boszant (4a3) l. bosszant

bosszant ts ige 4a3boszant (rég) , boszont (/nyj) , bosszont (/nyj)

1. ’〈embert, állatot〉(szándékosan) mérgesít, ingerel’ ❖ boſzſzontottál az által, hogy Perdikáal tettzéſem ſzerént bánni akadályoztattál (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 4) | Igaz, egy munkáját sem olvastam el egészen, de már fele, harmada is bosszantott (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 115) | [ha] Márton egyébbel nem tudta bosszúját tölteni, Gáspár szélütött kutyáját bosszantotta a kapu alatt (1846 Jókai Mór CD18) | Babákkal játszott gyermekkorában, gyűlölte a fiúkat, akik csúfolták és bosszantották (1941 Wass Albert 9786001, 90) | mind jobban bosszant az emberek önhittsége (1973 Déry Tibor 9107018, 70).

2. (rég) ’méltóságában, önérzetében v. érdekeit tekintve sért vkit’ ❖ Ne boszontsd az Isteneket (1780 Kónyi János ford.–Gessner C2735, 18) | a merőben nyakas kálomistákból álló kurucz katonaság vérig boszantá őt (1879 Csukássi József C1341, 370) | A magyarok, kiket bosszantott a királynak a kunok iránt tanusított kedvezése (1893 PallasLex. CD02).

2a. (rég) ’〈kellemetlen látvány, zaj stb. vkit, ill. vkinek vmely érzékszervét〉 zavar(ja), sért(i)’ ❖ füleket boszszontó tárogató sípon (1791 Laczkovics János 7033001, 152) | gróf Széchenyi elszoktatta a’ magyarokat a’ köpéstől, melly a’ külföldieket olly igen boszantá (1841 Pesti Hírlap CD61) | a’ házakbóli kellemetlen szagú kifolyások orrunkat boszantják (1844 Pesti Hírlap CD61) | Felköttetem a lord-majort, Ha bosszant bármi nesz! (1857 Arany János C0647, 79) | Nem esett jól a pipa a szegény csősznek, azt hivé a füst boszantja szemeit (1878 Erdélyi Gyula 8130001, 29).

2b. (rég) ’nyugalmában, összhangjában zavar, ill. folyamatosságában v. egységében megbont vmit’ ❖ Ollyan most ő, mint a’ széltől hányva boszontott Tenger (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524376, 92) | A szerviták klastroma és kertje még mindég bosszantja a VI. Károly alatt […] épült Invalidus-házat (1828 Kazinczy Ferenc 7163030, 541) | a magány csöndét csak a hársfatetőkön Játszadozó szélnek bágyadt susogása boszantá (1845 Arany János CD01) | De ezek a barbarok [ti. a szőlősgazdák] a fekete televényt boszantották szőlőültetvénynyel (1868 Jókai Mór C2280, 269).

Ö: fel~.

ÖU: meg~.

Vö. CzF. boszont, bosszankodik · bosszant · bosszu; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bosszantatik, bosszanthat; ÚMTsz.

boszant lásd bosszant
bosszant tárgyas ige 4a3
boszant 4a3 (rég)
boszont 4a3 (/nyj)
bosszont 4a3 (/nyj)
1.
〈embert, állatot〉 (szándékosan) mérgesít, ingerel
boſzſzontottál az által, hogy Perdikáal tettzéſem ſzerént bánni akadályoztattál
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Igaz, egy munkáját sem olvastam el egészen, de már fele, harmada is bosszantott
(1834 Ormós Zsigmond)
[ha] Márton egyébbel nem tudta bosszúját tölteni, Gáspár szélütött kutyáját bosszantotta a kapu alatt
(1846 Jókai Mór)
Babákkal játszott gyermekkorában, gyűlölte a fiúkat, akik csúfolták és bosszantották
(1941 Wass Albert)
mind jobban bosszant az emberek önhittsége
(1973 Déry Tibor)
2. (rég)
méltóságában, önérzetében v. érdekeit tekintve sért vkit
Ne boszontsd az Isteneket
(1780 Kónyi János ford.Gessner)
a merőben nyakas kálomistákból álló kurucz katonaság vérig boszantá őt
(1879 Csukássi József)
A magyarok, kiket bosszantott a királynak a kunok iránt tanusított kedvezése
(1893 PallasLex.)
2a. (rég)
〈kellemetlen látvány, zaj stb. vkit, ill. vkinek vmely érzékszervét〉 zavar(ja), sért(i)
füleket boszszontó tárogató sípon
(1791 Laczkovics János)
gróf Széchenyi elszoktatta a’ magyarokat a’ köpéstől, melly a’ külföldieket olly igen boszantá
(1841 Pesti Hírlap)
a’ házakbóli kellemetlen szagú kifolyások orrunkat boszantják
(1844 Pesti Hírlap)
Felköttetem a lord-majort, Ha bosszant bármi nesz!
(1857 Arany János)
Nem esett jól a pipa a szegény csősznek, azt hivé a füst boszantja szemeit
(1878 Erdélyi Gyula)
2b. (rég)
nyugalmában, összhangjában zavar, ill. folyamatosságában v. egységében megbont vmit
Ollyan most ő, mint a’ széltől hányva boszontott Tenger
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A szerviták klastroma és kertje még mindég bosszantja a VI. Károly alatt […] épült Invalidus-házat
(1828 Kazinczy Ferenc)
a magány csöndét csak a hársfatetőkön Játszadozó szélnek bágyadt susogása boszantá
(1845 Arany János)
De ezek a barbarok [ti. a szőlősgazdák] a fekete televényt boszantották szőlőültetvénynyel
(1868 Jókai Mór)
ÖU: megbosszant
Vö. CzF. boszont, bosszankodik · bosszant · bosszu; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bosszantatik, bosszanthat; ÚMTsz.

Beállítások