bujtogat² ts ige 5a8

1. (tárgy n. is) ’izgatással vki, vmi ellen ingerel vkit’ ❖ ezen bujtogató emberrel szembe-állott Pázmán Péter és Forgáts Zsigmond nehány jó Haza-fiakkal együtt (1790 Szekér Joákim C3921, 271) | Ha önző pártviszály magyart Magyarra bujtogat (1858 Czuczor Gergely 8078001, 5) | Kisvárosi asszonyok egyetlen mulatsága, hogy egymást bujtogatják. A férj ellen (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 123) | a törvény teljes szigorával lesújt mindazokra, akik a szövetkezet ellen bujtogatnak (1953 Szabad Nép aug. 7. C0400, 1).

1a. (tárgy n. is) (átv is)(buzdítva) biztat(gat), igyekszik rávenni vkit vmire’ ❖ Irlandnak több megyéji … résznyire felfegyverzett egyesületek által bujtogatva ellenszegültek a’ tizedekszedésnek (1832 Jelenkor C0223, 148) | Én bujtogatám őt, Hogy csapja el a kelmed keziről A szemérmetes Erzsókot (1844 Petőfi Sándor C3506, 141) | hamis eskűre bujtogat (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare C3739, 59) | Lucian Blaga, akit rejtelmes szabad verseinek megírására a német expresszionisták bujtogattak (1938 Szemlér Ferenc 9655039, 293) | Zendülésre bujtogatnék? Dehogy; csupán arra, hogy figyeljünk az idők szavára (1996 Figyelő CD2601).

2. (irod) ’〈vágyat, szenvedélyt stb.〉 szít, éleszt’ ❖ Hagyd-el; ne bojtogassad Szívem’ tüzét tanúltt és Hiú beszélgetéssel (1813 Édes Gergely C2564, 31) | Lajos! te gyermek-napjaid’ ősz fia, Mért bújtogattad vad Szolimán dühét (1837 Nagy Imre¹ C3279, 41) | Az örök iú lelke bujtogat Vad vágyakat és édes álmokat (1926 Juhász Gyula¹ 9284618, 18) | A felsereglő emlékek [Nagy László] szívéig érő áradása azonban már ott is a bizonyságtevés ihletét bujtogatta (1986 Kiss Ferenc CD53).

J: bujt².

ÖU: fel~.

Sz: bujtogató.

Vö. CzF. bujtogat²; ÉrtSz.; TESz. bújt²; ÉKsz. bujtogat²; SzT.; ÚMTsz. bujtogat²

bujtogat² tárgyas ige 5a8
1. (tárgy n. is)
izgatással vki, vmi ellen ingerel vkit
ezen bujtogató emberrel szembe-állott Pázmán Péter és Forgáts Zsigmond nehány jó Haza-fiakkal együtt
(1790 Szekér Joákim)
Ha önző pártviszály magyart Magyarra bujtogat
(1858 Czuczor Gergely)
Kisvárosi asszonyok egyetlen mulatsága, hogy egymást bujtogatják. A férj ellen
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
a törvény teljes szigorával lesújt mindazokra, akik a szövetkezet ellen bujtogatnak
(1953 Szabad Nép aug. 7.)
1a. (tárgy n. is) (átv is)
(buzdítva) biztat(gat), igyekszik rávenni vkit vmire
Irlandnak több megyéji … résznyire felfegyverzett egyesületek által bujtogatva ellenszegültek a’ tizedekszedésnek
(1832 Jelenkor)
Én bujtogatám őt, Hogy csapja el a kelmed keziről A szemérmetes Erzsókot
(1844 Petőfi Sándor)
hamis eskűre bujtogat
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Lucian Blaga, akit rejtelmes szabad verseinek megírására a német expresszionisták bujtogattak
(1938 Szemlér Ferenc)
Zendülésre bujtogatnék? Dehogy; csupán arra, hogy figyeljünk az idők szavára
(1996 Figyelő)
2. (irod)
〈vágyat, szenvedélyt stb.〉 szít, éleszt
Hagyd-el; ne bojtogassad Szívem’ tüzét tanúltt és Hiú beszélgetéssel
(1813 Édes Gergely)
Lajos! te gyermek-napjaid’ ősz fia, Mért bújtogattad vad Szolimán dühét
(1837 Nagy Imre¹)
Az örök iú lelke bujtogat Vad vágyakat és édes álmokat
(1926 Juhász Gyula¹)
A felsereglő emlékek [Nagy László] szívéig érő áradása azonban már ott is a bizonyságtevés ihletét bujtogatta
(1986 Kiss Ferenc)
J: bujt²
ÖU: felbujtogat
Sz: bujtogató
Vö. CzF. bujtogat²; ÉrtSz.; TESz. bújt²; ÉKsz. bujtogat²; SzT.; ÚMTsz. bujtogat²

Beállítások