boroz¹ ts ige 4a (rég)

’borral kínál, borral itat vkit’ ❖ A’ részegest ottan senki nem borozza (1784 Büky József ford.–Lichtwer C1216, 37) | [Jaksi] eleget borozta a’ maga tökélletlen tzimborájit (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 222).

Vö. TESz. bor

boroz¹ tárgyas ige 4a (rég)
borral kínál, borral itat vkit
A’ részegest ottan senki nem borozza
(1784 Büky József ford.Lichtwer)
[Jaksi] eleget borozta a’ maga tökélletlen tzimborájit
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
Vö. TESz. bor

Beállítások