bezárol ts ige 1a (rég)

1. ’〈ajtót, kaput stb.〉 becsuk(ott, betett állapotban vmely zárószerkezettel rögzít)’ ❖ be-zárolta annak kapuját (1776 Weszprémi István ford.–Wood C4556, 49) | az iskola kapui bezároltatnak (1854–1855 Ujfalvy Sándor 8497001, 89) | Ajtók, ablakok bezárolva (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 227).

2. ’〈helyiséget, tárgyat〉 ajtajának, kapujának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával csukott állapotba hoz, úgy, hogy a benne levő dolgokat, személyeket hozzáférhetetlenné teszi’ ❖ a’ kripta pedig utánna be-zároltatik (1772 Bessenyei György¹ C1075, 157) | Tsendes Apollónak bé-zárlott temploma (1791 Verseghy Ferenc 7373035, 8) | nemes Kánya Antal lakatosmajszter uram ez s ez napon az éjnek ezen s ezen órájában a rendőrminiszternél három ládát bezárolt (1850 Jókai Mór CD18) | táskáimat bezároltam (1870 Klapka György C0567, 148).

2a. (ritk) ’〈levelet, iratot stb.〉 pecséttel v. ragasztással lezár’ ❖ A törvényszéki elnökhöz intézett és bepecsételt, vagy egyébkint bezárolt beadványok, annak felbontatlanúl adandók át (1857 Tóth Lőrinc 8490006, 255).

3. ’〈nyílást〉 befedve v. elrekesztve lezár’ ❖ Vajha el-jönne már annak vártt órája Hogy bé-zároltatnék ama’ mélység’ ſzája Melly az Eget füſttel meg-homályotja (1795 Molnár Borbála 7230003, 149) | ha az ég csatornái nem zároltattak volna is be (1847 Hetilap CD61) | megnyitjuk az alól bezárolt lyukat, s a nem jegeczesedhető szirupot 3-4 napig folyni engedjük (1856 Vasárnapi Újság CD56).

4. ’〈vmely nyitható és csukható tárgyat〉 mozgatható, elhajlítható részeinek egymásra v. egymás mellé hajlításával használaton kívüli állapotba helyezve összecsuk’ ❖ az örkös Bíro … végezésének könyvét halandó szemeink eltt bé-zárolta (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 20).

4a. ’〈szemét, ajkait〉 összezárja, becsukja, ill. 〈egyéb érzékszervét〉 kikapcsolja, befogadásra képtelenné teszi’ ❖ Minden bé-zárolta flét panaszomra (1772 Bessenyei György¹ C1076, 111) | szemeit be zárolta (1779 Bessenyei György¹ C1082, 248) | Bé-zárlott ajakink íme ki-nyíltanak (1792 Magyar Múzeum C0353, 259).

5. ’vhova, vmely (belső) helyre becsuk, elzár vkit v. vmit, hogy onnan ne jöhessen ki, ill. ne lehessen hozzáférni’ ❖ bé-zároltatott nedvesség vagyon benne (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 584) | Bé-van zárolva szorossan Sántzai köz’tt a’ Trójai nép (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 176) | Bezároltattál, Uram, engem! Sarak aljába, sötétségbe tettél (1938 Babits Mihály 9014106, 10).

6. ’körülzár, elzár vmi vmit v. vkit’ ❖ Ott tátongnak az éj és nap hir-emelte kapúi Egy küszöb és egy kő-párkány zárolja be őket (1853 Edvi Illés Pál ford.–Parmenidész C1548, 187) | Talán a tengernek valamely szegletén Vagy a vizek által bezárolt szigetén… Akarata ellen tartják őtet fogva (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 272).

6a. ’katonai erővel elzár v. körülzár vkit v. vmit, ill. blokád alá von’ ❖ a’ szövetséges Belgiomi kiköt helyeket … szorossan zároltassa bé (1799 Magyar Kurír C0335, 491) | Mantuában egykor nem a legmulatságosabb ideje volt [Simonyinak], midőn e város és a vár a francziák által bezároltatott (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Bezárolá az ellen hadja őket (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare C3738, 148).

Vö. CzF.; TESz. zár²; SzT. bezárló, bezárlott, ~, bezároltat, bezároltatik

bezárol tárgyas ige 1a (rég)
1.
〈ajtót, kaput stb.〉 becsuk(ott, betett állapotban vmely zárószerkezettel rögzít)
be-zárolta annak kapuját
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
az iskola kapui bezároltatnak
(1854–1855 Ujfalvy Sándor)
Ajtók, ablakok bezárolva
(1922 Móricz Zsigmond)
2.
〈helyiséget, tárgyat〉 ajtajának, kapujának, fedelének stb. (zárószerkezettel történő) zárásával csukott állapotba hoz, úgy, hogy a benne levő dolgokat, személyeket hozzáférhetetlenné teszi
a’ kripta pedig utánna be-zároltatik
(1772 Bessenyei György¹)
Tsendes Apollónak bé-zárlott temploma
(1791 Verseghy Ferenc)
nemes Kánya Antal lakatosmajszter uram ez s ez napon az éjnek ezen s ezen órájában a rendőrminiszternél három ládát bezárolt
(1850 Jókai Mór)
táskáimat bezároltam
(1870 Klapka György)
2a. (ritk)
〈levelet, iratot stb.〉 pecséttel v. ragasztással lezár
A törvényszéki elnökhöz intézett és bepecsételt, vagy egyébkint bezárolt beadványok, annak felbontatlanúl adandók át
(1857 Tóth Lőrinc)
3.
〈nyílást〉 befedve v. elrekesztve lezár
Vajha el-jönne már annak vártt órája Hogy bé-zároltatnék ama’ mélység’ ſzája Melly az Eget füſttel meg-homályotja
(1795 Molnár Borbála)
ha az ég csatornái nem zároltattak volna is be
(1847 Hetilap)
megnyitjuk az alól bezárolt lyukat, s a nem jegeczesedhető szirupot 3-4 napig folyni engedjük
(1856 Vasárnapi Újság)
4.
〈vmely nyitható és csukható tárgyat〉 mozgatható, elhajlítható részeinek egymásra v. egymás mellé hajlításával használaton kívüli állapotba helyezve összecsuk
az örkös Bíro … végezésének könyvét halandó szemeink eltt bé-zárolta
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
4a.
〈szemét, ajkait〉 összezárja, becsukja, ill. 〈egyéb érzékszervét〉 kikapcsolja, befogadásra képtelenné teszi
Minden bé-zárolta flét panaszomra
(1772 Bessenyei György¹)
szemeit be zárolta
(1779 Bessenyei György¹)
Bé-zárlott ajakink íme ki-nyíltanak
(1792 Magyar Múzeum)
5.
vhova, vmely (belső) helyre becsuk, elzár vkit v. vmit, hogy onnan ne jöhessen ki, ill. ne lehessen hozzáférni
bé-zároltatott nedvesség vagyon benne
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
Bé-van zárolva szorossan Sántzai köz’tt a’ Trójai nép
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Bezároltattál, Uram, engem! Sarak aljába, sötétségbe tettél
(1938 Babits Mihály)
6.
körülzár, elzár vmi vmit v. vkit
Ott tátongnak az éj és nap hir-emelte kapúi Egy küszöb és egy kő-párkány zárolja be őket
(1853 Edvi Illés Pál ford.Parmenidész)
Talán a tengernek valamely szegletén Vagy a vizek által bezárolt szigetén… Akarata ellen tartják őtet fogva
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
6a.
katonai erővel elzár v. körülzár vkit v. vmit, ill. blokád alá von
a’ szövetséges Belgiomi kiköt helyeket … szorossan zároltassa bé
(1799 Magyar Kurír)
Mantuában egykor nem a legmulatságosabb ideje volt [Simonyinak], midőn e város és a vár a francziák által bezároltatott
(1856 Vasárnapi Újság)
Bezárolá az ellen hadja őket
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Vö. CzF.; TESz. zár²; SzT. bezárló, bezárlott, ~, bezároltat, bezároltatik

Beállítások