bevet ts ige 5b1

1. (kissé vál) ’belülre, vminek a belsejébe, mélyére v. vízbe dob, hajít vmit, ill. lök, taszít vkit’ ❖ ezen ſzép teſteket egy kutban bé-vetették (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 9) | A’ tömlöcz’ ajtaját bezárja, és a’ kulcsokat beveti a’ rostélyon (1819 Kisfaludy Károly 8242027, 157) | beveté a rózsát a tónak habjába (1844 Petőfi Sándor CD01) | e büdös lyukba itten beveték [a rabot] (1866 Szelestey László 8436001, 26) | kinyujtotta a karját s messze bevetette a vízbe [a kendőbe kötött pénzt] (1916 Móricz Zsigmond 9462006, 149) | A száraz ágat helyéről levettem, […] S a tüzes kemencébe bevetettem. Nagyot lobbant (1932 Reményik Sándor CD01).

1a. ’〈halászhálót, (csalétekkel ellátott) horgot〉(vízbe) dob, vet’ ❖ [az öreg Kepes] megint bevetette a horgát. […] Rövid idő alatt többet fogott e ritka halból [ti. márnából], mint más hosszú évek alatt (1911 Kortsák Jenő CD10) | Simon és testvére András bevetettek a vízbe egy nagy hálót (1925 Révay József ford.–Papini 9565002, 112) | [a sleppzsák nevű halászhálót] 40-50 métert vontatják a fenéken, mielőtt a másik felét is bevetik (1999 Magyar néprajz CD47).

1b. beveti magát ’〈kül. (mély) vízbe〉 nagy lendülettel be(le)ugrik’ ❖ A csodabúvár szót fogadott tündér anyjának s […] beveté magát a vízbe (1855 Jókai Mór CD18) | [a kárókatona] mihelyt halat érez, beveti magát a vizbe (1901 Herman Ottó CD34) | az emberek ordítottak, és egymást tiporva vetették be magukat a vasúti szükségóvóhely aknaszerű nyílásába (1989 Polcz Alaine 1120001, 43) | Péter a felsőruháját levetve, könnyű öltözetben, alsóruhában vetette be magát a tengerbe, hogy minél hamarabb Jézushoz érjen (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1c. beveti magát(hanyag mozdulattal,) nagy lendülettel be(le)ül v. be(le)fekszik vhova, vmibe’ ❖ eltikkadva veté be magát karszékébe (1859 Abonyi Lajos C0493, 144) | Nem feleltem, megfordultam és bevetettem magam az ágyba (1931 Kassák Lajos 9314010, 24) | Bevetik magukat a fekete túrakocsiba, a motor felhorkan (1959 Illés Endre 9273007, 27).

2. ’〈magot〉(földbe) elvet’ ❖ a bevetett mag a jobbágy tulajdona (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Néha a’ szántóföldeken bevetett magot az egerek megtámadják (1835 Némethy József 8333010, 18) | legyen idő a szerelem húmuszába olajos rózsamagvakat bevetni (1954 Juhász Ferenc 9285020, 54) | [a] jegyzőkönyvek tételei között kizárólag az ingatlanon lévő felépítmények, a ház, a gazdasági épületek, a kerítés, a vetés, a fák vagy a bevetett mag, a termés stb. szerepeltek (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153005, 525).

3. ’〈föld(terület)et〉(vmilyen maggal, növénnyel) beültet’ ❖ Ha a’ Mezei Gazda egéſséges Maggal veti-bé Földjét, és Fogas-Boronával el-boronálja; leg-alább negyed réſzét az el-vetett Magnak meg-nyeri (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 57) | A’ ki földjét Rétnek nem akarná fordítani: vesse bé azt kolompérral, kukoritzával, vagy hajdinával (1818 Nagyváthy János 8328002, 49) | a nagyobb fiuk azonnal készitettek magoknak […] egy-egy kis melegágyat, mit aztán az anyjuktól látott módon, bevetettek aszalt szilva, alma és czitrom-maggal (1858 Szendrey Júlia 8440012, 52) | Felépíteni még nem tudták ezeket a házakat, bevetették hát a telküket, hogy talpalatnyi föld se maradjon megműveletlenül (1953 Méray Tibor 9434006, 14) | Ősszel a tsz a korábbi vetésterületnek legfeljebb a 20%-át fogja bevetni (1991 Havas Gábor 2003035, 17).

4. (tárgy n. is) ’〈tésztát, kenyeret stb.〉 sütőlapáttal (kemencébe) tesz, tol’ ❖ hadd legyen a’ tészta, három vagy négy óráig, jó melegben, minekeltte azt meg szakasztanák ’s bé vetnék (1790 Kömlei János ford.–Becker² C5062, 82) | Régen bevetettek, ki is sült a lángas (1841–1857 Losonczy László C2933, 100) | Kenyérsütéskor az asszony szenvonyóval kihuzza a parazsat, a lapáttal beveti a kenyeret (1912 Malonyay Dezső CD07) | [sütőlapáttal] vetik be a kalácsot, kenyérlepényeket is a kemencébe (1981 NéprajziLex. CD47).

5. ’〈ágyat, ágyneműt〉(használat után) elrendez, összerak, beágyaz’ ❖ Nem kelt fel többé az ágyból. Egész télen sorvasztotta a kór. Tavaszra kelve, aztán bevetették ágyát örökre (1888 Sziklay János 8447003, 103) | [Benigna] hirtelen bevetette a királyné ágyát, […] és az ágy szélére letelepedett (1930 Krúdy Gyula CD54) | ha éjjel is aludtak rajta, úgy a fölösleges ágyneműt nappalra bevetették a szobabeli ágyba (1979 NéprajziLex. CD47).

6. (irod) ’〈vmely (erős) fényforrás sugarakat〉 vminek a belsejébe, belső térségbe lövell’ ❖ A hold a kántor szobájába Sugárait most beveti (1845 Petőfi Sándor CD01) | a nap azért csak olyan vidáman süt mint máskor s mintha ingerkedni akarna az uri társasággal, beveti sugárait a kastély ablakain (1877 Vértesi Arnold 8520001, 15) | a nap ferdén bevetett sugarakkal fűtötte a szobát (1911 Móricz Zsigmond CD10) | a hajnal már feltűnik a csillagok között, erőt vesz az éjszakán, beveti sugarait a bálterembe (1932 Pintér Jenő CD44).

7. (Kat is) ’〈egységet, csapatot〉 harcba v. vmely munka, feladat elvégzésére küld, vezényel’ ❖ azt a felhívást kapta a 2. hadsereg parancsnoksága, hogy erőit ne csöppenként vesse be, ne maradjon tétlen szemlélője az 5. hadsereg küzdelmének (1942 Bánlaky József CD16) | a különleges alakulatokat már bevetették (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 121) | A gazdák brigádját […] kellett volna a betontörésre bevetni (1977 Végh Antal 9768002, 47) | a területileg illetékes tűzoltók téves riasztás miatt éppen másutt voltak, s a tényleges tűzesetnél csak késve tudtak beavatkozni; helyettük távolabbi egységeket kellett bevetni (1998 Figyelő CD2601).

7a. (Kat is) ’〈vmely fegyvert〉 csatában használ’ ❖ japán részről olyan tüzérségi fegyverzetet is bevetettek, amelyet röviddel azelőtt Kínától zsákmányoltak (1989 Hernádi Miklós 2039020, 63) | [az atombombát] az amerikai hadvezetés Japán ellen készült bevetni (1997 Marx György CD30) | Vessük be a cianidot a rák elleni harcba! (2000 Figyelő CD2601).

7b. ’〈vmely eszközt, fogást, előnyös tulajdonságot stb.〉 vmely cél elérése érdekében használ’ ❖ miért is venném zokon, hogy egy kezdő fiatal írónő […] feltételezett tehetsége támogatására segédeszközként szépségét is beveti? (1973 Déry Tibor 9107018, 77) | [A királyné] cselvetések egész garmadáját veti be, hogy a szerelmeseket egymás előtt befeketítse (1996 Új Könyvek CD29) | Minden rábeszélőképességemet bevetettem (1998 Magyar Hírlap CD09).

7c. beveti magát(küzdelembe) nagy lendülettel bekapcsolódik’ ❖ az összes pártok igen nagy erővel vetették be magukat a választásokat előkészítő küzdelembe (1947 Szabad Föld okt. 26. C1537, 2) | jó szeme van a kis megrövidítésekre, igazságtalanságokra, manipulációkra, s abban a hitben veti be magát ellenük, hogy az egyik elleni siker kiegyenlítheti a másik elleni csatavesztést (1979 Haraszti Miklós 9814003, 47) | Ha valamit elrontanék, akkor persze teljes lendülettel bevetné magát [a régi edző] (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bevetett, bevethet, bevettet, bevettethet, bevettetik, bevettettet; ÚMTsz.

bevet tárgyas ige 5b1
1. (kissé vál)
belülre, vminek a belsejébe, mélyére v. vízbe dob, hajít vmit, ill. lök, taszít vkit
ezen ſzép teſteket egy kutban bé-vetették
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A’ tömlöcz’ ajtaját bezárja, és a’ kulcsokat beveti a’ rostélyon
(1819 Kisfaludy Károly)
beveté a rózsát a tónak habjába
(1844 Petőfi Sándor)
e büdös lyukba itten beveték [a rabot]
(1866 Szelestey László)
kinyujtotta a karját s messze bevetette a vízbe [a kendőbe kötött pénzt]
(1916 Móricz Zsigmond)
A száraz ágat helyéről levettem, […] S a tüzes kemencébe bevetettem. Nagyot lobbant
(1932 Reményik Sándor)
1a.
〈halászhálót, (csalétekkel ellátott) horgot〉 (vízbe) dob, vet
[az öreg Kepes] megint bevetette a horgát. […] Rövid idő alatt többet fogott e ritka halból [ti. márnából], mint más hosszú évek alatt
(1911 Kortsák Jenő)
Simon és testvére András bevetettek a vízbe egy nagy hálót
(1925 Révay József ford.Papini)
[a sleppzsák nevű halászhálót] 40-50 métert vontatják a fenéken, mielőtt a másik felét is bevetik
(1999 Magyar néprajz)
1b. beveti magát
〈kül. (mély) vízbe〉 nagy lendülettel be(le)ugrik
A csodabúvár szót fogadott tündér anyjának s […] beveté magát a vízbe
(1855 Jókai Mór)
[a kárókatona] mihelyt halat érez, beveti magát a vizbe
(1901 Herman Ottó)
az emberek ordítottak, és egymást tiporva vetették be magukat a vasúti szükségóvóhely aknaszerű nyílásába
(1989 Polcz Alaine)
Péter a felsőruháját levetve, könnyű öltözetben, alsóruhában vetette be magát a tengerbe, hogy minél hamarabb Jézushoz érjen
(1995 Jubileumi kommentár)
1c. beveti magát
(hanyag mozdulattal,) nagy lendülettel be(le)ül v. be(le)fekszik vhova, vmibe
eltikkadva veté be magát karszékébe
(1859 Abonyi Lajos)
Nem feleltem, megfordultam és bevetettem magam az ágyba
(1931 Kassák Lajos)
Bevetik magukat a fekete túrakocsiba, a motor felhorkan
(1959 Illés Endre)
2.
〈magot〉 (földbe) elvet
a bevetett mag a jobbágy tulajdona
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Néha a’ szántóföldeken bevetett magot az egerek megtámadják
(1835 Némethy József)
legyen idő a szerelem húmuszába olajos rózsamagvakat bevetni
(1954 Juhász Ferenc)
[a] jegyzőkönyvek tételei között kizárólag az ingatlanon lévő felépítmények, a ház, a gazdasági épületek, a kerítés, a vetés, a fák vagy a bevetett mag, a termés stb.s a többi szerepeltek
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
3.
〈föld(terület)et〉 (vmilyen maggal, növénnyel) beültet
Ha a’ Mezei Gazda egéſséges Maggal veti-bé Földjét, és Fogas-Boronával el-boronálja; leg-alább negyed réſzét az el-vetett Magnak meg-nyeri
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ ki földjét Rétnek nem akarná fordítani: vesse bé azt kolompérral, kukoritzával, vagy hajdinával
(1818 Nagyváthy János)
a nagyobb fiuk azonnal készitettek magoknak […] egy-egy kis melegágyat, mit aztán az anyjuktól látott módon, bevetettek aszalt szilva, alma és czitrom-maggal
(1858 Szendrey Júlia)
Felépíteni még nem tudták ezeket a házakat, bevetették hát a telküket, hogy talpalatnyi föld se maradjon megműveletlenül
(1953 Méray Tibor)
Ősszel a tsztermelőszövetkezet a korábbi vetésterületnek legfeljebb a 20%-át fogja bevetni
(1991 Havas Gábor)
4. (tárgy n. is)
〈tésztát, kenyeret stb.〉 sütőlapáttal (kemencébe) tesz, tol
hadd legyen a’ tészta, három vagy négy óráig, jó melegben, minekeltte azt meg szakasztanák ’s bé vetnék
(1790 Kömlei János ford.Becker²)
Régen bevetettek, ki is sült a lángas
(1841–1857 Losonczy László)
Kenyérsütéskor az asszony szenvonyóval kihuzza a parazsat, a lapáttal beveti a kenyeret
(1912 Malonyay Dezső)
[sütőlapáttal] vetik be a kalácsot, kenyérlepényeket is a kemencébe
(1981 NéprajziLex.)
5.
〈ágyat, ágyneműt〉 (használat után) elrendez, összerak, beágyaz
Nem kelt fel többé az ágyból. Egész télen sorvasztotta a kór. Tavaszra kelve, aztán bevetették ágyát örökre
(1888 Sziklay János)
[Benigna] hirtelen bevetette a királyné ágyát, […] és az ágy szélére letelepedett
(1930 Krúdy Gyula)
ha éjjel is aludtak rajta, úgy a fölösleges ágyneműt nappalra bevetették a szobabeli ágyba
(1979 NéprajziLex.)
6. (irod)
〈vmely (erős) fényforrás sugarakat〉 vminek a belsejébe, belső térségbe lövell
A hold a kántor szobájába Sugárait most beveti
(1845 Petőfi Sándor)
a nap azért csak olyan vidáman süt mint máskor s mintha ingerkedni akarna az uri társasággal, beveti sugárait a kastély ablakain
(1877 Vértesi Arnold)
a nap ferdén bevetett sugarakkal fűtötte a szobát
(1911 Móricz Zsigmond)
a hajnal már feltűnik a csillagok között, erőt vesz az éjszakán, beveti sugarait a bálterembe
(1932 Pintér Jenő)
7. (Kat is)
〈egységet, csapatot〉 harcba v. vmely munka, feladat elvégzésére küld, vezényel
azt a felhívást kapta a 2. hadsereg parancsnoksága, hogy erőit ne csöppenként vesse be, ne maradjon tétlen szemlélője az 5. hadsereg küzdelmének
(1942 Bánlaky József)
a különleges alakulatokat már bevetették
(1969 Bertha Bulcsu)
A gazdák brigádját […] kellett volna a betontörésre bevetni
(1977 Végh Antal)
a területileg illetékes tűzoltók téves riasztás miatt éppen másutt voltak, s a tényleges tűzesetnél csak késve tudtak beavatkozni; helyettük távolabbi egységeket kellett bevetni
(1998 Figyelő)
7a. (Kat is)
〈vmely fegyvert〉 csatában használ
japán részről olyan tüzérségi fegyverzetet is bevetettek, amelyet röviddel azelőtt Kínától zsákmányoltak
(1989 Hernádi Miklós)
[az atombombát] az amerikai hadvezetés Japán ellen készült bevetni
(1997 Marx György)
Vessük be a cianidot a rák elleni harcba!
(2000 Figyelő)
7b.
〈vmely eszközt, fogást, előnyös tulajdonságot stb.〉 vmely cél elérése érdekében használ
miért is venném zokon, hogy egy kezdő fiatal írónő […] feltételezett tehetsége támogatására segédeszközként szépségét is beveti?
(1973 Déry Tibor)
[A királyné] cselvetések egész garmadáját veti be, hogy a szerelmeseket egymás előtt befeketítse
(1996 Új Könyvek)
Minden rábeszélőképességemet bevetettem
(1998 Magyar Hírlap)
7c. beveti magát
(küzdelembe) nagy lendülettel bekapcsolódik
az összes pártok igen nagy erővel vetették be magukat a választásokat előkészítő küzdelembe
(1947 Szabad Föld okt. 26.)
jó szeme van a kis megrövidítésekre, igazságtalanságokra, manipulációkra, s abban a hitben veti be magát ellenük, hogy az egyik elleni siker kiegyenlítheti a másik elleni csatavesztést
(1979 Haraszti Miklós)
Ha valamit elrontanék, akkor persze teljes lendülettel bevetné magát [a régi edző]
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, bevetett, bevethet, bevettet, bevettethet, bevettetik, bevettettet; ÚMTsz.

Beállítások