bizonyságlevél fn 5B

(hiv/Tört) ’vmit bizonyító, tanúsító hivatalos v. magánszemély által adott írásbeli igazolás’ ❖ a király még két napig magánál maraſztá, […] hogy a’ Nagy Sándor neve alatt kéſzitendö bizonyság levélre várjon, mely mellett bátorságos menetele leheſſen egész Babilonig (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 52) | Minden a’ ki Cselédet tart, midn azt ſzolgálattyából elbotsáttya, tartozik annak Bizonyság Levelet adni, abban maga-viseletét rövideden leírni, és a’ ſzolgálatból való elmenetelének okátis feljegyezni (1805 Domokos Lőrinc 7086001, 3) | [aki] hamis bizonyság levelet hozna tettetett betegsége, ’s egyébb testi gyengeségei eránt, az az Országból a’ háboru ideje alatt számkivettetik (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0201, 61) | keresztelésröl szollo bizonyság levél (1825 Lexicon valachico C2915, 64) | Adott neki útravaló pénzt és bizonyságlevelet, hogy ő az udvartartásához való személy (1876 Jókai Mór CD18) | eredeti nemesi bizonyság levelek (1900 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, 53) | szerzetes-konventek évszázadokon át mint hiteles helyek szerepeltek, vagyis közhitelű bizonyságleveleket adtak ki olyan jogcselekményekről, amelyek magánfelek között előttük jöttek létre (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 5) | [Stanzel Blo] már 1549-ben Váradra kereskedett kaszákkal, mint arról a város tanácsának bizonyságleveléből értesülünk (1995 Gecsényi Lajos CD58).

a. (rég, Isk) ’tanulmányi eredményt, előmenetelt igazoló bizonyítvány’ ❖ az Universitásnak bizonyság-levele nélkl senkit Szerzetesnek be-ne vétessenek (1781 Magyar Hírmondó C0269, 267) | Ily készülettel Istók a direktor Szent ajtaján kopogtat és belép […] S kibontá nagy bizonyság-levelét. Belétekint az, csak vállán keresztül, Pedig virít ám a sok eminens-tül (1873 Arany János CD01) | váltóügyvéd csak az lehetett, ki a rendes ügyvédi vizsgán kivül a váltó-feltörvényszék előtt a váltójogból szó- és irásbeli vizsgát tett. E vizsgálatról a feltörvényszék bizonyságlevelet adott (1897 PallasLex. CD02).

Vö. CzF.; SzT.

bizonyságlevél főnév 5B
(hiv/Tört)
vmit bizonyító, tanúsító hivatalos v. magánszemély által adott írásbeli igazolás
a király még két napig magánál maraſztá, […] hogy a’ Nagy Sándor neve alatt kéſzitendö bizonyság levélre várjon, mely mellett bátorságos menetele leheſſen egész Babilonig
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Minden a’ ki Cselédet tart, midn azt ſzolgálattyából elbotsáttya, tartozik annak Bizonyság Levelet adni, abban maga-viseletét rövideden leírni, és a’ ſzolgálatból való elmenetelének okátis feljegyezni
(1805 Domokos Lőrinc)
[aki] hamis bizonyság levelet hozna tettetett betegsége, ’s egyébb testi gyengeségei eránt, az az Országból a’ háboru ideje alatt számkivettetik
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
keresztelésröl szollo bizonyság levél
(1825 Lexicon valachico)
Adott neki útravaló pénzt és bizonyságlevelet, hogy ő az udvartartásához való személy
(1876 Jókai Mór)
eredeti nemesi bizonyság levelek
(1900 Vörösmarty-emlékkönyv)
szerzetes-konventek évszázadokon át mint hiteles helyek szerepeltek, vagyis közhitelű bizonyságleveleket adtak ki olyan jogcselekményekről, amelyek magánfelek között előttük jöttek létre
(1927 TolnaiÚjLex.)
[Stanzel Blo] már 1549-ben Váradra kereskedett kaszákkal, mint arról a város tanácsának bizonyságleveléből értesülünk
(1995 Gecsényi Lajos)
a. (rég, Isk)
tanulmányi eredményt, előmenetelt igazoló bizonyítvány
az Universitásnak bizonyság-levele nélkl senkit Szerzetesnek be-ne vétessenek
(1781 Magyar Hírmondó)
Ily készülettel Istók a direktor Szent ajtaján kopogtat és belép […] S kibontá nagy bizonyság-levelét. Belétekint az, csak vállán keresztül, Pedig virít ám a sok eminens-tül
(1873 Arany János)
váltóügyvéd csak az lehetett, ki a rendes ügyvédi vizsgán kivül a váltó-feltörvényszék előtt a váltójogból szó- és irásbeli vizsgát tett. E vizsgálatról a feltörvényszék bizonyságlevelet adott
(1897 PallasLex.)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások