acélcső l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

acél- (előtagként)

1. ’acélt gyártó, ill. feldolgozó’ ❖ acélgyár fn 2A (Ipar) | A diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 219) | Tekintettel az ágazat stratégiai fontosságára, a legnagyobb acélgyárak mindegyikét állami fennhatóság alatt kívánják tartani (1998 Figyelő CD2601)  acélhengermű fn 8C2 (Ipar) | Pfersee, falu a bajorországi sváb kerületben […] acélhengerművel (1896 PallasLex. CD02) | Tuscaloosa jelenleg acélhengerműként üzemel, az alapanyagul szolgáló táblákat főként az Észak-Angliában található Teessideből és a walesi Port Talbotból szállítják számára (1994 Magyar Hírlap CD09)  acélipar fn 4A | a finomabb vas- és aczélipar nem fejlett oda, hogy nagyobb magán-vállalatok is állanának fenn (1869 Salamon Ferenc C3656, 175) | Acéliparunk a világ minden részéből ajánlatot kap kereskedelmi hajókra való acéllemezre (1916 Budapesti Hírlap aug. 20. C4704, 4) | Elsősorban a gép- és berendezésgyártók, valamint az építőipar hasznosítja az acélipar termékeit (1998 Figyelő CD2601)  acélkohó fn 1A (Ipar) | [Resicabányán] nyersanyagok fel- és átdolgozására szolgál […] egy tégelyöntetü acélkohó, mely évente 700 tonna acélt és 20 tonna egyéb öntvényt állít elő (1897 PallasLex. CD02) | Felrobbant a podbrezovái (Szlovákia) acélkohó egyik kemencéje (1995 Magyar Hírlap CD09)  acélöntöde fn 6B (Ipar) | Az acélöntödék […] a legjobb eredményeket érték el (1948 Szabad Nép máj. 9. C4871, 1) | bezárják a Rába [ti. gyár] régi acélöntödéjét (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’folyékony acélból öntött, ill. vmilyen megmunkálási eljárással acélból készített’ ❖ acélcső fn 8C7 | [a műtéthez használt eszköz] egy acélcső, melynek az alsó széle sűrű fűrészfogakkal van ellátva (1898 Jókai Mór CD18) | felkapta a karhossznyi acélcsövet, amellyel egész nap dolgozott, ma tanulta meg a nevét, úgy hívják: csőhajlító (1954 Méhes György C3634, 273) | erőteljesen nőtt a melegen hengerelt acélcső gyártása. Ugyancsak nőtt a hegesztett acélcső […] termelése (1996 Magyar Hírlap CD09)  acélhúr fn 4A7 | Aczélhúrok […] l. apró árúk (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 4) | Ócska, foldott czimbalmát ráteszi a sarokasztalra s […] végigtánczoltatja a két verőt az aczélhúrokon (1891 Gerő Ödön C1880, 26) | Az acélhúrok legfinomabb fajtájával a zongorák vannak ellátva (1895 PallasLex. CD02) | [a szél] a karvastag merevítő sodronyok acélhúrjait zengeti-búgatja (1962 Népszabadság nov. 17. C4814, 6)  acélhuzal fn 4A2 | kétoldalt és hátul acélhuzalok lógtak le a földre (1916 Karinthy Frigyes 9309081, 60) | Péter szép gyomorütéseket visz be, az orosz [bokszoló] rekeszizmai acélhuzalból lehetnek, teste bükkfából (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 77) | A szoba általános világítását az ablak fölé és a két ferde falsíkra kifeszített acélhuzalokon mini halogénlámpák adják (1996 Lakáskultúra CD39)  acéllemez fn 4B8 | hevert […] fényes aczél lemezében – mellyről a nap felszikrázott (1854 Jósika Miklós C2382, 157) | valamelyik leány mellfűzőjének acéllemeze pattan el (1884 Bródy Sándor C1199, 137) | A korszerű gépipari gyártás tehát egyre több vékony acéllemezt igényel a kohászattól (1959 Antos László 2056024, 1)  acélöntvény fn 4B (Ipar) | vasöntvény és aczélöntvény (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 49) | A nagyobb acélöntvények nyers anyagához tiszta aluminiumot adnak (1894 PallasLex. CD02) | [az] acélöntvényből való motor kétszáz lóerős (1997 Magyar Hírlap CD09)  acélpatkó fn 1A | [a] jó vastag aczélpatkóval kerített táblabírói csizma a’ kisasszony pehelylábacskájára lapult (1843 Magyar Életképek C2959, 278) | A sziklás hegyi uton aczélpatkó csattogása hallatszott (1890 Gyarmathy Zsigáné C1956, 210) | patkót kalapálok lovamnak, pompás acélpatkót, hogy gyorsabban futhasson az országút porában (1927 Kosztolányi Dezső CD10)  acélpenge fn 6B | Az acélpengék hirtelen süvöltöttek, s megkezdődött a harc (1877 Tóth Béla¹ C4250, 93) | bicska acélpengéje (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | összevillant a két acélpenge, a hosszú német pallos és a hajlott magyar szablya (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 266) | nem mond le a játszadozásról a borotvapamaccsal, a kékes acélpengéivel (1978 Lengyel Péter 9397004, 399)  acélrugó fn 1A | a’ legjobb atzél-rugók […] a’ gyakori feszegetések miatt el-erötelenültek (1792 Mátyus István C3071, 399) | a’ teher atzélrugókra függesztetik (1818 Erkölcsi rajzolatok ford. C2028, 269) | a csapda erős acélrugójának szétfeszítésével bajlódik (1985 Széles Klára 2007029, 375)  acéltükör fn 7C | A’ példákból, mint valami atzél tkörbl meg-ismértetni valamit (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 342) | jó kedvvel bele nevet a kis acél tükörbe (1882 Tolnai Lajos C4190, 46) | az égő házak lángja remegve tükröződik egy nagy acéltükörben (1931 Sárközi György 9587012, 311)  acélváz fn 2A (Ép) | csak a felhőkarcolók acélvázát látjuk az [amerikai és ausztráliai] illusztrált lapokban (1912 Lovag Ádám CD10) | acélvázat feszítenek a levegőbe, s szinte hihetetlen rövid idő alatt készen van a ház (1923–1926 Tamási Áron 9701018, 118) | a modern építészet főként a vasbetont, az acélvázat alkalmazza (1981 Barát Tamás 1011001, 46).

3. (irod)(az acélhoz hasonlóan) erős, edzett, kemény’ ❖ acélizom fn 7A3 | acélizmait, elpusztíthatlan egészségét annak [ti. a gyermekkori testgyakorlatoknak] köszönheti (1867 Jókai Mór CD18) | Csakis a testi erő kiválasztottjait képezték nehezebb munkára, kik aczélizmaikkal már gyermekkorukban kiváltak a többi közül (1887 Tóvölgyi Titusz 8492007, 13) | a fiunak aczélizmai vannak (1899 Gottier Lajos C1893, 107)  acélmarok fn 7A3 | állott a’ rabló legyőzőinek aczél markai között (1839 Jósika Miklós C2358, 108) | Az acélmarok mindjobban szorult össze, a kis pelyhes nyak megcsuklott és kiadta páráját (1921 Szabó Dezső 9623002, 81).

4. ’kékes v. szürkés árnyalatú, fémes 〈szín(ű)〉’ ❖ acélkék mn 12B7 és fn 2B | tollai […] atzélkékek (1805–1809 Márton József¹ ford.–Bertuch C4953, 7) | sötét, majdnem aczélkék víz (1894 Abonyi Árpád C0481, 103) | A jó szén friss törési lapja acélkékbe játszó fekete szinü és erősen fénylő (1894 PallasLex. CD02) | acélkék fecskék (1929 Dsida Jenő CD01) | végtelen-ismerős acélkék szemeddel lassan, szomorúan reám tekintenél (1932 Kosztolányi Dezső C2752, 458)  acélszürke mn 16B1 és fn 6B | [a rézérc] Zldes Sárga Szine vasderesre, vagy atzélszürkére mútat (1784 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 20) | acélszürke szeme nedves tűzben égett (1891 Bródy Sándor C1201, 199) | a fényes égbolt egyszerre acélszürke lett (1905 Herczeg Ferenc C2074, 71) | Nagybánya egének kékje, fáinak zöldje, vizeinek acélszürkéje […] mutatott utat színskálájával az egész eljövendő magyar festésnek [= festészetnek] (1922 Elek Artúr CD10) | az országút mint feszes, acélszürke gépszíj (1985 Grendel Lajos 1060004, 414)  acélzöld mn 12C7 és fn 2C1 | A’ felső oldalon a’ [légy] hasa atzélzöld (1805–1809 Márton József¹ ford.–Bertuch C4954, 34) | [a kertben] az állomásfőnökné acélzöld káposztafejei […] zöldülnek (1895 Mikszáth Kálmán 8312008, 45) | egy-egy kitépett acélzöldbe játszó toll [a kakasviadal eredménye] (1900 Kisteleki Ede C2709, 139).

acélcső - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
acél- (előtagként)
1.
acélt gyártó, ill. feldolgozó
acélgyár főnév 2A (Ipar)
A diósgyőri m.magyar k.királyi vas- és aczélgyár
(1887 Akadémiai Értesítő)
Tekintettel az ágazat stratégiai fontosságára, a legnagyobb acélgyárak mindegyikét állami fennhatóság alatt kívánják tartani
(1998 Figyelő)
acélhengermű főnév 8C2 (Ipar)
Pfersee, falu a bajorországi sváb kerületben […] acélhengerművel
(1896 PallasLex.)
Tuscaloosa jelenleg acélhengerműként üzemel, az alapanyagul szolgáló táblákat főként az Észak-Angliában található Teessideből és a walesi Port Talbotból szállítják számára
(1994 Magyar Hírlap)
acélipar főnév 4A
a finomabb vas- és aczélipar nem fejlett oda, hogy nagyobb magán-vállalatok is állanának fenn
(1869 Salamon Ferenc)
Acéliparunk a világ minden részéből ajánlatot kap kereskedelmi hajókra való acéllemezre
(1916 Budapesti Hírlap aug. 20.)
Elsősorban a gép- és berendezésgyártók, valamint az építőipar hasznosítja az acélipar termékeit
(1998 Figyelő)
acélkohó főnév 1A (Ipar)
[Resicabányán] nyersanyagok fel- és átdolgozására szolgál […] egy tégelyöntetü acélkohó, mely évente 700 tonna acélt és 20 tonna egyéb öntvényt állít elő
(1897 PallasLex.)
Felrobbant a podbrezovái (Szlovákia) acélkohó egyik kemencéje
(1995 Magyar Hírlap)
acélöntöde főnév 6B (Ipar)
Az acélöntödék […] a legjobb eredményeket érték el
(1948 Szabad Nép máj. 9.)
bezárják a Rába [ti. gyár] régi acélöntödéjét
(1996 Magyar Hírlap)
2.
folyékony acélból öntött, ill. vmilyen megmunkálási eljárással acélból készített
acélcső főnév 8C7
[a műtéthez használt eszköz] egy acélcső, melynek az alsó széle sűrű fűrészfogakkal van ellátva
(1898 Jókai Mór)
felkapta a karhossznyi acélcsövet, amellyel egész nap dolgozott, ma tanulta meg a nevét, úgy hívják: csőhajlító
(1954 Méhes György)
erőteljesen nőtt a melegen hengerelt acélcső gyártása. Ugyancsak nőtt a hegesztett acélcső […] termelése
(1996 Magyar Hírlap)
acélhúr főnév 4A7
Aczélhúrok […] l.lásd apró árúk
(1879 Betűsoros árulajstrom)
Ócska, foldott czimbalmát ráteszi a sarokasztalra s […] végigtánczoltatja a két verőt az aczélhúrokon
(1891 Gerő Ödön)
Az acélhúrok legfinomabb fajtájával a zongorák vannak ellátva
(1895 PallasLex.)
[a szél] a karvastag merevítő sodronyok acélhúrjait zengeti-búgatja
(1962 Népszabadság nov. 17.)
acélhuzal főnév 4A2
kétoldalt és hátul acélhuzalok lógtak le a földre
(1916 Karinthy Frigyes)
Péter szép gyomorütéseket visz be, az orosz [bokszoló] rekeszizmai acélhuzalból lehetnek, teste bükkfából
(1978 Kabdebó Tamás)
A szoba általános világítását az ablak fölé és a két ferde falsíkra kifeszített acélhuzalokon mini halogénlámpák adják
(1996 Lakáskultúra)
acéllemez főnév 4B8
hevert […] fényes aczél lemezében – mellyről a nap felszikrázott
(1854 Jósika Miklós)
valamelyik leány mellfűzőjének acéllemeze pattan el
(1884 Bródy Sándor)
A korszerű gépipari gyártás tehát egyre több vékony acéllemezt igényel a kohászattól
(1959 Antos László)
acélöntvény főnév 4B (Ipar)
vasöntvény és aczélöntvény
(1879 Betűsoros árulajstrom)
A nagyobb acélöntvények nyers anyagához tiszta aluminiumot adnak
(1894 PallasLex.)
[az] acélöntvényből való motor kétszáz lóerős
(1997 Magyar Hírlap)
acélpatkó főnév 1A
[a] jó vastag aczélpatkóval kerített táblabírói csizma a’ kisasszony pehelylábacskájára lapult
(1843 Magyar Életképek)
A sziklás hegyi uton aczélpatkó csattogása hallatszott
(1890 Gyarmathy Zsigáné)
patkót kalapálok lovamnak, pompás acélpatkót, hogy gyorsabban futhasson az országút porában
(1927 Kosztolányi Dezső)
acélpenge főnév 6B
Az acélpengék hirtelen süvöltöttek, s megkezdődött a harc
(1877 Tóth Béla¹)
bicska acélpengéje
(1886 Mikszáth Kálmán)
összevillant a két acélpenge, a hosszú német pallos és a hajlott magyar szablya
(1936 Herczeg Ferenc)
nem mond le a játszadozásról a borotvapamaccsal, a kékes acélpengéivel
(1978 Lengyel Péter)
acélrugó főnév 1A
a’ legjobb atzél-rugók […] a’ gyakori feszegetések miatt el-erötelenültek
(1792 Mátyus István)
a’ teher atzélrugókra függesztetik
(1818 Erkölcsi rajzolatok ford.)
a csapda erős acélrugójának szétfeszítésével bajlódik
(1985 Széles Klára)
acéltükör főnév 7C
A’ példákból, mint valami atzél tkörbl meg-ismértetni valamit
(1803 Baróti Szabó Dávid)
jó kedvvel bele nevet a kis acél tükörbe
(1882 Tolnai Lajos)
az égő házak lángja remegve tükröződik egy nagy acéltükörben
(1931 Sárközi György)
acélváz főnév 2A (Ép)
csak a felhőkarcolók acélvázát látjuk az [amerikai és ausztráliai] illusztrált lapokban
(1912 Lovag Ádám)
acélvázat feszítenek a levegőbe, s szinte hihetetlen rövid idő alatt készen van a ház
(1923–1926 Tamási Áron)
a modern építészet főként a vasbetont, az acélvázat alkalmazza
(1981 Barát Tamás)
3. (irod)
(az acélhoz hasonlóan) erős, edzett, kemény
acélizom főnév 7A3
acélizmait, elpusztíthatlan egészségét annak [ti. a gyermekkori testgyakorlatoknak] köszönheti
(1867 Jókai Mór)
Csakis a testi erő kiválasztottjait képezték nehezebb munkára, kik aczélizmaikkal már gyermekkorukban kiváltak a többi közül
(1887 Tóvölgyi Titusz)
a fiunak aczélizmai vannak
(1899 Gottier Lajos)
acélmarok főnév 7A3
állott a’ rabló legyőzőinek aczél markai között
(1839 Jósika Miklós)
Az acélmarok mindjobban szorult össze, a kis pelyhes nyak megcsuklott és kiadta páráját
(1921 Szabó Dezső)
4.
kékes v. szürkés árnyalatú, fémes 〈szín(ű)
acélkék melléknév 12B7 és főnév 2B
tollai […] atzélkékek
(1805–1809 Márton József¹ ford.Bertuch)
sötét, majdnem aczélkék víz
(1894 Abonyi Árpád)
A jó szén friss törési lapja acélkékbe játszó fekete szinü és erősen fénylő
(1894 PallasLex.)
acélkék fecskék
(1929 Dsida Jenő)
végtelen-ismerős acélkék szemeddel lassan, szomorúan reám tekintenél
(1932 Kosztolányi Dezső)
acélszürke melléknév 16B1 és főnév 6B
[a rézérc] Zldes Sárga Szine vasderesre, vagy atzélszürkére mútat
(1784 Benkő Ferenc ford.Werner)
acélszürke szeme nedves tűzben égett
(1891 Bródy Sándor)
a fényes égbolt egyszerre acélszürke lett
(1905 Herczeg Ferenc)
Nagybánya egének kékje, fáinak zöldje, vizeinek acélszürkéje […] mutatott utat színskálájával az egész eljövendő magyar festésnek [= festészetnek]
(1922 Elek Artúr)
az országút mint feszes, acélszürke gépszíj
(1985 Grendel Lajos)
acélzöld melléknév 12C7 és főnév 2C1
A’ felső oldalon a’ [légy] hasa atzélzöld
(1805–1809 Márton József¹ ford.Bertuch)
[a kertben] az állomásfőnökné acélzöld káposztafejei […] zöldülnek
(1895 Mikszáth Kálmán)
egy-egy kitépett acélzöldbe játszó toll [a kakasviadal eredménye]
(1900 Kisteleki Ede)

acélcső l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

-cső (utótagként)

1. ’〈vmely anyag〉 szállítására való hosszúkás, belül üreges tárgy’ ❖ füstcső fn 8C7 | füst-csövek, kávéperkelők, pléhkályhák […] nagyobb választékban mindig készen kaphatók Pesten a városháztéren (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a kályhaajtót] légmentesen kell lezárni. A füstcső elzárása nem tanácsos, mert szénoxidmérgezést, esetleg gázrobbanást okozhat (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 69) | a kontár módon bekötött cirkogejzír füstcsöve szétcsúszott (1997 Magyar Hírlap CD09)  gázcső fn 8C7 | meg fogjátok még érni, hogy békét, csak békét fog ohajtani mindenki; a kardokból vasuti sinek, a puskacsövekből gázcsövek lesznek, az ágyu négy kerekén ekevas fog heverni (1851 Kádár Pál 8621001, 33) | A szobát valamikor gázzal világították és a megfeketedett gázcsövön most kacskaringósan futott le a villanyvezeték (1922 CD10) | Az útburkolatok alatt található gázcsövekben található földgáz illatosított ugyan, csakhogy csőtöréskor a földrétegeken való áthaladás közben szagtalanná válik (1996 Magyar Hírlap CD09)  gőzcső fn 8C7 (kissé rég) | [a vasúttársaság igazgatósága] megparancsolá a’ kocsivezéreknek (Wagenführer), hogy minden gépelynél gőzcsővet alkalmazzanak, melly szükség esetében megállásra vagy csendesebb haladásra jeladatul szolgálhasson (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a Root-féle gőzkazánban] minden egyes [forraló]cső közvetlen a közös vizcsőből kap vizet s a benne fejlődött gőz a cső felső végén közvetlen a közös D gőzcsőbe ömölhet (1894 PallasLex. CD02) | Ha az összekötőrészek a hőfokváltozás közben kis mozgást (dilatáció) végeznek, pl. a gőzcsöveknél, akkor a rugalmas gumiaszbeszt v. lágyfém tömítőanyagokat használják (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 109)  vízcső fn 8C7 | A Tüz ellen való Viztsöveket, Vizpuskákat, vagyis Vizfetskendket Ctebius gondolá ki (1799 Sándor István 7287092, 38) | Jaj asszonyom! nincs víz. Meghalunk szomjan. A kúthoz nem lehet jutni már, ellepte a vízcsőt [az árvíz] (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 261) | a Fővárosi Vízművek az út alatt húzódó közel 100 éves vízcső cseréjére megkapja a remélt fővárosi támogatást (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely gáz v. folyadék, es. vmely szemes anyag eltávozását biztosító〉 hosszúkás, hengeres, üreges tárgy’ ❖ kifolyócső fn 8C7 | [A cefréző kazán] befalazásánál kissé rézsut állítják és a legmélyebb pontjára alkalmazzák a kifolyó csövet. (1893 PallasLex. CD02) | [áramfejlesztő telepek létesítésekor] a gátakba turbinákat építenek, melyek be- és kifolyó csövei zsilipekkel nyithatók és zárhatók (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 47) | A mosógép kifolyócsövére erősítve, ez a szerkezet képes a szennyeződéseket kiszűrni, sőt desztillált vizet produkálni (1998 Magyar Hírlap CD09)  kipufogócső fn 8C7 | [A gőzkalapácsban] a gőzgép hengertere […] a magasnyomású friss gőzvezetékkel és […] a kipuffogó csővel áll összeköttetésben (1914 RévaiNagyLex. C5707, 133) | Rácegresen villany ég, / citera helyett rádió / hangjaira mulat a nép, / s a dalba a kipufogó- / csövek robaja is belép (1982 e. Nyéki Lajos CD53) | Valószínűleg Izland lesz az első olyan ország, ahol az autók kipufogócsövén vízgőz, nem pedig környezetkárosító gázkeverék áramlik ki (1999 Magyar Hírlap CD09)  lefolyócső fn 8C7 | A nyilvános klozetekhez még a következő követelményeket is fűzzük: […] 5. Teljesen szagtalan legyen. 6. A lefolyó csövek be ne fagyhassanak (1893 PallasLex. CD02) | Lefolyó cső az eresz v. függőcsatornába gyűlt tetővíz levezetésére szolgáló függőleges csővezeték (1915 RévaiNagyLex. C5708, 575) | [A malomban] a meghántolt [köles]kása a lefolyócsövön az osztályozóteknőbe, a könnyebb ondó [= lehántolt köleshéj] az ondóházba került (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’〈vmely tevékenység végzéséhez haszn.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy, eszköz’ ❖ forrasztócső fn 8C7 (kissé rég, Műsz) | Ha fel is hagyunk a forrasztócső lángjával a dárdanyra fúni, mind e mellett a golyó izzani meg nem szünik, főképen ha enyhe fuvással léghuzamot állítunk elő (1844 Nendtvich Károly 8330009, 258) | [Az apofillit nevű ásvány] a lángban, forrasztócső előtt, először finom levelekre oszlik […] és azután megolvad (1893 PallasLex. CD02) | Kisebb tárgyak forrasztásához néha használják a forrasztócsövet is. Ez kb. 25 cm. hosszú, derékszögben hajlított, görbevégű, kúpos sárgarézcső. Tágabb nyílását szájba veszik, szűkebb végét a lángba tartják és egyenletesen levegőt fujtatnak a lángba (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 101)  locsolócső fn 8C7 | A szikrák biztosabb eloltása céljára gyakran locsoló csövet találunk a füstszekrényben [ti. a gőzkazán kamrájában] (1894 PallasLex. CD02) | karnyújtásnyira volt a kerti csap s itt kígyózott a fűben a piros locsolócső (1986 Nádas Péter 9466003, 201) | Odébb locsolócső tekeredik (1995 Magyar Hírlap CD09)  öntözőcső fn 8C7 | a Laci fehér kalapja, amit öntöző-csővel vizeztünk agyon (1915 Laczkó Géza CD10) | a fasor kavicsán zöldrefestett öntözőcső kígyózgatott, amely ott, ahol át volt lyukasztva, sokszínű, prizmás kis cseppjeivel függélyes legyezőt emelt a nedvességtől átitatott illatú virágok fölé (1937 Gyergyai Albert ford.–Proust 9202008, 17) | Egy kisfiú rááll az öntözőcsőre. A kertész csodálkozva néz a cső végébe, amikor a srác továbbmegy, így a víz a kertész arcába spriccel (1996 Természet Világa CD50).

3. ’〈vmely tárgy, eszköz stb.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges, vminek az elvezetésére v. továbbítására való része’ ❖ ágyúcső fn 8C7 | Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket (1793 Gvadányi József C1940, 367) | [a pozsonyi küldöttek kérték], hogy csak legalább álgyu csövek küldessenek oda, ők azokat fel fogják szerelni (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [1956 őszén] először voltunk felnőttek abban az értelemben, hogy akár bevásárlószatyor, akár iskolatáska volt a kezünkben, ránk szegezték az ágyúcsöveket, a géppuskákat (1989 Az újjáépítés gyermekei 1064001, 88)  kályhacső fn 8C7 | [a teásfazék az asszonytól] nem meszsze a’ kályha-tsőben állott (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 17) | egy rosszul befalazott kálhacső miatt milly szerencsétlenség támadhatott volna! (1841 Pesti Hírlap CD61) | A szabadon vezetett kályhacső, a szerkezetet tartó acélhuzalok és a mélyen lelógó, színes villanyvezeték nyíltan vállalt épületgépészeti és szerkezeti elemei a lakásnak (1999 Lakáskultúra CD39)  pisztolycső fn 8C7 | egy pais is mutatódik itt [ti. a genovai fegyverházban], mellyen 120 piſtoly tsvet találni, ’s a’ mellyet egy bizonyos ember azért kéſzíttete magának: hogy a’ Dózsét valamennyi Tanátsbéliekkel együtt a’ gyülekezetben, úgy ſzóllván, egy lövéssel mind le lhesse (1793 Sándor István 7287019, 139) | Harczkészen sebesen robogtak át a 100-ra menő oláh közt, kik a pisztolycsövekkel szemben nagyon szeliden viselték magokat (1870 Orbán Balázs 8340017, 170) | A pisztolycső végén valóban nem találtak nyálmaradványt, de miután a feltételezések szerint az [öngyilkosságot elkövető] alezredes nyitott szájába lőtt, nem feltétlen kellett nyálnak kerülni a fegyverre (1999 Magyar Hírlap CD09)  puskacső fn 8C7 | A puska-mívesek így barnítják meg a puska-csőket: bekenik a csőt valasztó-vízzel, és midőn már ettől körűlrozsdásodott, olajjal bekenik (1826 Fáy András¹ 8139013, 157) | néha-néha már azt gondoltam, hogy az üldözöttet [ti. az orrszarvút] nem fogjuk puskacsőre kapni (1927–1930 Kittenberger Kálmán 9339002, 185) | [a fiatalok a sértettet] autójukba kényszerítették s elvitték egyikőjük lakására. Ott vasdoronggal, puskacsővel verték (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmilyen anyagból készült〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy’ ❖ acélcső fn 8C7 | [Az Armstrong-ágyu] csőve kettős, a belső aczélcső, ezt körülveszi a külső hengerzett vasból (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a [földfúrás során beomlott] lyukat vas- v. acélcsővel kibélelik (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 116) | Vékony acélcsőből komponált újságtartó (1996 Lakáskultúra CD39)  betoncső fn 8C7 | Kisebb, mintegy 1,20 méterig terjedő nyílásokhoz használhatók: a csőáteresztők (agyag, vas v. beton csövek) és a fedett áteresztők (1893 PallasLex. CD02) | [az elejtett görényeket] a határban levő kis hidak betoncsöveiből […] zavarták ki és fojtották meg tacskóim (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [A kubikosok] fent ültek a csatornatöltésen, mellettük szerteszét a csákány, talicska, ásó, lapát, és a sok betoncső (1962 Galambos Lajos 9166001, 105)  gumicső fn 8C7 | [mesterséges táplálásnál] a beteg orrán keresztül egy lágy, hosszu, alul átfúrt gummicsövet levezetnek a beteg gyomrába, annak felső végébe tölcsért illesztenek és a tölcsérbe öntik a hig eledelt (1893 PallasLex. CD02) | a terem közepén álló, 20-30 embert nagy gumicsövekből szörnyű hideg vízsugarakkal lemostak a szolgák (1927 Kassák Lajos 9314009, 24) | Marihuánát tömtek a vízipipába, és üveges szemmel hallgatták Abdullah sirámait. […] Abdullah rácsatlakozott a gumicsőre, és látszólag lenyugodott (1998 Magyar Hírlap CD09)  ólomcső fn 8C7 | [a vízsugár] egy felül helyezett viztartóból foly le egy ólomcsőn a [cukorrépa felaprítására használt] reszelő hengerre (1846 Hetilap CD61) | A közkutakhoz hasonlóan ólomcsöveken át kapták külön folyóvizüket a gazdag házak [Pompejiben] (1973 Castiglione László 9076001, 102) | [A csaló a postahivatalban] fizetésképpen látszólag szépen berolnizott fém százasokat adott át a pénztárosoknak, ám azokról kiderült, hogy valójában egyszerű ólomcsövek (1999 Magyar Hírlap CD09)  rézcső fn 8C7 | Mindnyájoknak nagy hozú és vaſtag réz ts vala elttök, és azon kukutskáltak által (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7143004, 51) | [gázlámpáknál a légszesz] két bádog és réz csöven, de mellyek egy közép pontuak ’s egymás mellett kevés távolságra állanak, vezettetik ki (1834 Fillértár 8623004, 284) | [falfűtéshez] vékony műanyag- vagy rézcsöveket használnak, amelyeket speciális tartókkal erősítenek fel a nyers falazatra, majd az egészet bevakolják (1998 Lakáskultúra CD39)  vascső fn 8C7 | tőltött vas-tsöviből ártatlan mennyköveket szór A Sisakos [ti. Mars isten] (1796 e. Dayka Gábor CD01) | [a Mátyás király kútja nevű forrás] Budára szolgáltat ivó vizet vas csöveken át (1855 Vasárnapi Újság CD56) | elkapta a vascsövet a házmester kezéből. Ez hátulról belekapaszkodott, de ő sokkal erősebb volt, kirántotta a vasat s úgy, visszafelé, fejbevágta vele az embert (1927 Móricz Zsigmond CD10) | a szemem előtt pompázó „bútor” csupán néhány vascsőből és az azok közé erősített fa polclapokból tevődött össze (2000 Lakáskultúra CD39).

acélcső - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
-cső (utótagként)
1.
〈vmely anyag〉 szállítására való hosszúkás, belül üreges tárgy
füstcső főnév 8C7
füst-csövek, kávéperkelők, pléhkályhák […] nagyobb választékban mindig készen kaphatók Pesten a városháztéren
(1854 Vasárnapi Újság)
[a kályhaajtót] légmentesen kell lezárni. A füstcső elzárása nem tanácsos, mert szénoxidmérgezést, esetleg gázrobbanást okozhat
(1926 TolnaiÚjLex.)
a kontár módon bekötött cirkogejzír füstcsöve szétcsúszott
(1997 Magyar Hírlap)
gázcső főnév 8C7
meg fogjátok még érni, hogy békét, csak békét fog ohajtani mindenki; a kardokból vasuti sinek, a puskacsövekből gázcsövek lesznek, az ágyu négy kerekén ekevas fog heverni
(1851 Kádár Pál)
A szobát valamikor gázzal világították és a megfeketedett gázcsövön most kacskaringósan futott le a villanyvezeték
(1922 )
Az útburkolatok alatt található gázcsövekben található földgáz illatosított ugyan, csakhogy csőtöréskor a földrétegeken való áthaladás közben szagtalanná válik
(1996 Magyar Hírlap)
gőzcső főnév 8C7 (kissé rég)
[a vasúttársaság igazgatósága] megparancsolá a’ kocsivezéreknek (Wagenführer), hogy minden gépelynél gőzcsővet alkalmazzanak, melly szükség esetében megállásra vagy csendesebb haladásra jeladatul szolgálhasson
(1842 Pesti Hírlap)
[a Root-féle gőzkazánban] minden egyes [forraló]cső közvetlen a közös vizcsőből kap vizet s a benne fejlődött gőz a cső felső végén közvetlen a közös D gőzcsőbe ömölhet
(1894 PallasLex.)
Ha az összekötőrészek a hőfokváltozás közben kis mozgást (dilatáció) végeznek, pl.például a gőzcsöveknél, akkor a rugalmas gumiaszbeszt v.vagy lágyfém tömítőanyagokat használják
(1930 TolnaiÚjLex.)
vízcső főnév 8C7
A Tüz ellen való Viztsöveket, Vizpuskákat, vagyis Vizfetskendket Ctebius gondolá ki
(1799 Sándor István)
Jaj asszonyom! nincs víz. Meghalunk szomjan. A kúthoz nem lehet jutni már, ellepte a vízcsőt [az árvíz]
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
a Fővárosi Vízművek az út alatt húzódó közel 100 éves vízcső cseréjére megkapja a remélt fővárosi támogatást
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely gáz v. folyadék, es. vmely szemes anyag eltávozását biztosító〉 hosszúkás, hengeres, üreges tárgy
kifolyócső főnév 8C7
[A cefréző kazán] befalazásánál kissé rézsut állítják és a legmélyebb pontjára alkalmazzák a kifolyó csövet.
(1893 PallasLex.)
[áramfejlesztő telepek létesítésekor] a gátakba turbinákat építenek, melyek be- és kifolyó csövei zsilipekkel nyithatók és zárhatók
(1933 TolnaiÚjLex.)
A mosógép kifolyócsövére erősítve, ez a szerkezet képes a szennyeződéseket kiszűrni, sőt desztillált vizet produkálni
(1998 Magyar Hírlap)
kipufogócső főnév 8C7
[A gőzkalapácsban] a gőzgép hengertere […] a magasnyomású friss gőzvezetékkel és […] a kipuffogó csővel áll összeköttetésben
(1914 RévaiNagyLex.)
Rácegresen villany ég, / citera helyett rádió / hangjaira mulat a nép, / s a dalba a kipufogó- / csövek robaja is belép
(1982 e. Nyéki Lajos)
Valószínűleg Izland lesz az első olyan ország, ahol az autók kipufogócsövén vízgőz, nem pedig környezetkárosító gázkeverék áramlik ki
(1999 Magyar Hírlap)
lefolyócső főnév 8C7
A nyilvános klozetekhez még a következő követelményeket is fűzzük: […] 5. Teljesen szagtalan legyen. 6. A lefolyó csövek be ne fagyhassanak
(1893 PallasLex.)
Lefolyó cső az eresz v.vagy függőcsatornába gyűlt tetővíz levezetésére szolgáló függőleges csővezeték
(1915 RévaiNagyLex.)
[A malomban] a meghántolt [köles]kása a lefolyócsövön az osztályozóteknőbe, a könnyebb ondó [= lehántolt köleshéj] az ondóházba került
(1991 Magyar néprajz)
2.
〈vmely tevékenység végzéséhez haszn.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy, eszköz
forrasztócső főnév 8C7 (kissé rég, Műsz)
Ha fel is hagyunk a forrasztócső lángjával a dárdanyra fúni, mind e mellett a golyó izzani meg nem szünik, főképen ha enyhe fuvással léghuzamot állítunk elő
(1844 Nendtvich Károly)
[Az apofillit nevű ásvány] a lángban, forrasztócső előtt, először finom levelekre oszlik […] és azután megolvad
(1893 PallasLex.)
Kisebb tárgyak forrasztásához néha használják a forrasztócsövet is. Ez kb.körülbelül 25 cm.centiméter hosszú, derékszögben hajlított, görbevégű, kúpos sárgarézcső. Tágabb nyílását szájba veszik, szűkebb végét a lángba tartják és egyenletesen levegőt fujtatnak a lángba
(1926 TolnaiÚjLex.)
locsolócső főnév 8C7
A szikrák biztosabb eloltása céljára gyakran locsoló csövet találunk a füstszekrényben [ti. a gőzkazán kamrájában]
(1894 PallasLex.)
karnyújtásnyira volt a kerti csap s itt kígyózott a fűben a piros locsolócső
(1986 Nádas Péter)
Odébb locsolócső tekeredik
(1995 Magyar Hírlap)
öntözőcső főnév 8C7
a Laci fehér kalapja, amit öntöző-csővel vizeztünk agyon
(1915 Laczkó Géza)
a fasor kavicsán zöldrefestett öntözőcső kígyózgatott, amely ott, ahol át volt lyukasztva, sokszínű, prizmás kis cseppjeivel függélyes legyezőt emelt a nedvességtől átitatott illatú virágok fölé
(1937 Gyergyai Albert ford.Proust)
Egy kisfiú rááll az öntözőcsőre. A kertész csodálkozva néz a cső végébe, amikor a srác továbbmegy, így a víz a kertész arcába spriccel
(1996 Természet Világa)
3.
〈vmely tárgy, eszköz stb.〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges, vminek az elvezetésére v. továbbítására való része
ágyúcső főnév 8C7
Bé-dugatta fával mind az ágyú tsket
(1793 Gvadányi József)
[a pozsonyi küldöttek kérték], hogy csak legalább álgyu csövek küldessenek oda, ők azokat fel fogják szerelni
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
[1956 őszén] először voltunk felnőttek abban az értelemben, hogy akár bevásárlószatyor, akár iskolatáska volt a kezünkben, ránk szegezték az ágyúcsöveket, a géppuskákat
(1989 Az újjáépítés gyermekei)
kályhacső főnév 8C7
[a teásfazék az asszonytól] nem meszsze a’ kályha-tsőben állott
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
egy rosszul befalazott kálhacső miatt milly szerencsétlenség támadhatott volna!
(1841 Pesti Hírlap)
A szabadon vezetett kályhacső, a szerkezetet tartó acélhuzalok és a mélyen lelógó, színes villanyvezeték nyíltan vállalt épületgépészeti és szerkezeti elemei a lakásnak
(1999 Lakáskultúra)
pisztolycső főnév 8C7
egy pais is mutatódik itt [ti. a genovai fegyverházban], mellyen 120 piſtoly tsvet találni, ’s a’ mellyet egy bizonyos ember azért kéſzíttete magának: hogy a’ Dózsét valamennyi Tanátsbéliekkel együtt a’ gyülekezetben, úgy ſzóllván, egy lövéssel mind le lhesse
(1793 Sándor István)
Harczkészen sebesen robogtak át a 100-ra menő oláh közt, kik a pisztolycsövekkel szemben nagyon szeliden viselték magokat
(1870 Orbán Balázs)
A pisztolycső végén valóban nem találtak nyálmaradványt, de miután a feltételezések szerint az [öngyilkosságot elkövető] alezredes nyitott szájába lőtt, nem feltétlen kellett nyálnak kerülni a fegyverre
(1999 Magyar Hírlap)
puskacső főnév 8C7
A puska-mívesek így barnítják meg a puska-csőket: bekenik a csőt valasztó-vízzel, és midőn már ettől körűlrozsdásodott, olajjal bekenik
(1826 Fáy András¹)
néha-néha már azt gondoltam, hogy az üldözöttet [ti. az orrszarvút] nem fogjuk puskacsőre kapni
(1927–1930 Kittenberger Kálmán)
[a fiatalok a sértettet] autójukba kényszerítették s elvitték egyikőjük lakására. Ott vasdoronggal, puskacsővel verték
(1998 Magyar Hírlap)
4.
〈vmilyen anyagból készült〉 hosszúkás, hengeres, belül üreges tárgy
acélcső főnév 8C7
[Az Armstrong-ágyu] csőve kettős, a belső aczélcső, ezt körülveszi a külső hengerzett vasból
(1859 Vasárnapi Újság)
a [földfúrás során beomlott] lyukat vas- v.vagy acélcsővel kibélelik
(1926 TolnaiÚjLex.)
Vékony acélcsőből komponált újságtartó
(1996 Lakáskultúra)
betoncső főnév 8C7
Kisebb, mintegy 1,20 méterig terjedő nyílásokhoz használhatók: a csőáteresztők (agyag, vas v.vagy beton csövek) és a fedett áteresztők
(1893 PallasLex.)
[az elejtett görényeket] a határban levő kis hidak betoncsöveiből […] zavarták ki és fojtották meg tacskóim
(1929 Az állatok világa ford.)
[A kubikosok] fent ültek a csatornatöltésen, mellettük szerteszét a csákány, talicska, ásó, lapát, és a sok betoncső
(1962 Galambos Lajos)
gumicső főnév 8C7
[mesterséges táplálásnál] a beteg orrán keresztül egy lágy, hosszu, alul átfúrt gummicsövet levezetnek a beteg gyomrába, annak felső végébe tölcsért illesztenek és a tölcsérbe öntik a hig eledelt
(1893 PallasLex.)
a terem közepén álló, 20-30 embert nagy gumicsövekből szörnyű hideg vízsugarakkal lemostak a szolgák
(1927 Kassák Lajos)
Marihuánát tömtek a vízipipába, és üveges szemmel hallgatták Abdullah sirámait. […] Abdullah rácsatlakozott a gumicsőre, és látszólag lenyugodott
(1998 Magyar Hírlap)
ólomcső főnév 8C7
[a vízsugár] egy felül helyezett viztartóból foly le egy ólomcsőn a [cukorrépa felaprítására használt] reszelő hengerre
(1846 Hetilap)
A közkutakhoz hasonlóan ólomcsöveken át kapták külön folyóvizüket a gazdag házak [Pompejiben]
(1973 Castiglione László)
[A csaló a postahivatalban] fizetésképpen látszólag szépen berolnizott fém százasokat adott át a pénztárosoknak, ám azokról kiderült, hogy valójában egyszerű ólomcsövek
(1999 Magyar Hírlap)
rézcső főnév 8C7
Mindnyájoknak nagy hozú és vaſtag réz ts vala elttök, és azon kukutskáltak által
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[gázlámpáknál a légszesz] két bádog és réz csöven, de mellyek egy közép pontuak ’s egymás mellett kevés távolságra állanak, vezettetik ki
(1834 Fillértár)
[falfűtéshez] vékony műanyag- vagy rézcsöveket használnak, amelyeket speciális tartókkal erősítenek fel a nyers falazatra, majd az egészet bevakolják
(1998 Lakáskultúra)
vascső főnév 8C7
tőltött vas-tsöviből ártatlan mennyköveket szór A Sisakos [ti. Mars isten]
(1796 e. Dayka Gábor)
[a Mátyás király kútja nevű forrás] Budára szolgáltat ivó vizet vas csöveken át
(1855 Vasárnapi Újság)
elkapta a vascsövet a házmester kezéből. Ez hátulról belekapaszkodott, de ő sokkal erősebb volt, kirántotta a vasat s úgy, visszafelé, fejbevágta vele az embert
(1927 Móricz Zsigmond)
a szemem előtt pompázó „bútor” csupán néhány vascsőből és az azok közé erősített fa polclapokból tevődött össze
(2000 Lakáskultúra)

Beállítások