botanikus mn és fn (/vál)

I. mn 2A10

’a növénytannal mint tudománnyal kapcs., azzal foglalkozó, ahhoz tartozó’ ❖ némelly botanicus Obſervatiokat [= megfigyeléseket] és Orvo Tanátslásokat […] egyik mák Fü eránt a’ kegyes Olvasóval közleni kivántam (1775 Csapó József 7062001, 7) | Szeretném ha Kis Ur a’ Linné nevei mellé a’ Debreczeni uj botanicus magyar neveket is fel tenné (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 449) | csodálkozik botanikus ismeretein annak a „gyomláló” Zsuzsánnának, ki olly természetes tapintattal tudja megkülönböztetni a lósóskától a káposztát (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Ahogy rendezték valaha a középiskolákban a botanikus kirándulásokat, úgy rendezzenek nagyobb városainkban képtári vagy múzeumi sétákat (1898 Hock János C2093, 143) | botanikus múzeum (1995 Természet Világa CD50) botanikus kert ’változatos fajú és fajtájú(, ritka, es. egzotikus) élő növényeknek (oktatási, tudományos, es. gazdasági célból) mesterségesen telepített, kertszerű, védett gyűjteménye’ ❖ Királlyi Botanicus kertbe (1787 Mátyus István C3068, XXVIII) | a Debreczeni Botanicus kerthez épüljön üveg ház is (1808 Cserey Farkas² C2558, 395) | a különböző égaljak növényeinek megismerése lehetővé tette az első botanikus kertek megalapítását Páduában és Pisában (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Budapest parkjai és kertjei – az ország értékes növényegyütteseit őrző botanikus kertjeivel együtt – nagyrészt a második világháború áldozataivá lettek (1997 Magyarország földje CD05).

II. fn 4A (jelzőként is)

’botanikával, a növények leírásával, rendszerezésével, földrajzi elterjedésével stb. foglalkozó szakember, tudós’ ❖ A’ Botanikuſok vagy Füveket Visgálok, némellyek vetekednek erröl a’ füröl, minémü fünek a’ ſpecieſse vagy neme légyen ez [ti. a bakfű] (1775 Csapó József 7062001, 22) | Leg nagyobb Hazai Botanicusunk meg halván, […] kertembe éppen oda, a’ hol egy szép Kitaibelia Vitifólia [= szőlőmályva] ál, követ álitok emlékezetére (1818 Cserey Farkas² C2568, 451) | sok botanikus rázta már fejét, mikor át meg átkutatott, ismert területén egy-egy ritka növényre akadt (1899 Chernel István CD34) | a botanikus összehasonlít két növényt, hogy a rokonságot megállapítsa (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 48) | a Gödöllői Agrártudományi Egyetem botanikus szakértői (1999 Byte Magazin CD38).

Vö. ÉrtSz.; TESz. botanika; ÉKsz.; IdSz.

botanikus melléknév és főnév (/vál)
I. melléknév 2A10
a növénytannal mint tudománnyal kapcs., azzal foglalkozó, ahhoz tartozó
némelly botanicus Obſervatiokat [= megfigyeléseket] és Orvo Tanátslásokat […] egyik mák Fü eránt a’ kegyes Olvasóval közleni kivántam
(1775 Csapó József)
Szeretném ha Kis Ur a’ Linné nevei mellé a’ Debreczeni uj botanicus magyar neveket is fel tenné
(1813 Kazinczy Ferenc)
csodálkozik botanikus ismeretein annak a „gyomláló” Zsuzsánnának, ki olly természetes tapintattal tudja megkülönböztetni a lósóskától a káposztát
(1859 Vasárnapi Újság)
Ahogy rendezték valaha a középiskolákban a botanikus kirándulásokat, úgy rendezzenek nagyobb városainkban képtári vagy múzeumi sétákat
(1898 Hock János)
botanikus múzeum
(1995 Természet Világa)
botanikus kert
változatos fajú és fajtájú(, ritka, es. egzotikus) élő növényeknek (oktatási, tudományos, es. gazdasági célból) mesterségesen telepített, kertszerű, védett gyűjteménye
Királlyi Botanicus kertbe
(1787 Mátyus István)
a Debreczeni Botanicus kerthez épüljön üveg ház is
(1808 Cserey Farkas²)
a különböző égaljak növényeinek megismerése lehetővé tette az első botanikus kertek megalapítását Páduában és Pisában
(1900 Nagy képes világtörténet)
Budapest parkjai és kertjei – az ország értékes növényegyütteseit őrző botanikus kertjeivel együtt – nagyrészt a második világháború áldozataivá lettek
(1997 Magyarország földje)
II. főnév 4A (jelzőként is)
botanikával, a növények leírásával, rendszerezésével, földrajzi elterjedésével stb. foglalkozó szakember, tudós
A’ Botanikuſok vagy Füveket Visgálok, némellyek vetekednek erröl a’ füröl, minémü fünek a’ ſpecieſse vagy neme légyen ez [ti. a bakfű]
(1775 Csapó József)
Leg nagyobb Hazai Botanicusunk meg halván, […] kertembe éppen oda, a’ hol egy szép Kitaibelia Vitifólia [= szőlőmályva] ál, követ álitok emlékezetére
(1818 Cserey Farkas²)
sok botanikus rázta már fejét, mikor át meg átkutatott, ismert területén egy-egy ritka növényre akadt
(1899 Chernel István)
a botanikus összehasonlít két növényt, hogy a rokonságot megállapítsa
(1916 Karinthy Frigyes)
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem botanikus szakértői
(1999 Byte Magazin)
Vö. ÉrtSz.; TESz. botanika; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások