birtokrag fn 3A1 (Nyelvt/nem szakny)

’birtokos személyjel’ ❖ A’ birtokragok harmadik személyénél szereti sz. úr az u-t (1844 Irodalmi Areopag C2181, 109) | Ha a tárgy nem tulajdonnév; névelő vagy birtokrag hiányában nincs határozott alaknak helye [a magyar nyelvben] (1860 Mátyás Flórián 8301009, 32) | a héber névmási ragok nyomán ismerték föl az e korabeli [ti. 17. századi] magyar nyelvészek a magyar személy- és birtokragoknak névmási eredetét (1916 RévaiNagyLex. C5710, 587) | Az „ország” szó itt egyes szám 1. személyű birtokraggal ellátva fordul elő: „országom” (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Sz: birtokragos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

birtokrag főnév 3A1 (Nyelvt/nem szakny)
A’ birtokragok harmadik személyénél szereti sz.szerző úr az u-t
(1844 Irodalmi Areopag)
Ha a tárgy nem tulajdonnév; névelő vagy birtokrag hiányában nincs határozott alaknak helye [a magyar nyelvben]
(1860 Mátyás Flórián)
a héber névmási ragok nyomán ismerték föl az e korabeli [ti. 17. századi] magyar nyelvészek a magyar személy- és birtokragoknak névmási eredetét
(1916 RévaiNagyLex.)
Az „ország” szó itt egyes szám 1. személyű birtokraggal ellátva fordul elő: „országom”
(1995 Jubileumi kommentár)
Sz: birtokragos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások