ellen¹ fn 4B2

1. ’Ellenség.’

1a. (rég v. tréf) ’〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló hadsereg, katonai erő, ill. annak vmely csoportja’ ❖ ? ellen: Feind (1805 Verseghy Ferenc C4436, 61) | Foldáth csak magában keljen szembe az ellennel? (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163069, 189) | a lengyelek balszárnya a párkányi sánczárkokig nyomában volt a futó ellennek (1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos CD55) | a gyepűkön betörő ellenségre a tőlük lízingelt golyók záporát zúdítsuk, majd a használt töltényeket visszavásároljuk az ellentől maradványértéken (1998 Magyar Hírlap CD09) | megyünk lőni! Harcolni az ellen ellen! (2005 Gyurkovics Tibor 3130011, 109).

1b. (rég v. tréf) ’〈párviadalban, test-test elleni küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele harcoló, ellene küzdő személy v. állat, ellenfél’ ❖ [Salamonnal] fölrándulnak az iak ’S elleneit víják (1825 Vörösmarty Mihály 8524379, 19) | Vérvesztett balkezemmel tovább nem birván ellenemet tartani, egyszercsak azt veszem észre, hogy a dühös vad [ti. a párduc] nyakamba csimpeszkedett (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Áll Vince szemben ellenével, S, mint vizsla a vadat, szemével Ugy fogva tartja már (1916 Gábor Andor ford.–Mistral 9163015, 85) | [A zsarnokgyík farokcsapásával] kettétöri az ellen gerincét (1988 Lengyel Péter 9397006, 175).

1c. (rég v. tréf) ’vkivel v. vmely közösséggel szemben ártó szándékkal, rosszindulatúan fellépő, ellene tevékenykedő v. vesztére törő személy v. közösség, csoport’ ❖ Szabó föltette magában, hogy többé nem válaszol elleneinek mocskolódásaira (1789 Kazinczy Ferenc C2520, 18) | Megbocsát egymásnak halálos ellen is (1851 Arany János CD01) | Maximinusnak 313. bekövetkezett halálával az egyház legádázabb és legelkeseredettebb ellenétől is megszabadult (1895 PallasLex. CD02) | [A cseh arisztokraták] Poroszországban Ausztria ősi ellenét és a protestáns nagyhatalmat gyűlölték (1922 Szekfű Gyula C7738, 378) | egy olyan politikus, aki vagy a kezdetektől, vagy útközben csatlakozva, együtt harcolt az ellennel Orbán Viktor oldalán (2002 Magyar Hírlap CD09).

1d. (birtokszóként) (rég) ’vmit ellenző, elutasító, vmi ellen tevékenykedő v. vmivel ellentétes célokért küzdő személy’ ❖ [a toryk mint] a reform ellenjei nem hathatnak többé (1832 Jelenkor C0224, 436) | [a] herczeget, mint aljas önzésök, s bitorlásaik ellenét rettegik (1847 Remellay Gusztáv 8391002, 97) | [a felvilágosodás korának nagy írói] a lelketlen zsarnokságnak és buta szolgaságnak halálos ellenei (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

1e. (rendsz. birtokszóként) (rég, ritk) ’vki v. vmi számára ártalmas, káros dolog’ ❖ [a kormányzati szervek] egy helyütt épen azon communista tan szerint járnak el, melyet másutt, mint a socialis rend ellenét, üldözik (1889 Budapesti Szemle C7608, 41) | A filloxera dúl szőlleinkben… [...] Rossz hazafi, a ki kicsinyli vagyoni erőnk ellenét (1905 Petelei István 8361002, 35).

2. (rég) ’vminek az ellenkezője, ill. ellentéte’ ❖ hogy az ne gyanítson valamit titkárúl, mindenkor ellenét kezdte javaslani, annak a’ mit tle ohajtott hallani (1804 Verseghy Ferenc C4434, 49) | Lehetne több ily characteri elleneket említeni (1835 Jósika Miklós C2402, 96) | e föntemlített három törzs minden valószinüséggel együtt lakott – ennek ellenét Ibn-Daszta se állítja (1871 Gyoroki Antal CD57).

Vö. CzF. ellen³; ÉrtSz. ellen²; TESz.; ÉKsz. ellen²; SzT. ellen²

ellen¹ főnév 4B2
1.
Ellenség.
1a. (rég v. tréf)
〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló hadsereg, katonai erő, ill. annak vmely csoportja
?
ellen: Feind
(1805 Verseghy Ferenc)
Foldáth csak magában keljen szembe az ellennel?
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
a lengyelek balszárnya a párkányi sánczárkokig nyomában volt a futó ellennek
(1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos)
a gyepűkön betörő ellenségre a tőlük lízingelt golyók záporát zúdítsuk, majd a használt töltényeket visszavásároljuk az ellentől maradványértéken
(1998 Magyar Hírlap)
megyünk lőni! Harcolni az ellen ellen!
(2005 Gyurkovics Tibor)
1b. (rég v. tréf)
〈párviadalban, test-test elleni küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele harcoló, ellene küzdő személy v. állat, ellenfél
[Salamonnal] fölrándulnak az iak ’S elleneit víják
(1825 Vörösmarty Mihály)
Vérvesztett balkezemmel tovább nem birván ellenemet tartani, egyszercsak azt veszem észre, hogy a dühös vad [ti. a párduc] nyakamba csimpeszkedett
(1860 Vasárnapi Újság)
Áll Vince szemben ellenével, S, mint vizsla a vadat, szemével Ugy fogva tartja már
(1916 Gábor Andor ford.Mistral)
[A zsarnokgyík farokcsapásával] kettétöri az ellen gerincét
(1988 Lengyel Péter)
1c. (rég v. tréf)
vkivel v. vmely közösséggel szemben ártó szándékkal, rosszindulatúan fellépő, ellene tevékenykedő v. vesztére törő személy v. közösség, csoport
Szabó föltette magában, hogy többé nem válaszol elleneinek mocskolódásaira
(1789 Kazinczy Ferenc)
Megbocsát egymásnak halálos ellen is
(1851 Arany János)
Maximinusnak 313. bekövetkezett halálával az egyház legádázabb és legelkeseredettebb ellenétől is megszabadult
(1895 PallasLex.)
[A cseh arisztokraták] Poroszországban Ausztria ősi ellenét és a protestáns nagyhatalmat gyűlölték
(1922 Szekfű Gyula)
egy olyan politikus, aki vagy a kezdetektől, vagy útközben csatlakozva, együtt harcolt az ellennel Orbán Viktor oldalán
(2002 Magyar Hírlap)
1d. (birtokszóként) (rég)
vmit ellenző, elutasító, vmi ellen tevékenykedő v. vmivel ellentétes célokért küzdő személy
[a toryk mint] a reform ellenjei nem hathatnak többé
(1832 Jelenkor)
[a] herczeget, mint aljas önzésök, s bitorlásaik ellenét rettegik
(1847 Remellay Gusztáv)
[a felvilágosodás korának nagy írói] a lelketlen zsarnokságnak és buta szolgaságnak halálos ellenei
(1904 Nagy képes világtörténet)
1e. (rendsz. birtokszóként) (rég, ritk)
vki v. vmi számára ártalmas, káros dolog
[a kormányzati szervek] egy helyütt épen azon communista tan szerint járnak el, melyet másutt, mint a socialis rend ellenét, üldözik
(1889 Budapesti Szemle)
A filloxera dúl szőlleinkben… [...] Rossz hazafi, a ki kicsinyli vagyoni erőnk ellenét
(1905 Petelei István)
2. (rég)
vminek az ellenkezője, ill. ellentéte
hogy az ne gyanítson valamit titkárúl, mindenkor ellenét kezdte javaslani, annak a’ mit tle ohajtott hallani
(1804 Verseghy Ferenc)
Lehetne több ily characteri elleneket említeni
(1835 Jósika Miklós)
e föntemlített három törzs minden valószinüséggel együtt lakott – ennek ellenét Ibn-Daszta se állítja
(1871 Gyoroki Antal)
Vö. CzF. ellen³; ÉrtSz. ellen²; TESz.; ÉKsz. ellen²; SzT. ellen²

ellen² nu 0

1. ’vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba(n)’ ❖ a’ késedelmes hajót a’ folyó-víz ellen húzza (1792 Verseghy Ferenc ford. 7448017, 205) | a’ vad mindenkor szél’ mentiben hajtassék, a’ puskások pedig szél ellen fordulva álljanak (1829 Pák Dienes 8346013, 80) | [a marhák a folyó] partján folyás ellen kanyarodva ügettek tovább (1913 Laczkó Géza CD10) | Mivel a zsák[háló] a felfelé vonuló halakat fogta, csúcsát nyilván ár ellen rögzítették (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. (kissé rég v. nyj) ’vmi, kül. vmely hely felé, annak irányába, ill. annak távolságára’ ❖ A’ hajótska kezdett mindjárt, fel-emelkedni, és Észak ellen sebesen vitettni (1790 Szirmay Antal ford.–Keresztúry C4043, 56) | a világosság ellen tartotta [a bankjegyet], hogy a vizjegyekről meggyőződjék (1888 Jókai Mór C2238, 164) | Ēkalészó harmadik falu ellen is (1952 Ormánysági szótár C6860, 123) | a hátára vetette a tarisznyát, kezébe vette a botját s ment mendegélt hetedhét ország ellen (1988 Magyar néprajz CD47).

1b. ’ellenségesen vmi felé irányulva’ ❖ H királyunk ellen vétek is indúlni; De a’ vér-ſzopókat vitéz, fel-kell dúlni (1772 Bessenyei György¹ C1076, 34) | [Botond] délcegen megy bárdjával az érckapu ellen, hogy erejét megmutassa, s egy csapással oly lyukat vág rajta, melyen egy ötéves gyermek ki s bejárhatna (1860 Arany János 8014013, 271) | A polgárok apraja-nagyja fegyveresen Borbála asszony ellen rohant (1907 Takáts Sándor 9696002, 155) | egy német páncéloshadosztály felvonul a Vár ellen (1984 Vigh Károly 1162003, 346).

2. (ellenségként, ellenfélként, támadóként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával’ ❖ mivel meg veti Törvényes Bíráját, A’ Hatalom ellen fel emeli karját, Méltó ilylyen Orſzág’ rendetlen Polgárját Jó ſzomſzéd meg fedje (1772 Orczy Lőrinc C0794, 34) | Hajdan a’ nemnemeseknek nem vólt szabad nemes ember ellen perelni, de 1836 óta lehet (1845 Szűcs István 8457002, 12) | Nem a megyék autonomiája ellen lett hozva a miniszterium, hanem egy külországi hatalom ellen (1881 Madarász József 8282008, 335) | halkan beszélgettek, mintha a királynő ellen forralnának összeesküvést (1912 Krúdy Gyula CD54) | Merényletet követtek el a trónörökös ellen (1929 Kassák Lajos CD10) | [a magyar női vízilabda-válogatott] a döntőben 7:5-re győzött Hollandia ellen (1994 Magyar Hírlap CD09) | az emberiség és a zsidó nép ellen elkövetett bűntettekkel vádolt Adolf Eichmannt [...] halálra ítélték (2000 Figyelő CD2601).

3. ’vmivel, es. vkivel szemben v. ellentétesen, azzal ellenkezve v. szembeszegülve’ ❖ akaratom ellen cselekszem (1772 Barcsay Ábrahám 7019032, 26) | Egy személy helyett, kit az Atyád tettzése ellen feleségűl meg nem tarthatsz, könnyen választhatsz mást (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Korn C0802, 35) | S hogy merészelsz parancsom ellen ide jönni most? (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Fejem fölött csillagos ég ragyog, mint töviskoszorú. Kedvem ellen keresztény így vagyok, míg nem lesz háború (1931 József Attila 9282059, 112) | most nem piszkálja, mi van, hogy van, azon a templomi plakáton, igaza van-e a Doktornak vagy sem, Róma ellen beszélt-e vagy a fejedelem ellen (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 223) | a józan ész ellen cselekednék, ha megtenné (1996 Szabó Magda 9630009, 153).

3a. ’vminek, kül. vmely döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítése, elvetése, megmásítása céljával’ ❖ Szabad az okoskodás Istenünk kijelentett akaratjának megesmérésére: hanem azok ellen a’ dolgok ellen nem szabad okoskodni emberi módonn, meljeket az Ur Isteni módonn megmondott, mint hidjünk (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 96) | A köz teherbeni részvét kérdését tekintve senki sincs, vagy legalább igen kevés van most, ki még annak elve ellen is egyenesen felszólalni bátor volna (1843 Széchenyi István CD1501) | nincs-e valami kifogása a mondottak ellen (1873 Mikszáth Kálmán 8312043, 27) | fellebbezni az ítélet ellen (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 72) | az ellenzék éppen a korrupció és a tömeges elszegényedést okozó gazdaságpolitika ellen szólalt fel (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’vmit, es. vkit érdekében, tekintélyében, rendjében veszélyeztetve, sértve, abban kárt okozva’ ❖ ha meg-iſméritek, Hogy koronám ellen nként vétkeztetek; Ma méltóságomnak hív meg-kvetéſe Leſz vólt haragomnak itt el-enyéſzéſe (1772 Bessenyei György¹ C1076, 100) | azon igyekezzünk, hogy minden Magyar nyelvet tanúlót, ha nyelvünknek Geniusa ellen hibázik nyájassággal tanítsuk a’ jobb beſzéd módjára (1806 Teleki László¹ 8472006, 176) | az erkölcsiség ellen vétett (1848 Jókai Mór CD18) | [királysértés vétségében] bünös: aki a király ellen sértést követ el, v. a király tényeit sértő módon bírálja (1914 RévaiNagyLex. C5707, 657) | ez a változás az esélyegyenlőség ellen hat (1998 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’vmely káros, rossz (hatású) dologgal, jelenséggel, cselekedettel v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére’ ❖ Számtalan hires orvoágok ditſértetnek a’ nátha ellen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 133) | Az útat sok helyeken levert gerendák által kelle a csuszamlás ellen védeni (1816 Kazinczy Ferenc 8228111, 126) | A szélvész ellen egy barlangban kerestem menedéket (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389006, 172) | a halál ellen nem lehet tenni semmit (1913 Ady Endre 9003049, 28) | [a talizmánok] viselőjüket bizonyos veszedelmek és ártások ellen megvédelmezték (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 290) | a tornácot, ahol ebédelnek, egy szétnyitható függöny védi a nap sugarai ellen (1937 Nagy Lajos 9472004, 49) | kitalálunk valamit az unalmad ellen (1963 Csoóri Sándor 9090071, 27) | [A gatyamadzag] a magyar népi hitvilág gyakran használt mágikus tárgya. Főleg két szerepben volt ismeretes: a) a boszorkány ellen védekeztek vele, pl. ha a kilincset gatyamadzaggal kötik be, akkor a hit szerint a boszorkány nem tud bemenni (1979 NéprajziLex. CD47) | Mindenkit minden ártalmas külső hatás ellen igen nehéz megvédeni (2004 Czeizel Endre 3069001, 48).

Ö: át~.

Fr: ár².

Vö. CzF. ellen¹, ellen²; ÉrtSz. ellen¹; TESz.; ÉKsz. ellen¹; SzT. ellen¹; ÚMTsz. ellen¹

ellen² névutó 0
1.
vmely anyag mozgásirányával ellentétes irányba(n)
a’ késedelmes hajót a’ folyó-víz ellen húzza
(1792 Verseghy Ferenc ford.)
a’ vad mindenkor szél’ mentiben hajtassék, a’ puskások pedig szél ellen fordulva álljanak
(1829 Pák Dienes)
[a marhák a folyó] partján folyás ellen kanyarodva ügettek tovább
(1913 Laczkó Géza)
Mivel a zsák[háló] a felfelé vonuló halakat fogta, csúcsát nyilván ár ellen rögzítették
(1999 Magyar néprajz)
1a. (kissé rég v. nyj)
vmi, kül. vmely hely felé, annak irányába, ill. annak távolságára
A’ hajótska kezdett mindjárt, fel-emelkedni, és Észak ellen sebesen vitettni
(1790 Szirmay Antal ford.Keresztúry)
a világosság ellen tartotta [a bankjegyet], hogy a vizjegyekről meggyőződjék
(1888 Jókai Mór)
Ēkalészó harmadik falu ellen is
(1952 Ormánysági szótár)
a hátára vetette a tarisznyát, kezébe vette a botját s ment mendegélt hetedhét ország ellen
(1988 Magyar néprajz)
1b.
ellenségesen vmi felé irányulva
H királyunk ellen vétek is indúlni; De a’ vér-ſzopókat vitéz, fel-kell dúlni
(1772 Bessenyei György¹)
[Botond] délcegen megy bárdjával az érckapu ellen, hogy erejét megmutassa, s egy csapással oly lyukat vág rajta, melyen egy ötéves gyermek ki s bejárhatna
(1860 Arany János)
A polgárok apraja-nagyja fegyveresen Borbála asszony ellen rohant
(1907 Takáts Sándor)
egy német páncéloshadosztály felvonul a Vár ellen
(1984 Vigh Károly)
2.
(ellenségként, ellenfélként, támadóként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával
mivel meg veti Törvényes Bíráját, A’ Hatalom ellen fel emeli karját, Méltó ilylyen Orſzág’ rendetlen Polgárját Jó ſzomſzéd meg fedje
(1772 Orczy Lőrinc)
Hajdan a’ nemnemeseknek nem vólt szabad nemes ember ellen perelni, de 1836 óta lehet
(1845 Szűcs István)
Nem a megyék autonomiája ellen lett hozva a miniszterium, hanem egy külországi hatalom ellen
(1881 Madarász József)
halkan beszélgettek, mintha a királynő ellen forralnának összeesküvést
(1912 Krúdy Gyula)
Merényletet követtek el a trónörökös ellen
(1929 Kassák Lajos)
[a magyar női vízilabda-válogatott] a döntőben 7:5-re győzött Hollandia ellen
(1994 Magyar Hírlap)
az emberiség és a zsidó nép ellen elkövetett bűntettekkel vádolt Adolf Eichmannt [...] halálra ítélték
(2000 Figyelő)
3.
vmivel, es. vkivel szemben v. ellentétesen, azzal ellenkezve v. szembeszegülve
akaratom ellen cselekszem
(1772 Barcsay Ábrahám)
Egy személy helyett, kit az Atyád tettzése ellen feleségűl meg nem tarthatsz, könnyen választhatsz mást
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Korn)
S hogy merészelsz parancsom ellen ide jönni most?
(1855 Vasárnapi Újság)
Fejem fölött csillagos ég ragyog, mint töviskoszorú. Kedvem ellen keresztény így vagyok, míg nem lesz háború
(1931 József Attila)
most nem piszkálja, mi van, hogy van, azon a templomi plakáton, igaza van-e a Doktornak vagy sem, Róma ellen beszélt-e vagy a fejedelem ellen
(1960 Szentkuthy Miklós)
a józan ész ellen cselekednék, ha megtenné
(1996 Szabó Magda)
3a.
vminek, kül. vmely döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítése, elvetése, megmásítása céljával
Szabad az okoskodás Istenünk kijelentett akaratjának megesmérésére: hanem azok ellen a’ dolgok ellen nem szabad okoskodni emberi módonn, meljeket az Ur Isteni módonn megmondott, mint hidjünk
(1773–1775 Bessenyei György¹)
A köz teherbeni részvét kérdését tekintve senki sincs, vagy legalább igen kevés van most, ki még annak elve ellen is egyenesen felszólalni bátor volna
(1843 Széchenyi István)
nincs-e valami kifogása a mondottak ellen
(1873 Mikszáth Kálmán)
fellebbezni az ítélet ellen
(1967 Rónay György ford.Collodi)
az ellenzék éppen a korrupció és a tömeges elszegényedést okozó gazdaságpolitika ellen szólalt fel
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
vmit, es. vkit érdekében, tekintélyében, rendjében veszélyeztetve, sértve, abban kárt okozva
ha meg-iſméritek, Hogy koronám ellen nként vétkeztetek; Ma méltóságomnak hív meg-kvetéſe Leſz vólt haragomnak itt el-enyéſzéſe
(1772 Bessenyei György¹)
azon igyekezzünk, hogy minden Magyar nyelvet tanúlót, ha nyelvünknek Geniusa ellen hibázik nyájassággal tanítsuk a’ jobb beſzéd módjára
(1806 Teleki László¹)
az erkölcsiség ellen vétett
(1848 Jókai Mór)
[királysértés vétségében] bünös: aki a király ellen sértést követ el, v.vagy a király tényeit sértő módon bírálja
(1914 RévaiNagyLex.)
ez a változás az esélyegyenlőség ellen hat
(1998 Országgyűlési Napló)
4.
vmely káros, rossz (hatású) dologgal, jelenséggel, cselekedettel v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére
Számtalan hires orvoágok ditſértetnek a’ nátha ellen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az útat sok helyeken levert gerendák által kelle a csuszamlás ellen védeni
(1816 Kazinczy Ferenc)
A szélvész ellen egy barlangban kerestem menedéket
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
a halál ellen nem lehet tenni semmit
(1913 Ady Endre)
[a talizmánok] viselőjüket bizonyos veszedelmek és ártások ellen megvédelmezték
(1929 TolnaiÚjLex.)
a tornácot, ahol ebédelnek, egy szétnyitható függöny védi a nap sugarai ellen
(1937 Nagy Lajos)
kitalálunk valamit az unalmad ellen
(1963 Csoóri Sándor)
[A gatyamadzag] a magyar népi hitvilág gyakran használt mágikus tárgya. Főleg két szerepben volt ismeretes: a) a boszorkány ellen védekeztek vele, pl.például ha a kilincset gatyamadzaggal kötik be, akkor a hit szerint a boszorkány nem tud bemenni
(1979 NéprajziLex.)
Mindenkit minden ártalmas külső hatás ellen igen nehéz megvédeni
(2004 Czeizel Endre)
Ö: átellen
Fr: ár²
Vö. CzF. ellen¹, ellen²; ÉrtSz. ellen¹; TESz.; ÉKsz. ellen¹; SzT. ellen¹; ÚMTsz. ellen¹

Beállítások