beüt ige 5c

1. ts ’ütéssel, ütő mozdulattal (kezével v. vmely eszközzel) vminek a belsejébe juttat vmit’ ❖ ? Bé-foghatod pedig a’ rajt akár miném edénybe … Ha szalmából, sásból, vagy veszszbl fonott kassaid vannak, azokba mindgyárt be ütheted (1794 Handerla György C2013, 43) | kicsavartam a kezéből az indítókorongot, és a hátára sóztam. Azután megcéloztam a sapkáját, és beütöttem a falusi személyeket szállító marhavagonba. Mint egy bigét (1976 Bajor Andor 1006033, 244) | A játékosoknak a verseny során 18 lukba kellett beütniük a golflabdát (1995 Magyar Hírlap CD09) | labdarúgó-világbajnokságon Maradona kézzel ütött be egy labdát az angolok kapujába (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈sportban: ütést〉 úgy hajt végre, hogy ezzel pontot v. győzelmet szerez’ ❖ [a jégkorongjátékos] az üres kapuba a negyedik gólt is beütötte (1996 Magyar Hírlap CD09) | Potyogtak a könnyei Martina Hingisnek New Yorkban, amikor a női tenisz-világbajnokság döntőjében beütötte a második meccslabdáját (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’〈hegyes v. éles tárgyat, eszközt〉 hirtelen, erőteljes mozdulattal belevág, belemélyeszt vmibe úgy, hogy az beléje hatoljon’ ❖ Te tsak egy ſzegény paraſzt ember vagy, tölled azért nem lehet kivánni, hogy a’ dologba úgy bé-láſs mint én ’s más tanúltak, néked tsak az ekét kell jól bé-ütni (1793 Andrád Sámuel 7008024, 41) | be ütöttem … a’ villát a’ koporsóba (1808 Farkas Ferenc C1692, 108) | [a póznának] vas hegye vagyon, hogy a’ felállítás alkalmával jól lehessen a’ földbe ütni (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532013, 61) | a nagy vezérnek nagy szive Vérzik tovább; sok gyáva, nyegle Fog abba még tőrt ütni be (1885 Kozma Andor C2785, 165) | [1848 nyarán] az oltár előtt állítólag 37 gyermekfejből álló gúlarakást találtak; s a koponyák egyikébe egy szerb zászló nyele volt beütve (1941 Bánlaky József CD16).

2a. ’〈hegyes tárgyat szilárd anyagba〉(vmely eszközzel) úgy üt(öget), hogy egy része belefúródik, és tartósan benne is marad’ ❖ Egy szeget beüttetni a’ golyóval vagyis golóbissal valamelly deszkába (1834 Garasos Tár 8625001, 71) | Beütnek egy késpengét […] a faragószék tarajába; Mihály bá ráül a székre, s miközben a háborút meséli a szájtatva hallgatóknak […], ezalatt a kukoricacsöveket sebesen lereszeli a késpengén (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | A díszszögelést kézzel végezzük, olyan egyenesen ütjük be a szegeket mintha vigyázzban állnának (1997 Lakáskultúra CD39) | [a fejőszék] ülőlapjában négy – ritkábban három – rövid láb van beütve (1999 Magyar néprajz CD47).

2b. (rég) ’〈fejé(nek egy részé)t〉(vmely nyíláson, kül. ajtón keresztül) előretolva vhova belép(ni készül) v. benéz; bedug’ ❖ az Asszony, mihelyt az órrát a’ várasba beüti, a’ czifrálkodásra felettébb sokat klt (1804 Verseghy Ferenc C4434, 27) | Amint Kordé Mihály uram beütötte a képes felét az ajtón, a kis zendülők rögtön szétröffentek (1848–1856 Jókai Mór CD18) | [Csicsay bácsi] tapló sipkás fejét beütötte a konyhába, hogy tájékozást szerezzen az ebéd állása felől (1883 Bodon József C1127, 83).

2c. beüti magát (/nyj, átv is)(hirtelen, váratlanul) megjelenik, felbukkan vhol’ ❖ aliglen ütközött szemembe, már is bé ötötte magát szívembe (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 126) | [a szoba] nyikorgó ajtaján egy veres, himlőhelyes arcz […] üti be magát, […] csendesen lép be (1845 Pesti Divatlap C5837, 1218) | Délebéd után üsd bé magad. – Én bé (1928 Tamási Áron 9701001, 40) | örömiben béütötte magát a korcsmába (1960 Tamási Áron 9701016, 143).

3. ts ’〈tojást〉 hirtelen mozdulattal feltör, és a belsejét beleönti vmibe; beleüt’ ❖ A tojásokat megmosom, majd egyenként […] úgy ütöm be egy csészébe, hogy a sárgájuk egyben maradjon (1991 Frank Júlia CD19).

4. ts ’〈pecsétet, (megkülönböztető) jelet, adatot〉 ütve belenyom vmibe; beleüt’ ❖ ráverték a bélyeget az előlapjára [ti. a nyers fémdarabéra], miáltal az üllőnek a hátilapra benyomódó négyszegletes csapja egy beütött négyszöget, az u. n. quadratum incusum-ot hozta létre, mely […] képezte az érmek hátilapját (1894 PallasLex. CD02) | a fenékbélyegek eleinte az egész feneket kitöltik, később kis méretben csak középre vannak beütve [a cserépedénybe] (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | Hozza be az útlevelét reggel, beütjük a vízumot (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 54) | [a francia hadifogságban] vizsgálták, hogy a karunkba be van-e ütve a vércsoportunk (1990 Sára Sándor 2001026, 32).

4a. ’〈(szám)adatot, keresőkifejezést stb.〉 billentyűzet segítségével továbbítás céljából betáplál, begépel’ ❖ mit tápláljak be, hogy az idevonatkozó jogszabályt a gép megtalálja? Bármilyen szakkifejezést ütnék is be, nem járnék sikerrel, mert publikus jogszabályban egyik sem szerepel (1994 Magyar Hírlap CD09) | üsse be ezt a számot [ti. a 2187-et] egy zsebszámológépbe (1999 Természet Világa ford. CD50) | Foglalt szám vagy bármi más miatt sikertelen kapcsolás esetén a kívánt állomás számát másodszor már kézzel kell beütni (1999 Magyar Hírlap CD09) | Műanyag kártyáját a számítógépbe csúsztatta, beütötte a jelszót (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’〈vmely testrészét〉 véletlenül megüti (vmiben), nekiüti vminek; beleüt’ ❖ olly szelesen indult meg, hogy még nagyobb bajba keveredik, ha orrát be nem üti (1836 Széchenyi István CD1501) | Vén épület már a világ, Le, alacsonyra sűlyedett. Ha egyenest jársz: beütöd A gerendában fejedet (1845 Petőfi Sándor C3501, 285) | ugy beütöttem az orromat, hogy azóta sem lapult egyenesre! (1878 Lukácsy Sándor C2947, 39) | mindössze a térdem ütöttem be alaposan (1999 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈felületet, üreges tárgyat stb.〉 ütéssel behorpaszt, ill. nyílást ütve rajta betör’ ❖ [a kályha] tetejét bé tötte (1797 Magyar Kurír C0331, 412) | [Chitling úr] orrát öklözés alkalmával beütötték (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1890, 145) | Kőfoki rettenetes egy különcz, […] czilinder kalapja mindig be van ütve (1862 Bartalus István C0850, 148) | A két ismeretlen férfi a piros lámpánál várakozó autókat jobb oldalról megközelíti, a hátsó ajtó ablakát beüti, és az ülésen lévő táskát kiemeli, majd elhajt (1998 Magyar Hírlap CD09).

6a. ’〈ajtót, kaput〉 ütéssel nyílást ütve rajta betör, ill. kiszakítva bedönt’ ❖ ezen zártt kaput űsdbe (1819 Perecsényi Nagy László ford.–Ovidius C3480, 31) | Byzancz érczkapuját bárddal beütötted (1851 Jókai Mór C1523, 97) | A kaput kinyitották, a szűk lépcső iszonyúan dübörgött a súlyos léptek alatt. A király kapaszkodott legelöl, az ajtót beütötte (1921 Sárközi György CD10).

6b. ’〈rést, nyílást〉 vmely eszközzel ütve létrehoz’ ❖ A papirszalagba a lyukasztóval ütjük be a lyukcsoportokat (1925 RévaiNagyLex. C5714, 80) | az Orbán-kormány beütötte az első rést a kevesebb mint egy éve felépített új nyugdíjrendszer bástyáján (1998 Figyelő CD2601).

7. ts ’〈kártyajátékban lapot〉 nagyobb értékű lappal üt’ ❖ Ződet! – mondja fönnhangon. – Van. – Föjjebb! – kiáltja Mihály. A „tizes” beleesik, beüti a „disznó”-val (1899 Cserzy Mihály C1302, 155) | [a tök királyt] adut-ásszal beütötték (1910 Borsszem Jankó okt. 9. C5029, 8).

8. tn beüt vmibe (ritk) ’ököllel ütést mér vmire; beleüt’ ❖ A jobblábát azonnal kifeszítette, hogy balkarral majd átnyulhasson a derékhoz s a fölszabadult jobbkarral észrevétlen beüssön a gyomorszájba (1933 Gelléri Andor Endre 9179007, 88).

9. tn ’〈fegyveres csoport, ill. ragadozó vadállat〉 erőszakkal behatol, beront, betör vhova; becsap’ ❖ [a gróf] az Ángliai partokat mutogatná, mellyekre a Frantziák a múlt eſztendben ki-ſzállani és bé-ütni ſzándékoztanak (1780 Magyar Hírmondó 7444004, 285) | [a lovasság] az ellenség gyalogsága közé bé ütvén (1796 Magyar Kurír C0329, 5) | [az idegen nemzetek] mindenfell beütvén, a’ Római birodalmat ſzétdúlták (1818 Verseghy Ferenc 8518040, 59) | Tiszafüreden a fürdő vendégeket egy a szomszéd faluba beütött farkas ijesztegeti (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [az 1474. évi magyar–lengyel békekötés szerint] tilos a határokon átcsapni, fegyveresen beütni, rabolni, vagy a határok mentén erősségeket építeni (1937 Bánlaky József CD16) | A bujdosók 1680-ban már a Vág völgyében portyáztak és beütöttek Morvaországba is (1999 e. Szakály Ferenc CD17).

9a. ’〈sakkban:〉 az ellenfél bábui által elfoglalt és körülvett mezőre az ott álló figurát leütve belép’ ❖ Hibás lett volna a vezérrel beütni ā-ra (1936 Budapesti Hírlap febr. 16. C4724, 21).

9b. ’〈járványos betegség, ill. kártevő〉 vhova bejutva megjelenik(, és ott elterjed)’ ❖ torkára vagy tdöjére vagy más valamely nemeſebb réſzeire tt bé az orbántz (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 291) | Erdélybe a sáskák beütöttek s ott nagyon pusztítanak (1846 Jókai Mór CD18) | Üssön be a phyloxera abba a sárga szőlőfürtbe! (1880 Csiky Gergely C1310, 78) | beütött az influenzajárvány (1999 Magyar Hírlap CD09).

10. tn ’〈villám, ill. lövedék stb.〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik, ill. behatol vmibe; beleüt’ ❖ nagy menyny-dörgés és villámlás közbenn, melly egygy toronyba be-is ütött (1781 Magyar Hírmondó C0269, 260) | egy golyónk a várbeli toronyórát lőtte keresztűl, egy pedig Berger ebédlőteremén keresztűl hálószobájába űtött be (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Egyszerre csak puf! beüt a mennydörgős menykő. Szakad az eső! (1876 Bulla János C1213, 124) | megkezdődött az ágyútűz. – Ez beütött – kiáltotta a szerelő, amikor a falak hirtelen elkezdtek remegni (1937 Déry Tibor 2045004, 30).

10a. (alany n.) (rég) ’villám (vmibe) becsapódik’ ❖ Nem is mindenkor üt-bé, mikor mendörög (1786 Dugonics András 7087011, 313) | Dördül az ég, hull a zápor javába, – Beütött a bodoglári csárdába (1859 Thaly Kálmán C4130, 100).

11. tn ’〈természeti jelenség〉(váratlanul v. hirtelen) bekövetkezik, ill. megkezdődik’ ❖ A’ faluba beütött az árviz (1846 Dalfüzérke C2578, 34) | bezzeg ha egy rosz nyár üt be, van akkor csikorgás a legáldottabb földű vidéken (1851 A Falu Könyve C1667, 294) | a júliusi nagy hőségek beütöttek (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 176) | földrengés ütött volna be (1911 Móricz Zsigmond C3228, 25) | ha „beüt” egy újabb kétnapos eső, utána több minőségi búza nem jön le a táblákról (1997 Magyar Hírlap CD09).

11a. ’〈(kedvezőtlen) esemény, fordulat〉 hirtelen, váratlanul bekövetkezik’ ❖ egynehány esztendeje, hogy Magyar Országba-is be-ütött ez a’ szükség (1801 Molnár János C0304, 7) | beütött a’ szerencse a’ házba (1825 Kisfaludy Sándor C2683, 214) | Mikor a fusió beütött, Tisza Kálmánnak meg kellett mutatnia, hogy […] kész megosztani a hatalmat (1877 Ábrányi Kornél² C0521, 135) | [ha] a jó előmenetelű két kettessel vagy hármassal többet hoz haza, mint a múltkor, akkor beüt a vész (1931 Radnóti Miklós 9543011, 106) | már a Gellért tér után beütött a ciki. Ránktapadt egy rendőrségi kocsi (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 9) | [az adósságválság] váratlan és megszokhatatlan, mert nem tudni pontosan, mikor üt be (2000 Lengyel László CD17).

11b. ’〈vmely időszak〉 elkezdődik, elérkezik, ill. bekövetkezik’ ❖ beütvén a farsang, […] elhatároztatott egy sorsolással egybekötött tánczvigalom rendezése (1886 e. Boruth Elemér C1168, 130) | nehéz élet, mióta ez az uj világ beütött (1918 Móricz Zsigmond C3217, 25).

12. tn (/biz) ’〈kívánság, terv stb.〉 valóra válik, ill. 〈kísérlet, vállalkozás〉 sikerül, haszonnal jár’ ❖ nem üt nálam ama felöle ki-hirültt mondások, hogy [Diana Eudiniont megkedvelte] (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 122) | ha be-nem ütött a’ próba (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, XIV) | gyanúm mindig beüt (1839 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare C4537, 210) | ha az uj tervem beüt (1880 Balogh Tihamér C0763, 44) | A mit szerelmesek kivánnak, az be szokott ütni, kivánjátok, hogy tervem sikerüljön (1903 Molnár Ferenc² 9453010, 27) | évek óta hiába ütnek be neki a vállalkozásai, nem tanul a többi tőle (1941 Karácsony Sándor 9302003, 12) | talán húsvétra lesz valami a pénzből, ha minden olyan jól üt be, ahogy az új pénzügyminiszter elképzeli (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. beüt¹, beüt²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beüt ige 5c
1. tárgyas
ütéssel, ütő mozdulattal (kezével v. vmely eszközzel) vminek a belsejébe juttat vmit
?
Bé-foghatod pedig a’ rajt akár miném edénybe … Ha szalmából, sásból, vagy veszszbl fonott kassaid vannak, azokba mindgyárt be ütheted
(1794 Handerla György)
kicsavartam a kezéből az indítókorongot, és a hátára sóztam. Azután megcéloztam a sapkáját, és beütöttem a falusi személyeket szállító marhavagonba. Mint egy bigét
(1976 Bajor Andor)
A játékosoknak a verseny során 18 lukba kellett beütniük a golflabdát
(1995 Magyar Hírlap)
labdarúgó-világbajnokságon Maradona kézzel ütött be egy labdát az angolok kapujába
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈sportban: ütést〉 úgy hajt végre, hogy ezzel pontot v. győzelmet szerez
[a jégkorongjátékos] az üres kapuba a negyedik gólt is beütötte
(1996 Magyar Hírlap)
Potyogtak a könnyei Martina Hingisnek New Yorkban, amikor a női tenisz-világbajnokság döntőjében beütötte a második meccslabdáját
(2000 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
〈hegyes v. éles tárgyat, eszközt〉 hirtelen, erőteljes mozdulattal belevág, belemélyeszt vmibe úgy, hogy az beléje hatoljon
Te tsak egy ſzegény paraſzt ember vagy, tölled azért nem lehet kivánni, hogy a’ dologba úgy bé-láſs mint én ’s más tanúltak, néked tsak az ekét kell jól bé-ütni
(1793 Andrád Sámuel)
be ütöttem … a’ villát a’ koporsóba
(1808 Farkas Ferenc)
[a póznának] vas hegye vagyon, hogy a’ felállítás alkalmával jól lehessen a’ földbe ütni
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
a nagy vezérnek nagy szive Vérzik tovább; sok gyáva, nyegle Fog abba még tőrt ütni be
(1885 Kozma Andor)
[1848 nyarán] az oltár előtt állítólag 37 gyermekfejből álló gúlarakást találtak; s a koponyák egyikébe egy szerb zászló nyele volt beütve
(1941 Bánlaky József)
2a.
〈hegyes tárgyat szilárd anyagba〉 (vmely eszközzel) úgy üt(öget), hogy egy része belefúródik, és tartósan benne is marad
Egy szeget beüttetni a’ golyóval vagyis golóbissal valamelly deszkába
(1834 Garasos Tár)
Beütnek egy késpengét […] a faragószék tarajába; Mihály bá ráül a székre, s miközben a háborút meséli a szájtatva hallgatóknak […], ezalatt a kukoricacsöveket sebesen lereszeli a késpengén
(1888 Mikszáth Kálmán)
A díszszögelést kézzel végezzük, olyan egyenesen ütjük be a szegeket mintha vigyázzban állnának
(1997 Lakáskultúra)
[a fejőszék] ülőlapjában négy – ritkábban három – rövid láb van beütve
(1999 Magyar néprajz)
2b. (rég)
〈fejé(nek egy részé)t〉 (vmely nyíláson, kül. ajtón keresztül) előretolva vhova belép(ni készül) v. benéz; bedug
az Asszony, mihelyt az órrát a’ várasba beüti, a’ czifrálkodásra felettébb sokat klt
(1804 Verseghy Ferenc)
Amint Kordé Mihály uram beütötte a képes felét az ajtón, a kis zendülők rögtön szétröffentek
(1848–1856 Jókai Mór)
[Csicsay bácsi] tapló sipkás fejét beütötte a konyhába, hogy tájékozást szerezzen az ebéd állása felől
(1883 Bodon József)
2c. beüti magát (/nyj, átv is)
(hirtelen, váratlanul) megjelenik, felbukkan vhol
aliglen ütközött szemembe, már is bé ötötte magát szívembe
(1778 Faludi Ferenc ford.)
[a szoba] nyikorgó ajtaján egy veres, himlőhelyes arcz […] üti be magát, […] csendesen lép be
(1845 Pesti Divatlap)
Délebéd után üsd bé magad. – Én bé
(1928 Tamási Áron)
örömiben béütötte magát a korcsmába
(1960 Tamási Áron)
3. tárgyas
〈tojást〉 hirtelen mozdulattal feltör, és a belsejét beleönti vmibe; beleüt
A tojásokat megmosom, majd egyenként […] úgy ütöm be egy csészébe, hogy a sárgájuk egyben maradjon
(1991 Frank Júlia)
4. tárgyas
〈pecsétet, (megkülönböztető) jelet, adatot〉 ütve belenyom vmibe; beleüt
ráverték a bélyeget az előlapjára [ti. a nyers fémdarabéra], miáltal az üllőnek a hátilapra benyomódó négyszegletes csapja egy beütött négyszöget, az u. n.úgynevezett quadratum incusum-ot hozta létre, mely […] képezte az érmek hátilapját
(1894 PallasLex.)
a fenékbélyegek eleinte az egész feneket kitöltik, később kis méretben csak középre vannak beütve [a cserépedénybe]
(1939 Magyar művelődéstörténet)
Hozza be az útlevelét reggel, beütjük a vízumot
(1978 Kabdebó Tamás)
[a francia hadifogságban] vizsgálták, hogy a karunkba be van-e ütve a vércsoportunk
(1990 Sára Sándor)
4a.
(szám)adatot, keresőkifejezést stb.〉 billentyűzet segítségével továbbítás céljából betáplál, begépel
mit tápláljak be, hogy az idevonatkozó jogszabályt a gép megtalálja? Bármilyen szakkifejezést ütnék is be, nem járnék sikerrel, mert publikus jogszabályban egyik sem szerepel
(1994 Magyar Hírlap)
üsse be ezt a számot [ti. a 2187-et] egy zsebszámológépbe
(1999 Természet Világa ford.)
Foglalt szám vagy bármi más miatt sikertelen kapcsolás esetén a kívánt állomás számát másodszor már kézzel kell beütni
(1999 Magyar Hírlap)
Műanyag kártyáját a számítógépbe csúsztatta, beütötte a jelszót
(2000 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
〈vmely testrészét〉 véletlenül megüti (vmiben), nekiüti vminek; beleüt
olly szelesen indult meg, hogy még nagyobb bajba keveredik, ha orrát be nem üti
(1836 Széchenyi István)
Vén épület már a világ, Le, alacsonyra sűlyedett. Ha egyenest jársz: beütöd A gerendában fejedet
(1845 Petőfi Sándor)
ugy beütöttem az orromat, hogy azóta sem lapult egyenesre!
(1878 Lukácsy Sándor)
mindössze a térdem ütöttem be alaposan
(1999 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈felületet, üreges tárgyat stb.〉 ütéssel behorpaszt, ill. nyílást ütve rajta betör
[a kályha] tetejét bé tötte
(1797 Magyar Kurír)
[Chitling úr] orrát öklözés alkalmával beütötték
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
Kőfoki rettenetes egy különcz, […] czilinder kalapja mindig be van ütve
(1862 Bartalus István)
A két ismeretlen férfi a piros lámpánál várakozó autókat jobb oldalról megközelíti, a hátsó ajtó ablakát beüti, és az ülésen lévő táskát kiemeli, majd elhajt
(1998 Magyar Hírlap)
6a.
〈ajtót, kaput〉 ütéssel nyílást ütve rajta betör, ill. kiszakítva bedönt
ezen zártt kaput űsdbe
(1819 Perecsényi Nagy László ford.Ovidius)
Byzancz érczkapuját bárddal beütötted
(1851 Jókai Mór)
A kaput kinyitották, a szűk lépcső iszonyúan dübörgött a súlyos léptek alatt. A király kapaszkodott legelöl, az ajtót beütötte
(1921 Sárközi György)
6b.
〈rést, nyílást〉 vmely eszközzel ütve létrehoz
A papirszalagba a lyukasztóval ütjük be a lyukcsoportokat
(1925 RévaiNagyLex.)
az Orbán-kormány beütötte az első rést a kevesebb mint egy éve felépített új nyugdíjrendszer bástyáján
(1998 Figyelő)
7. tárgyas
〈kártyajátékban lapot〉 nagyobb értékű lappal üt
Ződet! – mondja fönnhangon. – Van. – Föjjebb! – kiáltja Mihály. A „tizes” beleesik, beüti a „disznó”-val
(1899 Cserzy Mihály)
[a tök királyt] adut-ásszal beütötték
(1910 Borsszem Jankó okt. 9.)
8. tárgyatlan beüt vmibe (ritk)
ököllel ütést mér vmire; beleüt
A jobblábát azonnal kifeszítette, hogy balkarral majd átnyulhasson a derékhoz s a fölszabadult jobbkarral észrevétlen beüssön a gyomorszájba
(1933 Gelléri Andor Endre)
9. tárgyatlan
〈fegyveres csoport, ill. ragadozó vadállat〉 erőszakkal behatol, beront, betör vhova; becsap
[a gróf] az Ángliai partokat mutogatná, mellyekre a Frantziák a múlt eſztendben ki-ſzállani és bé-ütni ſzándékoztanak
(1780 Magyar Hírmondó)
[a lovasság] az ellenség gyalogsága közé bé ütvén
(1796 Magyar Kurír)
[az idegen nemzetek] mindenfell beütvén, a’ Római birodalmat ſzétdúlták
(1818 Verseghy Ferenc)
Tiszafüreden a fürdő vendégeket egy a szomszéd faluba beütött farkas ijesztegeti
(1855 Vasárnapi Újság)
[az 1474. évi magyar–lengyel békekötés szerint] tilos a határokon átcsapni, fegyveresen beütni, rabolni, vagy a határok mentén erősségeket építeni
(1937 Bánlaky József)
A bujdosók 1680-ban már a Vág völgyében portyáztak és beütöttek Morvaországba is
(1999 e. Szakály Ferenc)
9a.
〈sakkban:〉 az ellenfél bábui által elfoglalt és körülvett mezőre az ott álló figurát leütve belép
Hibás lett volna a vezérrel beütni ā-ra
(1936 Budapesti Hírlap febr. 16.)
9b.
〈járványos betegség, ill. kártevő〉 vhova bejutva megjelenik(, és ott elterjed)
torkára vagy tdöjére vagy más valamely nemeſebb réſzeire tt bé az orbántz
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Erdélybe a sáskák beütöttek s ott nagyon pusztítanak
(1846 Jókai Mór)
Üssön be a phyloxera abba a sárga szőlőfürtbe!
(1880 Csiky Gergely)
beütött az influenzajárvány
(1999 Magyar Hírlap)
10. tárgyatlan
〈villám, ill. lövedék stb.〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik, ill. behatol vmibe; beleüt
nagy menyny-dörgés és villámlás közbenn, melly egygy toronyba be-is ütött
(1781 Magyar Hírmondó)
egy golyónk a várbeli toronyórát lőtte keresztűl, egy pedig Berger ebédlőteremén keresztűl hálószobájába űtött be
(1848 Kossuth Hírlapja)
Egyszerre csak puf! beüt a mennydörgős menykő. Szakad az eső!
(1876 Bulla János)
megkezdődött az ágyútűz. – Ez beütött – kiáltotta a szerelő, amikor a falak hirtelen elkezdtek remegni
(1937 Déry Tibor)
10a. (alany n.) (rég)
villám (vmibe) becsapódik
Nem is mindenkor üt-bé, mikor mendörög
(1786 Dugonics András)
Dördül az ég, hull a zápor javába, – Beütött a bodoglári csárdába
(1859 Thaly Kálmán)
11. tárgyatlan
〈természeti jelenség〉 (váratlanul v. hirtelen) bekövetkezik, ill. megkezdődik
A’ faluba beütött az árviz
(1846 Dalfüzérke)
bezzeg ha egy rosz nyár üt be, van akkor csikorgás a legáldottabb földű vidéken
(1851 A Falu Könyve)
a júliusi nagy hőségek beütöttek
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
földrengés ütött volna be
(1911 Móricz Zsigmond)
ha „beüt” egy újabb kétnapos eső, utána több minőségi búza nem jön le a táblákról
(1997 Magyar Hírlap)
11a.
(kedvezőtlen) esemény, fordulat〉 hirtelen, váratlanul bekövetkezik
egynehány esztendeje, hogy Magyar Országba-is be-ütött ez a’ szükség
(1801 Molnár János)
beütött a’ szerencse a’ házba
(1825 Kisfaludy Sándor)
Mikor a fusió beütött, Tisza Kálmánnak meg kellett mutatnia, hogy […] kész megosztani a hatalmat
(1877 Ábrányi Kornél²)
[ha] a jó előmenetelű két kettessel vagy hármassal többet hoz haza, mint a múltkor, akkor beüt a vész
(1931 Radnóti Miklós)
már a Gellért tér után beütött a ciki. Ránktapadt egy rendőrségi kocsi
(1989 Fel a kezekkel!)
[az adósságválság] váratlan és megszokhatatlan, mert nem tudni pontosan, mikor üt be
(2000 Lengyel László)
11b.
〈vmely időszak〉 elkezdődik, elérkezik, ill. bekövetkezik
beütvén a farsang, […] elhatároztatott egy sorsolással egybekötött tánczvigalom rendezése
(1886 e. Boruth Elemér)
nehéz élet, mióta ez az uj világ beütött
(1918 Móricz Zsigmond)
12. tárgyatlan (/biz)
〈kívánság, terv stb.〉 valóra válik, ill. 〈kísérlet, vállalkozás〉 sikerül, haszonnal jár
nem üt nálam ama felöle ki-hirültt mondások, hogy [Diana Eudiniont megkedvelte]
(1772 Mészáros Ignác ford.)
ha be-nem ütött a’ próba
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
gyanúm mindig beüt
(1839 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
ha az uj tervem beüt
(1880 Balogh Tihamér)
A mit szerelmesek kivánnak, az be szokott ütni, kivánjátok, hogy tervem sikerüljön
(1903 Molnár Ferenc²)
évek óta hiába ütnek be neki a vállalkozásai, nem tanul a többi tőle
(1941 Karácsony Sándor)
talán húsvétra lesz valami a pénzből, ha minden olyan jól üt be, ahogy az új pénzügyminiszter elképzeli
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. beüt¹, beüt²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások