bugyogós mn és fn 

I. mn 15A

1. (nyj) ’öblös, szűk nyakú és szájú, öntéskor csobogó hangot adó 〈korsó〉’ ❖ butykos [=] bugyogós korsó (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 12) | bugyogós korsóikban [ti. a hertelendi lányokéiban] sokkal tovább hűvösen marad a víz, mint a más vidéki kontárművekben (1887 Baksay Sándor C0736, 211) | Bugyogós korsót is készítnek [Kebelén] (1912 Malonyay Dezső 8292045, 316) | [A falusi fazekasok a katlanban] a bugyogós korsókat középre helyezték, majd ezekre tették a kisebb edényeket, mert különben elhasadtak volna (2000 Természet Világa CD50).

2. (rég, ritk) ’fecsegő, locsogó v. ömlengő, dagályos 〈beszéd(stílus)〉’ ❖ A gondolatok … szélesen, … bugyogósan s gyámoltalanul vannak előadva (1831 Vörösmarty Mihály C4538, 279).

3. (rég) ’bő, laza, buggyos 〈ruhadarab〉’ ❖ hoſzſzu, bugyogós, bv köntösnél (1786 Mátyus István 7222012, 366) | A’ Spanyolok ruházattya kurta, … a’ Németeké leg-bugyogósabb vala (1803 Molnár János C0309, 38) | bugyogósan bő csizmájában (1878 Ipolyi Arnold CD57) | egy pillantást vetett a szegény David kopott kabátjára, térdében bugyogós nadrágjára (1894 Tóth Béla¹ ford.–Ohnet C4260, 16).

4. (kissé rég v. nyj) ’ilyen nadrágot, bugyogót viselő 〈személy〉’ ❖ rég óta rosz szemmel nézzük, hogy azok a tarka bugyogós szerbek olly nagy számmal s olly bátran járkálnak a főváros utczáin föl és alá (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | bugyogós, harisnyás magyar (1853 Fáy András¹ C1714, 270) | vaskos egri menyecskék óriási kövekkel dobálják a bugyogós ostromlókat (1898 Thallóczy Lajos C4124, 61) | [Balcsikban] bugyogós asszonyok vitték vállukon a vizesedényeket (1956 Irodalmi Újság máj. 5. C5231, 5).

4a. (rég, pejor) ’〈a Habsburg-ház uralmát megtestesítő, az osztrák állami szerveket képviselő személy, csoport, ill. azokkal kapcs. dolog becsmérlő jelzőjeként〉’ ❖ a németség Alja, sepreje Egy nemes nemzetség [ti. a magyarok] Ura és feje. […] Ha van szíve a magyarnak, Ha van benne ész, bugyogós hóhér kardnak Áldozatja lész (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A’ bugyogós N----tség [= németség] Rablántzokkal koszorúzza [Nádasdyt]! (1807 Pázmándi Horvát Endre C3438, 16) | [Frangepán Ferenc] már alig várhatta, hogy […] a károlyvárosi „bugyogós, békanyúzó” németekkel verekedhessék (1867 Pauler Gyula CD57) | Csak remélhetem, Hogy a bugyogós kormány Valami jó hivatalkát Majd reám is csak tukmál (1881 Tomor Ferenc C4229, 129).

4b. ’alsóneműre, bugyogóra vetkőzött 〈nő v. gyermek〉, ill. olyan 〈testrész〉, amin bugyogó van’ ❖ Hol vannak a szebbnél-szebb gyermekek, a ragyogó szemü, bájos, bugyogós leánykák? (1906 Budapesti Hírlap szept. 13. C4694, 7) | A hosszú és vastag alsóruhák divatja után jött a lengébb korszak, ahol […] nem voltak ritkaságok az inges vagy bugyogós színésznők a színpadon (1933 Krúdy Gyula CD54) | tokáinak puffatag sora elvész a nyakában nyargaló vézna leány bugyogós combocskái között (1988 Lengyel Péter 9397006, 156).

II. fn 4A

1. (ritk, nyj) ’öblös, szűk nyakú és szájú korsó; butykos’ ❖ kézről kézre járnak a mézes pálinkával tölt bugyogósok (zöld cserépkorsók) (1873 Orbán Balázs CD22).

2. (ritk) ’bő, laza, buggyos nadrágot, bugyogót viselő személy’ ❖ a’ világ minden nadrágtalani, kontyosai, bugyogósai, golyvásai ’s a’ t. egymásnak vérőket [!] innák (1831 Széchenyi István C3901, 167) | Szalad előlem turbanos és bugyogós akárhány (1858 Kemény Zsigmond C2615, 24).

2a. (tbsz-ban) (rég, pejor) ’a Habsburg-ház uralmát megtestesítő, az osztrák állami szerveket képviselő személy’ ❖ Az első sort azonban így fordítottam a’ bugyogósok nyelvén (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 51) | Arra czélzott Thököly, hogy legalább Erdélynek Austriához kapcsoltatását megakadályoztathassa. De már Erdély is elúnta volt a’ kontyos protectort, ’s inkább hajla a’ bugyogósok felé (1812 Kazinczy Ferenc C4940, 197).

2b. ’nadrágféle gyermekalsóneműt, bugyit viselő gyermek’ ❖ a kis Adolf két strófát elmondott a „Szózat”-ból […]; az apja végtelenül gyönyörködött benn, s magam is megveregettem a kis bugyogós ábrázatát (1862 Tóth Kálmán C4635, 86) | A kis bugyogós, akivel Teri a hegyen megjelent, a Horváthék kisebbik gyereke volt; akkor tanult meg járni (1937 Németh László² 9485039, 191).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bugyog; ÉKsz.; SzT. ~, bugyogós korsó, bugyogós üveg; ÚMTsz. ~, bugyogóskorsika, bugyogóskorsó

bugyogós melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1. (nyj)
öblös, szűk nyakú és szájú, öntéskor csobogó hangot adó 〈korsó〉
butykos [=] bugyogós korsó
(1784 Baróti Szabó Dávid)
bugyogós korsóikban [ti. a hertelendi lányokéiban] sokkal tovább hűvösen marad a víz, mint a más vidéki kontárművekben
(1887 Baksay Sándor)
Bugyogós korsót is készítnek [Kebelén]
(1912 Malonyay Dezső)
[A falusi fazekasok a katlanban] a bugyogós korsókat középre helyezték, majd ezekre tették a kisebb edényeket, mert különben elhasadtak volna
(2000 Természet Világa)
2. (rég, ritk)
fecsegő, locsogó v. ömlengő, dagályos 〈beszéd(stílus)
A gondolatok … szélesen, … bugyogósan s gyámoltalanul vannak előadva
(1831 Vörösmarty Mihály)
3. (rég)
bő, laza, buggyos 〈ruhadarab〉
hoſzſzu, bugyogós, bv köntösnél
(1786 Mátyus István)
A’ Spanyolok ruházattya kurta, … a’ Németeké leg-bugyogósabb vala
(1803 Molnár János)
bugyogósan bő csizmájában
(1878 Ipolyi Arnold)
egy pillantást vetett a szegény David kopott kabátjára, térdében bugyogós nadrágjára
(1894 Tóth Béla¹ ford.Ohnet)
4. (kissé rég v. nyj)
ilyen nadrágot, bugyogót viselő 〈személy〉
rég óta rosz szemmel nézzük, hogy azok a tarka bugyogós szerbek olly nagy számmal s olly bátran járkálnak a főváros utczáin föl és alá
(1848 Kossuth Hírlapja)
bugyogós, harisnyás magyar
(1853 Fáy András¹)
vaskos egri menyecskék óriási kövekkel dobálják a bugyogós ostromlókat
(1898 Thallóczy Lajos)
[Balcsikban] bugyogós asszonyok vitték vállukon a vizesedényeket
(1956 Irodalmi Újság máj. 5.)
4a. (rég, pejor)
〈a Habsburg-ház uralmát megtestesítő, az osztrák állami szerveket képviselő személy, csoport, ill. azokkal kapcs. dolog becsmérlő jelzőjeként〉
a németség Alja, sepreje Egy nemes nemzetség [ti. a magyarok] Ura és feje. […] Ha van szíve a magyarnak, Ha van benne ész, bugyogós hóhér kardnak Áldozatja lész
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
A’ bugyogós N----tség [= németség] Rablántzokkal koszorúzza [Nádasdyt]!
(1807 Pázmándi Horvát Endre)
[Frangepán Ferenc] már alig várhatta, hogy […] a károlyvárosi „bugyogós, békanyúzó” németekkel verekedhessék
(1867 Pauler Gyula)
Csak remélhetem, Hogy a bugyogós kormány Valami jó hivatalkát Majd reám is csak tukmál
(1881 Tomor Ferenc)
4b.
alsóneműre, bugyogóra vetkőzött 〈nő v. gyermek〉, ill. olyan 〈testrész〉, amin bugyogó van
Hol vannak a szebbnél-szebb gyermekek, a ragyogó szemü, bájos, bugyogós leánykák?
(1906 Budapesti Hírlap szept. 13.)
A hosszú és vastag alsóruhák divatja után jött a lengébb korszak, ahol […] nem voltak ritkaságok az inges vagy bugyogós színésznők a színpadon
(1933 Krúdy Gyula)
tokáinak puffatag sora elvész a nyakában nyargaló vézna leány bugyogós combocskái között
(1988 Lengyel Péter)
II. főnév 4A
1. (ritk, nyj)
öblös, szűk nyakú és szájú korsó; butykos
kézről kézre járnak a mézes pálinkával tölt bugyogósok (zöld cserépkorsók)
(1873 Orbán Balázs)
2. (ritk)
bő, laza, buggyos nadrágot, bugyogót viselő személy
a’ világ minden nadrágtalani, kontyosai, bugyogósai, golyvásai ’s a’ t.s a többi egymásnak vérőket [!] innák
(1831 Széchenyi István)
Szalad előlem turbanos és bugyogós akárhány
(1858 Kemény Zsigmond)
2a. (tbsz-ban) (rég, pejor)
a Habsburg-ház uralmát megtestesítő, az osztrák állami szerveket képviselő személy
Az első sort azonban így fordítottam a’ bugyogósok nyelvén
(1807 Kazinczy Ferenc)
Arra czélzott Thököly, hogy legalább Erdélynek Austriához kapcsoltatását megakadályoztathassa. De már Erdély is elúnta volt a’ kontyos protectort, ’s inkább hajla a’ bugyogósok felé
(1812 Kazinczy Ferenc)
2b.
nadrágféle gyermekalsóneműt, bugyit viselő gyermek
a kis Adolf két strófát elmondott a „Szózat”-ból […]; az apja végtelenül gyönyörködött benn, s magam is megveregettem a kis bugyogós ábrázatát
(1862 Tóth Kálmán)
A kis bugyogós, akivel Teri a hegyen megjelent, a Horváthék kisebbik gyereke volt; akkor tanult meg járni
(1937 Németh László²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bugyog; ÉKsz.; SzT. ~, bugyogós korsó, bugyogós üveg; ÚMTsz. ~, bugyogóskorsika, bugyogóskorsó

Beállítások