bevett mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → bevesz.

II. mn 12B

1. ’általánosan elfogadott, (régóta) meghonosodott 〈szokás, gyakorlat stb.〉’ ❖ bé-vett szokás vala akkori idben, hogy a’ baj-vivásra halált érdeml gonosz-tévk választattak (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 177) | a bevett házirend ellenére (1859 Matkovics Pál 8299002, 10) | az ismert, bevett formulákat is friss motívumokkal, nom ötletes árnyalatokkal gazdagítja a tehetséges káromkodó (1936 Bálint György 9021001, 19) | A népmesekutatásban már bevett gyakorlat egy-egy mesefa anyagának önálló elemzése (1972 Tüskés Tibor 2021020, 923).

2. (Tört v. Jog) ’Magyarországon a 19. század végéig olyan 〈vallás(felekezet)〉, amelynek az állam biztosítja jogai törvényes védelmét és vallásgyakorlatát, ill. elismeri belső szervezetét’ ❖ ez bé-vett […] Vallású (1782 Magyar Hírmondó C0270, 129) | bévett hitforma (1823 Márton József¹ C3048, 282) | [a tordai országgyűlés 1564-ben] a katholikus és lutheránus hit mellé a Cálvin szerinti református vallást is a bevett vallások közzé iktatta (1873 Orbán Balázs 8340022, 246) | A kezdeményező lépést a kormány illetékes képviselői és a bevett hitfelekezetek egyházfői tehetik meg (1939 Esti Újság 2124001, 5).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bevett melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbevesz
II. melléknév 12B
1.
általánosan elfogadott, (régóta) meghonosodott 〈szokás, gyakorlat stb.〉
bé-vett szokás vala akkori idben, hogy a’ baj-vivásra halált érdeml gonosz-tévk választattak
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
a bevett házirend ellenére
(1859 Matkovics Pál)
az ismert, bevett formulákat is friss motívumokkal, nom ötletes árnyalatokkal gazdagítja a tehetséges káromkodó
(1936 Bálint György)
A népmesekutatásban már bevett gyakorlat egy-egy mesefa anyagának önálló elemzése
(1972 Tüskés Tibor)
2. (Tört v. Jog)
Magyarországon a 19. század végéig olyan 〈vallás(felekezet), amelynek az állam biztosítja jogai törvényes védelmét és vallásgyakorlatát, ill. elismeri belső szervezetét
ez bé-vett […] Vallású
(1782 Magyar Hírmondó)
bévett hitforma
(1823 Márton József¹)
[a tordai országgyűlés 1564-ben] a katholikus és lutheránus hit mellé a Cálvin szerinti református vallást is a bevett vallások közzé iktatta
(1873 Orbán Balázs)
A kezdeményező lépést a kormány illetékes képviselői és a bevett hitfelekezetek egyházfői tehetik meg
(1939 Esti Újság)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások