bizonnyal módsz és hsz 0

I. módsz (gyakr. a minden nm-sal nyomatékosítva)

’bizonyára, bizonyosan, biztosan’ ❖ Ha ez a’ rend-tartás mindenütt lábra állhatna, és ezt ſzorgalmatosan fenn-tartaná a’ Gazda: minden bizonnyal ſok ezer Juh, Borjú és Szarvas Marha maradna-meg (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332006, 105) | Az olvasó bizonnyal mosolygani fog e’ kivánaton (1839 Nagy Elek C3241, 88) | Kinevetnének bizonnyal, ha szentimentális nótát zengenék (1900 Ady Endre C0534, 355) | Arthuson kívül jártak már itt mások is előttem? – Bizonnyal, lovag úr. Bár én nem hallottam (1973 Gerelyes Endre 9185001, 93) | A XXI. század világa napjaink világánál minden bizonnyal sokkal inkább lesz interkulturális, nemzetközi (1992 Majzik Lászlóné ford.–Bonstingl 2050006, 58).

II. hsz (rég)

1. ’kétségtelenül, tény v. tudás által igazoltan, biztosan 〈tud, ismer, mond vmit〉’ ❖ nem tudhatom bizonnyal; hová irott Leveleim vesztenek el (1788 Magyar Kurír C0313, 56) | [a képet] Apelles munkájának lenni bizonnyal mondották (1795 Gvadányi József ford. 7125025, 373) | sokakra nézve a’ dolog hazánkban nem igen áll különben, bizonnyal tudom (1830 Széchenyi István 8429001, 21) | Hol volt, hol nem, bizonnyal már meg nem mondhatom (1843 Garay János 8154020, 284) | A te szent Fiad […] bizonynyal igérte, hogy te meghallgatod imádságainkat (1868 Székács József 8431002, 1).

2. ’mindenképpen, okvetlenül, kétséget kizáróan 〈történik, van vmi v. cselekszik vki〉’ ❖ A’ Kar. Ah! Barátom, azt jövendölöd te, a’ mit örömest látnál. Prométh. Azt jövendölöm, a’ mi bizonnyal meg történik, és a’ mit magam is óhajtok (1792 Verseghy Ferenc ford.–Aiszkhülosz 7373002, 55) | Ne élne viszsza hát azzal, ’s ne kapna vasas marokkal a’ Magyar Javak közé; mivel részemről én bizonnyal orrára kész vagyok koppintani (1819 Katona József C2502, 53) | ne is iparkodjék marasztalni, mert bizonynyal elmegyek (1856 Jókai Mór C2247, 211).

Vö. CzF. bizony¹; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bizony

bizonnyal módosítószó és határozószó 0
I. módosítószó (gyakr. a minden nm-sal nyomatékosítva)
Ha ez a’ rend-tartás mindenütt lábra állhatna, és ezt ſzorgalmatosan fenn-tartaná a’ Gazda: minden bizonnyal ſok ezer Juh, Borjú és Szarvas Marha maradna-meg
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Az olvasó bizonnyal mosolygani fog e’ kivánaton
(1839 Nagy Elek)
Kinevetnének bizonnyal, ha szentimentális nótát zengenék
(1900 Ady Endre)
Arthuson kívül jártak már itt mások is előttem? – Bizonnyal, lovag úr. Bár én nem hallottam
(1973 Gerelyes Endre)
A XXI. század világa napjaink világánál minden bizonnyal sokkal inkább lesz interkulturális, nemzetközi
(1992 Majzik Lászlóné ford.Bonstingl)
II. határozószó (rég)
1.
kétségtelenül, tény v. tudás által igazoltan, biztosan 〈tud, ismer, mond vmit〉
nem tudhatom bizonnyal; hová irott Leveleim vesztenek el
(1788 Magyar Kurír)
[a képet] Apelles munkájának lenni bizonnyal mondották
(1795 Gvadányi József ford.)
sokakra nézve a’ dolog hazánkban nem igen áll különben, bizonnyal tudom
(1830 Széchenyi István)
Hol volt, hol nem, bizonnyal már meg nem mondhatom
(1843 Garay János)
A te szent Fiad […] bizonynyal igérte, hogy te meghallgatod imádságainkat
(1868 Székács József)
2.
mindenképpen, okvetlenül, kétséget kizáróan 〈történik, van vmi v. cselekszik vki〉
A’ Kar. Ah! Barátom, azt jövendölöd te, a’ mit örömest látnál. Prométh.Prométheusz Azt jövendölöm, a’ mi bizonnyal meg történik, és a’ mit magam is óhajtok
(1792 Verseghy Ferenc ford.Aiszkhülosz)
Ne élne viszsza hát azzal, ’s ne kapna vasas marokkal a’ Magyar Javak közé; mivel részemről én bizonnyal orrára kész vagyok koppintani
(1819 Katona József)
ne is iparkodjék marasztalni, mert bizonynyal elmegyek
(1856 Jókai Mór)
Vö. CzF. bizony¹; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bizony

Beállítások