birtokarány fn 4A

1. ’vki(k) tulajdonában levő földterületnek az összes földterülethez, ill. egymáshoz viszonyított nagysága’ ❖ a közbirtokosok birtok arány szerint folyjanak bé a candidatioba [ti. a helység bírói posztjára történő javaslattételbe] (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a birtokos nemességre nézve pedig a fölkelés kulcsáúl a birtokarány, jelesen a jobbágyszám szolgált, s időnként meghatároztatott, hogy a földesurak minden száz jobbágy után hány katonát kötelesek állítani (1877 Gyárfás István CD57) | [A vadászati törvény szerint] a kisebb földeket bérbe kell adni, a bérjövedelmet birtokarány szerint felosztják (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 228).

1a. (-ban raggal, hsz-szerűen) ’a vki(k) tulajdonában levő földterület nagyságával arányosan’ ❖ [Borsod vármegye leégett középületeinek helyreállítására] az érdeklett 30,000 p.  a’ nemességre birtokarányban kötelezőleg kivettetik (1843 Pesti Hírlap CD61) | a házi adónak a nemesség által birtokarányban való viselése (1897 PallasLex. CD02) | [1879-ben az addig az urasággal közösen használt legelőterületből a] jogosultaknak birtokarányban történő fölosztásra maradt 2875 hold 237 négyszögöl (2000 Tóth Ferenc CD36).

1b. (-lag raggal, hsz-szerűen) (rég) ’ua.’ ❖ igazságos is, hogy a beligazgatási költségek viseléséhez birtokaránylag a nemesség is járuljon (1843 Deák Ferenc beszédei C1359, 496) | a honvédelmi kötelezettség birtokaránylag szabatott ki (1891 Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv C3002, 168).

2. ’〈vmely területre, időszakra, társadalmi csoportra stb. vetítve:〉 a földbirtokok nagyságának és a földtulajdonosok számának aránya, ill. az ennek következtében kialakult tagozódás; birtokmegoszlás’ ❖ [Erdélyben 1900 körül] a mezőgazdasági birtokarány érték szerint még a következő: magyar kézen 54%, szászok és románok kezén együtt 46% van (1938 Kovács Imre 9360002, 80) | az az egészségtelen birtokarány [alakult ki], hogy a határ ¹⁄₁₀-ed része egy család, a Szilágyiak birtokába került (1980 Nagy Miklós CD52) | Birtokarányok [Tápióbicskén] művelési ágak szerint 1789-ben és 1847-ben [kerekítve, százalékban] (2000 Szabó Attila CD36).

birtokarány főnév 4A
1.
vki(k) tulajdonában levő földterületnek az összes földterülethez, ill. egymáshoz viszonyított nagysága
a közbirtokosok birtok arány szerint folyjanak bé a candidatioba [ti. a helység bírói posztjára történő javaslattételbe]
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a birtokos nemességre nézve pedig a fölkelés kulcsáúl a birtokarány, jelesen a jobbágyszám szolgált, s időnként meghatároztatott, hogy a földesurak minden száz jobbágy után hány katonát kötelesek állítani
(1877 Gyárfás István)
[A vadászati törvény szerint] a kisebb földeket bérbe kell adni, a bérjövedelmet birtokarány szerint felosztják
(1930 TolnaiÚjLex.)
1a. (-ban raggal, hsz-szerűen)
a vki(k) tulajdonában levő földterület nagyságával arányosan
[Borsod vármegye leégett középületeinek helyreállítására] az érdeklett 30,000 p. pengő forint a’ nemességre birtokarányban kötelezőleg kivettetik
(1843 Pesti Hírlap)
a házi adónak a nemesség által birtokarányban való viselése
(1897 PallasLex.)
[1879-ben az addig az urasággal közösen használt legelőterületből a] jogosultaknak birtokarányban történő fölosztásra maradt 2875 hold 237 négyszögöl
(2000 Tóth Ferenc)
1b. (-lag raggal, hsz-szerűen) (rég)
ua.
igazságos is, hogy a beligazgatási költségek viseléséhez birtokaránylag a nemesség is járuljon
(1843 Deák Ferenc beszédei)
a honvédelmi kötelezettség birtokaránylag szabatott ki
(1891 Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv)
2.
〈vmely területre, időszakra, társadalmi csoportra stb. vetítve:〉 a földbirtokok nagyságának és a földtulajdonosok számának aránya, ill. az ennek következtében kialakult tagozódás; birtokmegoszlás
[Erdélyben 1900 körül] a mezőgazdasági birtokarány érték szerint még a következő: magyar kézen 54%, szászok és románok kezén együtt 46% van
(1938 Kovács Imre)
az az egészségtelen birtokarány [alakult ki], hogy a határ ¹⁄₁₀-ed része egy család, a Szilágyiak birtokába került
(1980 Nagy Miklós)
Birtokarányok [Tápióbicskén] művelési ágak szerint 1789-ben és 1847-ben [kerekítve, százalékban]
(2000 Szabó Attila)

Beállítások