botladoz l. botladozik

botladozik tn ige 14a1botladoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. ’〈ember, állat (lába)〉 járás közben ismételten megbotlik, ill. (az út egyenetlensége v. egyéb ok miatt) többször megbotolva, nehezen megy, jön (vhol v. vhova)’ ❖ Botlani. Botladozni. Botlakozni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 24) | Hímszarvas láttattya magát, a hegynek iramló. Botladoz a köveken, csalit-is nehezíti futását (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358009, 413) | Vizmosásos csapáson haladtak fölfelé. […] – Botladozni méltóztatik, kérem alássan. Tessen rágyujtani egy szivarra, annak a tüzénél a lába elé tetszik látni (1899 Kemechey Jenő C2586, 32) | A faragó lepett meg vele [ti. az új falábbal] ma reggel. Botladozok vele, ha nem vigyázok (1906 Gárdonyi Géza C1844, 98) | Pacsirtának egyik kocsiból a másikba kellett botladoznia, míg a vonat végén talált egy másodosztályú fülkét, melyben csak egy fiatalember ült (1923 Kosztolányi Dezső C5345, 14) | az asszonynak botladozott a lába a szokatlan úton (1941 Tatay Sándor 9704004, 5) | buckák közt botladoztunk (1957 Benedek István 9041004, 60) | az öregasszony a piac felé botladozik (1982 Rónay László 2028009, 315).

1a. botladozik vmiben(lábával) vmibe beleütközve járás közben ismételten megbotlik’ ❖ A részeg úr […] szüntelen botladozott benne [ti. kardjában] (1907 Gárdonyi Géza C1842, 163) | Nevetséges és megható, ahogy a lábak igazodni akarnak [a felvonuláson], mintha a föld rögeiben botladoznának (1976 Dobos László 1034004, 331) | rengeteg a hulla, számtalan a holttest, botladoznak a hullákban (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2. (beszédében, es. éneklésében) akadozik, ill. nehézkesen, hibákat ejtve fejezi ki magát vki’ ❖ egykét buzdító szóra szíves készséggel fogadják nyelvünket, ’s azon habár hibázva ’s botladozva, de még is örömest közlik érzelmiket (1833 Jelenkor C0226, 706) | [a dalt] botladozva, szaggatottan énekelték, mintha közben zsákot cipeltek volna (1936 Illyés Gyula 9274057, 111) | a vádlott dadog, botladozik, vall (1940 Illés Endre CD10) | [a vállalkozó] eleinte botladozva, majd egyre ércesebb hangon előadta programját (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (vál) ’〈ritmus, ütem, hang(sor) stb.〉 hibázva szól, ill. ismételten elakad, megtörik’ ❖ reggeltől estig haladoztak és botladoztak a skálák lefelé fölfelé, fölfelé lefelé. Pokoli volt! (1912 Gárdonyi Géza 9173002, 5) | Bartók egy kis zongoradarabjának ügyetlenül botladozó ütemei szűrődtek ki belülről (1960 László Gyula² CD52) | hangja sem botladozott, tagolva, hibátlanul mondta: Szentkirály utca, Magyar Vöröskereszt, Kovács Ibolya (1967 Gábor Áron 9813001, 47) | a ritmus botladozik, a szóhasználat mesterkélt, a mondatpárhuzamok nehézkesek (1986 Domokos Péter CD30).

3. ’〈vmely cselekvés, folyamat, vminek a működése〉 akadozik, ill. hibákkal v. vontatottan, nehézkesen történik’ ❖ a házas, házasságtörő, szökevény férfitól [ti. a könyv szereplőjétől] elfordulunk, nem bűnei miatt, hanem mert nem értjük őt többé, nem hiszünk neki, az alak elfakul, a pszichológia botladozik (1929 Török Sophie CD10) | a Frank-könyvtár elvitathatatlanul nagy szellemi tartalékainak közkinccsé tétele még az átadás után is évekig botladozott (1993 Horváth Pál¹ CD30) | a botladozó cseh gazdaságot (1995 Magyar Hírlap CD09) | botladozik a közbeszerzés az egészségügyben (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. (átv is) ’tétován, bizonytalanul, ügyetlenül viselkedik vki’ ❖ az író szemlátomást botladozik a drámai és színpadi formában, nem érezte meg eléggé, hogy a téma eredendőleg vígjátéki, nem tudja kiaknázni a jó jelenetek kínálkozó alkalmait (1932 Schöpflin Aladár CD10) | [az újságírók többsége] botladozik az eredeti tőkefelhalmozódás piaci sajtóviszonyai között (1994 Magyar Hírlap CD09) | Pelikán ugyanolyan naiv értetlenséggel botladozik az abszurd szituációkban, mint tette azt az ötvenes évek idején, s csak saját temetésén döbben rá, ismét rászedték (1995 Új Könyvek CD29).

4a. ’〈sportban: csapat〉(sorozatosan) sikertelenül játszik, veszít’ ❖ A válogatott botladozik (1995 Magyar Hírlap CD09) | A bajnokságban ugyancsak botladozó Videoton (1996 Magyar Hírlap CD09) | a bajnokságban megmagyarázhatatlanul botladozó Ferencváros (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. botlik; ÉKsz.

botladoz lásd botladozik
botladozik tárgyatlan ige 14a1
botladoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1.
〈ember, állat (lába) járás közben ismételten megbotlik, ill. (az út egyenetlensége v. egyéb ok miatt) többször megbotolva, nehezen megy, jön (vhol v. vhova)
Botlani. Botladozni. Botlakozni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Hímszarvas láttattya magát, a hegynek iramló. Botladoz a köveken, csalit-is nehezíti futását
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Vizmosásos csapáson haladtak fölfelé. […]Botladozni méltóztatik, kérem alássan. Tessen rágyujtani egy szivarra, annak a tüzénél a lába elé tetszik látni
(1899 Kemechey Jenő)
A faragó lepett meg vele [ti. az új falábbal] ma reggel. Botladozok vele, ha nem vigyázok
(1906 Gárdonyi Géza)
Pacsirtának egyik kocsiból a másikba kellett botladoznia, míg a vonat végén talált egy másodosztályú fülkét, melyben csak egy fiatalember ült
(1923 Kosztolányi Dezső)
az asszonynak botladozott a lába a szokatlan úton
(1941 Tatay Sándor)
buckák közt botladoztunk
(1957 Benedek István)
az öregasszony a piac felé botladozik
(1982 Rónay László)
1a. botladozik vmiben
(lábával) vmibe beleütközve járás közben ismételten megbotlik
A részeg úr […] szüntelen botladozott benne [ti. kardjában]
(1907 Gárdonyi Géza)
Nevetséges és megható, ahogy a lábak igazodni akarnak [a felvonuláson], mintha a föld rögeiben botladoznának
(1976 Dobos László)
rengeteg a hulla, számtalan a holttest, botladoznak a hullákban
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2.
(beszédében, es. éneklésében) akadozik, ill. nehézkesen, hibákat ejtve fejezi ki magát vki
egykét buzdító szóra szíves készséggel fogadják nyelvünket, ’s azon habár hibázva ’s botladozva, de még is örömest közlik érzelmiket
(1833 Jelenkor)
[a dalt] botladozva, szaggatottan énekelték, mintha közben zsákot cipeltek volna
(1936 Illyés Gyula)
a vádlott dadog, botladozik, vall
(1940 Illés Endre)
[a vállalkozó] eleinte botladozva, majd egyre ércesebb hangon előadta programját
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (vál)
〈ritmus, ütem, hang(sor) stb.〉 hibázva szól, ill. ismételten elakad, megtörik
reggeltől estig haladoztak és botladoztak a skálák lefelé fölfelé, fölfelé lefelé. Pokoli volt!
(1912 Gárdonyi Géza)
Bartók egy kis zongoradarabjának ügyetlenül botladozó ütemei szűrődtek ki belülről
(1960 László Gyula²)
hangja sem botladozott, tagolva, hibátlanul mondta: Szentkirály utca, Magyar Vöröskereszt, Kovács Ibolya
(1967 Gábor Áron)
a ritmus botladozik, a szóhasználat mesterkélt, a mondatpárhuzamok nehézkesek
(1986 Domokos Péter)
3.
〈vmely cselekvés, folyamat, vminek a működése〉 akadozik, ill. hibákkal v. vontatottan, nehézkesen történik
a házas, házasságtörő, szökevény férfitól [ti. a könyv szereplőjétől] elfordulunk, nem bűnei miatt, hanem mert nem értjük őt többé, nem hiszünk neki, az alak elfakul, a pszichológia botladozik
(1929 Török Sophie)
a Frank-könyvtár elvitathatatlanul nagy szellemi tartalékainak közkinccsé tétele még az átadás után is évekig botladozott
(1993 Horváth Pál¹)
a botladozó cseh gazdaságot
(1995 Magyar Hírlap)
botladozik a közbeszerzés az egészségügyben
(1996 Magyar Hírlap)
4. (átv is)
tétován, bizonytalanul, ügyetlenül viselkedik vki
az író szemlátomást botladozik a drámai és színpadi formában, nem érezte meg eléggé, hogy a téma eredendőleg vígjátéki, nem tudja kiaknázni a jó jelenetek kínálkozó alkalmait
(1932 Schöpflin Aladár)
[az újságírók többsége] botladozik az eredeti tőkefelhalmozódás piaci sajtóviszonyai között
(1994 Magyar Hírlap)
Pelikán ugyanolyan naiv értetlenséggel botladozik az abszurd szituációkban, mint tette azt az ötvenes évek idején, s csak saját temetésén döbben rá, ismét rászedték
(1995 Új Könyvek)
4a.
〈sportban: csapat〉 (sorozatosan) sikertelenül játszik, veszít
A válogatott botladozik
(1995 Magyar Hírlap)
A bajnokságban ugyancsak botladozó Videoton
(1996 Magyar Hírlap)
a bajnokságban megmagyarázhatatlanul botladozó Ferencváros
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. botlik; ÉKsz.

Beállítások