bujtogat¹ ts ige 5a (Mezőg)

’〈hajtást〉 a földbe dug, hogy meggyökerezzen; bujt¹’ ❖ Ő az alatt szőlőt ültet, metsz, bojtogat és olt (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1546, 197) | Némelly hegyeken mint bujtogattak – homlítgattak – vesszőt vesszőre, ’s így a’ hegy, a’ szüret elaljasodott. Másutt azt nézte földink, milly szőlőfaj terem legtöbbet, ’s nem mellyik terem legjobbat, ’s csak azt ápolgatta (1830 Széchenyi István CD1501).

Vö. CzF. bujtogat¹; ÉrtSz.; ÉKsz. bujtogat¹

bujtogat¹ tárgyas ige 5a (Mezőg)
〈hajtást〉 a földbe dug, hogy meggyökerezzen; bujt¹
Ő az alatt szőlőt ültet, metsz, bojtogat és olt
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
Némelly hegyeken mint bujtogattak – homlítgattak – vesszőt vesszőre, ’s így a’ hegy, a’ szüret elaljasodott. Másutt azt nézte földink, milly szőlőfaj terem legtöbbet, ’s nem mellyik terem legjobbat, ’s csak azt ápolgatta
(1830 Széchenyi István)
Vö. CzF. bujtogat¹; ÉrtSz.; ÉKsz. bujtogat¹

bujtogat² ts ige 5a8

1. (tárgy n. is) ’izgatással vki, vmi ellen ingerel vkit’ ❖ ezen bujtogató emberrel szembe-állott Pázmán Péter és Forgáts Zsigmond nehány jó Haza-fiakkal együtt (1790 Szekér Joákim C3921, 271) | Ha önző pártviszály magyart Magyarra bujtogat (1858 Czuczor Gergely 8078001, 5) | Kisvárosi asszonyok egyetlen mulatsága, hogy egymást bujtogatják. A férj ellen (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 123) | a törvény teljes szigorával lesújt mindazokra, akik a szövetkezet ellen bujtogatnak (1953 Szabad Nép aug. 7. C0400, 1).

1a. (tárgy n. is) (átv is)(buzdítva) biztat(gat), igyekszik rávenni vkit vmire’ ❖ Irlandnak több megyéji … résznyire felfegyverzett egyesületek által bujtogatva ellenszegültek a’ tizedekszedésnek (1832 Jelenkor C0223, 148) | Én bujtogatám őt, Hogy csapja el a kelmed keziről A szemérmetes Erzsókot (1844 Petőfi Sándor C3506, 141) | hamis eskűre bujtogat (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare C3739, 59) | Lucian Blaga, akit rejtelmes szabad verseinek megírására a német expresszionisták bujtogattak (1938 Szemlér Ferenc 9655039, 293) | Zendülésre bujtogatnék? Dehogy; csupán arra, hogy figyeljünk az idők szavára (1996 Figyelő CD2601).

2. (irod) ’〈vágyat, szenvedélyt stb.〉 szít, éleszt’ ❖ Hagyd-el; ne bojtogassad Szívem’ tüzét tanúltt és Hiú beszélgetéssel (1813 Édes Gergely C2564, 31) | Lajos! te gyermek-napjaid’ ősz fia, Mért bújtogattad vad Szolimán dühét (1837 Nagy Imre¹ C3279, 41) | Az örök iú lelke bujtogat Vad vágyakat és édes álmokat (1926 Juhász Gyula¹ 9284618, 18) | A felsereglő emlékek [Nagy László] szívéig érő áradása azonban már ott is a bizonyságtevés ihletét bujtogatta (1986 Kiss Ferenc CD53).

J: bujt².

ÖU: fel~.

Sz: bujtogató.

Vö. CzF. bujtogat²; ÉrtSz.; TESz. bújt²; ÉKsz. bujtogat²; SzT.; ÚMTsz. bujtogat²

bujtogat² tárgyas ige 5a8
1. (tárgy n. is)
izgatással vki, vmi ellen ingerel vkit
ezen bujtogató emberrel szembe-állott Pázmán Péter és Forgáts Zsigmond nehány jó Haza-fiakkal együtt
(1790 Szekér Joákim)
Ha önző pártviszály magyart Magyarra bujtogat
(1858 Czuczor Gergely)
Kisvárosi asszonyok egyetlen mulatsága, hogy egymást bujtogatják. A férj ellen
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
a törvény teljes szigorával lesújt mindazokra, akik a szövetkezet ellen bujtogatnak
(1953 Szabad Nép aug. 7.)
1a. (tárgy n. is) (átv is)
(buzdítva) biztat(gat), igyekszik rávenni vkit vmire
Irlandnak több megyéji … résznyire felfegyverzett egyesületek által bujtogatva ellenszegültek a’ tizedekszedésnek
(1832 Jelenkor)
Én bujtogatám őt, Hogy csapja el a kelmed keziről A szemérmetes Erzsókot
(1844 Petőfi Sándor)
hamis eskűre bujtogat
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Lucian Blaga, akit rejtelmes szabad verseinek megírására a német expresszionisták bujtogattak
(1938 Szemlér Ferenc)
Zendülésre bujtogatnék? Dehogy; csupán arra, hogy figyeljünk az idők szavára
(1996 Figyelő)
2. (irod)
〈vágyat, szenvedélyt stb.〉 szít, éleszt
Hagyd-el; ne bojtogassad Szívem’ tüzét tanúltt és Hiú beszélgetéssel
(1813 Édes Gergely)
Lajos! te gyermek-napjaid’ ősz fia, Mért bújtogattad vad Szolimán dühét
(1837 Nagy Imre¹)
Az örök iú lelke bujtogat Vad vágyakat és édes álmokat
(1926 Juhász Gyula¹)
A felsereglő emlékek [Nagy László] szívéig érő áradása azonban már ott is a bizonyságtevés ihletét bujtogatta
(1986 Kiss Ferenc)
J: bujt²
ÖU: felbujtogat
Sz: bujtogató
Vö. CzF. bujtogat²; ÉrtSz.; TESz. bújt²; ÉKsz. bujtogat²; SzT.; ÚMTsz. bujtogat²

Beállítások