bevezetés fn 4B

1. ’a bevezet igével kifejezett cselekvés’ ❖ Pompás, (fényes) bé-vezetés a’ várasba (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 272).

1a. (rég, hiv is) ’az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely nyilvántartandó adatot, tényt vmely hivatalos okmányba beírnak, bejegyeznek’ ❖ [hogy milyen hatalmas volt] a Sirok várhoz tartozó uradalom, kitetszik egy kezeim között levő okiratból, melly […] törvényes bevezetését tárgyalja Enyingi Török Ferencznek s Országh Borbálának (1859 Vasárnapi Újság CD56).

2. ’hivatalos intézkedés, eljárás, amelynek során vmely új rendszert kezdenek alkalmazni, ill. vminek a használatát elrendelik’ ❖ a’ jegy-vonáſok’ [= ékezetek] bé-vezetéſe utánn is, ezek minden nyomtató m-helybenn, és mindenkor nem találtattak; és így a’ nyomtatás az Ironak tollával éppen ſzembe ſzökött (1787 Baróti Szabó Dávid C0814, 42) | A gabonahiány kényszeríti a kormányt a kenyérfejadag leszállítására és a kukoricanapok bevezetésére (1947 Szabad Föld okt. 12. C1537, 2) | a forint bevezetése (1946. aug. 1) (1976 Tiefenbach Antal CD52) | Az észtek sokáig csak autonómiáért és az észt nyelv bevezetéséért küzdöttek (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

3. ’előkészület, ill. (vminek a) vmit előkészítő rész(e), kezdő szakasz(a), kezdet(e)’ ❖ A’ legszükségesebb bevezetések annyiban már megtétetvék, hogy az épités haladék nélkül megfog kezdethetni (1844 Pesti Hírlap CD61) | A január 25-kére Pozsonyban hirdetett országgyűlés, melynek az említettem bécsi összejövetel bevezetése volt, bőven kipótolta az urak szűkmarkúságát (1878 Károlyi Árpád CD57) | [A két szemben álló hadsereg] össze-összecsap, de mindez csak a bevezetés […]. Az élethalálharcz még csak ezután fog következni (1896–1898 Gracza György CD45) | A hangverseny további részében is Mendelssohn alkotásai hangzottak el: bevezetésként a fiatalkori Hebridák-nyitány (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. (írás)műnek a szerzőről, tárgyról, módszerről stb. tájékoztató (bevezető) része’ ❖ Els bé vezetés (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 35) | [A lapp szótárt] bevezetéssel ellátta Ihre János (1805–1809 Horvát István 8186007, 163) | A fordító mondja a Vallomások bevezetésében, hogy Ágoston könyve […] mindig aktuális (1917 Babits Mihály C0697, 117) | mint maguk a szerkesztők is hangsúlyozzák a kötetükhöz írt tartalmas bevezetésben, e kiadvány több és más, mint együttes közreadása az említett nyelvemlékeknek (1987 Balázs János² 1009002, 148).

3b. (kissé rég)(hosszabb) beszéd, gondolatmenet, történet stb. nyitó gondolata, mondata, ill. kezdő szakasza’ ❖ [Róza] füle czipkájáig [= füle tövéig] pirúlt el, nem vélve az ünnepélyes bevezetésről, hangejtésről egyebet, mint hogy kérői szerepben jár az öreg nála (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 258) | meglehetős hosszú bevezetéssel nyitotta meg Repczei a társalgást (1863 Lauka Gusztáv 8268037, 128) | Az ügyvéd rövid bevezetésben elmondta, hogy informálni jött (1901 Ady Endre C0535, 114).

4. (gyakr. tulajdonnév, mű címének részeként) (Tud) ’vmely (szak)tudomány alapelveit, alapismereteit tartalmazó mű’ ❖ Bé-vezetés a szám-vetésre. A magyar és hozzá tartozandó tartományok nemzeti iskoláinak számára (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 1) | Bevezetés a’ nevelés’ tudományába (1825 Szilasy János 8450001, 1) | Bevezetés a fonológiába (1932 Laziczius Gyula 1030002, 6) | [Roth] három kis könyve: bevezetések az ókori meg az újkori filozófiába, s az államfilozófiába (1990 Magyar Filozófiai Szemle ford. 2029026, 632).

5. (rég) ’vkinek vmely tisztségbe, hivatalba, közösségbe stb. történő (ünnepélyes) beiktatása, beavatása, felvétele’ ❖ szivem ugy praeparálva van, hogy tsak a’ be vezetés híjjával vagyok [ti. a szabadkőművesek közé] (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 272) | elmentem Schuster bevezetésére. Jelen valának a’ szertartáson az Orvosi kar tagain kivűl Kultsár, Schedius, Szűts, Ferentzi, Viláx, Paur, és egyeb barátim ’s esmérőseim (1805–1809 Horvát István 8186010, 397) | A [főispáni] bevezetés és igtatás fejedelmi pompával történt (1842 Erdélyi János² 8131102, 62) | [Nagy Ignácnak a Kisfaludy Társaságba való] ünnepélyes bevezetése az 1843. máj. 27-iki gyűlésen történt (1902 Irodalomtörténeti Közlemények C0219, 323).

5a. (rég) ’vkinek a társaságba történő bevitele, bemutatása’ ❖ ezen kávéházakba sem léphet be bárki, bevezetés szükséges erre olyantól, ki ezen kávéházakban letette a taksát s annak rendes látogatója (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 176).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bevezetés főnév 4B
1.
a bevezet igével kifejezett cselekvés
Pompás, (fényes) bé-vezetés a’ várasba
(1792 Baróti Szabó Dávid)
1a. (rég, hiv is)
az a hivatalos eljárás, amelynek során vmely nyilvántartandó adatot, tényt vmely hivatalos okmányba beírnak, bejegyeznek
[hogy milyen hatalmas volt] a Sirok várhoz tartozó uradalom, kitetszik egy kezeim között levő okiratból, melly […] törvényes bevezetését tárgyalja Enyingi Török Ferencznek s Országh Borbálának
(1859 Vasárnapi Újság)
2.
hivatalos intézkedés, eljárás, amelynek során vmely új rendszert kezdenek alkalmazni, ill. vminek a használatát elrendelik
a’ jegy-vonáſok’ [= ékezetek] bé-vezetéſe utánn is, ezek minden nyomtató m-helybenn, és mindenkor nem találtattak; és így a’ nyomtatás az Ironak tollával éppen ſzembe ſzökött
(1787 Baróti Szabó Dávid)
A gabonahiány kényszeríti a kormányt a kenyérfejadag leszállítására és a kukoricanapok bevezetésére
(1947 Szabad Föld okt. 12.)
a forint bevezetése (1946. aug. 1)
(1976 Tiefenbach Antal)
Az észtek sokáig csak autonómiáért és az észt nyelv bevezetéséért küzdöttek
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
3.
előkészület, ill. (vminek a) vmit előkészítő rész(e), kezdő szakasz(a), kezdet(e)
A’ legszükségesebb bevezetések annyiban már megtétetvék, hogy az épités haladék nélkül megfog kezdethetni
(1844 Pesti Hírlap)
A január 25-kére Pozsonyban hirdetett országgyűlés, melynek az említettem bécsi összejövetel bevezetése volt, bőven kipótolta az urak szűkmarkúságát
(1878 Károlyi Árpád)
[A két szemben álló hadsereg] össze-összecsap, de mindez csak a bevezetés […]. Az élethalálharcz még csak ezután fog következni
(1896–1898 Gracza György)
A hangverseny további részében is Mendelssohn alkotásai hangzottak el: bevezetésként a fiatalkori Hebridák-nyitány
(1999 Magyar Hírlap)
3a.
(írás)műnek a szerzőről, tárgyról, módszerről stb. tájékoztató (bevezető) része
Els bé vezetés
(1777 Baróti Szabó Dávid)
[A lapp szótárt] bevezetéssel ellátta Ihre János
(1805–1809 Horvát István)
A fordító mondja a Vallomások bevezetésében, hogy Ágoston könyve […] mindig aktuális
(1917 Babits Mihály)
mint maguk a szerkesztők is hangsúlyozzák a kötetükhöz írt tartalmas bevezetésben, e kiadvány több és más, mint együttes közreadása az említett nyelvemlékeknek
(1987 Balázs János²)
3b. (kissé rég)
(hosszabb) beszéd, gondolatmenet, történet stb. nyitó gondolata, mondata, ill. kezdő szakasza
[Róza] füle czipkájáig [= füle tövéig] pirúlt el, nem vélve az ünnepélyes bevezetésről, hangejtésről egyebet, mint hogy kérői szerepben jár az öreg nála
(1818 k. Fáy András¹)
meglehetős hosszú bevezetéssel nyitotta meg Repczei a társalgást
(1863 Lauka Gusztáv)
Az ügyvéd rövid bevezetésben elmondta, hogy informálni jött
(1901 Ady Endre)
4. (gyakr. tulajdonnév, mű címének részeként) (Tud)
vmely (szak)tudomány alapelveit, alapismereteit tartalmazó mű
Bé-vezetés a szám-vetésre. A magyar és hozzá tartozandó tartományok nemzeti iskoláinak számára
(1780 Bévezetés a számvetésre)
Bevezetés a’ nevelés’ tudományába
(1825 Szilasy János)
Bevezetés a fonológiába
(1932 Laziczius Gyula)
[Roth] három kis könyve: bevezetések az ókori meg az újkori filozófiába, s az államfilozófiába
(1990 Magyar Filozófiai Szemle ford.)
5. (rég)
vkinek vmely tisztségbe, hivatalba, közösségbe stb. történő (ünnepélyes) beiktatása, beavatása, felvétele
szivem ugy praeparálva van, hogy tsak a’ be vezetés híjjával vagyok [ti. a szabadkőművesek közé]
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
elmentem Schuster bevezetésére. Jelen valának a’ szertartáson az Orvosi kar tagain kivűl Kultsár, Schedius, Szűts, Ferentzi, Viláx, Paur, és egyeb barátim ’s esmérőseim
(1805–1809 Horvát István)
A [főispáni] bevezetés és igtatás fejedelmi pompával történt
(1842 Erdélyi János²)
[Nagy Ignácnak a Kisfaludy Társaságba való] ünnepélyes bevezetése az 1843. máj. 27-iki gyűlésen történt
(1902 Irodalomtörténeti Közlemények)
5a. (rég)
vkinek a társaságba történő bevitele, bemutatása
ezen kávéházakba sem léphet be bárki, bevezetés szükséges erre olyantól, ki ezen kávéházakban letette a taksát s annak rendes látogatója
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások