ezen¹ mut nm 1B3

1. (mn-i értékben, ragozatlanul, jelzőként, ne n-i fn előtt) ’a rámutatással v. a szövegkörnyezetben meghatározott 〈személy, dolog, körülmény〉’ ❖ Ezen kérdést tevé – fülemmel hallottam: Hogy van, hogy az Isten legszebb munkájának Olyan rövid nevet adott volt Évának? (1772 Barcsay Ábrahám 7019026, 52) | Ha vas galitzal fzetett-ki a’ ſalétrom ſav, a’ rétortában veres rosda marad, mellyet kolkothárnak neveznek. A’ ſó ſavat-is éppen ezen módon fzik (1809 Gergelyffi András 8569001, 141) | Hős Barangó erre kardját elvetette, És ily szókat ejtett nagy gúnnyal nevetve: „Nem érdemlitek meg, hogy ezen kar által Ismerkedjetek meg a méltó halállal![”] (1845 Petőfi Sándor C3500, 126) | értéktelensége ezen időnek azon időkhöz képest (1921 Ignotus CD10) | Ezen leveleket itt közlöm, ugyanis semminemű választ nem kaptam rájuk, ami arra enged következtetni, hogy fentnevezettek lakást változtattak. Ezen úton – azaz a levelek nyomtatásban való közlése révén – valószínűleg föl tudom venni a hivatalos kapcsolatot az alulírott írókkal (1951 Bajor Andor 1006045, 169) | a kínzásban és a másik meggyilkolásában is benne lehet az a motívum, hogy birtokolni akarlak! Át akarom élni azt, hogy birtokollak! Ezen emberek számára az tűnik a birtoklás csúcsának, hogy meg is ölik a másikat (2010 Pál Ferenc 3256002, 62).

1a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva) ’〈megnevezni, kifejteni v. felsorolni nem akart v. nem tudott személy, dolog, körülmény stb. helyettesítésére〉’ ❖ mindenkor feljegyezte, hogy ezen s ezen napon Isten segedelme által ennyi aranyat tsináltam (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Leprince de Beaumont C0803, 33) | ezen ’s ezen tanitási rendszer, bánásmód,’s illyen és illyen tanitási tárgyak mellett (1843 Wesselényi Miklós 8528010, 334) | nem lehet kormány nélkül az ország, tehát ezen és ezen emberek vigyék a kormányt (1848 Kossuth Lajos CD32) | Ha énnekem valaki a börzén azt mondja: adok önnek ultimóban ezer ilyen meg amolyan részvényt ezen meg ezen áron, nem kell írás; elég, ha én magam bejegyeztem a könyvembe (1870 Jókai Mór CD18) | bármelyik nemes ember elküldhette társát a királyhoz a következő izenettel: „Uram, ezen meg ezen nemes nevében jelentem, hogy ő többé nem a te vasallusod.” (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A feledhetetlen Höfer azt adta hirül e csatáról, hogy ez fényes előretörés volt nagy stilusban, mely tervszerüen sikerült. Különösen kitüntették magukat benne az ezen és ezen számu derék csapatok. A csapatszámokban avatottak örültek, hogy lám, a csehek milyen vitézek (1922 Budapesti Hírlap ápr. 1. C4710, [1]) | A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, ezen és ezen időszak közötti tevékenységéről szóló beszámolóját az Országgyűlés nem fogadja el (2001 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (rég, ritk) ’a közvetlen szövegelőzményben meghatározottal azonos’ ❖ Ezen érvelés föltételezi annak valóságát, hogy a 210. §-ban nevezett villa Sárus a mostani ezen nevű vármegyében feküdt volt (1872 Botka Tivadar CD57).

2. (fn-i értékben) (rég) ’a rámutatással v. a szövegkörnyezetben meghatározott személy, dolog stb.’ ❖ Elejében állának azért ezen két vitéz Hertzegek minden idö haladék nélkül a’ ſeregeknek, melyek a’ verekedéſre voltanak rendelve. Valamint ſzintén hogy Sándor és Ménélaus ezent tſelekedték magok réſzekröl (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 13) | A játszószín padlatjának felemelésére és a felső mennyezetnek megerősítésére kívántatik nyolc szál vékony fenyőfa gerenda, ezenek szálát egy-egy Márjáson megvásárolhatván (1794 Őry Fülöp 7156003, 162) | Ártani csákányt is hordoztak: kisszerü fegyver, Véle hagyítással meszszünnen elérni aránnyát, Vagy, ha törött a szálvas, ezent markolni helyette (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358003, 79).

Vö. CzF. ez, ezėn¹; ÉrtSz. ezen¹; TESz. ez; ÉKsz. ezen¹; SzT. ezen¹; ÚMTsz.

ezen¹ mutató névmás 1B3
1. (mn-i értékben, ragozatlanul, jelzőként, ne n-i fn előtt)
a rámutatással v. a szövegkörnyezetben meghatározott 〈személy, dolog, körülmény〉
Ezen kérdést tevé – fülemmel hallottam: Hogy van, hogy az Isten legszebb munkájának Olyan rövid nevet adott volt Évának?
(1772 Barcsay Ábrahám)
Ha vas galitzal fzetett-ki a’ ſalétrom ſav, a’ rétortában veres rosda marad, mellyet kolkothárnak neveznek. A’ ſó ſavat-is éppen ezen módon fzik
(1809 Gergelyffi András)
Hős Barangó erre kardját elvetette, És ily szókat ejtett nagy gúnnyal nevetve: „Nem érdemlitek meg, hogy ezen kar által Ismerkedjetek meg a méltó halállal![”]
(1845 Petőfi Sándor)
értéktelensége ezen időnek azon időkhöz képest
(1921 Ignotus)
Ezen leveleket itt közlöm, ugyanis semminemű választ nem kaptam rájuk, ami arra enged következtetni, hogy fentnevezettek lakást változtattak. Ezen úton – azaz a levelek nyomtatásban való közlése révén – valószínűleg föl tudom venni a hivatalos kapcsolatot az alulírott írókkal
(1951 Bajor Andor)
a kínzásban és a másik meggyilkolásában is benne lehet az a motívum, hogy birtokolni akarlak! Át akarom élni azt, hogy birtokollak! Ezen emberek számára az tűnik a birtoklás csúcsának, hogy meg is ölik a másikat
(2010 Pál Ferenc)
1a. (ismételve, az és, s, meg ksz-val kapcsolva)
〈megnevezni, kifejteni v. felsorolni nem akart v. nem tudott személy, dolog, körülmény stb. helyettesítésére〉
mindenkor feljegyezte, hogy ezen s ezen napon Isten segedelme által ennyi aranyat tsináltam
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Leprince de Beaumont)
ezen ’s ezen tanitási rendszer, bánásmód,’s illyen és illyen tanitási tárgyak mellett
(1843 Wesselényi Miklós)
nem lehet kormány nélkül az ország, tehát ezen és ezen emberek vigyék a kormányt
(1848 Kossuth Lajos)
Ha énnekem valaki a börzén azt mondja: adok önnek ultimóban ezer ilyen meg amolyan részvényt ezen meg ezen áron, nem kell írás; elég, ha én magam bejegyeztem a könyvembe
(1870 Jókai Mór)
bármelyik nemes ember elküldhette társát a királyhoz a következő izenettel: „Uram, ezen meg ezen nemes nevében jelentem, hogy ő többé nem a te vasallusod.”
(1900 Nagy képes világtörténet)
A feledhetetlen Höfer azt adta hirül e csatáról, hogy ez fényes előretörés volt nagy stilusban, mely tervszerüen sikerült. Különösen kitüntették magukat benne az ezen és ezen számu derék csapatok. A csapatszámokban avatottak örültek, hogy lám, a csehek milyen vitézek
(1922 Budapesti Hírlap ápr. 1.)
A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, ezen és ezen időszak közötti tevékenységéről szóló beszámolóját az Országgyűlés nem fogadja el
(2001 Országgyűlési Napló)
1b. (rég, ritk)
a közvetlen szövegelőzményben meghatározottal azonos
Ezen érvelés föltételezi annak valóságát, hogy a 210. §-ban nevezett villa Sárus a mostani ezen nevű vármegyében feküdt volt
(1872 Botka Tivadar)
2. (fn-i értékben) (rég)
a rámutatással v. a szövegkörnyezetben meghatározott személy, dolog stb.
Elejében állának azért ezen két vitéz Hertzegek minden idö haladék nélkül a’ ſeregeknek, melyek a’ verekedéſre voltanak rendelve. Valamint ſzintén hogy Sándor és Ménélaus ezent tſelekedték magok réſzekröl
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A játszószín padlatjának felemelésére és a felső mennyezetnek megerősítésére kívántatik nyolc szál vékony fenyőfa gerenda, ezenek szálát egy-egy Márjáson megvásárolhatván
(1794 Őry Fülöp)
Ártani csákányt is hordoztak: kisszerü fegyver, Véle hagyítással meszszünnen elérni aránnyát, Vagy, ha törött a szálvas, ezent markolni helyette
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Vö. CzF. ez, ezėn¹; ÉrtSz. ezen¹; TESz. ez; ÉKsz. ezen¹; SzT. ezen¹; ÚMTsz.

Beállítások