bizományi mn és fn 

I. mn 18A (Ker is)

1. (Jog is) ’olyan 〈szerződés〉, amelyben az egyik szerződő fél kötelezi magát, hogy díjazás ellenében a megbízó javára saját nevében egy harmadik személlyel szerződést köt, és az abban foglalt feladatokat ellátja, kül. vki másnak az áruját jutalékért árusítja’ ❖ Az illy tukmákat [= szerződéseket], bizományi-tukmának [nevezik] (1842 Athenaeum C0024, 259) | Indentnek nevezik az indiai kereskedelmi házak által európaiakkal e célból kötött adásvételi, esetleg bizományi szerződéseket (1895 PallasLex. CD02) | a cég több nagy értékű, tőzsdén kívüli ügyletre vonatkozó bizományi szerződését nem teljesítette (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen szerződésen alapuló, ilyen formában történő 〈tevékenység, kül. kereskedelem, adásvétel〉’ ❖ az átmeneti kereskedés magában foglalja bizományi (Commissionshandel) és szállítási kereskedést (Speditionshandel), mellyek közől az első megbizásból, tehát mások rovására folytattatik (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 21) | a zöld kendert és lent a termelőktől feldolgozás végett bizományilag átvenni (1886 Győri Közlöny 8627001, 1) | [zöldségárut] bizományi értékesítés útján [eladni] (1947 Szabad Föld máj. 25. C1537, 2) | bizományi elszámolásra visszakapta a kocsmát (1964 Vészi Endre 9776028, 61) | bizományi forgalom (1979 Erdélyi Ágnes ford.–Weber² 2022004, 21) | a bizományi eladásra átadott kocsira a kereskedő csak akkor csináltatja meg az eredetigazolást, amikor megvan a konkrét vevője (1999 Magyar Hírlap CD09) | értékpapír bizományi vétele (2000 Pillich László CD58).

1b. ’ilyen ügyletért, (kereskedelmi) tevékenységért rendsz. százalékban megállapított 〈díjazás〉’ ❖ [a társaság] levonván az […] igen mérséklett bizományi dijt, – provisiót [= jutalékot] – az eladási árnak pontos kifizetéseért egész értékével kezeskedik (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a hitelintézet], országos hatás végett, a vidéki takarékpénztárakat egy kis bizományi díj mellett fiókokul vagy – ha tetszik – ügynökökül használja (1874 Kossuth Lajos CD32) | bizományi jutalék (1912 RévaiNagyLex. C5701, 391) | a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a bizományi díj, vám, az adók (1999 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’ilyen ügylet, (kereskedelmi) tevékenység tárgyát képező 〈áru〉’ ❖ Olly javak felett, mellyek transito [= átmenő áruforgalomban] szállíttatnak, egy kormánynak sincs hatalma intézkedni, azok bizományi javak, mellyeket csak ott lehet védteleneknek tekinteni, hol a civilisatio megszünt (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a kertészeti] társulat ügynöksége a termelő beküldőknek a csarnok szabályai értelmében lekötött kezessége mellett bocsátja a bizományi tárgyakat forgalomba (1860 Vasárnapi Újság CD56) | bizományi küldeményekből (1895 PallasLex. CD02) | Feltételeink a legutóbbi szállítmánnyal azonosak, kilencven nap bizományi áruknál, két százalék levonás hatvan napon belül (1937 Remenyik Zsigmond CD10).

2. (tulajdonnév részeként is) ’ilyen (kereskedelmi) tevékenységet folytató, kül. ilyen adásvételeket lebonyolító 〈vállalkozás, üzlet, áruház, ill. személy〉’ ❖ Parragh Gábor bizományi borügynöksége (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A bazárhoz van épitve [Konstantinápolyban] számos Khan, vagyis a rakodó tárházak, bizományi raktárak (1870 Kecskeméthy Aurél 8231001, 105) | Weisz és Társa bank- és bizományi üzlet (1896 Benedek Elek C0922, 83) | A Bizományi Áruház V. […] Pécsett rendezi meg III. művészeti aukcióját (1959 Népszava márc. 10. C4823, 5) | Nem kell a bizományi boltokat, régiségkereskedéseket rónia azoknak, akik antik cserépedényekre vágynak! Már léteznek régies hatású újak is (1998 Lakáskultúra CD39).

II. fn 1A3 (tulajdonnév részeként is) (biz)

’ilyen (kereskedelmi) tevékenységet folytató, kül. ilyen adásvételeket lebonyolító vállalkozás, üzlet, áruház’ ❖ [a szíjakból] 5 mázsát vett át a Bizományitól, kilónként 1-1,5 forintos áron (1958 Népszava okt. 2. C1502, 8) | Megmutatom neki az ődöngőket a Műszaki Bizományi előtt […]. Ott kerülgetik a törvényt a huszonnégyes számú ház járdáján, és naponta újra remélik, hogy kifogják az évszázad üzletét, háromdimenziós, japán hangos-fényképezőgépet vesznek az utcán, balektől, négyszáz forintért (1978 Lengyel Péter 9397004, 400) | Rossz magnóm volt, a bizományiban vettem (1982 Géczi János 1058001, 276) | [édesanyám] mindig megbeszélte velem, hogy milyen bútort, tárgyat szeretne venni a lakásba, […] sőt később együtt válogattunk a bizományikban és a bolhapiacokon (1998 Lakáskultúra CD39).

J: bizományos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bizományi melléknév és főnév
I. melléknév 18A (Ker is)
1. (Jog is)
olyan 〈szerződés〉, amelyben az egyik szerződő fél kötelezi magát, hogy díjazás ellenében a megbízó javára saját nevében egy harmadik személlyel szerződést köt, és az abban foglalt feladatokat ellátja, kül. vki másnak az áruját jutalékért árusítja
Az illy tukmákat [= szerződéseket], bizományi-tukmának [nevezik]
(1842 Athenaeum)
Indentnek nevezik az indiai kereskedelmi házak által európaiakkal e célból kötött adásvételi, esetleg bizományi szerződéseket
(1895 PallasLex.)
a cég több nagy értékű, tőzsdén kívüli ügyletre vonatkozó bizományi szerződését nem teljesítette
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen szerződésen alapuló, ilyen formában történő 〈tevékenység, kül. kereskedelem, adásvétel〉
az átmeneti kereskedés magában foglalja bizományi (Commissionshandel) és szállítási kereskedést (Speditionshandel), mellyek közől az első megbizásból, tehát mások rovására folytattatik
(1847 Ramóczy Valerián)
a zöld kendert és lent a termelőktől feldolgozás végett bizományilag átvenni
(1886 Győri Közlöny)
[zöldségárut] bizományi értékesítés útján [eladni]
(1947 Szabad Föld máj. 25.)
bizományi elszámolásra visszakapta a kocsmát
(1964 Vészi Endre)
bizományi forgalom
(1979 Erdélyi Ágnes ford.Weber²)
a bizományi eladásra átadott kocsira a kereskedő csak akkor csináltatja meg az eredetigazolást, amikor megvan a konkrét vevője
(1999 Magyar Hírlap)
értékpapír bizományi vétele
(2000 Pillich László)
1b.
ilyen ügyletért, (kereskedelmi) tevékenységért rendsz. százalékban megállapított 〈díjazás〉
[a társaság] levonván az […] igen mérséklett bizományi dijt, – provisiót [= jutalékot] – az eladási árnak pontos kifizetéseért egész értékével kezeskedik
(1843 Pesti Hírlap)
[a hitelintézet], országos hatás végett, a vidéki takarékpénztárakat egy kis bizományi díj mellett fiókokul vagy – ha tetszik – ügynökökül használja
(1874 Kossuth Lajos)
bizományi jutalék
(1912 RévaiNagyLex.)
a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a bizományi díj, vám, az adók
(1999 Magyar Hírlap)
1c.
ilyen ügylet, (kereskedelmi) tevékenység tárgyát képező 〈áru〉
Olly javak felett, mellyek transito [= átmenő áruforgalomban] szállíttatnak, egy kormánynak sincs hatalma intézkedni, azok bizományi javak, mellyeket csak ott lehet védteleneknek tekinteni, hol a civilisatio megszünt
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a kertészeti] társulat ügynöksége a termelő beküldőknek a csarnok szabályai értelmében lekötött kezessége mellett bocsátja a bizományi tárgyakat forgalomba
(1860 Vasárnapi Újság)
bizományi küldeményekből
(1895 PallasLex.)
Feltételeink a legutóbbi szállítmánnyal azonosak, kilencven nap bizományi áruknál, két százalék levonás hatvan napon belül
(1937 Remenyik Zsigmond)
2. (tulajdonnév részeként is)
ilyen (kereskedelmi) tevékenységet folytató, kül. ilyen adásvételeket lebonyolító 〈vállalkozás, üzlet, áruház, ill. személy〉
Parragh Gábor bizományi borügynöksége
(1858 Vasárnapi Újság)
A bazárhoz van épitve [Konstantinápolyban] számos Khan, vagyis a rakodó tárházak, bizományi raktárak
(1870 Kecskeméthy Aurél)
Weisz és Társa bank- és bizományi üzlet
(1896 Benedek Elek)
A Bizományi Áruház V.Vállalat […] Pécsett rendezi meg III. művészeti aukcióját
(1959 Népszava márc. 10.)
Nem kell a bizományi boltokat, régiségkereskedéseket rónia azoknak, akik antik cserépedényekre vágynak! Már léteznek régies hatású újak is
(1998 Lakáskultúra)
II. főnév 1A3 (tulajdonnév részeként is) (biz)
ilyen (kereskedelmi) tevékenységet folytató, kül. ilyen adásvételeket lebonyolító vállalkozás, üzlet, áruház
[a szíjakból] 5 mázsát vett át a Bizományitól, kilónként 1-1,5 forintos áron
(1958 Népszava okt. 2.)
Megmutatom neki az ődöngőket a Műszaki Bizományi előtt […]. Ott kerülgetik a törvényt a huszonnégyes számú ház járdáján, és naponta újra remélik, hogy kifogják az évszázad üzletét, háromdimenziós, japán hangos-fényképezőgépet vesznek az utcán, balektől, négyszáz forintért
(1978 Lengyel Péter)
Rossz magnóm volt, a bizományiban vettem
(1982 Géczi János)
[édesanyám] mindig megbeszélte velem, hogy milyen bútort, tárgyat szeretne venni a lakásba, […] sőt később együtt válogattunk a bizományikban és a bolhapiacokon
(1998 Lakáskultúra)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások