bánya¹ fn 6A

1. ’hasznosítható ásványi nyersanyag(ok) lelőhelyén ezek kitermelését végző üzem (tevékenysége), ill. az a (föld alatti) térség, ahol ezen tevékenység folyik’ ❖ apró tályagokat ſokáig lehet a’ tdben hordozni; hordozzák-is azok, a’ kik […] a’ bányákban, iſtompoknál [ti. az ércek aprítására való zúzdáknál], kohóknál, a’ próba, és a’ válaſztó házban naponként forognak (1776 Rácz Sámuel 7278016, 82) | a’ Bányák fenekénn-is annál sürübb a’ levegö, mennél méljebbek (1791 Jeney György 7157003, 148) | Bányáinak jövedelme az utóbbi időkben képtelen növekedett (1843 Wesselényi Miklós C4686, 158) | szívatjuk ki a bányából a mérges levegőt (1918 Móra Ferenc 9459007, 136) | a szerződést úgy akarja megkötni az öreg úr, hogy legalább százhúszezer pengő előleget kapjon, mert úgylátszik ezzel akarja finanszírozni a bányát (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 200) | [az] újtípusú munkás alakja mára az ország minden üzemében és bányájában s más nagy munkatelepén felbukkant (1955 Nagy István⁴ 9471002, 145) | [az erőmű] szénellátását biztosító bánya 2002-ig kimerül (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ezt a tevékenységet végző üzem mint gazdasági egység v. intézmény’ ❖ A mult héten egész sereg bánya tette közzé az 1920/21. évről szóló számadását (1921 Népszava 2136001, 4) | Morgolódtak bizony, hogy miért nem a bánya hozatja rendbe az iskolát, annak a dolga volna (1956 Bárány Tamás 9029002, 141) | Tata víznyerő bázisa csökkent, ezért a bánya a várost kutak létesítésével és bizonyos pénzösszeggel kárpótolta (1995 Természet Világa CD50).

1b. (rég) ’bányászat mint iparág’ ❖ a’ bánya fontos iparág M. országra nézve, melyből 6,000 000 p. nyi értékü jövedelem neveli a’ nemzet gazdagságát (1848 Vasárnapi Újság 8672001, 109) | birtok, termelés, állattenyésztés, bánya, ipar, vízierő, erdő, iskola, egyház, vasút, bank, szövetkezet, tisztviselő – [Buday Lászlónak] semmi sem kerülte el a figyelmét (1921 Zsadányi Henrik CD10).

2. (kissé rég) ’anyagi v. szellemi javak gazdag lelőhelye; aranybánya, kincsesbánya’ ❖ a’ mi édes Anyai Nyelvünk – egy gazdag bányája az Archaeológiai esméreteknek (1817 Kolmár József¹ C4108, 17) | [a kötetben] az ismereteknek, a jó izlésnek és a mai idő irányeszméinek egész bányája rejlik (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a parasztnyelvet] shakespearei szókincsünk bányájának tekintem (1917 Kosztolányi Dezső CD10) | [Ady] versei idézetek bányái lettek a legellentétesebb hiteket valló ajkakon (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 177).

2a. (rég, ritk) ’vmilyen jelenségek gyűjtőhelye, tárháza’ ❖ A’ mi állapotunk […] nyomorúságok’ bányája (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 30).

Ö: agyag~, arany~, kincses~, magán-; a -bánya címszó alatt: bauxit~, bazalt~, ezüst~, gyémánt~, homok~, kavics~, kő~, kőszén~, mészkő~, ólom~, réz~, só~, szén~, urán~, vas~.

UB: -térkép.

ÖU: érc~, homokkő~, kéneső~, kénkő~, márvány~, ón~, opál~, pala~, pirit~, részvény~, sóder~, szemét~.

ÖE: ~adó, ~akna, ~alagút, ~báró, ~bezárás, ~bíró, ~bíróság, ~birtokos, ~csipa, ~élet, ~ér, ~felügyelő, ~fenntartás, ~hely, ~hivatal, ~homok, ~igazgatás, ~igazgató, ~járás, ~jövedelem, ~kamara, ~katasztrófa, ~kincs, ~kő, ~kristály, ~mérés, ~munka, ~mű, ~pásztor, ~polgár, ~rész, ~részvény, ~robbanás, ~szellem, ~tanácsos, ~társaság, ~társulat, ~tisztviselő, ~törvény, ~tulajdonos, ~tűz, ~ügy, ~üreg, ~üzem, ~vállalat, ~vám.

Vö. CzF. bánya [1] ; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bánya¹; ÉKsz. bánya¹; SzT.; ÚMTsz.

bánya¹ főnév 6A
1.
hasznosítható ásványi nyersanyag(ok) lelőhelyén ezek kitermelését végző üzem (tevékenysége), ill. az a (föld alatti) térség, ahol ezen tevékenység folyik
apró tályagokat ſokáig lehet a’ tdben hordozni; hordozzák-is azok, a’ kik […] a’ bányákban, iſtompoknál [ti. az ércek aprítására való zúzdáknál], kohóknál, a’ próba, és a’ válaſztó házban naponként forognak
(1776 Rácz Sámuel)
a’ Bányák fenekénn-is annál sürübb a’ levegö, mennél méljebbek
(1791 Jeney György)
Bányáinak jövedelme az utóbbi időkben képtelen növekedett
(1843 Wesselényi Miklós)
szívatjuk ki a bányából a mérges levegőt
(1918 Móra Ferenc)
a szerződést úgy akarja megkötni az öreg úr, hogy legalább százhúszezer pengő előleget kapjon, mert úgylátszik ezzel akarja finanszírozni a bányát
(1932 Móricz Zsigmond)
[az] újtípusú munkás alakja mára az ország minden üzemében és bányájában s más nagy munkatelepén felbukkant
(1955 Nagy István)
[az erőmű] szénellátását biztosító bánya 2002-ig kimerül
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
ezt a tevékenységet végző üzem mint gazdasági egység v. intézmény
A mult héten egész sereg bánya tette közzé az 1920/21. évről szóló számadását
(1921 Népszava)
Morgolódtak bizony, hogy miért nem a bánya hozatja rendbe az iskolát, annak a dolga volna
(1956 Bárány Tamás)
Tata víznyerő bázisa csökkent, ezért a bánya a várost kutak létesítésével és bizonyos pénzösszeggel kárpótolta
(1995 Természet Világa)
1b. (rég)
bányászat mint iparág
a’ bánya fontos iparág M. országMagyarországra nézve, melyből 6,000 000 p. nyipengő forintnyi értékü jövedelem neveli a’ nemzet gazdagságát
(1848 Vasárnapi Újság)
birtok, termelés, állattenyésztés, bánya, ipar, vízierő, erdő, iskola, egyház, vasút, bank, szövetkezet, tisztviselő – [Buday Lászlónak] semmi sem kerülte el a figyelmét
(1921 Zsadányi Henrik)
2. (kissé rég)
anyagi v. szellemi javak gazdag lelőhelye; aranybánya, kincsesbánya
a’ mi édes Anyai Nyelvünk – egy gazdag bányája az Archaeológiai esméreteknek
(1817 Kolmár József¹)
[a kötetben] az ismereteknek, a jó izlésnek és a mai idő irányeszméinek egész bányája rejlik
(1860 Vasárnapi Újság)
[a parasztnyelvet] shakespearei szókincsünk bányájának tekintem
(1917 Kosztolányi Dezső)
[Ady] versei idézetek bányái lettek a legellentétesebb hiteket valló ajkakon
(1937 Schöpflin Aladár)
2a. (rég, ritk)
vmilyen jelenségek gyűjtőhelye, tárháza
A’ mi állapotunk […] nyomorúságok’ bányája
(1803 Baróti Szabó Dávid)
UB: -térkép
ÖU: ércbánya, homokkőbánya, kénesőbánya, kénkőbánya, márványbánya, ónbánya, opálbánya, palabánya, piritbánya, részvénybánya, sóderbánya, szemétbánya
ÖE: bányaadó, bányaakna, bányaalagút, bányabáró, bányabezárás, bányabíró, bányabíróság, bányabirtokos, bányacsipa, bányaélet, bányaér, bányafelügyelő, bányafenntartás, bányahely, bányahivatal, bányahomok, bányaigazgatás, bányaigazgató, bányajárás, bányajövedelem, bányakamara, bányakatasztrófa, bányakincs, bányakő, bányakristály, bányamérés, bányamunka, bányamű, bányapásztor, bányapolgár, bányarész, bányarészvény, bányarobbanás, bányaszellem, bányatanácsos, bányatársaság, bányatársulat, bányatisztviselő, bányatörvény, bányatulajdonos, bányatűz, bányaügy, bányaüreg, bányaüzem, bányavállalat, bányavám
Vö. CzF. bánya [1] ; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bánya¹; ÉKsz. bánya¹; SzT.; ÚMTsz.

bánya² fn 6A (/nyj)

’meleg vizű (gyógy)fürdő, ill. az abban való fürdés’ ❖ igen hasznosok a’ lágyito feredök, vagy a’ gyenge bányák-is: mellyek, ha a’ mi szoros dugulások még a’ testben vagynak, azokat meg-nyittyák (1778 Milesz József ford.–Störck C3162, 153) | Második nap az asszonynak ezer a bibéje; Neki ez kell, neki az kell: vegye meg a férje; Vigye őtet vásárokra, búcsura, bányába (1850 k. Arany János CD01) | [Bethlen Gábornak] sem a gyógyszer, sem a jegenyei bányák (azaz fürdők) nem használtak (1893 Szilágyi Sándor CD55) | A bánya meleg fürdő jelentésben Békésben, Biharban, Nógrádban ma is ismeretes (1978 Gunda Béla CD30).

Vö. CzF. bánya [1] ; TESz. bánya²; ÉKsz. bánya²; ÚMTsz.

bánya² főnév 6A (/nyj)
meleg vizű (gyógy)fürdő, ill. az abban való fürdés
igen hasznosok a’ lágyito feredök, vagy a’ gyenge bányák-is: mellyek, ha a’ mi szoros dugulások még a’ testben vagynak, azokat meg-nyittyák
(1778 Milesz József ford.Störck)
Második nap az asszonynak ezer a bibéje; Neki ez kell, neki az kell: vegye meg a férje; Vigye őtet vásárokra, búcsura, bányába
(1850 k. Arany János)
[Bethlen Gábornak] sem a gyógyszer, sem a jegenyei bányák (azaz fürdők) nem használtak
(1893 Szilágyi Sándor)
A bánya meleg fürdő jelentésben Békésben, Biharban, Nógrádban ma is ismeretes
(1978 Gunda Béla)
Vö. CzF. bánya [1] ; TESz. bánya²; ÉKsz. bánya²; ÚMTsz.

bánya- (előtagként)

’bányához tartozó, ott haszn. 〈eszköz, berendezés stb.〉’ ❖ bányacsille fn 6B (ritk) | hol itt szakadt le egy bányafa, vagy ott szaladt el egy bányacsille s érdekes módon, mindig az olyan őr felé, aki még a bányákban is basáskodni próbált (1978 Fehérváry István 1047001, 136) | [Selmecbánya] mindig élen járt az újításokban, a bányatechnikai fejlesztésben. Itt készítették a jellegzetes selmeci bányacsillét, a „huntot”, amely elterjedt aztán az egész világon (1999 Természet Világa CD50)  bányafelvonó fn 1A | A 2. ábra egy gőzgéppel hajtott bányafelvonót mutat (1894 PallasLex. CD02) | A bányafelvonók fő alkatrészét a kötéldob, kötélvezető kerekek és a kocsi képezik (1925 RévaiNagyLex. C5713, 324)  bányagép fn 2B8 | A szállító bányagépek, a forgó, vízemelő és fuvógépek lendítőkerekének meghatározása szerkesztés útján (1872 Hermann Emil Gusztáv CD27) | [a minisztériumi rendelet] dicsérendő módon intézkedett a kiselejtezett bányagépek sorsáról (1962 Faller Jenő CD52) | [Hell József Károly] bányagépek konstruktőreként lett ismert (1997 Természet Világa CD50)  bányakocsi fn 1A1 | felültettek bennünket egy keskeny bányakocsira (1874 Endrődi Sándor C1568, 179) | a sötét bányában csengeni, csörögni kezdtek a bányakocsik vonóláncai, majd recsegés-ropogás futott végig a deres sineken (1932 Gelléri Andor Endre CD10) | felhányni a kiaknázott szenet a kis bányakocsikra (1973 Bán Oszkár 2042015, 217)  bányakombájn fn 4A9 | A szovjet ipart rengeteg gép képviseli – önműködő bányakombájnok, sebészeti, színes televíziós készülékek, traktorok (1959 Népszava júl. 1. C4823, 5)  bányalámpa fn 6A | Grubenlicht, das: bányalámpa (1823 Márton József¹ C3047, 856) | a Davy-féle bányalámpák (1858 Jókai Mór CD18) | A biztosító bányalámpák vagy mentőlámpák robbanógázokkal küzdő szénbányákban rendkívül jó szolgálatot tesznek (1911 RévaiNagyLex. C5698, 573) | A bányalámpákat régi, a középkorban s kora-újkorban is használt, bevált módszer szerint nem a bányaüzem, hanem a munkás vette meg, az ő tulajdona volt (2000 Szemán Attila CD52)  bányalift fn 3B1 | Nem tudom, [Maugham] magától jutott-e idáig, vagy a freudizmus kényelmes bányalijein szállt alá – angolszász szerzőről lévén szó, az is méltánylandó ritkaság, ha ismerte ezt a közlekedési eszközt (1925 Karinthy Frigyes CD10) | A bányali könnyedén röpít bennünket a felszínre (1964 Népszabadság jún. 24. C1501, 4) | [a Tatabányai Múzeum] akkor indult gyors fejlődésnek, amikor a hetvenes évek második felében megkaptak egy bezárt bányaaknát, annak teljes felszerelésével. Beleértve ebbe az egykori bányászlakásokat, a kétszáznyolcvan méteres mélységbe vezető bányaliet, a kovácsműhelyt (1998 Magyar Hírlap CD09)  bányamécs fn 3B (rég) | [az összegyűlt bányászok] térdre esnek, imádkoznak: „Mennyei atyánk, áld [!] meg benned bizó fiaidat!” – bányamécseiket meggyújtják s eltünnek az aknában (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Bányamécs, kis kézi lámpás melylyel a bányász földalatti útjában magának világít (1893 PallasLex. CD02) | [címer leírásában:] fekete ruhás bányász felemelt jobbjában aczél bányászkalapácsot, leeresztett baljában bányamécset tart (1912 Kempelen Béla CD23)  bányamozdony fn 4A | Akkumulátoros bányamozdony (1960 Magyar Nemzet szept. 11. C0355, 5) | [Csonka János] készített motoros bányamozdonyokat is (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | Az Orkney közelében lévő aranybányában műszaki hiba miatt elszabadult egy 13 tonnás bányamozdony (1995 Magyar Hírlap CD09)  bányaventilátor fn 4A | szénbányászatnál főleg gondos szellőztetésről (hatalmas bányaventilátorok, turboexhausztorok), felügyeletről […], kiképzett mentőcsapatokról kell gondoskodni (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 193) | A komlói bányászok részére készülő magasnyomású elszívóberendezést és a két bányaventilátort […] augusztus 20-ra adják át (1953 Szabad Nép aug. 5. C0400, 1).

bánya- (előtagként)
bányához tartozó, ott haszn. 〈eszköz, berendezés stb.〉
bányacsille főnév 6B (ritk)
hol itt szakadt le egy bányafa, vagy ott szaladt el egy bányacsille s érdekes módon, mindig az olyan őr felé, aki még a bányákban is basáskodni próbált
(1978 Fehérváry István)
[Selmecbánya] mindig élen járt az újításokban, a bányatechnikai fejlesztésben. Itt készítették a jellegzetes selmeci bányacsillét, a „huntot”, amely elterjedt aztán az egész világon
(1999 Természet Világa)
bányafelvonó főnév 1A
A 2. ábra egy gőzgéppel hajtott bányafelvonót mutat
(1894 PallasLex.)
A bányafelvonók fő alkatrészét a kötéldob, kötélvezető kerekek és a kocsi képezik
(1925 RévaiNagyLex.)
bányagép főnév 2B8
A szállító bányagépek, a forgó, vízemelő és fuvógépek lendítőkerekének meghatározása szerkesztés útján
(1872 Hermann Emil Gusztáv)
[a minisztériumi rendelet] dicsérendő módon intézkedett a kiselejtezett bányagépek sorsáról
(1962 Faller Jenő)
[Hell József Károly] bányagépek konstruktőreként lett ismert
(1997 Természet Világa)
bányakocsi főnév 1A1
felültettek bennünket egy keskeny bányakocsira
(1874 Endrődi Sándor)
a sötét bányában csengeni, csörögni kezdtek a bányakocsik vonóláncai, majd recsegés-ropogás futott végig a deres sineken
(1932 Gelléri Andor Endre)
felhányni a kiaknázott szenet a kis bányakocsikra
(1973 Bán Oszkár)
bányakombájn főnév 4A9
A szovjet ipart rengeteg gép képviseli – önműködő bányakombájnok, sebészeti, színes televíziós készülékek, traktorok
(1959 Népszava júl. 1.)
bányalámpa főnév 6A
Grubenlicht, das: bányalámpa
(1823 Márton József¹)
a Davy-féle bányalámpák
(1858 Jókai Mór)
A biztosító bányalámpák vagy mentőlámpák robbanógázokkal küzdő szénbányákban rendkívül jó szolgálatot tesznek
(1911 RévaiNagyLex.)
A bányalámpákat régi, a középkorban s kora-újkorban is használt, bevált módszer szerint nem a bányaüzem, hanem a munkás vette meg, az ő tulajdona volt
(2000 Szemán Attila)
bányalift főnév 3B1
Nem tudom, [Maugham] magától jutott-e idáig, vagy a freudizmus kényelmes bányalijein szállt alá – angolszász szerzőről lévén szó, az is méltánylandó ritkaság, ha ismerte ezt a közlekedési eszközt
(1925 Karinthy Frigyes)
A bányali könnyedén röpít bennünket a felszínre
(1964 Népszabadság jún. 24.)
[a Tatabányai Múzeum] akkor indult gyors fejlődésnek, amikor a hetvenes évek második felében megkaptak egy bezárt bányaaknát, annak teljes felszerelésével. Beleértve ebbe az egykori bányászlakásokat, a kétszáznyolcvan méteres mélységbe vezető bányaliet, a kovácsműhelyt
(1998 Magyar Hírlap)
bányamécs főnév 3B (rég)
[az összegyűlt bányászok] térdre esnek, imádkoznak: „Mennyei atyánk, áld [!] meg benned bizó fiaidat!” – bányamécseiket meggyújtják s eltünnek az aknában
(1856 Vasárnapi Újság)
Bányamécs, kis kézi lámpás melylyel a bányász földalatti útjában magának világít
(1893 PallasLex.)
[címer leírásában:] fekete ruhás bányász felemelt jobbjában aczél bányászkalapácsot, leeresztett baljában bányamécset tart
(1912 Kempelen Béla)
bányamozdony főnév 4A
Akkumulátoros bányamozdony
(1960 Magyar Nemzet szept. 11.)
[Csonka János] készített motoros bányamozdonyokat is
(1993 A magyarság kézikönyve)
Az Orkney közelében lévő aranybányában műszaki hiba miatt elszabadult egy 13 tonnás bányamozdony
(1995 Magyar Hírlap)
bányaventilátor főnév 4A
szénbányászatnál főleg gondos szellőztetésről (hatalmas bányaventilátorok, turboexhausztorok), felügyeletről […], kiképzett mentőcsapatokról kell gondoskodni
(1927 TolnaiÚjLex.)
A komlói bányászok részére készülő magasnyomású elszívóberendezést és a két bányaventilátort […] augusztus 20-ra adják át
(1953 Szabad Nép aug. 5.)

-bánya (utótagként)

’〈vmely (ércet tartalmazó) ásvány〉 kitermelésével foglalkozó bányaüzem’ ❖ bauxitbánya fn 6A | Ahogy Tapolca alumíniumvárossá kezd alakulni, kertigényükkel fokozatosan jelentkeznek a bauxitbánya munkásai is (1972 Bertha Bulcsu 2021015, 911) | A bakonyi bauxitbányák folyamatos bezárásával megnőtt a Hévízi-tó vízutánpótlása (1995 Magyar Hírlap CD09)  bazaltbánya fn 6A | [Eibau] 4367 lak., festőgyárral, mekánikai szövőszékkel, sörgyártással és toronyóra-készítéssel, közelében gránit- és bazaltbányákkal (1893 PallasLex. CD02) | a vasútvonalat a pulyai bazaltbánya érintésével építik meg (1958 Kubinszky Mihály CD52) | A nagyobb bazaltbányák közé tartozik a Magyar-bánya (1998 Természet Világa CD50)  ezüstbánya fn 6A | ezüst-bányákat szemlélni mégyek vala (1781 Magyar Hírmondó C0269, 271) | Velencze, Genua, Hollandia arany ’s ezüst bánya nélkül valaha Európa minden kincseivel fénylettek (1830 Széchenyi István CD1501) | Az első magyar Ezüstárugyár saját ezüstbányával rendelkezik (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 16) | Kelet-Macedóniában az arany- és ezüstbányák, Nyugat-Macedóniában a prémvadászat biztosít megélhetést (1997 Magyar Hírlap CD09)  gyémántbánya fn 6A | Rio-Dsaneiro várossa határánn Gyémánt-bánya találtatott (1782 Magyar Hírmondó C0270, 485) | A gyémánt eredeti hona […] Keletindia, hol a golkondai világhirü gyémántbányák találtatnak (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A kisebb-nagyobb megszakításokkal nyolc éve tartó Sierra Leone-i polgárháborúban a szemben álló felek első dolga mindig az ellenséges területek gyémántbányáinak megszerzése volt (2000 Magyar Hírlap CD09)  homokbánya fn 6A | nem fogok bányászatról beszélni […], legföllebb a homokbányákról (1861 Klauzál és Tanárky beszédei C6355, 22) | Nézlek, és nem birom tovább, egyetlen moccanásra puhán megindul életem, mint omló homokbánya (1946 Pilinszky János 9531005, 56) | A homokbánya meredek falában a parti fecskék százai és a gyurgyalagok költenek (1997 Természet Világa CD50)  kavicsbánya fn 6A | Ez volt az a kavicsbánya, amiből az országutat feltöltötték (1879 Jókai Mór CD18) | Immánuél megállt a kavicsbánya mély tölcsérének szélén (1917 Moly Tamás CD10) | Délegyháza kavicsbányáiról híres (1997 Magyar Hírlap CD09)  kőbánya fn 6A | a’ só-érlelések, és a’ k-bányák (1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford. C2443, 10) | [Bartalits] a köveket, mellyekből a szobrokat faragta, egy ottani kőbányából vette (1854 Vasárnapi Újság CD56) | a kőbányák robbantásainak dörgése (1918 Krúdy Gyula CD54) | Az Egert Putnokkal összekötő vasúti bevágásban, valamint a környék kőbányáiban […] szemünk elé tárul a földtörténeti őskor tengere (1992 Kordos László 2006013, 658)  kőszénbánya fn 6A | új Kszén bányákat nyithassanak (1782 Magyar Hírmondó C0270, 568) | a Táti kőszénbányából a munkások komáromi sánc munkára rendeltettek (1848 Kossuth Lajos összes munkái C2749, 513) | a geológus a kőszénbánya mélyén sok millió élet előtt kihalt élőlények nyomaira bukkan (1930 Hegedüs Lóránt CD10) | [Fonó Imre 1914-ben átvette] az egercsehi kőszénbányák gépüzemvezetői munkakörét (1991 Terplán Zénó CD30)  mészkőbánya fn 6A | Méſzk-Bánya vagyon a’ Sopronyi határbann (1799 Magyar Hírmondó 7444179, 840) | a fenyőfői mészkőbánya (1860 Rómer Flóris 8395006, 17) | Kopár, igénytelen magaslat a Martirok meredek dombja, ütött-kopott vityillókkal, barátságtalan telkekkel és siváran tátongó elhagyatott mészkőbányákkal (1932 e. Németh Andor 9480002, 78) | A ritka, mediterrán növényeiről híres Szársomlyót az oldalába mélyített mészkőbánya veszélyezteti (1997 Magyarország földje CD05)  ólombánya fn 6A | a’ legjobb ólombányák Ángliában vannak (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² C3170, 124) | [a gyilkost] elítélték örök kényszerfogságra a szibériai ólombányákban (1877 Jókai Mór CD18) | Ahogy növekszik az orosz fegyházak száma, úgy fogy az ólombányákba deportáltaké (1908 Ady Endre CD0801) | Immár köztudott, hogy a falu melletti ólombánya okozta az emberi szervezetben kimutatható károkat (1998 Magyar Hírlap CD09)  rézbánya fn 6A | a Bankai fered tájánn lév réz-bánya … igen kezd virágozni (1781 Magyar Hírmondó C0269, 427) | Tajova, falu [Zólyom vármegyében]; réz bányáji, réz olvasztó hutáji, ’s réz hámorai virágzó állapotban vagynak (1831 Zádor Elek 8532005, 236) | A pénzverés, a bányavárosok jövedelme és a bányák egy része 1548-ig Mária királynét illette meg, özvegyi járandósága címén, viszont a legnagyobb jövedelemmel bíró és leginkább fokozható termelésű rézbányák a Thurzók, illetőleg a Fuggereknél bérben voltak (1928 Szekfű Gyula CD42) | Az állam hét éve próbál befektetőt találni a [recski] rézbánya üzemeltetésére (1998 Magyar Hírlap CD09)  sóbánya fn 6A | [Illésházy István] más nap, úgymint 21dikén, hogy ama orſzágunkban híres nevezetes Só-bányákat látná,  Nagyságával Csató Ádám Adminiſtrator Urral […] Rónaſzékre méne (1783 Magyar Hírmondó C0271, 485) | Nagy Bányát minden órán elveszthetjük, s vele a sóbányákat Marmarosban (1848 Kossuth Lajos CD32) | Dés, Kolozsvár, Torda a sóbányák, Gyulafehérvár az aranybányák kapujában állt (1940 Cs. Szabó László CD10) | Az emberek évszázadok óta ismerik a sóbányák levegőjének jótékony hatását a légúti problémákra (1996 Magyar Hírlap CD09)  szénbánya fn 6A | a szénbányákban a napsütötte szén szivárványos csillogása (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Dógoztam én mindenféle munkába. Szénbánya, vasbánya, vasgyár, téglagyár, építkezés, mind ismerem (1914 Móricz Zsigmond 9462046, 32) | mai szénbányáinkból kerülnek elő a szárazföld első gerinces lakóinak, a kétéltűeknek csontjai (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146003, 141)  uránbánya fn 6A | a belga-kongói Kasolo uránbányájának felsőbb szintjein (1935 RévaiNagyLex. C5717, 137) | Be kell zárni a pécsi uránbányát, mert gazdaságtalan (1991 Heti Világgazdaság 2014036, 78)  vasbánya fn 6A | Vas-bányákbann vagy Hámorokban-is hasznát lehetne venni [a vasmetsző szerszámnak] (1782 Magyar Hírmondó C0270, 265) | [Gömör vármegye] földje jobbára sovány, hegyeiben sok vas bányák vannak (1831 Zádor Elek 8532005, 243) | [az öreg Wenzel] gazdasági igazgató volt a Dénes Kornél vasbányáinál (1930 Csathó Kálmán 9086001, 16) | Elkobzás útján válik kamarai tulajdonná a Zrínyiek csabai vasbányája és hámora (1978 R. Várkonyi Ágnes 9755001, 143).

-bánya (utótagként)
〈vmely (ércet tartalmazó) ásvány〉 kitermelésével foglalkozó bányaüzem
bauxitbánya főnév 6A
Ahogy Tapolca alumíniumvárossá kezd alakulni, kertigényükkel fokozatosan jelentkeznek a bauxitbánya munkásai is
(1972 Bertha Bulcsu)
A bakonyi bauxitbányák folyamatos bezárásával megnőtt a Hévízi-tó vízutánpótlása
(1995 Magyar Hírlap)
bazaltbánya főnév 6A
[Eibau] 4367 lak.lakos, festőgyárral, mekánikai szövőszékkel, sörgyártással és toronyóra-készítéssel, közelében gránit- és bazaltbányákkal
(1893 PallasLex.)
a vasútvonalat a pulyai bazaltbánya érintésével építik meg
(1958 Kubinszky Mihály)
A nagyobb bazaltbányák közé tartozik a Magyar-bánya
(1998 Természet Világa)
ezüstbánya főnév 6A
ezüst-bányákat szemlélni mégyek vala
(1781 Magyar Hírmondó)
Velencze, Genua, Hollandia arany ’s ezüst bánya nélkül valaha Európa minden kincseivel fénylettek
(1830 Széchenyi István)
Az első magyar Ezüstárugyár saját ezüstbányával rendelkezik
(1899 Budapesti Hírlap)
Kelet-Macedóniában az arany- és ezüstbányák, Nyugat-Macedóniában a prémvadászat biztosít megélhetést
(1997 Magyar Hírlap)
gyémántbánya főnév 6A
Rio-Dsaneiro várossa határánn Gyémánt-bánya találtatott
(1782 Magyar Hírmondó)
A gyémánt eredeti hona […] Keletindia, hol a golkondai világhirü gyémántbányák találtatnak
(1856 Vasárnapi Újság)
A kisebb-nagyobb megszakításokkal nyolc éve tartó Sierra Leone-i polgárháborúban a szemben álló felek első dolga mindig az ellenséges területek gyémántbányáinak megszerzése volt
(2000 Magyar Hírlap)
homokbánya főnév 6A
nem fogok bányászatról beszélni […], legföllebb a homokbányákról
(1861 Klauzál és Tanárky beszédei)
Nézlek, és nem birom tovább, egyetlen moccanásra puhán megindul életem, mint omló homokbánya
(1946 Pilinszky János)
A homokbánya meredek falában a parti fecskék százai és a gyurgyalagok költenek
(1997 Természet Világa)
kavicsbánya főnév 6A
Ez volt az a kavicsbánya, amiből az országutat feltöltötték
(1879 Jókai Mór)
Immánuél megállt a kavicsbánya mély tölcsérének szélén
(1917 Moly Tamás)
Délegyháza kavicsbányáiról híres
(1997 Magyar Hírlap)
kőbánya főnév 6A
a’ só-érlelések, és a’ k-bányák
(1786 II. József rendelete az adózás felosztásáról ford.)
[Bartalits] a köveket, mellyekből a szobrokat faragta, egy ottani kőbányából vette
(1854 Vasárnapi Újság)
a kőbányák robbantásainak dörgése
(1918 Krúdy Gyula)
Az Egert Putnokkal összekötő vasúti bevágásban, valamint a környék kőbányáiban […] szemünk elé tárul a földtörténeti őskor tengere
(1992 Kordos László)
kőszénbánya főnév 6A
új Kszén bányákat nyithassanak
(1782 Magyar Hírmondó)
a Táti kőszénbányából a munkások komáromi sánc munkára rendeltettek
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
a geológus a kőszénbánya mélyén sok millió élet előtt kihalt élőlények nyomaira bukkan
(1930 Hegedüs Lóránt)
[Fonó Imre 1914-ben átvette] az egercsehi kőszénbányák gépüzemvezetői munkakörét
(1991 Terplán Zénó)
mészkőbánya főnév 6A
Méſzk-Bánya vagyon a’ Sopronyi határbann
(1799 Magyar Hírmondó)
a fenyőfői mészkőbánya
(1860 Rómer Flóris)
Kopár, igénytelen magaslat a Martirok meredek dombja, ütött-kopott vityillókkal, barátságtalan telkekkel és siváran tátongó elhagyatott mészkőbányákkal
(1932 e. Németh Andor)
A ritka, mediterrán növényeiről híres Szársomlyót az oldalába mélyített mészkőbánya veszélyezteti
(1997 Magyarország földje)
ólombánya főnév 6A
a’ legjobb ólombányák Ángliában vannak
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
[a gyilkost] elítélték örök kényszerfogságra a szibériai ólombányákban
(1877 Jókai Mór)
Ahogy növekszik az orosz fegyházak száma, úgy fogy az ólombányákba deportáltaké
(1908 Ady Endre)
Immár köztudott, hogy a falu melletti ólombánya okozta az emberi szervezetben kimutatható károkat
(1998 Magyar Hírlap)
rézbánya főnév 6A
a Bankai fered tájánn lév réz-bánya … igen kezd virágozni
(1781 Magyar Hírmondó)
Tajova, falu [Zólyom vármegyében]; réz bányáji, réz olvasztó hutáji, ’s réz hámorai virágzó állapotban vagynak
(1831 Zádor Elek)
A pénzverés, a bányavárosok jövedelme és a bányák egy része 1548-ig Mária királynét illette meg, özvegyi járandósága címén, viszont a legnagyobb jövedelemmel bíró és leginkább fokozható termelésű rézbányák a Thurzók, illetőleg a Fuggereknél bérben voltak
(1928 Szekfű Gyula)
Az állam hét éve próbál befektetőt találni a [recski] rézbánya üzemeltetésére
(1998 Magyar Hírlap)
sóbánya főnév 6A
[Illésházy István] más nap, úgymint 21dikén, hogy ama orſzágunkban híres nevezetes Só-bányákat látná,  Nagyságával Csató Ádám Adminiſtrator Urral […] Rónaſzékre méne
(1783 Magyar Hírmondó)
Nagy Bányát minden órán elveszthetjük, s vele a sóbányákat Marmarosban
(1848 Kossuth Lajos)
Dés, Kolozsvár, Torda a sóbányák, Gyulafehérvár az aranybányák kapujában állt
(1940 Cs. Szabó László)
Az emberek évszázadok óta ismerik a sóbányák levegőjének jótékony hatását a légúti problémákra
(1996 Magyar Hírlap)
szénbánya főnév 6A
a szénbányákban a napsütötte szén szivárványos csillogása
(1858 Vasárnapi Újság)
Dógoztam én mindenféle munkába. Szénbánya, vasbánya, vasgyár, téglagyár, építkezés, mind ismerem
(1914 Móricz Zsigmond)
mai szénbányáinkból kerülnek elő a szárazföld első gerinces lakóinak, a kétéltűeknek csontjai
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
uránbánya főnév 6A
a belga-kongói Kasolo uránbányájának felsőbb szintjein
(1935 RévaiNagyLex.)
Be kell zárni a pécsi uránbányát, mert gazdaságtalan
(1991 Heti Világgazdaság)
vasbánya főnév 6A
Vas-bányákbann vagy Hámorokban-is hasznát lehetne venni [a vasmetsző szerszámnak]
(1782 Magyar Hírmondó)
[Gömör vármegye] földje jobbára sovány, hegyeiben sok vas bányák vannak
(1831 Zádor Elek)
[az öreg Wenzel] gazdasági igazgató volt a Dénes Kornél vasbányáinál
(1930 Csathó Kálmán)
Elkobzás útján válik kamarai tulajdonná a Zrínyiek csabai vasbányája és hámora
(1978 R. Várkonyi Ágnes)

Beállítások