birtokív fn 2B (kissé rég, Közig)

’〈vmely községben:〉 az egyes földrészletek tulajdonviszonyaira, méretére, művelésére és jövedelmére vonatk. adatokat rögzítő közokirat’ ❖ Névösszeirás, birtokív, adókönyv (1859 Madách Imre C2955, 292) | a mérnöki és jogi alapon készült telekkönyvi kivonatnak, illetőleg birtokívnek […] nyilvános okmányul és alapul kellene szolgálni minden néven nevezendő birtokváltozásnál (1873 Keleti Károly 8233006, 146) | A kataszteri birtokivben tartják nyilván a föld tényleges birtokosának egy község határában levő összes földterületét, ezek helyrajzi számát, müvelési ágát, minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét (1949 Szüts Ervin–Forgács Tibor C5303, 74) | [Magyarcsanádon Szöllősi Antal] 75 holdjával a birtokíveken szereplők közül a legnagyobb birtokos (2000 Marjanucz László CD36).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

birtokív főnév 2B (kissé rég, Közig)
〈vmely községben:〉 az egyes földrészletek tulajdonviszonyaira, méretére, művelésére és jövedelmére vonatk. adatokat rögzítő közokirat
Névösszeirás, birtokív, adókönyv
(1859 Madách Imre)
a mérnöki és jogi alapon készült telekkönyvi kivonatnak, illetőleg birtokívnek […] nyilvános okmányul és alapul kellene szolgálni minden néven nevezendő birtokváltozásnál
(1873 Keleti Károly)
A kataszteri birtokivben tartják nyilván a föld tényleges birtokosának egy község határában levő összes földterületét, ezek helyrajzi számát, müvelési ágát, minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét
(1949 Szüts Ervin–Forgács Tibor)
[Magyarcsanádon Szöllősi Antal] 75 holdjával a birtokíveken szereplők közül a legnagyobb birtokos
(2000 Marjanucz László)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások