bizománylevél fn 5B (rég, hiv)

’hivatalos ügyben való eljárásra, ill. vmely (követi) tisztség betöltésére feljogosító megbízólevél, ill. az abban rögzített megbízatás’ ❖ az országgyülésre jelenésnek törvényesen tüzött három napja elsőjén, már folytak az udvarlások ’s bizomány-levelek általadási (1832 Jelenkor C0224, 809) | az angol kormány lord Russelnek bizománylevelet küldött Lissabonba, melly ezt az ottani […] kormánynál angol követté nevezi (1833 Jelenkor C0226, 549) | A választmány tagjai […] Bécsbe utaztak, s hites alakban kiadott bizománylevelöket a bécsi vonalnál előmutatván, oda akadály nélkül meg is érkeztek (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Badenben minden rendes országgyülés bevégezte után egy negyedrésze a’ követeknek kilép, azon sor szerint, a’ mint megválasztatása történt, minthogy ezen negyedrész-ujitásoknál a’ 8 évig tartó követi bizománylevél ideje nem egyszerre jár le (1842 Pesti Hírlap CD61).

bizománylevél főnév 5B (rég, hiv)
hivatalos ügyben való eljárásra, ill. vmely (követi) tisztség betöltésére feljogosító megbízólevél, ill. az abban rögzített megbízatás
az országgyülésre jelenésnek törvényesen tüzött három napja elsőjén, már folytak az udvarlások ’s bizomány-levelek általadási
(1832 Jelenkor)
az angol kormány lord Russelnek bizománylevelet küldött Lissabonba, melly ezt az ottani […] kormánynál angol követté nevezi
(1833 Jelenkor)
A választmány tagjai […] Bécsbe utaztak, s hites alakban kiadott bizománylevelöket a bécsi vonalnál előmutatván, oda akadály nélkül meg is érkeztek
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
Badenben minden rendes országgyülés bevégezte után egy negyedrésze a’ követeknek kilép, azon sor szerint, a’ mint megválasztatása történt, minthogy ezen negyedrész-ujitásoknál a’ 8 évig tartó követi bizománylevél ideje nem egyszerre jár le
(1842 Pesti Hírlap)

Beállítások