bizonyítmány fn 4A (rég)

1. ’vmit bizonyító, tanúsító (hivatalos) igazolás, (ok)irat’ ❖ ezen kérelemlevél pedig az említett bizonyítmánynak [ti. a kölcsön visszafizetését igazoló iratnak] ellene mond (1825 Deák Ferenc munkái CD51) | Visumrepertum [= látlelet]. Orvosi bizonyítmány (1831 Bitnitz Lajos C1116, 51) | oskolai ’s népnevelési bizonyitmányok (1843 Wesselényi Miklós C4686, 297) | Nevelői ajánlkozás. Tanitásban s nevelésben gyakorolt és [munkájáról] jó bizonyitmányokat mutatható egyén, fi vagy nőnemi úri növendékeket tanitani jelentkezik (1854 Vasárnapi Újság CD56).

2. ’vminek az igazolására szolgáló tény, adat, érv, körülmény stb.’ ❖ hol a’ bizonyitmány? Egy betű sincs több a’ puszta állitásnál (1837 Figyelmező C6730, 240) | mit tartozom én ez üres szavaknak hinni? […] én bizonyítmányt akarok! (1844 Bérczy Károly C0101, 794) | Ha méltóztatnál felfüggeszteni haragodat bátyám ellen, mig jobb bizonyítmányt szerezhetsz szándéka felől, tán biztosabb úton jársz (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare 8524417, 157).

2a. (Jog) ’vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.’ ❖ a rabszemélyek oly vétkeiket vallották meg, melyeket a tagadás esetére bizonyítmányok hiányossága miatt kinyomozni soha nem lehetett volna (1828 Deák Ferenc munkái CD51) | A vádlott ellen szóló […] bizonyitmány […] nyomatékkal birt (1859 Hegedüs Lajos C2049, 37).

3. (ritk) ’vminek meggyőző példája, bizonysága, tanújele’ ❖ jeles bizonyítmánya ezen állításnak Kopisch Auguszt’ költeményi gyüjteménye (1837 Figyelmező C6730, 150) | keletkező intézetünknél, pénzerő szüke miatt […] előlegesen csak erkölcsi jutalmat igérhetünk magunknak ’s az öntudat azon bizonyitmányát, hogy megtevők tehetségeink szerint, mit mint hazafiaknak megtenni kötelességünk vala (1841 Pesti Hírlap CD61).

J: bizonyítvány.

bizonyítmány főnév 4A (rég)
1.
vmit bizonyító, tanúsító (hivatalos) igazolás, (ok)irat
ezen kérelemlevél pedig az említett bizonyítmánynak [ti. a kölcsön visszafizetését igazoló iratnak] ellene mond
(1825 Deák Ferenc munkái)
Visumrepertum [= látlelet]. Orvosi bizonyítmány
(1831 Bitnitz Lajos)
oskolai ’s népnevelési bizonyitmányok
(1843 Wesselényi Miklós)
Nevelői ajánlkozás. Tanitásban s nevelésben gyakorolt és [munkájáról]bizonyitmányokat mutatható egyén, fi vagy nőnemi úri növendékeket tanitani jelentkezik
(1854 Vasárnapi Újság)
2.
vminek az igazolására szolgáló tény, adat, érv, körülmény stb.
hol a’ bizonyitmány? Egy betű sincs több a’ puszta állitásnál
(1837 Figyelmező)
mit tartozom én ez üres szavaknak hinni? […] én bizonyítmányt akarok!
(1844 Bérczy Károly)
Ha méltóztatnál felfüggeszteni haragodat bátyám ellen, mig jobb bizonyítmányt szerezhetsz szándéka felől, tán biztosabb úton jársz
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
2a. (Jog)
vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát bizonyító tény, adat, tárgy stb.
a rabszemélyek oly vétkeiket vallották meg, melyeket a tagadás esetére bizonyítmányok hiányossága miatt kinyomozni soha nem lehetett volna
(1828 Deák Ferenc munkái)
A vádlott ellen szóló […] bizonyitmány […] nyomatékkal birt
(1859 Hegedüs Lajos)
3. (ritk)
vminek meggyőző példája, bizonysága, tanújele
jeles bizonyítmánya ezen állításnak Kopisch Auguszt’ költeményi gyüjteménye
(1837 Figyelmező)
keletkező intézetünknél, pénzerő szüke miatt […] előlegesen csak erkölcsi jutalmat igérhetünk magunknak ’s az öntudat azon bizonyitmányát, hogy megtevők tehetségeink szerint, mit mint hazafiaknak megtenni kötelességünk vala
(1841 Pesti Hírlap)

Beállítások