bonifikál ts ige 1a (rég)

1. ’〈vmely (előlegezett) költséget v. kárt〉 megfizet, megtérít’ ❖ [némely esetben a tiszteknek] a’ Hadi Kaſſából, Forſpontyaik, nem bonifikáltatnak (1782 Regulamentum militare ford. 7469004, D1[v]) | Kérem azért az Urat, méltóztassék […] Méltoságos Gróf Széchenyi Uraságnak okozott kárát bonificáltatni (1785 Soproni Szemle CD52) | Ugyancsak 1725-ben a katonaság nyári élelmezéseért a kir. hadi kincstár bonificált a megyének 4517 frtot (1841 Kossuth Lajos CD32) | oly kiadás, mely idő jártával az egész csatornázási költséget részint direct bevétel, részint a földmívelő nép vagyonosságának nevezetes növekedése által gazdagon bonificálná (1879 Kossuth Lajos CD32).

2. ’az elszenvedett kárért kárpótol vmivel vkit’ ❖ Ha csapás érte e várost [ti. Tordát], ha ellenség dúlta, égette, sarczolta, fejedelmeink mindig bőkezűleg bonificálták sóval (1889 Orbán Balázs CD22).

Vö. SzT. ~, bonifikáltat, bonifikáltathatik, bonifikáltatik

bonifikál tárgyas ige 1a (rég)
1.
〈vmely (előlegezett) költséget v. kárt〉 megfizet, megtérít
[némely esetben a tiszteknek] a’ Hadi Kaſſából, Forſpontyaik, nem bonifikáltatnak
(1782 Regulamentum militare ford.)
Kérem azért az Urat, méltóztassék […] Méltoságos Gróf Széchenyi Uraságnak okozott kárát bonificáltatni
(1785 Soproni Szemle)
Ugyancsak 1725-ben a katonaság nyári élelmezéseért a kir.királyi hadi kincstár bonificált a megyének 4517 frtforintot
(1841 Kossuth Lajos)
oly kiadás, mely idő jártával az egész csatornázási költséget részint direct bevétel, részint a földmívelő nép vagyonosságának nevezetes növekedése által gazdagon bonificálná
(1879 Kossuth Lajos)
2.
az elszenvedett kárért kárpótol vmivel vkit
Ha csapás érte e várost [ti. Tordát], ha ellenség dúlta, égette, sarczolta, fejedelmeink mindig bőkezűleg bonificálták sóval
(1889 Orbán Balázs)
Vö. SzT. ~, bonifikáltat, bonifikáltathatik, bonifikáltatik

Beállítások