bizonyítható mn 17A (Tud is)

’már igaznak elfogadott más állításokkal v. érvekkel alátámasztható 〈tétel, állítás〉, ill. adatokkal, bizonyítékokkal igazolható 〈tény, kijelentés, feltételezés stb.〉’ ❖ Bizonyítható dolog (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 21) | Hogy a’ vér az üterekbe gyorsabban folyik, bizonyítható a’ föntebb említett tény, t. i. a’ meredés közben a’ löktetés’ szaporodása által (1848 Pólya József 8371004, 60) | okleveles adatokkal bizonyitható (1858 Vasárnapi Újság CD56) | tulajdon szavaival bizonyítható föltevésnek (1911 Ambrus Zoltán 9006002, 50) | isten léte nem bizonyítható ész-okokból (1959 Szabó András György 2056030, 47) | Csak 1687-ben Newton munkássága nyomán vált bizonyíthatóvá a Hold szerepe [az árapályban] (1996 Természet Világa CD50) | bizonyíthatóan segítették a bűn elkövetőit (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉKsz.

bizonyítható melléknév 17A (Tud is)
már igaznak elfogadott más állításokkal v. érvekkel alátámasztható 〈tétel, állítás〉, ill. adatokkal, bizonyítékokkal igazolható 〈tény, kijelentés, feltételezés stb.〉
Bizonyítható dolog
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Hogy a’ vér az üterekbe gyorsabban folyik, bizonyítható a’ föntebb említett tény, t. i.tudniillik a’ meredés közben a’ löktetés’ szaporodása által
(1848 Pólya József)
okleveles adatokkal bizonyitható
(1858 Vasárnapi Újság)
tulajdon szavaival bizonyítható föltevésnek
(1911 Ambrus Zoltán)
isten léte nem bizonyítható ész-okokból
(1959 Szabó András György)
Csak 1687-ben Newton munkássága nyomán vált bizonyíthatóvá a Hold szerepe [az árapályban]
(1996 Természet Világa)
bizonyíthatóan segítették a bűn elkövetőit
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉKsz.

Beállítások