bizonyíték fn 3A8

1. (tudományos bizonyítás során felhasznált,) vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.’ ❖ Bizonyiték, bizonylat, der Beweis (1836 Német és magyar zsebszótár C6058, 28) | Hüpothézisét mind őslénytani, mind történelmi bizonyitékokkal igyekszik igazolni (1884 Hunfalvy János 8191001, 35) | az asszony erkölcstelenségére nincs bizonyiték (1902 Gárdonyi Géza C1829, 35) | Perdöntő hangtani bizonyítékok (1937 Zsirai Miklós C4981, 540) | [a naplóidézet] az említett bécsi rokonságra nézve még bizonyítékul nem szolgál (1956 Darvas István CD52) | A Mars-program arra koncentrált, hogy bizonyítékokat szerezzen arra, vajon miféle lehetőség volt a múltban – és milyen van a jelenben – az élet kialakulására (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Jog) ’a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.’ ❖ [a rabok létszámához adjuk] számát azoknak, kik ellen a’ bizonyitékok ugy állanak, hogy azokból a’ közgyülés a’ büntető keresetet elrendelte (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Dessewffy] bizonyitékok hiányában a hadi-törvényszék által fölmentetett (1870 A honvédmenház könyve C0567, 113) | Perrendtartás értelmében Van ötféle bizonyíték: Beismerés, szemle, eskü, Tanuvallás, okiratok (1878 Jogászhumor C2226, 141) | eddig semmi bizonyíték nem erősíti a Nagy Endre ellen felhozott vádakat (1919 Világ 2115001, 7) | nem kell tárgyi bizonyíték, elég a beismerő vallomás (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 15).

1b. (rég) ’vmit bizonyító, tanúsító hivatalos igazolás, (ok)irat’ ❖ az egyházi személyek a kiállott oktatásról szólló bizonyitékot mihamarébbi felküldés végett a polgári törvényhatóságnak is kiadni köteleztessenek (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a katonák közül] egyedül csak a’ szükséges életmódróli bizonyitékkal birók eresztessenek [el] (1841 Pesti Hírlap CD61).

2. (birtokszóként) ’vminek a meggyőző példája, tanújele’ ❖ illy forditáskák […] bizonyitékai, ha kicsinykék is, hogy literaturánk’ ezen dicső szakában […] nem tespedünk (1833 Szemlélő 8664001, 8) | irántami jóindulatuk újabb kedves bizonyítékának veendem (1876 Kossuth Lajos CD32) | Mozgalmas szép este volt. Ékes bizonyítéka a magyar költészet franciaországi sikerének (1963 Pilinszky János 9531169, 209) | élő bizonyítékát adva annak (2000 Figyelő CD2601).

J: bizonyítvány.

Ö: ellen~.

ÖU: isten~, pót~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.

bizonyíték főnév 3A8
1.
(tudományos bizonyítás során felhasznált,) vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.
Bizonyiték, bizonylat, der Beweis
(1836 Német és magyar zsebszótár)
Hüpothézisét mind őslénytani, mind történelmi bizonyitékokkal igyekszik igazolni
(1884 Hunfalvy János)
az asszony erkölcstelenségére nincs bizonyiték
(1902 Gárdonyi Géza)
Perdöntő hangtani bizonyítékok
(1937 Zsirai Miklós)
[a naplóidézet] az említett bécsi rokonságra nézve még bizonyítékul nem szolgál
(1956 Darvas István)
A Mars-program arra koncentrált, hogy bizonyítékokat szerezzen arra, vajon miféle lehetőség volt a múltban – és milyen van a jelenben – az élet kialakulására
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Jog)
a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.
[a rabok létszámához adjuk] számát azoknak, kik ellen a’ bizonyitékok ugy állanak, hogy azokból a’ közgyülés a’ büntető keresetet elrendelte
(1842 Pesti Hírlap)
[Dessewffy] bizonyitékok hiányában a hadi-törvényszék által fölmentetett
(1870 A honvédmenház könyve)
Perrendtartás értelmében Van ötféle bizonyíték: Beismerés, szemle, eskü, Tanuvallás, okiratok
(1878 Jogászhumor)
eddig semmi bizonyíték nem erősíti a Nagy Endre ellen felhozott vádakat
(1919 Világ)
nem kell tárgyi bizonyíték, elég a beismerő vallomás
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
1b. (rég)
vmit bizonyító, tanúsító hivatalos igazolás, (ok)irat
az egyházi személyek a kiállott oktatásról szólló bizonyitékot mihamarébbi felküldés végett a polgári törvényhatóságnak is kiadni köteleztessenek
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[a katonák közül] egyedül csak a’ szükséges életmódróli bizonyitékkal birók eresztessenek [el]
(1841 Pesti Hírlap)
2. (birtokszóként)
vminek a meggyőző példája, tanújele
illy forditáskák […] bizonyitékai, ha kicsinykék is, hogy literaturánk’ ezen dicső szakában […] nem tespedünk
(1833 Szemlélő)
irántami jóindulatuk újabb kedves bizonyítékának veendem
(1876 Kossuth Lajos)
Mozgalmas szép este volt. Ékes bizonyítéka a magyar költészet franciaországi sikerének
(1963 Pilinszky János)
élő bizonyítékát adva annak
(2000 Figyelő)
ÖU: istenbizonyíték, pótbizonyíték
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.

Beállítások