bég¹ tn ige 2b6 (tárgyragos határozóval is) (/nyj)bejg, bíg

’béget’ ❖ béget [=] juh-módra bég, bg (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 11) | Bíg az apró barom (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 138) | Bejgő nyájjal juhászok (1842 Bodor Lajos C1131, 154) | Szürke ürge jött, de olyat bégtek [a kisbárányok] rája: Tán maig se talált vissza a lyukába (1885 e. Győry Vilmos 8170005, 369) | Bárányaik béggtek, kecskéik mekegtek (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 450).

Vö. CzF.; TESz. béget; ÚMTsz.

bég¹ tárgyatlan ige 2b6 (tárgyragos határozóval is) (/nyj)
bejg 2b6
bíg 2b6
béget [=] juh-módra bég, bg
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Bíg az apró barom
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
Bejgő nyájjal juhászok
(1842 Bodor Lajos)
Szürke ürge jött, de olyat bégtek [a kisbárányok] rája: Tán maig se talált vissza a lyukába
(1885 e. Győry Vilmos)
Bárányaik béggtek, kecskéik mekegtek
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
Vö. CzF.; TESz. béget; ÚMTsz.

bég² fn 3B4bék

1. (Tört is) ’〈az Oszmán Birodalomban:〉 méltóságnévként előkelő urat v. magas rangú katonát, hivatalnokot megillető cím, ill. e címet viselő személy; bej’ ❖ A’ midön Delimán Orſzágokat nézett, A’ ſzép Kumilláért majd tsak meg-nem véſzett, De a’ még máſodſzor utána fürkéſzett Akkor már Ruſztán Bék nevette a’ kéſzſzett (1777 Kónyi János C2731, 6) | A kozárok tisztviselői pedig ugyanazon czímeket viselték, melyek a török népeknél voltak divatban. Különösen e czím: bég, vagy bak, igen szokásos volt nálok (1860 Horváth Mihály 8189003, 211) | Hikmet Ahmed bég budapesti török főkonzul (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 9) | [Hunyadi János] a Szerbiában aratott 1441-es győzelemtől kezdve majdnem mindig a határokon kívül tönkreveri basák, bégek, beglerbégek seregét (1983 Cs. Szabó László 9093002, 161).

1a. ’〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉 az oszmán területeken haszn., tiszteletet kifejező cím, rang’ ❖ [Baktay] adatokat gyűjtött Kőrösi Csoma Sándorról vagy, ahogy akkor még eleven emléke őrizte keleti nevét: Szkander bégről (1970 Kara György CD30).

2. (Tört is) ’〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉török befolyás v. fennhatóság alatt álló területek, közigazgatási egységek kormányzója’ ❖ A temesvári basa alatt 5 szandzsák bégje állott a Bánságban és Gyulán (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | a többi érdekes új vendége Párizsnak alig került szóba. Még a tuniszi bég sem (1904 Ady Endre összes prózai művei CD0801) | [Albánia] Skander bég zászlaja alatt […] találja meg boldogulásának utját (1939 Esti Újság 2124001, 3).

Ö: begler~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bég¹; ÉKsz. bég; SzT.; IdSz.

bég² főnév 3B4
bék 3B4
1. (Tört is)
〈az Oszmán Birodalomban:〉 méltóságnévként előkelő urat v. magas rangú katonát, hivatalnokot megillető cím, ill. e címet viselő személy; bej
A’ midön Delimán Orſzágokat nézett, A’ ſzép Kumilláért majd tsak meg-nem véſzett, De a’ még máſodſzor utána fürkéſzett Akkor már Ruſztán Bék nevette a’ kéſzſzett
(1777 Kónyi János)
A kozárok tisztviselői pedig ugyanazon czímeket viselték, melyek a török népeknél voltak divatban. Különösen e czím: bég, vagy bak, igen szokásos volt nálok
(1860 Horváth Mihály)
Hikmet Ahmed bég budapesti török főkonzul
(1917 Budapesti Hírlap)
[Hunyadi János] a Szerbiában aratott 1441-es győzelemtől kezdve majdnem mindig a határokon kívül tönkreveri basák, bégek, beglerbégek seregét
(1983 Cs. Szabó László)
1a.
〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉 az oszmán területeken haszn., tiszteletet kifejező cím, rang
[Baktay] adatokat gyűjtött Kőrösi Csoma Sándorról vagy, ahogy akkor még eleven emléke őrizte keleti nevét: Szkander bégről
(1970 Kara György)
2. (Tört is)
〈az Oszmán Birodalom fennállása idején:〉török befolyás v. fennhatóság alatt álló területek, közigazgatási egységek kormányzója
A temesvári basa alatt 5 szandzsák bégje állott a Bánságban és Gyulán
(1901 Nagy képes világtörténet)
a többi érdekes új vendége Párizsnak alig került szóba. Még a tuniszi bég sem
(1904 Ady Endre összes prózai művei)
[Albánia] Skander bég zászlaja alatt […] találja meg boldogulásának utját
(1939 Esti Újság)
Vö. ÉrtSz.; TESz. bég¹; ÉKsz. bég; SzT.; IdSz.

Beállítások