bár¹ fn 4A7

1. ’〈nagyobb intézmény részeként is:〉 zenés(-táncos) éjszakai szórakozóhely’ ❖ az Excelsior bárban pezsgőt ivott a barátjával (1914 Laczkó Géza CD10) | láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban (1928 e. Tóth Árpád CD01) | Ugye eljön a bárba, ahol a dzsessz muzsikál? (1931–1934 Weöres Sándor 9788039, 52) | éjszakai bárok (1974 Alföldy Jenő 2049042, 71) | A Savoy bárba mentünk, jó volt, majdnem meztelenül táncoltak a nők (1982 Géczi János 1058001, 287) | a szállodák bárjaiban megszaporodtak az éjszakai pillangók (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈nagyobb intézmény részeként is:〉 rendsz. hosszú, keskeny pulttal és előtte magas, támla nélküli székekkel berendezett, italokat és egyszerűbb ételeket kínáló büfé, bisztró’ ❖ Egy ronda bárban állsz megállsz a pult előtt Kétkrajcáros kávét iszol nyüzsögnek itt a züllött szenvedők (1947 Rónay György ford.–Apollinaire 9573003, 97) | a boltok leginkább az olyan büfékre és bárokra hasonlítottak, amelyekben néhány egyszerű ételt és italt lehetett kapni (1973 Castiglione László 9076001, 104) | egyetemi bárban (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 66) | a bárban, ahol süteményt és üdítőt lehet rendelni, fogyasztani (1995 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fagylalt~, mini~, sztriptíz~; a -bár címszó alatt: étel~, koktél~, saláta~, tej~.

ÖE: ~asztal.

Vö. ÉrtSz. bár¹; TESz. bár¹; ÉKsz. bár¹; IdSz.

bár¹ főnév 4A7
1.
〈nagyobb intézmény részeként is:〉 zenés(-táncos) éjszakai szórakozóhely
az Excelsior bárban pezsgőt ivott a barátjával
(1914 Laczkó Géza)
láthatsz úri nyüzsgést lokálban és bárban
(1928 e. Tóth Árpád)
Ugye eljön a bárba, ahol a dzsessz muzsikál?
(1931–1934 Weöres Sándor)
éjszakai bárok
(1974 Alföldy Jenő)
A Savoy bárba mentünk, jó volt, majdnem meztelenül táncoltak a nők
(1982 Géczi János)
a szállodák bárjaiban megszaporodtak az éjszakai pillangók
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈nagyobb intézmény részeként is:〉 rendsz. hosszú, keskeny pulttal és előtte magas, támla nélküli székekkel berendezett, italokat és egyszerűbb ételeket kínáló büfé, bisztró
Egy ronda bárban állsz megállsz a pult előtt Kétkrajcáros kávét iszol nyüzsögnek itt a züllött szenvedők
(1947 Rónay György ford.Apollinaire)
a boltok leginkább az olyan büfékre és bárokra hasonlítottak, amelyekben néhány egyszerű ételt és italt lehetett kapni
(1973 Castiglione László)
egyetemi bárban
(1978 Kabdebó Tamás)
a bárban, ahol süteményt és üdítőt lehet rendelni, fogyasztani
(1995 Magyar Hírlap)
ÖE: bárasztal
Vö. ÉrtSz. bár¹; TESz. bár¹; ÉKsz. bár¹; IdSz.

bár² partikula és ksz 0

I. partikula

1. (rég) ’〈megengedés, ráhagyás, belenyugvás kif-ére:〉 akár’ ❖ vallyon olly termetes Embereket közöttök lehetne-é találni, mint az én katonáim? és légyen bár hogy ſokan vólnának ollyak: hát azok mindjárt alkalmatoſak-é? (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098002, 3) | Már, ha úgy van, ám, jerünk bár (1830 Vörösmarty Mihály C4535, 369) | Goethe vagy Dante vagy Arany János bár a világ legremekebb beszélőjének ajkával szóljon hozzá (1908 Ignotus CD10) | [Erdős Pál] barátai gyakran mondogatták, ha találkozni akarsz vele, elég egy helyben maradnod, s lehetsz bár a világ távoli pontján, ő biztosan odaér valamikor (1998 Természet Világa CD50).

2. (rég) ’〈annak kiemelésére, ami szükséges lehet vmihez, ami feltétele vminek〉’ ❖ ha ez áldásért bár legnagyobb kincsünket, honosink rokonszenvét kellene is […] áruba bocsátnunk (1846 Széchenyi István CD1501) | Fegyvert kell előteremteni, bár a pokolbul is (1848 Március Tizenötödike C3027, 648) | Mondd, mit tegyek érted? megvivok magával Bár a pokolbéli ördögök hadával! (1883 Vajda János CD01).

3. ’〈óhajtás kif-ére:〉 jó lenne, ha…; bárcsak’ ❖ bár a’ maga kebelébe tekintene! és maga rühes lévén máſokat ne kefélne! (1773 Vajda Sámuel 7365002, 115) | bár mindenkor ſz lenne! (1805 Kis János¹ ford. 8240032, 16) | Oh bár ne volnék védtelen kitéve A vaksors bőszült üldözésinek! (1886 Radó Antal ford.–Leopardi 8383007, 139) | Bár az enyém volna ez a kép! (1937 Zilahy Lajos 9799002, 82).

4. (gyakr. a csak nyomatékosító szóval) ’legalább, akár csak’ ❖ Szeretnék tſak bár egy réſzt tanulni tled, Hogy nagy ditséretet mondhatnék felled (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190018, 22) | Isten bizonyságom, hogy tisztán szeretem, s csak azon esedezem, nyújtson bár csak egy szócskával reményt, akar-e Stanczika enyém lenni? (1824 Fáy András¹ 8139001, 311) | Már csak lehetetlen, hogy ne volna kegyeteknél bár egyetlen egy ház, a hol az estvéjét eltölthetné az ember? (1877 Brassai Sámuel ford.–Szollogub C1185, 8) | Mit gondolsz? Megfordult-e bár egyetlen egyszer is tunya agyvelőmben, hogy létem biztosabb megalapozásáért valamit tennem kellene? (1936 Tabéry Géza 9692002, 160) | Kísérelnétek meg bár csak egyszer is a régi mitológiát együtt szemlélni Spinozával […] – bizony, merő új fényben tündöklettel jelenne meg minden a szemetek előtt (1980 Tandori Dezső ford.–Schlegel 9703053, 363).

II. ksz

1. (megengedő mellékmondatban) ’ámbár, jóllehet, noha¹’ ❖ Bár rövid is neve most feleségünknek, Eleget nem tészünk kötelességünknek (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 53) | Az igaz, most jobb az állapotom, Bár a legjobbnak ezt sem mondhatom (1844 Petőfi Sándor C3506, 152) | a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, mégis erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Szűnj hát, szép kandi lány, kérdést kérdésre tenni S bár hangod édes és bár hangod szép: ne szólj! (1923 Babits Mihály ford.–Baudelaire 9014151, 67) | Az anyós látta, nehézkes az ügy, bár kimondom, hogy elmegyek, de nem öltözködök, csak ülök (1982 Géczi János 1058001, 292).

2. (sokhelyű ksz-ként) ’〈Több választási lehetőség megengedésének kif-ére.〉’

2a. (mondatrészek kapcsolására megengedő jelentéstartalommal) (kissé rég, vál) ’vagy…, vagy…; akár’ ❖ az Armáda mindjárt ütközetben áll, ha bár balra bár jóbbra fordittatom (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 76) | bár virágzás bár tengés bár élet bár halál fajtánknak sorsa, én ettül kiváltságilag elkülönözve, ha éden nyilnék is előttem, semmiben lenni nem kivánok (1844 Széchenyi István CD1501) | így jár mindaz az ember aki bár szenvedelemtől, bár ösztöntől indítva bántja az énekes madarat (1910 Cholnoky Viktor CD10) | [Erdély] öntudatos kis világ volt és marad, – akár független fejedelemség, akár része egy nagyobb országnak, áldja bár, verje bár sors keze (1940 Teleki Pál CD22).

2b. (megengedő mellékmondatok kapcsolására) (irod) ’ha… (is), ha… (is); akár’ ❖ Bár menjek nagyvilág fényes piacára, Bár tekintsek szépek tündér-csoportjára, Ámbár nézzek udvar szédít polcára, Nem találok sohult Prónay Évára (1776 Barcsay Ábrahám 7019028, 58) | Mint egy égre nőtt vadas bércz Űl a’ bánat lelkemen, Bár szaladjak, bár pihenjek, Súlya ott nyom szűntelen (1825 Vörösmarty Mihály 8524160, 288) | Illatját elszáradt virágnak, Bár napra vidd, bár vízbe mártsad, Mi adja vissza? (1889 Reviczky Gyula 8392078, 115) | Tengerész, bár mély a tenger, tengerész, bár sós a hab, tengerész, te bátor ember, tengerész, ne hagyd magad! (1981 Elbert János ford.–Bulgakov 9121004, 38).

3. (megszorító ellentétes viszonyban, mondatrészek kapcsolásakor) ’〈az első mondatrészhez kapcsolva a fonák oksági viszony kif-ére〉’ ❖ a nevelés bár lassúbb, de legbiztosabb eszköze minden javításnak (1832 Fáy András¹ 8139007, 114) | bár igazságosan, mégis irtóztatóan kellett kicsapongásáért lakolni (1863 Lauka Gusztáv 8343008, 56) | gyenge bár, de néma nem vagyok (1920 Babits Mihály CD10) | bár barátságos, de hivatalos labdarúgó-mérkőzés (1973 Balla László 1010003, 11) | A falusi tanító valamikor lámpás volt, fáklya, a nemzet bár szegény, de tisztelettől övezett napszámosa (1988 Beke Kata 1012003, 249).

3a. (megszorító ellentétes viszonyban, mondatrészek kapcsolására) ’ám, de, mégis’ ❖ Gyakran, bár nem elég gyakran, lerándul Budapestre (1880 Mikszáth Kálmán 8312096, 146) | Az ily merész célkitűzés biztos, bár egyéni tájékoztatót, egyenes, bár egyvonalú perspektivákat ígér (1934 Gyergyai Albert CD10).

Ö: ám~.

Vö. CzF. bár², bár³; ÉrtSz. bár²; TESz. bár²; ÉKsz. bár²; SzT.; ÚMTsz.

bár² partikula és kötőszó 0
I. partikula
1. (rég)
〈megengedés, ráhagyás, belenyugvás kif-ére:〉 akár
vallyon olly termetes Embereket közöttök lehetne-é találni, mint az én katonáim? és légyen bár hogy ſokan vólnának ollyak: hát azok mindjárt alkalmatoſak-é?
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Már, ha úgy van, ám, jerünk bár
(1830 Vörösmarty Mihály)
Goethe vagy Dante vagy Arany János bár a világ legremekebb beszélőjének ajkával szóljon hozzá
(1908 Ignotus)
[Erdős Pál] barátai gyakran mondogatták, ha találkozni akarsz vele, elég egy helyben maradnod, s lehetsz bár a világ távoli pontján, ő biztosan odaér valamikor
(1998 Természet Világa)
2. (rég)
〈annak kiemelésére, ami szükséges lehet vmihez, ami feltétele vminek〉
ha ez áldásért bár legnagyobb kincsünket, honosink rokonszenvét kellene is […] áruba bocsátnunk
(1846 Széchenyi István)
Fegyvert kell előteremteni, bár a pokolbul is
(1848 Március Tizenötödike)
Mondd, mit tegyek érted? megvivok magával Bár a pokolbéli ördögök hadával!
(1883 Vajda János)
3.
〈óhajtás kif-ére:〉 jó lenne, ha…; bárcsak
bár a’ maga kebelébe tekintene! és maga rühes lévén máſokat ne kefélne!
(1773 Vajda Sámuel)
bár mindenkor ſz lenne!
(1805 Kis János¹ ford.)
Oh bár ne volnék védtelen kitéve A vaksors bőszült üldözésinek!
(1886 Radó Antal ford.Leopardi)
Bár az enyém volna ez a kép!
(1937 Zilahy Lajos)
4. (gyakr. a csak nyomatékosító szóval)
Szeretnék tſak bár egy réſzt tanulni tled, Hogy nagy ditséretet mondhatnék felled
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
Isten bizonyságom, hogy tisztán szeretem, s csak azon esedezem, nyújtson bár csak egy szócskával reményt, akar-e Stanczika enyém lenni?
(1824 Fáy András¹)
Már csak lehetetlen, hogy ne volna kegyeteknél bár egyetlen egy ház, a hol az estvéjét eltölthetné az ember?
(1877 Brassai Sámuel ford.Szollogub)
Mit gondolsz? Megfordult-e bár egyetlen egyszer is tunya agyvelőmben, hogy létem biztosabb megalapozásáért valamit tennem kellene?
(1936 Tabéry Géza)
Kísérelnétek meg bár csak egyszer is a régi mitológiát együtt szemlélni Spinozával […] – bizony, merő új fényben tündöklettel jelenne meg minden a szemetek előtt
(1980 Tandori Dezső ford.Schlegel)
II. kötőszó
1. (megengedő mellékmondatban)
Bár rövid is neve most feleségünknek, Eleget nem tészünk kötelességünknek
(1772 Barcsay Ábrahám)
Az igaz, most jobb az állapotom, Bár a legjobbnak ezt sem mondhatom
(1844 Petőfi Sándor)
a nábob, bár a természeténél fogva lassú és nehézkes, mégis erre az egy napra bizonyos fürgeséget erőszakolt magára
(1895 Mikszáth Kálmán)
Szűnj hát, szép kandi lány, kérdést kérdésre tenni S bár hangod édes és bár hangod szép: ne szólj!
(1923 Babits Mihály ford.Baudelaire)
Az anyós látta, nehézkes az ügy, bár kimondom, hogy elmegyek, de nem öltözködök, csak ülök
(1982 Géczi János)
2. (sokhelyű ksz-ként)
〈Több választási lehetőség megengedésének kif-ére.〉
2a. (mondatrészek kapcsolására megengedő jelentéstartalommal) (kissé rég, vál)
vagy…, vagy…; akár
az Armáda mindjárt ütközetben áll, ha bár balra bár jóbbra fordittatom
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
bár virágzás bár tengés bár élet bár halál fajtánknak sorsa, én ettül kiváltságilag elkülönözve, ha éden nyilnék is előttem, semmiben lenni nem kivánok
(1844 Széchenyi István)
így jár mindaz az ember aki bár szenvedelemtől, bár ösztöntől indítva bántja az énekes madarat
(1910 Cholnoky Viktor)
[Erdély] öntudatos kis világ volt és marad, – akár független fejedelemség, akár része egy nagyobb országnak, áldja bár, verje bár sors keze
(1940 Teleki Pál)
2b. (megengedő mellékmondatok kapcsolására) (irod)
ha… (is), ha… (is); akár
Bár menjek nagyvilág fényes piacára, Bár tekintsek szépek tündér-csoportjára, Ámbár nézzek udvar szédít polcára, Nem találok sohult Prónay Évára
(1776 Barcsay Ábrahám)
Mint egy égre nőtt vadas bércz Űl a’ bánat lelkemen, Bár szaladjak, bár pihenjek, Súlya ott nyom szűntelen
(1825 Vörösmarty Mihály)
Illatját elszáradt virágnak, Bár napra vidd, bár vízbe mártsad, Mi adja vissza?
(1889 Reviczky Gyula)
Tengerész, bár mély a tenger, tengerész, bár sós a hab, tengerész, te bátor ember, tengerész, ne hagyd magad!
(1981 Elbert János ford.Bulgakov)
3. (megszorító ellentétes viszonyban, mondatrészek kapcsolásakor)
〈az első mondatrészhez kapcsolva a fonák oksági viszony kif-ére〉
a nevelés bár lassúbb, de legbiztosabb eszköze minden javításnak
(1832 Fáy András¹)
bár igazságosan, mégis irtóztatóan kellett kicsapongásáért lakolni
(1863 Lauka Gusztáv)
gyenge bár, de néma nem vagyok
(1920 Babits Mihály)
bár barátságos, de hivatalos labdarúgó-mérkőzés
(1973 Balla László)
A falusi tanító valamikor lámpás volt, fáklya, a nemzet bár szegény, de tisztelettől övezett napszámosa
(1988 Beke Kata)
3a. (megszorító ellentétes viszonyban, mondatrészek kapcsolására)
Gyakran, bár nem elég gyakran, lerándul Budapestre
(1880 Mikszáth Kálmán)
Az ily merész célkitűzés biztos, bár egyéni tájékoztatót, egyenes, bár egyvonalú perspektivákat ígér
(1934 Gyergyai Albert)
Ö: ámbár
Vö. CzF. bár², bár³; ÉrtSz. bár²; TESz. bár²; ÉKsz. bár²; SzT.; ÚMTsz.

-bár (utótagként, tulajdonnév részeként is)

’〈vmilyen élelmiszertípus〉 felszolgálására szakosodott vendéglátó-ipari egység’ ❖ ételbár fn 4A7 | Szombaton a Falafel ételbár izraeli ételeket kínál (1994 Magyar Hírlap CD09) | a vállalkozó és baráti köre elhagyta a földszinti ételbárt, és fölment az emeleti étterembe (1999 Magyar Hírlap CD09)  koktélbár fn 4A7 | intim koktélbár (1998 Magyar Hírlap CD09) | Napsütés, pihenés, pálmafák, koktélbár a tengerparton (2000 Magyar Hírlap CD09)  salátabár fn 4A7 | az igazán igényes helyeken […] elmaradhatatlannak számított a salátabár (1995 Magyar Hírlap CD09) | Különleges az önkiszolgáló jellegű salátabár, melyből minden vásárló összeállíthatja kedvenc salátáját (1997 Tények könyve CD37) | a gyorséttermek népszerűsége nőttön nő, a salátabároké hasonlóképpen (1998 Új Könyvek CD29)  tejbár fn 4A7 | tejbár nyílt Budapesten (1958 Népszabadság márc. 6. C1499, 8) | Az egyetem melletti „tejbárban” (ahol olcsón és jól lehet reggelizni) egyszer, a többi rendes megjelenésű diák között, furcsa fiatalembert láttam (1959 Esti Hírlap jan. 17. C4748, 5) | [egyes üzletek,] noha besorolásuk szerint tejbárként vagy teázóként működhetnének, más szolgáltatásokkal is „színesítik” kínálatukat (1997 Magyar Hírlap CD09).

-bár (utótagként, tulajdonnév részeként is)
〈vmilyen élelmiszertípus〉 felszolgálására szakosodott vendéglátó-ipari egység
ételbár főnév 4A7
Szombaton a Falafel ételbár izraeli ételeket kínál
(1994 Magyar Hírlap)
a vállalkozó és baráti köre elhagyta a földszinti ételbárt, és fölment az emeleti étterembe
(1999 Magyar Hírlap)
koktélbár főnév 4A7
intim koktélbár
(1998 Magyar Hírlap)
Napsütés, pihenés, pálmafák, koktélbár a tengerparton
(2000 Magyar Hírlap)
salátabár főnév 4A7
az igazán igényes helyeken […] elmaradhatatlannak számított a salátabár
(1995 Magyar Hírlap)
Különleges az önkiszolgáló jellegű salátabár, melyből minden vásárló összeállíthatja kedvenc salátáját
(1997 Tények könyve)
a gyorséttermek népszerűsége nőttön nő, a salátabároké hasonlóképpen
(1998 Új Könyvek)
tejbár főnév 4A7
tejbár nyílt Budapesten
(1958 Népszabadság márc. 6.)
Az egyetem melletti „tejbárban” (ahol olcsón és jól lehet reggelizni) egyszer, a többi rendes megjelenésű diák között, furcsa fiatalembert láttam
(1959 Esti Hírlap jan. 17.)
[egyes üzletek,] noha besorolásuk szerint tejbárként vagy teázóként működhetnének, más szolgáltatásokkal is „színesítik” kínálatukat
(1997 Magyar Hírlap)

Beállítások