bezavar ige 1a

1. ts (rég) ’〈folyadékot〉 vminek a belekeverésével zavarossá tesz’ ❖ Jön sóhajtva Zefir kijelenteni Daphne halálát A remegő fáknak; nógatják a remegő fák A kristály csermelyt; a kristály csermely előbbi Tiszta vizét bezavarja s özön könnyekbe kizúdúl (1801 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Pope CD01).

2. ts ’〈ember v. állat, es. természeti jelenség〉 behajt, bekerget, beűz (vhova) vkit, vmit’ ❖ oda hajtják, hova rosz, kivert csontváz teheneket – a’ rosz és fáradt állat maga lábán alig mehetvén – karikás ostorral bezavarni tilos (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a kutya] három farkast mögfogott[,] a negyediket pedig bezavarta a juhászok közé (1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból C2480, 214) | jött a Sziporka rajztanár úr, aki bezavart bennünket az udvarról a tanterembe (1900 Krúdy Gyula CD54) | Ritschant a kurucok hatalmas túlerővel Jabloncába bezavarták (1941 Bánlaky József CD16) | a hóesés bezavarta már az embereket a kocsmába (1975 Balázs József 9020001, 7) | [a papagájt] a cseléd csak a délelőtti takarítás idejére és éjszakára zavarta be a kalitkájába (1985 Grendel Lajos 1060003, 330).

3. tn (biz) ’zavarólag hat, zavart kelt vmi vmiben’ ❖ a munkában az utolsó nap, csütörtökön déltájban egy kissé disszonáns epizód zavart be (1990 Országgyűlési Napló CD62) | az 1996-os költségvetés az utolsó olyan költségvetés, ahol még különböző politikai kampánycélok nem zavarnak be (1995 Országgyűlési Napló CD62) | A cég működésébe annak idején erőteljesen „bezavart” a jugoszláviai embargó (1999 Figyelő CD2601).

4. ts (rég) ’összezavar, megtéveszt vkit’ ❖ ? Urak! mi ezen parancsokkal tisztában nem vagyunk, magunk zavartuk be magunkat. Politicai tárgyakban, mihelyt a’ törvénytelenség legkisebb árnyéklatát rájok huzhatjuk, tisztelettel félrerakjuk ’s felirunk ellenök; de hol magányérdekünk forog kérdésben, magunk nyessük ki utjokat (1841 Pesti Hírlap CD61) | Borech, hogy Icziget bezavarja, a saját pálinkafőző üstjét egy éjszakán Iczig udvarára lopatta és ott beásatta (1891 Móricz Pál¹ C3209, 96).

bezavar ige 1a
1. tárgyas (rég)
〈folyadékot〉 vminek a belekeverésével zavarossá tesz
Jön sóhajtva Zefir kijelenteni Daphne halálát A remegő fáknak; nógatják a remegő fák A kristály csermelyt; a kristály csermely előbbi Tiszta vizét bezavarja s özön könnyekbe kizúdúl
(1801 Csokonai Vitéz Mihály ford.Pope)
2. tárgyas
〈ember v. állat, es. természeti jelenség〉 behajt, bekerget, beűz (vhova) vkit, vmit
oda hajtják, hova rosz, kivert csontváz teheneket – a’ rosz és fáradt állat maga lábán alig mehetvén – karikás ostorral bezavarni tilos
(1841 Pesti Hírlap)
[a kutya] három farkast mögfogott[,] a negyediket pedig bezavarta a juhászok közé
(1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból)
jött a Sziporka rajztanár úr, aki bezavart bennünket az udvarról a tanterembe
(1900 Krúdy Gyula)
Ritschant a kurucok hatalmas túlerővel Jabloncába bezavarták
(1941 Bánlaky József)
a hóesés bezavarta már az embereket a kocsmába
(1975 Balázs József)
[a papagájt] a cseléd csak a délelőtti takarítás idejére és éjszakára zavarta be a kalitkájába
(1985 Grendel Lajos)
3. tárgyatlan (biz)
zavarólag hat, zavart kelt vmi vmiben
a munkában az utolsó nap, csütörtökön déltájban egy kissé disszonáns epizód zavart be
(1990 Országgyűlési Napló)
az 1996-os költségvetés az utolsó olyan költségvetés, ahol még különböző politikai kampánycélok nem zavarnak be
(1995 Országgyűlési Napló)
A cég működésébe annak idején erőteljesen „bezavart” a jugoszláviai embargó
(1999 Figyelő)
4. tárgyas (rég)
összezavar, megtéveszt vkit
?
Urak! mi ezen parancsokkal tisztában nem vagyunk, magunk zavartuk be magunkat. Politicai tárgyakban, mihelyt a’ törvénytelenség legkisebb árnyéklatát rájok huzhatjuk, tisztelettel félrerakjuk ’s felirunk ellenök; de hol magányérdekünk forog kérdésben, magunk nyessük ki utjokat
(1841 Pesti Hírlap)
Borech, hogy Icziget bezavarja, a saját pálinkafőző üstjét egy éjszakán Iczig udvarára lopatta és ott beásatta
(1891 Móricz Pál¹)

Beállítások