ágyúcső l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

ágyú- (előtagként)

1. ’ágyúhoz tartozó 〈alkatrész, felszerelés〉’ ❖ ágyúcső fn 8C7 | Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket (1793 Gvadányi József C1940, 367) | bástyák főablakaiból fényes ágyúcsövek meredtek elő (1886 Jókai Mór CD18) | A lőport egy különálló, a végén zárt, rövid csőbe, a lőporkamrába töltötték, s ezt a lőporkamrát az ágyúcső hátulsó végén kialakított fészekbe fektették és ékekkel rögzítették (1997 Kedves Gyula CD17)  ágyúgolyó fn 1A | a’ czigány segédeivel belőlök agyugolyókat fog önteni (1836 Gaal József C1789, 110) | szüntelenül süvítettek az ágyúgolyók a két erődítmény között (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 160)  ágyúgolyóbis fn 4A (rég) | a’ Világnak egyik ſarkától vagy végétöl, a’ mák vége felé ki-lövettetett vólna egy Ágyú golyóbis (1776 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 75) | A baka, ha lóhátára kerül, jobban fél az ostor durrogástól, mint az ágyúgolyóbistól (1890 Milodanovits Simon C3163, 69)  ágyúpor fn 4A8 (rég) | Az ágyú pornak fel-találása (1791 Aranka György ford.–Frigyes, II. C0635, 26) | álgyupor (lő-por t. i. nem puska-por) találtatott (1833 Jelenkor C0225, 48)  ágyútaliga fn 6A (rég, Kat) | Az ágyú talyiga […] két egymástól el-válaſztható réſzekbl áll. Eggyik az, a’ mellyen az ágyú fekſzik […]; a’ másik, mellybe a’ lovak vagynak fogva (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419012, 447) | Kerítettek [Ocskay] számára egy ágyutaligát (1882 Jókai Mór C2306, 291)  ágyútalp fn 2A8 | Az Ágyúkról és Agyú talpakról (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 268) | [az ágyúnak] ágyútalp kell, meg kerekek (1879 Jókai Mór C2304, 46) | A király óhajtására a koporsót ágyutalpon fogják vinni (1900 Budapesti Hírlap aug. 7. C0055, 4).

2. ’elsütött ágyútól származó’ ❖ ágyúdördülés fn 4B | Trombitaszó, dobzördülés, Hallatik, ágyúdördülés (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 189) | jajgatás, hurrah, előre, rajta, közben egy-egy ágyudördülés (1884 Bem-album C0909, 108) | [az] elhangzott ágyúdördülés hallatára, attól való félelmében, hogy esetleg a többi hadoszloptól elvágatik, ismét kiinduló helyére tért vissza (1941 Bánlaky József CD16)  ágyúdörej fn 4B | ágyúdörej által kelteni fel az alvókat (1846 Gondol Dániel ford.–Cooper C1886, 207) | Midőn a távolból megszólalnak az első ágyúlövések, azt hiszem, olvasmányom hatására gyúlt fel képzeletem s az erősbödő ágyúdörej csak hallucináció (1981 Dénes Tibor 9812004, 199)  ágyúdörgés fn 4B | Tegnap nagy ágyúdörgés vala Londonban (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 1414) | Ágyúdörgést hallott álmában messziről; Mintha most is volna Perczel táborába’ (1850 Sárosi Gyula 8404047, 201) | a távolban ágyúdörgés és hosszú visszhang morajlott, mint amikor üres hordókat gurítanak a pincébe (1953 Karinthy Ferenc 9308001, 7)  ágyúdurranás fn 4A | az ágyú durranáshoz hasonló hang hallatszott a levegbl (1809 Szekér Joákim C3923, 165) | a püspök minden ágyudurranásra egy vonalt húz az előtte fekvő papiroson (1899 Magyar anekdotakincs C4252, 256)  ágyúdurrogás fn 4A | ágyu durrogással köszöntettünk mind a két Városból (1783 Molnár János C0291, 260) | közbe-közbe hangzott az ágyúdurrogás (1851 Jókai Mór C2248, 59).

3. ’ágyúk bevetésével zajló’ ❖ ágyúcsata fn 6A | az ágyúcsata már két napja folyt (1857 Abonyi Lajos C0504, 96) | Amikor a spanyol hajók elsüllyedtek, még több ágyúcsatára elegendő készletük volt (1991 Tóth István György CD17)  ágyúharc fn 3A | az osztrákok halottaik és azok fegyvereinek visszahagyásával eszeveszetten futottak el, s tovább folytatták az ágyúharczot (1873 Orbán Balázs CD22) | A francia előhad és az inszurgens csapatok voltak egymással ágyúharcban (1877 Jókai Mór C2272, 180) | a takui kinai erődök és az európai hadihajók közt ágyuharc folyik (1900 Budapesti Hírlap jún. 19. C0055, 4).

ágyúcső - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
ágyú- (előtagként)
1.
ágyúhoz tartozó 〈alkatrész, felszerelés〉
ágyúcső főnév 8C7
Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket
(1793 Gvadányi József)
bástyák főablakaiból fényes ágyúcsövek meredtek elő
(1886 Jókai Mór)
A lőport egy különálló, a végén zárt, rövid csőbe, a lőporkamrába töltötték, s ezt a lőporkamrát az ágyúcső hátulsó végén kialakított fészekbe fektették és ékekkel rögzítették
(1997 Kedves Gyula)
ágyúgolyó főnév 1A
a’ czigány segédeivel belőlök agyugolyókat fog önteni
(1836 Gaal József)
szüntelenül süvítettek az ágyúgolyók a két erődítmény között
(1951 Jankovich Ferenc)
ágyúgolyóbis főnév 4A (rég)
a’ Világnak egyik ſarkától vagy végétöl, a’ mák vége felé ki-lövettetett vólna egy Ágyú golyóbis
(1776 Sófalvi József ford.Sulzer)
A baka, ha lóhátára kerül, jobban fél az ostor durrogástól, mint az ágyúgolyóbistól
(1890 Milodanovits Simon)
ágyúpor főnév 4A8 (rég)
Az ágyú pornak fel-találása
(1791 Aranka György ford.Frigyes, II.)
álgyupor (lő-por t. i.tudniillik nem puska-por) találtatott
(1833 Jelenkor)
ágyútaliga főnév 6A (rég, Kat)
Az ágyú talyiga […] két egymástól el-válaſztható réſzekbl áll. Eggyik az, a’ mellyen az ágyú fekſzik […]; a’ másik, mellybe a’ lovak vagynak fogva
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Kerítettek [Ocskay] számára egy ágyutaligát
(1882 Jókai Mór)
ágyútalp főnév 2A8
Az Ágyúkról és Agyú talpakról
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
[az ágyúnak] ágyútalp kell, meg kerekek
(1879 Jókai Mór)
A király óhajtására a koporsót ágyutalpon fogják vinni
(1900 Budapesti Hírlap aug. 7.)
2.
elsütött ágyútól származó
ágyúdördülés főnév 4B
Trombitaszó, dobzördülés, Hallatik, ágyúdördülés
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
jajgatás, hurrah, előre, rajta, közben egy-egy ágyudördülés
(1884 Bem-album)
[az] elhangzott ágyúdördülés hallatára, attól való félelmében, hogy esetleg a többi hadoszloptól elvágatik, ismét kiinduló helyére tért vissza
(1941 Bánlaky József)
ágyúdörej főnév 4B
ágyúdörej által kelteni fel az alvókat
(1846 Gondol Dániel ford.Cooper)
Midőn a távolból megszólalnak az első ágyúlövések, azt hiszem, olvasmányom hatására gyúlt fel képzeletem s az erősbödő ágyúdörej csak hallucináció
(1981 Dénes Tibor)
ágyúdörgés főnév 4B
Tegnap nagy ágyúdörgés vala Londonban
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Ágyúdörgést hallott álmában messziről; Mintha most is volna Perczel táborába’
(1850 Sárosi Gyula)
a távolban ágyúdörgés és hosszú visszhang morajlott, mint amikor üres hordókat gurítanak a pincébe
(1953 Karinthy Ferenc)
ágyúdurranás főnév 4A
az ágyú durranáshoz hasonló hang hallatszott a levegbl
(1809 Szekér Joákim)
a püspök minden ágyudurranásra egy vonalt húz az előtte fekvő papiroson
(1899 Magyar anekdotakincs)
ágyúdurrogás főnév 4A
ágyu durrogással köszöntettünk mind a két Városból
(1783 Molnár János)
közbe-közbe hangzott az ágyúdurrogás
(1851 Jókai Mór)
3.
ágyúk bevetésével zajló
ágyúcsata főnév 6A
az ágyúcsata már két napja folyt
(1857 Abonyi Lajos)
Amikor a spanyol hajók elsüllyedtek, még több ágyúcsatára elegendő készletük volt
(1991 Tóth István György)
ágyúharc főnév 3A
az osztrákok halottaik és azok fegyvereinek visszahagyásával eszeveszetten futottak el, s tovább folytatták az ágyúharczot
(1873 Orbán Balázs)
A francia előhad és az inszurgens csapatok voltak egymással ágyúharcban
(1877 Jókai Mór)
a takui kinai erődök és az európai hadihajók közt ágyuharc folyik
(1900 Budapesti Hírlap jún. 19.)

ágyúcső l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

-cső (utótagként)

1. ’〈vmely anyag〉 szállítására való hosszúkás, belül üreges tárgy’ ❖ füstcső fn 8C7 | füst-csövek, kávéperkelők, pléhkályhák […] nagyobb választékban mindig készen kaphatók Pesten a városháztéren (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a kályhaajtót] légmentesen kell lezárni. A füstcső elzárása nem tanácsos, mert szénoxidmérgezést, esetleg gázrobbanást okozhat (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 69) | a kontár módon bekötött cirkogejzír füstcsöve szétcsúszott (1997 Magyar Hírlap CD09)  gázcső fn 8C7 | meg fogjátok még érni, hogy békét, csak békét fog ohajtani mindenki; a kardokból vasuti sinek, a puskacsövekből gázcsövek lesznek, az ágyu négy kerekén ekevas fog heverni (1851 Kádár Pál 8621001, 33) | A szobát valamikor gázzal világították és a megfeketedett gázcsövön most kacskaringósan futott le a villanyvezeték (1922 CD10) | Az útburkolatok alatt található gázcsövekben található földgáz illatosított ugyan, csakhogy csőtöréskor a földrétegeken való áthaladás közben szagtalanná válik (1996 Magyar Hírlap CD09)  gőzcső fn 8C7 (kissé rég) | [a vasúttársaság igazgatósága] megparancsolá a’ kocsivezéreknek (Wagenführer), hogy minden gépelynél gőzcsővet alkalmazzanak, melly szükség esetében megállásra vagy csendesebb haladásra jeladatul szolgálhasson (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a Root-féle gőzkazánban] minden egyes [forraló]cső közvetlen a közös vizcsőből kap vizet s a benne fejlődött gőz a cső felső végén közvetlen a közös D gőzcsőbe ömölhet (1894 PallasLex. CD02) | Ha az összekötőrészek a hőfokváltozás közben kis mozgást (dilatáció) végeznek, pl. a gőzcsöveknél, akkor a rugalmas gumiaszbeszt v. lágyfém tömítőanyagokat használják (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 109)  vízcső fn 8C7 | A Tüz ellen való Viztsöveket, Vizpuskákat, vagyis Vizfetskendket Ctebius gondolá ki (1799 Sándor István 7287092, 38) | Jaj asszonyom! nincs víz. Meghalunk szomjan. A kúthoz nem lehet jutni már, ellepte a vízcsőt [az árvíz] (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 261) | a Fővárosi Vízművek az út alatt húzódó közel 100 éves vízcső cseréjére megkapja a remélt fővárosi támogatást (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely gáz v. folyadék, es. vmely szemes anyag eltávozását biztosító〉 hosszúkás, hengeres, üreges tárgy’ ❖ kifolyócső fn 8C7 | [A cefréző kazán] befalazásánál kissé rézsut állítják és a legmélyebb pontjára alkalmazzák a kifolyó csövet. (1893 PallasLex. CD02) | [áramfejlesztő telepek létesítésekor] a gátakba turbinákat építenek, melyek be- és kifolyó csövei zsilipekkel nyithatók és zárhatók (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 47) | A mosógép kifolyócsövére erősítve, ez a szerkezet képes a szennyeződéseket kiszűrni, sőt desztillált vizet produkálni (1998 Magyar Hírlap CD09)  kipufogócső fn 8C7 | [A gőzkalapácsban] a gőzgép hengertere […] a magasnyomású friss gőzvezetékkel és […] a kipuffogó csővel áll összeköttetésben (1914 RévaiNagyLex. C5707, 133) | Rácegresen villany ég, / citera helyett rádió / hangjaira mulat a nép, / s a dalba a kipufogó- / csövek robaja is belép (1982 e. Nyéki Lajos CD53) | Valószínűleg Izland lesz az első olyan ország, ahol az autók kipufogócsövén vízgőz, nem pedig környezetkárosító gázkeverék áramlik ki (1999 Magyar Hírlap CD09)  lefolyócső fn 8C7 | A nyilvános klozetekhez még a következő követelményeket is fűzzük: […] 5. Teljesen szagtalan legyen. 6. A lefolyó csövek be ne fagyhassanak (1893 PallasLex. CD02) | Lefolyó cső az eresz v. függőcsatornába gyűlt tetővíz levezetésére szolgáló függőleges csővezeték (1915 RévaiNagyLex. C5708, 575) | [A malomban] a meghántolt [köles]kása a lefolyócsövön az osztályozóteknőbe, a könnyebb ondó [= lehántolt köleshéj] az ondóházba került (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’〈vmely tevékenység végzéséhez haszn.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy, eszköz’ ❖ forrasztócső fn 8C7 (kissé rég, Műsz) | Ha fel is hagyunk a forrasztócső lángjával a dárdanyra fúni, mind e mellett a golyó izzani meg nem szünik, főképen ha enyhe fuvással léghuzamot állítunk elő (1844 Nendtvich Károly 8330009, 258) | [Az apofillit nevű ásvány] a lángban, forrasztócső előtt, először finom levelekre oszlik […] és azután megolvad (1893 PallasLex. CD02) | Kisebb tárgyak forrasztásához néha használják a forrasztócsövet is. Ez kb. 25 cm. hosszú, derékszögben hajlított, görbevégű, kúpos sárgarézcső. Tágabb nyílását szájba veszik, szűkebb végét a lángba tartják és egyenletesen levegőt fujtatnak a lángba (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 101)  locsolócső fn 8C7 | A szikrák biztosabb eloltása céljára gyakran locsoló csövet találunk a füstszekrényben [ti. a gőzkazán kamrájában] (1894 PallasLex. CD02) | karnyújtásnyira volt a kerti csap s itt kígyózott a fűben a piros locsolócső (1986 Nádas Péter 9466003, 201) | Odébb locsolócső tekeredik (1995 Magyar Hírlap CD09)  öntözőcső fn 8C7 | a Laci fehér kalapja, amit öntöző-csővel vizeztünk agyon (1915 Laczkó Géza CD10) | a fasor kavicsán zöldrefestett öntözőcső kígyózgatott, amely ott, ahol át volt lyukasztva, sokszínű, prizmás kis cseppjeivel függélyes legyezőt emelt a nedvességtől átitatott illatú virágok fölé (1937 Gyergyai Albert ford.–Proust 9202008, 17) | Egy kisfiú rááll az öntözőcsőre. A kertész csodálkozva néz a cső végébe, amikor a srác továbbmegy, így a víz a kertész arcába spriccel (1996 Természet Világa CD50).

3. ’〈vmely tárgy, eszköz stb.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges, vminek az elvezetésére v. továbbítására való része’ ❖ ágyúcső fn 8C7 | Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket (1793 Gvadányi József C1940, 367) | [a pozsonyi küldöttek kérték], hogy csak legalább álgyu csövek küldessenek oda, ők azokat fel fogják szerelni (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [1956 őszén] először voltunk felnőttek abban az értelemben, hogy akár bevásárlószatyor, akár iskolatáska volt a kezünkben, ránk szegezték az ágyúcsöveket, a géppuskákat (1989 Az újjáépítés gyermekei 1064001, 88)  kályhacső fn 8C7 | [a teásfazék az asszonytól] nem meszsze a’ kályha-tsőben állott (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 17) | egy rosszul befalazott kálhacső miatt milly szerencsétlenség támadhatott volna! (1841 Pesti Hírlap CD61) | A szabadon vezetett kályhacső, a szerkezetet tartó acélhuzalok és a mélyen lelógó, színes villanyvezeték nyíltan vállalt épületgépészeti és szerkezeti elemei a lakásnak (1999 Lakáskultúra CD39)  pisztolycső fn 8C7 | egy pais is mutatódik itt [ti. a genovai fegyverházban], mellyen 120 piſtoly tsvet találni, ’s a’ mellyet egy bizonyos ember azért kéſzíttete magának: hogy a’ Dózsét valamennyi Tanátsbéliekkel együtt a’ gyülekezetben, úgy ſzóllván, egy lövéssel mind le lhesse (1793 Sándor István 7287019, 139) | Harczkészen sebesen robogtak át a 100-ra menő oláh közt, kik a pisztolycsövekkel szemben nagyon szeliden viselték magokat (1870 Orbán Balázs 8340017, 170) | A pisztolycső végén valóban nem találtak nyálmaradványt, de miután a feltételezések szerint az [öngyilkosságot elkövető] alezredes nyitott szájába lőtt, nem feltétlen kellett nyálnak kerülni a fegyverre (1999 Magyar Hírlap CD09)  puskacső fn 8C7 | A puska-mívesek így barnítják meg a puska-csőket: bekenik a csőt valasztó-vízzel, és midőn már ettől körűlrozsdásodott, olajjal bekenik (1826 Fáy András¹ 8139013, 157) | néha-néha már azt gondoltam, hogy az üldözöttet [ti. az orrszarvút] nem fogjuk puskacsőre kapni (1927–1930 Kittenberger Kálmán 9339002, 185) | [a fiatalok a sértettet] autójukba kényszerítették s elvitték egyikőjük lakására. Ott vasdoronggal, puskacsővel verték (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmilyen anyagból készült〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy’ ❖ acélcső fn 8C7 | [Az Armstrong-ágyu] csőve kettős, a belső aczélcső, ezt körülveszi a külső hengerzett vasból (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a [földfúrás során beomlott] lyukat vas- v. acélcsővel kibélelik (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 116) | Vékony acélcsőből komponált újságtartó (1996 Lakáskultúra CD39)  betoncső fn 8C7 | Kisebb, mintegy 1,20 méterig terjedő nyílásokhoz használhatók: a csőáteresztők (agyag, vas v. beton csövek) és a fedett áteresztők (1893 PallasLex. CD02) | [az elejtett görényeket] a határban levő kis hidak betoncsöveiből […] zavarták ki és fojtották meg tacskóim (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [A kubikosok] fent ültek a csatornatöltésen, mellettük szerteszét a csákány, talicska, ásó, lapát, és a sok betoncső (1962 Galambos Lajos 9166001, 105)  gumicső fn 8C7 | [mesterséges táplálásnál] a beteg orrán keresztül egy lágy, hosszu, alul átfúrt gummicsövet levezetnek a beteg gyomrába, annak felső végébe tölcsért illesztenek és a tölcsérbe öntik a hig eledelt (1893 PallasLex. CD02) | a terem közepén álló, 20-30 embert nagy gumicsövekből szörnyű hideg vízsugarakkal lemostak a szolgák (1927 Kassák Lajos 9314009, 24) | Marihuánát tömtek a vízipipába, és üveges szemmel hallgatták Abdullah sirámait. […] Abdullah rácsatlakozott a gumicsőre, és látszólag lenyugodott (1998 Magyar Hírlap CD09)  ólomcső fn 8C7 | [a vízsugár] egy felül helyezett viztartóból foly le egy ólomcsőn a [cukorrépa felaprítására használt] reszelő hengerre (1846 Hetilap CD61) | A közkutakhoz hasonlóan ólomcsöveken át kapták külön folyóvizüket a gazdag házak [Pompejiben] (1973 Castiglione László 9076001, 102) | [A csaló a postahivatalban] fizetésképpen látszólag szépen berolnizott fém százasokat adott át a pénztárosoknak, ám azokról kiderült, hogy valójában egyszerű ólomcsövek (1999 Magyar Hírlap CD09)  rézcső fn 8C7 | Mindnyájoknak nagy hozú és vaſtag réz ts vala elttök, és azon kukutskáltak által (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7143004, 51) | [gázlámpáknál a légszesz] két bádog és réz csöven, de mellyek egy közép pontuak ’s egymás mellett kevés távolságra állanak, vezettetik ki (1834 Fillértár 8623004, 284) | [falfűtéshez] vékony műanyag- vagy rézcsöveket használnak, amelyeket speciális tartókkal erősítenek fel a nyers falazatra, majd az egészet bevakolják (1998 Lakáskultúra CD39)  vascső fn 8C7 | tőltött vas-tsöviből ártatlan mennyköveket szór A Sisakos [ti. Mars isten] (1796 e. Dayka Gábor CD01) | [a Mátyás király kútja nevű forrás] Budára szolgáltat ivó vizet vas csöveken át (1855 Vasárnapi Újság CD56) | elkapta a vascsövet a házmester kezéből. Ez hátulról belekapaszkodott, de ő sokkal erősebb volt, kirántotta a vasat s úgy, visszafelé, fejbevágta vele az embert (1927 Móricz Zsigmond CD10) | a szemem előtt pompázó „bútor” csupán néhány vascsőből és az azok közé erősített fa polclapokból tevődött össze (2000 Lakáskultúra CD39).

ágyúcső - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
-cső (utótagként)
1.
〈vmely anyag〉 szállítására való hosszúkás, belül üreges tárgy
füstcső főnév 8C7
füst-csövek, kávéperkelők, pléhkályhák […] nagyobb választékban mindig készen kaphatók Pesten a városháztéren
(1854 Vasárnapi Újság)
[a kályhaajtót] légmentesen kell lezárni. A füstcső elzárása nem tanácsos, mert szénoxidmérgezést, esetleg gázrobbanást okozhat
(1926 TolnaiÚjLex.)
a kontár módon bekötött cirkogejzír füstcsöve szétcsúszott
(1997 Magyar Hírlap)
gázcső főnév 8C7
meg fogjátok még érni, hogy békét, csak békét fog ohajtani mindenki; a kardokból vasuti sinek, a puskacsövekből gázcsövek lesznek, az ágyu négy kerekén ekevas fog heverni
(1851 Kádár Pál)
A szobát valamikor gázzal világították és a megfeketedett gázcsövön most kacskaringósan futott le a villanyvezeték
(1922 )
Az útburkolatok alatt található gázcsövekben található földgáz illatosított ugyan, csakhogy csőtöréskor a földrétegeken való áthaladás közben szagtalanná válik
(1996 Magyar Hírlap)
gőzcső főnév 8C7 (kissé rég)
[a vasúttársaság igazgatósága] megparancsolá a’ kocsivezéreknek (Wagenführer), hogy minden gépelynél gőzcsővet alkalmazzanak, melly szükség esetében megállásra vagy csendesebb haladásra jeladatul szolgálhasson
(1842 Pesti Hírlap)
[a Root-féle gőzkazánban] minden egyes [forraló]cső közvetlen a közös vizcsőből kap vizet s a benne fejlődött gőz a cső felső végén közvetlen a közös D gőzcsőbe ömölhet
(1894 PallasLex.)
Ha az összekötőrészek a hőfokváltozás közben kis mozgást (dilatáció) végeznek, pl.például a gőzcsöveknél, akkor a rugalmas gumiaszbeszt v.vagy lágyfém tömítőanyagokat használják
(1930 TolnaiÚjLex.)
vízcső főnév 8C7
A Tüz ellen való Viztsöveket, Vizpuskákat, vagyis Vizfetskendket Ctebius gondolá ki
(1799 Sándor István)
Jaj asszonyom! nincs víz. Meghalunk szomjan. A kúthoz nem lehet jutni már, ellepte a vízcsőt [az árvíz]
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
a Fővárosi Vízművek az út alatt húzódó közel 100 éves vízcső cseréjére megkapja a remélt fővárosi támogatást
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely gáz v. folyadék, es. vmely szemes anyag eltávozását biztosító〉 hosszúkás, hengeres, üreges tárgy
kifolyócső főnév 8C7
[A cefréző kazán] befalazásánál kissé rézsut állítják és a legmélyebb pontjára alkalmazzák a kifolyó csövet.
(1893 PallasLex.)
[áramfejlesztő telepek létesítésekor] a gátakba turbinákat építenek, melyek be- és kifolyó csövei zsilipekkel nyithatók és zárhatók
(1933 TolnaiÚjLex.)
A mosógép kifolyócsövére erősítve, ez a szerkezet képes a szennyeződéseket kiszűrni, sőt desztillált vizet produkálni
(1998 Magyar Hírlap)
kipufogócső főnév 8C7
[A gőzkalapácsban] a gőzgép hengertere […] a magasnyomású friss gőzvezetékkel és […] a kipuffogó csővel áll összeköttetésben
(1914 RévaiNagyLex.)
Rácegresen villany ég, / citera helyett rádió / hangjaira mulat a nép, / s a dalba a kipufogó- / csövek robaja is belép
(1982 e. Nyéki Lajos)
Valószínűleg Izland lesz az első olyan ország, ahol az autók kipufogócsövén vízgőz, nem pedig környezetkárosító gázkeverék áramlik ki
(1999 Magyar Hírlap)
lefolyócső főnév 8C7
A nyilvános klozetekhez még a következő követelményeket is fűzzük: […] 5. Teljesen szagtalan legyen. 6. A lefolyó csövek be ne fagyhassanak
(1893 PallasLex.)
Lefolyó cső az eresz v.vagy függőcsatornába gyűlt tetővíz levezetésére szolgáló függőleges csővezeték
(1915 RévaiNagyLex.)
[A malomban] a meghántolt [köles]kása a lefolyócsövön az osztályozóteknőbe, a könnyebb ondó [= lehántolt köleshéj] az ondóházba került
(1991 Magyar néprajz)
2.
〈vmely tevékenység végzéséhez haszn.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy, eszköz
forrasztócső főnév 8C7 (kissé rég, Műsz)
Ha fel is hagyunk a forrasztócső lángjával a dárdanyra fúni, mind e mellett a golyó izzani meg nem szünik, főképen ha enyhe fuvással léghuzamot állítunk elő
(1844 Nendtvich Károly)
[Az apofillit nevű ásvány] a lángban, forrasztócső előtt, először finom levelekre oszlik […] és azután megolvad
(1893 PallasLex.)
Kisebb tárgyak forrasztásához néha használják a forrasztócsövet is. Ez kb.körülbelül 25 cm.centiméter hosszú, derékszögben hajlított, görbevégű, kúpos sárgarézcső. Tágabb nyílását szájba veszik, szűkebb végét a lángba tartják és egyenletesen levegőt fujtatnak a lángba
(1926 TolnaiÚjLex.)
locsolócső főnév 8C7
A szikrák biztosabb eloltása céljára gyakran locsoló csövet találunk a füstszekrényben [ti. a gőzkazán kamrájában]
(1894 PallasLex.)
karnyújtásnyira volt a kerti csap s itt kígyózott a fűben a piros locsolócső
(1986 Nádas Péter)
Odébb locsolócső tekeredik
(1995 Magyar Hírlap)
öntözőcső főnév 8C7
a Laci fehér kalapja, amit öntöző-csővel vizeztünk agyon
(1915 Laczkó Géza)
a fasor kavicsán zöldrefestett öntözőcső kígyózgatott, amely ott, ahol át volt lyukasztva, sokszínű, prizmás kis cseppjeivel függélyes legyezőt emelt a nedvességtől átitatott illatú virágok fölé
(1937 Gyergyai Albert ford.Proust)
Egy kisfiú rááll az öntözőcsőre. A kertész csodálkozva néz a cső végébe, amikor a srác továbbmegy, így a víz a kertész arcába spriccel
(1996 Természet Világa)
3.
〈vmely tárgy, eszköz stb.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges, vminek az elvezetésére v. továbbítására való része
ágyúcső főnév 8C7
Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket
(1793 Gvadányi József)
[a pozsonyi küldöttek kérték], hogy csak legalább álgyu csövek küldessenek oda, ők azokat fel fogják szerelni
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
[1956 őszén] először voltunk felnőttek abban az értelemben, hogy akár bevásárlószatyor, akár iskolatáska volt a kezünkben, ránk szegezték az ágyúcsöveket, a géppuskákat
(1989 Az újjáépítés gyermekei)
kályhacső főnév 8C7
[a teásfazék az asszonytól] nem meszsze a’ kályha-tsőben állott
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
egy rosszul befalazott kálhacső miatt milly szerencsétlenség támadhatott volna!
(1841 Pesti Hírlap)
A szabadon vezetett kályhacső, a szerkezetet tartó acélhuzalok és a mélyen lelógó, színes villanyvezeték nyíltan vállalt épületgépészeti és szerkezeti elemei a lakásnak
(1999 Lakáskultúra)
pisztolycső főnév 8C7
egy pais is mutatódik itt [ti. a genovai fegyverházban], mellyen 120 piſtoly tsvet találni, ’s a’ mellyet egy bizonyos ember azért kéſzíttete magának: hogy a’ Dózsét valamennyi Tanátsbéliekkel együtt a’ gyülekezetben, úgy ſzóllván, egy lövéssel mind le lhesse
(1793 Sándor István)
Harczkészen sebesen robogtak át a 100-ra menő oláh közt, kik a pisztolycsövekkel szemben nagyon szeliden viselték magokat
(1870 Orbán Balázs)
A pisztolycső végén valóban nem találtak nyálmaradványt, de miután a feltételezések szerint az [öngyilkosságot elkövető] alezredes nyitott szájába lőtt, nem feltétlen kellett nyálnak kerülni a fegyverre
(1999 Magyar Hírlap)
puskacső főnév 8C7
A puska-mívesek így barnítják meg a puska-csőket: bekenik a csőt valasztó-vízzel, és midőn már ettől körűlrozsdásodott, olajjal bekenik
(1826 Fáy András¹)
néha-néha már azt gondoltam, hogy az üldözöttet [ti. az orrszarvút] nem fogjuk puskacsőre kapni
(1927–1930 Kittenberger Kálmán)
[a fiatalok a sértettet] autójukba kényszerítették s elvitték egyikőjük lakására. Ott vasdoronggal, puskacsővel verték
(1998 Magyar Hírlap)
4.
〈vmilyen anyagból készült〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy
acélcső főnév 8C7
[Az Armstrong-ágyu] csőve kettős, a belső aczélcső, ezt körülveszi a külső hengerzett vasból
(1859 Vasárnapi Újság)
a [földfúrás során beomlott] lyukat vas- v.vagy acélcsővel kibélelik
(1926 TolnaiÚjLex.)
Vékony acélcsőből komponált újságtartó
(1996 Lakáskultúra)
betoncső főnév 8C7
Kisebb, mintegy 1,20 méterig terjedő nyílásokhoz használhatók: a csőáteresztők (agyag, vas v.vagy beton csövek) és a fedett áteresztők
(1893 PallasLex.)
[az elejtett görényeket] a határban levő kis hidak betoncsöveiből […] zavarták ki és fojtották meg tacskóim
(1929 Az állatok világa ford.)
[A kubikosok] fent ültek a csatornatöltésen, mellettük szerteszét a csákány, talicska, ásó, lapát, és a sok betoncső
(1962 Galambos Lajos)
gumicső főnév 8C7
[mesterséges táplálásnál] a beteg orrán keresztül egy lágy, hosszu, alul átfúrt gummicsövet levezetnek a beteg gyomrába, annak felső végébe tölcsért illesztenek és a tölcsérbe öntik a hig eledelt
(1893 PallasLex.)
a terem közepén álló, 20-30 embert nagy gumicsövekből szörnyű hideg vízsugarakkal lemostak a szolgák
(1927 Kassák Lajos)
Marihuánát tömtek a vízipipába, és üveges szemmel hallgatták Abdullah sirámait. […] Abdullah rácsatlakozott a gumicsőre, és látszólag lenyugodott
(1998 Magyar Hírlap)
ólomcső főnév 8C7
[a vízsugár] egy felül helyezett viztartóból foly le egy ólomcsőn a [cukorrépa felaprítására használt] reszelő hengerre
(1846 Hetilap)
A közkutakhoz hasonlóan ólomcsöveken át kapták külön folyóvizüket a gazdag házak [Pompejiben]
(1973 Castiglione László)
[A csaló a postahivatalban] fizetésképpen látszólag szépen berolnizott fém százasokat adott át a pénztárosoknak, ám azokról kiderült, hogy valójában egyszerű ólomcsövek
(1999 Magyar Hírlap)
rézcső főnév 8C7
Mindnyájoknak nagy hozú és vaſtag réz ts vala elttök, és azon kukutskáltak által
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[gázlámpáknál a légszesz] két bádog és réz csöven, de mellyek egy közép pontuak ’s egymás mellett kevés távolságra állanak, vezettetik ki
(1834 Fillértár)
[falfűtéshez] vékony műanyag- vagy rézcsöveket használnak, amelyeket speciális tartókkal erősítenek fel a nyers falazatra, majd az egészet bevakolják
(1998 Lakáskultúra)
vascső főnév 8C7
tőltött vas-tsöviből ártatlan mennyköveket szór A Sisakos [ti. Mars isten]
(1796 e. Dayka Gábor)
[a Mátyás király kútja nevű forrás] Budára szolgáltat ivó vizet vas csöveken át
(1855 Vasárnapi Újság)
elkapta a vascsövet a házmester kezéből. Ez hátulról belekapaszkodott, de ő sokkal erősebb volt, kirántotta a vasat s úgy, visszafelé, fejbevágta vele az embert
(1927 Móricz Zsigmond)
a szemem előtt pompázó „bútor” csupán néhány vascsőből és az azok közé erősített fa polclapokból tevődött össze
(2000 Lakáskultúra)

Beállítások