díván¹ fn 4A1dívány

1. (Tört) ’〈a Török Birodalomban:〉 a szultán hetente négyszer ülésező tanácsadó testülete’ ❖ [Olyan fejedelmet küldjön az ég, aki] nem vár Nagy Divánnak mentegetésére (1772 Orczy Lőrinc 7249002, 10) | Azok, a’ kik a’ Beyi méltosághoz leg közelebb vannak, a’ Diván 24 tagjai közzé vétetdnek bé (1803 Decsy Sámuel 7078022, 315) | A miniszterek valamint a mui is a „musir” czimet viselik s együttvéve az állami titkos tanácsot, az úgynevezett divánt képezik (1884 Hunfalvy János 8191006, 311) | A Bagdadhoz közelebb eső tartományok helytartói fölött a divánok szigorú ellenőrzést gyakoroltak, de a távolabbi, nevezetesen az afrikai tartományok helytartói (Aglabiták) már a IX. század elején […] veszedelmes önállóságra tettek szert (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | [a nagyvezír] mind a divánban, mind a hadsereg élén helyettesíthette az uralkodót (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Tört) ’e testület által tartott tanácskozás’ ❖ Hol haragos Aly Despóti pompával Divánt tartott ezer Kereſztyén’ kárával (1777 Barcsay Ábrahám 7019014, 206) | Konstantinápolyban a diván végén a nagyvezér újra előveszi csábításait (1928 Szekfű Gyula CD42) | Mikor a szultán a divánban felolvassa Arszlán basa levelét, felszólítja a vezéreket, hogy nyilatkozzanak (1941 Sík Sándor 9598001, 66) | Mivel a fiatal uralkodónak nem voltak tapasztalatai a hadvezetés terén, több állomáson dívánt tartott (1991 Ágoston Gábor CD17).

2. (Irodt) ’arab, perzsa, ill. török nyelvű versgyűjtemény’ ❖ Hafiznak nem egész Diványát […] fordítottam (1824 Fábián Gábor C1651, 11) | A pogány korból és az iszlám első idejéből való költeményeiket divánba gyüjtötték, mely a lejdai könyvtár egy kéziratában napjainkig fenmaradt (1895 PallasLex. CD02) | [Németh Gyula] felolvasóülésen ismertette Hudaji Mevlevi XV. századból származó Divánját (1972 Németh Gyula CD30).

Vö. CzF.; ÉrtSz. díván²; TESz. dívány; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

díván¹ főnév 4A1
dívány 4A
1. (Tört)
〈a Török Birodalomban:〉 a szultán hetente négyszer ülésező tanácsadó testülete
[Olyan fejedelmet küldjön az ég, aki] nem vár Nagy Divánnak mentegetésére
(1772 Orczy Lőrinc)
Azok, a’ kik a’ Beyi méltosághoz leg közelebb vannak, a’ Diván 24 tagjai közzé vétetdnek bé
(1803 Decsy Sámuel)
A miniszterek valamint a mui is a „musir” czimet viselik s együttvéve az állami titkos tanácsot, az úgynevezett divánt képezik
(1884 Hunfalvy János)
A Bagdadhoz közelebb eső tartományok helytartói fölött a divánok szigorú ellenőrzést gyakoroltak, de a távolabbi, nevezetesen az afrikai tartományok helytartói (Aglabiták) már a IX. század elején […] veszedelmes önállóságra tettek szert
(1900 Nagy képes világtörténet)
[a nagyvezír] mind a divánban, mind a hadsereg élén helyettesíthette az uralkodót
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Tört)
e testület által tartott tanácskozás
Hol haragos Aly Despóti pompával Divánt tartott ezer Kereſztyén’ kárával
(1777 Barcsay Ábrahám)
Konstantinápolyban a diván végén a nagyvezér újra előveszi csábításait
(1928 Szekfű Gyula)
Mikor a szultán a divánban felolvassa Arszlán basa levelét, felszólítja a vezéreket, hogy nyilatkozzanak
(1941 Sík Sándor)
Mivel a fiatal uralkodónak nem voltak tapasztalatai a hadvezetés terén, több állomáson dívánt tartott
(1991 Ágoston Gábor)
2. (Irodt)
arab, perzsa, ill. török nyelvű versgyűjtemény
Hafiznak nem egész Diványát […] fordítottam
(1824 Fábián Gábor)
A pogány korból és az iszlám első idejéből való költeményeiket divánba gyüjtötték, mely a lejdai könyvtár egy kéziratában napjainkig fenmaradt
(1895 PallasLex.)
[Németh Gyula] felolvasóülésen ismertette Hudaji Mevlevi XV. századból származó Divánját
(1972 Németh Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz. díván²; TESz. dívány; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

díván² (4A1) l. dívány¹

dívány¹ fn 4Adíván

’kárpitozott v. szőnyeggel letakart, rendsz. párnázott kar- és háttámlájú fekvő- és ülőbútor’ ❖ Mikor a’ táborban mindent elrendele: Üle egy Dívánra, kit nyóltz Szz emele (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 62) | törökösen felpárnázott divánok (1838 Petrichevich Horváth Lázár C3519, 70) | a kényelméről hires török diván (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az öreg tanító] a másik szoba nyitott ajtaján keresztül kipirosló díványra tekint, amely annyi-annyi szép álmot lopott a szeme mögé a délutáni alvások idején (1911 Bán Ferenc CD10) | Az ismeretlen személyekkel zajló levélváltás hasonló ahhoz, mintha a pszichoanalitikus díványán hevernénk, hosszan mesélve kételyeinket, sérelmeinket (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: bőr~, plüss~.

ÖE: ~sarok, ~takaró, ~terítő.

Sz: díványos.

Vö. ÉrtSz. díván¹, ~; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

díván² lásd dívány¹
dívány¹ főnév 4A
díván 4A1
kárpitozott v. szőnyeggel letakart, rendsz. párnázott kar- és háttámlájú fekvő- és ülőbútor
Mikor a’ táborban mindent elrendele: Üle egy Dívánra, kit nyóltz Szz emele
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
törökösen felpárnázott divánok
(1838 Petrichevich Horváth Lázár)
a kényelméről hires török diván
(1860 Vasárnapi Újság)
[az öreg tanító] a másik szoba nyitott ajtaján keresztül kipirosló díványra tekint, amely annyi-annyi szép álmot lopott a szeme mögé a délutáni alvások idején
(1911 Bán Ferenc)
Az ismeretlen személyekkel zajló levélváltás hasonló ahhoz, mintha a pszichoanalitikus díványán hevernénk, hosszan mesélve kételyeinket, sérelmeinket
(1996 Magyar Hírlap)
ÖE: díványsarok, díványtakaró, díványterítő
Sz: díványos
Vö. ÉrtSz. díván¹, ~; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások