bizonylat fn 3A

1. (kissé rég, hiv) ’vmit bizonyító, tanúsító (hivatalos) igazolás, (ok)irat, feljegyzés stb.’ ❖ az interregnum korában kelt fölös számú irott bizonylatok (1872 Botka Tivadar CD57) | szolgálati és erkölcsi bizonylatokkal felszerelt folyamodványukat (1879 Kisdednevelés 8644001, 115) | házasságáról szóló bizonylatot (1886 Bródy Sándor C1193, 116) | [más felekezethez tartozó gyermeket megkeresztelő lelkész] köteles a keresztelésről kiállított bizonylatot 8 nap alatt az illetékes lelkészhez áttenni a születés hiteles anyakönyvezése végett (1912 RévaiNagyLex. C5702, 394) | halotti bizonylat (1927 Móra Ferenc C3206, 20) | Kórházi bizonylatot (1947 Rónay György 9573129, 76) | Kötvénynek minősül a biztosítási szerződés megkötését igazoló más bizonylat (pl. biztosítási bélyeg, igazolvány) is (1991 Tények könyve CD37).

1a. (Pénz) ’be- v. kifizetést, számviteli nyilvántartást, könyvelési tételt igazoló irat’ ❖ Takarékbefizetési bizonylat (1949 Füzéry Lajos et al. C5267, 100) | [a mérnök] látatlanba igazolta az elébe tett számlák helyességét, sokszor azután minden további nélkül aláírta a hamis bizonylatokat (1958 Esti Hírlap márc. 26. C0122, 3) | a bizonylatokat a könyvelőnek át kell adni, hiszen könyvelni csak bizonylat alapján szabad (1995 Figyelő CD2601) | ki- és bevételi bizonylatok (2000 Byte Magazin CD38).

2. (rég) ’vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.; bizonyíték’ ❖ Bizonylat; der Beweis, die Probe (1834 Kunoss Endre C2854, 9) | Kant a tiszta ész’ criticájában megbirálja az isten’ léte’ bebizonyítására használtatni szokott ontologiai, cosmologiai és physico-theologiai bizonylatokat (1839 Szontagh Gusztáv C4062, 210) | Itéleted függeszd föl egy napig, S kezed között lesz minden bizonylata: [Károly] minden romlásnak mennyire oka (1892 Bartók Lajos C0866, 251) | [Weöres Sándor] egy terjedelmes levélben töviről hegyire elmagyarázta a verset. Így maradt fönn a versalakító szándék e ritka bizonylata (1983 Kenyeres Zoltán 9322001, 104).

2a. (rég, Jog) ’a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát igazoló tény, adat, tárgy stb.; bizonyíték’ ❖ bűnperben csak bizonylat hiánya miatt felmentetett (1849 Manifesztumok és szózatok C1995, 89) | [az ülés] elhalasztatott, hogy további bizonylatok gyüjtethessenek (1871 Lidérc naptár C0248, 38) | A rendes bizonylatok: eskü, irományok, és mitől a bírák egyik czímöket nyerték, a tanúk általi nyomozás (1872 Botka Tivadar CD57).

2b. (rég, ritk) ’bizonyság, tanúvallomás, tanúskodás’ ❖ hihetőbb azonban mások’ bizonylata, hogy Tököli szabadon bocsátván őt [Zrínyi] Ilonához kérő gyanánt használta (1830 Majláth János C0037, 7) | csak azon ismételt bizonylata, hogy ő az árverés okáról épen semmit sem tudott, mentheté meg őt a’ durván bánástól (1833 Jelenkor C0225, 340).

3. (rég) ’vminek a meggyőző példája, tanújele’ ❖ A’ Béla, Rókusfalva és Kézsmárk városa közt f. hón. 3ikán történt határ-szemlélés, a’ szomszédi egyetértésnek legvilágosb bizonylatául szolgál (1833 Jelenkor C0226, 466) | az ország nagyjai versenyeztek az igért lovasság kiállításában. […] A fejedelemnő pedig mindig gondoskodott róla, hogy alattvalói ragaszkodásának e dicséretre méltó bizonylatai a világ előtt ismeretesekké legyenek (1878 Schwicker János Henrik CD57).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.

bizonylat főnév 3A
1. (kissé rég, hiv)
vmit bizonyító, tanúsító (hivatalos) igazolás, (ok)irat, feljegyzés stb.
az interregnum korában kelt fölös számú irott bizonylatok
(1872 Botka Tivadar)
szolgálati és erkölcsi bizonylatokkal felszerelt folyamodványukat
(1879 Kisdednevelés)
házasságáról szóló bizonylatot
(1886 Bródy Sándor)
[más felekezethez tartozó gyermeket megkeresztelő lelkész] köteles a keresztelésről kiállított bizonylatot 8 nap alatt az illetékes lelkészhez áttenni a születés hiteles anyakönyvezése végett
(1912 RévaiNagyLex.)
halotti bizonylat
(1927 Móra Ferenc)
Kórházi bizonylatot
(1947 Rónay György)
Kötvénynek minősül a biztosítási szerződés megkötését igazoló más bizonylat (pl.például biztosítási bélyeg, igazolvány) is
(1991 Tények könyve)
1a. (Pénz)
be- v. kifizetést, számviteli nyilvántartást, könyvelési tételt igazoló irat
Takarékbefizetési bizonylat
(1949 Füzéry Lajos et al.)
[a mérnök] látatlanba igazolta az elébe tett számlák helyességét, sokszor azután minden további nélkül aláírta a hamis bizonylatokat
(1958 Esti Hírlap márc. 26.)
a bizonylatokat a könyvelőnek át kell adni, hiszen könyvelni csak bizonylat alapján szabad
(1995 Figyelő)
ki- és bevételi bizonylatok
(2000 Byte Magazin)
2. (rég)
vminek az igazolására szolgáló, vmit bizonyító tény, adat, érv, körülmény stb.; bizonyíték
Bizonylat; der Beweis, die Probe
(1834 Kunoss Endre)
Kant a tiszta ész’ criticájában megbirálja az isten’ léte’ bebizonyítására használtatni szokott ontologiai, cosmologiai és physico-theologiai bizonylatokat
(1839 Szontagh Gusztáv)
Itéleted függeszd föl egy napig, S kezed között lesz minden bizonylata: [Károly] minden romlásnak mennyire oka
(1892 Bartók Lajos)
[Weöres Sándor] egy terjedelmes levélben töviről hegyire elmagyarázta a verset. Így maradt fönn a versalakító szándék e ritka bizonylata
(1983 Kenyeres Zoltán)
2a. (rég, Jog)
a vádlott bűnösségét, ritk. ártatlanságát igazoló tény, adat, tárgy stb.; bizonyíték
bűnperben csak bizonylat hiánya miatt felmentetett
(1849 Manifesztumok és szózatok)
[az ülés] elhalasztatott, hogy további bizonylatok gyüjtethessenek
(1871 Lidérc naptár)
A rendes bizonylatok: eskü, irományok, és mitől a bírák egyik czímöket nyerték, a tanúk általi nyomozás
(1872 Botka Tivadar)
2b. (rég, ritk)
bizonyság, tanúvallomás, tanúskodás
hihetőbb azonban mások’ bizonylata, hogy Tököli szabadon bocsátván őt [Zrínyi] Ilonához kérő gyanánt használta
(1830 Majláth János)
csak azon ismételt bizonylata, hogy ő az árverés okáról épen semmit sem tudott, mentheté meg őt a’ durván bánástól
(1833 Jelenkor)
3. (rég)
vminek a meggyőző példája, tanújele
A’ Béla, Rókusfalva és Kézsmárk városa közt f.folyó hón.hónap 3ikán történt határ-szemlélés, a’ szomszédi egyetértésnek legvilágosb bizonylatául szolgál
(1833 Jelenkor)
az ország nagyjai versenyeztek az igért lovasság kiállításában. […] A fejedelemnő pedig mindig gondoskodott róla, hogy alattvalói ragaszkodásának e dicséretre méltó bizonylatai a világ előtt ismeretesekké legyenek
(1878 Schwicker János Henrik)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bizony; ÉKsz.

Beállítások