796 k. Nagy István³)
A leány szívébe be volt ültetve azon gondolat, hogy ő magában oly kincset bír, mely őt dicsőséges úton pályatársai fölé emelheti
(1853 Jókai Mór)
szivébe A gyülölség mérgét ülteté be
(1879 Lukács Ödön)
a jelszavak, amelyeket a párt sulykolva-agymosva próbált a tömegek agytekervényeibe beültetni, falra hányt borsó maradt
(1978 Fehérváry István)
9. (rég)
〈új eszmét〉 meghonosít, elterjeszt vhol
Törekedjenek azon tisztelt urak mindenhol beültetni ’s ápolni a’ rendes adózás’ eszméjét
(1844 Pesti Hírlap)
ellentét a Szt.Szent István reformjai által beültetett nyugoti szellem és a régi magyar világnézet között
(1900 Nagy képes világtörténet)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ül¹; ÉKsz.; SzT. ~, beültethető, beültettet

Beállítások