bevallott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → bevall.

II. mn 12A7

1. ’adó, vám stb. megállapítása céljából hivatalos nyilatkozatban bejelentett 〈jövedelem, vagyon stb.〉’ ❖ semmi biztos adatuk sem lehetvén a’ becslőknek, mellyekből a’ bevallott ár valóságát kitudhatnák (1841 Pesti Hírlap CD61) | az államnak jogot kellene nyernie arra, hogy amennyiben a bevallott értéket kevésnek tartja, a földet a bevallott értéknél 25%-kal magasabb áron kisajátíthassa (1917 Éber Antal CD10) | a bevallott 20 holdján felül Máriapócson még nem tudom hány holdja van (1948 Déry Tibor 9107001, 92) | A dézsma nagysága természetesen mindig a bevallott terméstől függött (1980 Mikó Sándor CD52).

2. ’nyílt(an vállalt), nyilvános(an hirdetett)’ ❖ részint bevallott, részint némán igazaknak elismert nézetek mindkét részszel ohajtatták, hogy a’ magyar academia reformáltassék (1844 Pesti Hírlap CD61) | az eddig rejtőzködő reformáció támadó arccal, sőt a hódítás bevallott szándékával csak a mohácsi vész után lép föl (1896 A magyar irodalom története CD44) | [A szellemtörténészek] gondolkodása bevallottan szubjektív (1931 Babits Mihály 9014139, 228) | a regény igyekszik regényszerűségét megtartani, de bevallott célja már túlmutat a műfaj határain (1990 A magyar irodalom története CD53).

Vö. SzT.

bevallott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbevall
II. melléknév 12A7
1.
adó, vám stb. megállapítása céljából hivatalos nyilatkozatban bejelentett 〈jövedelem, vagyon stb.〉
semmi biztos adatuk sem lehetvén a’ becslőknek, mellyekből a’ bevallott ár valóságát kitudhatnák
(1841 Pesti Hírlap)
az államnak jogot kellene nyernie arra, hogy amennyiben a bevallott értéket kevésnek tartja, a földet a bevallott értéknél 25%-kal magasabb áron kisajátíthassa
(1917 Éber Antal)
a bevallott 20 holdján felül Máriapócson még nem tudom hány holdja van
(1948 Déry Tibor)
A dézsma nagysága természetesen mindig a bevallott terméstől függött
(1980 Mikó Sándor)
2.
nyílt(an vállalt), nyilvános(an hirdetett)
részint bevallott, részint némán igazaknak elismert nézetek mindkét részszel ohajtatták, hogy a’ magyar academia reformáltassék
(1844 Pesti Hírlap)
az eddig rejtőzködő reformáció támadó arccal, sőt a hódítás bevallott szándékával csak a mohácsi vész után lép föl
(1896 A magyar irodalom története)
[A szellemtörténészek] gondolkodása bevallottan szubjektív
(1931 Babits Mihály)
a regény igyekszik regényszerűségét megtartani, de bevallott célja már túlmutat a műfaj határain
(1990 A magyar irodalom története)
Vö. SzT.

Beállítások