bosznya (I. 16A4 II. 6A) l. bosnya

bosnya mn és fn (rég, Tört is)bosznya

I. mn 16A4

’Boszniában (és Hercegovinában) élő, a török megszállás alatt iszlám vallásúvá lett délszláv 〈nép〉, ill. e néphez tartozó 〈személy〉’ ❖ az ország elborítva török ’s bosnya martalócz-csoportokkal (1840 Kiss Károly¹ C1207, 144) | N. Lajos királyunk második feleségének, a bosnya Erzsébetnek anyai nagybátyja (1894 PallasLex. CD02).

a. ’e néppel kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó stb.’ ❖ a bosnya háború (1853 Teleki József² 8471005, 369) | bosnya marha-kereskedés (1880 Marczali Henrik CD57) | A két bogomil sírkövet […] s a bosnya kardot (1892 Pór Antal CD55) | hogy Nelipić a bosnya eretnekség ellen valamely előnyt vívott volna ki a katholikus egyház javára, arról semmit se hallunk (1892 Pór Antal CD55).

b. ’e nép által beszélt, a szerbbel és a horváttal közeli rokonságot mutató(, nyelvjárásnak tartott) déli szláv nyelvhez tartozó 〈szó stb.〉’ ❖ Belgrád, két bosnya szó összetétele, s annyit jelent, mint Fejérvár (1870 Bálint Gábor² ford. CD57).

c. ’e nép által lakott, ill. (a független) Boszniához (és Hercegovinához) tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő’ ❖ a szultán már 30 naptól fogva körülszállotta és keményen vívja Jaiczát s a többi bosnya várakat (1853 Teleki József² 8471005, 378) | Deszpot, Eszékkel együtt a bosnya rész éjszaki oldalán fekvő város (1870 Bálint Gábor² ford. CD57) | a bosnya hegyeken (1882 Cu tumm! C1249, 75) | [Garázda Miklós és Szilágyi László] négy esztendeig hősiesen védték a bosnya Zrebernik várát (1913 RévaiNagyLex. C5704, 353).

d. ’e nép által szervezett 〈állam〉’ ❖ Ha az egész magyarság […] a törökhöz csap: abban a pillanatban belétartoztunk volna a balkáni statusok sorozatába, példájára a bosnya és szerb volt államoknak (1885 Thallóczy Lajos CD55) | bosnya bánság (1892 Pór Antal CD55).

e. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ Ím, bosnya alkirálylyá teszszük kegyelmedet! (1848 Tompa Mihály 8484062, 30) | [Szulimán] beküldé a bosznya hadsereget Ferdinánd király tartományába! (1892 Jókai Mór CD18) | bosnya káptalan (1892 Pór Antal CD55) | Kotromanovics [!] István bosnya bán (1900 Nagy Géza CD20).

II. fn 6A

’Boszniában (és Hercegovinában) élő(, iszlám vallású) délszláv nép’ ❖ Lengyel, bosnya félte élczed, Megtréfáltad büszke Bécset (1879 Bartók Lajos C0874, 164).

J: bosnyák.

Vö. CzF.; TESz. bosnyák; ÚMTsz. bosnya²

bosznya lásd bosnya
bosnya melléknév és főnév (rég, Tört is)
bosznya I. 16A4 II. 6A
I. melléknév 16A4
Boszniában (és Hercegovinában) élő, a török megszállás alatt iszlám vallásúvá lett délszláv 〈nép〉, ill. e néphez tartozó 〈személy〉
az ország elborítva török ’s bosnya martalócz-csoportokkal
(1840 Kiss Károly¹)
N.Nagy Lajos királyunk második feleségének, a bosnya Erzsébetnek anyai nagybátyja
(1894 PallasLex.)
a.
e néppel kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó stb.
a bosnya háború
(1853 Teleki József²)
bosnya marha-kereskedés
(1880 Marczali Henrik)
A két bogomil sírkövet […] s a bosnya kardot
(1892 Pór Antal)
hogy Nelipić a bosnya eretnekség ellen valamely előnyt vívott volna ki a katholikus egyház javára, arról semmit se hallunk
(1892 Pór Antal)
b.
e nép által beszélt, a szerbbel és a horváttal közeli rokonságot mutató(, nyelvjárásnak tartott) déli szláv nyelvhez tartozó 〈szó stb.〉
Belgrád, két bosnya szó összetétele, s annyit jelent, mint Fejérvár
(1870 Bálint Gábor² ford.)
c.
e nép által lakott, ill. (a független) Boszniához (és Hercegovinához) tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő
a szultán már 30 naptól fogva körülszállotta és keményen vívja Jaiczát s a többi bosnya várakat
(1853 Teleki József²)
Deszpot, Eszékkel együtt a bosnya rész éjszaki oldalán fekvő város
(1870 Bálint Gábor² ford.)
a bosnya hegyeken
(1882 Cu tumm!)
[Garázda Miklós és Szilágyi László] négy esztendeig hősiesen védték a bosnya Zrebernik várát
(1913 RévaiNagyLex.)
d.
e nép által szervezett 〈állam〉
Ha az egész magyarság […] a törökhöz csap: abban a pillanatban belétartoztunk volna a balkáni statusok sorozatába, példájára a bosnya és szerb volt államoknak
(1885 Thallóczy Lajos)
bosnya bánság
(1892 Pór Antal)
e.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
Ím, bosnya alkirálylyá teszszük kegyelmedet!
(1848 Tompa Mihály)
[Szulimán] beküldé a bosznya hadsereget Ferdinánd király tartományába!
(1892 Jókai Mór)
bosnya káptalan
(1892 Pór Antal)
Kotromanovics [!] István bosnya bán
(1900 Nagy Géza)
II. főnév 6A
Boszniában (és Hercegovinában) élő(, iszlám vallású) délszláv nép
Lengyel, bosnya félte élczed, Megtréfáltad büszke Bécset
(1879 Bartók Lajos)
Vö. CzF.; TESz. bosnyák; ÚMTsz. bosnya²

Beállítások