addig¹ mut hsz 34A7

1. (utalószóként is) ’a beszédhelyzetből ismert (távolabbi) helyig, pontig; odáig’ ❖ Az útban meg-betegedteket nem kell tovább vinni, hanem tsak addig a’ hol ket jó móddal, és jó gondviſelés alatt lehet hagyni (1782 Regulamentum militare ford. 7469002, B2[r]) | kezem még addig sem ér föl, hogy a távoli rokonság emelvényén álló Szeredi álarczát letéphessem (1859 Kemény Zsigmond 8235017, 113) | a tűz vékonyan csillogó fonálban siklik egészen addig, ahol Angelov ül (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 151) | A pálya itt addig kaptat, amíg eléri a váltókat (1985 Bodor Ádám 1020003, 31).

2. (utalószóként is) ’vmely meghatározott ideig, időpontig, esemény v. történés bekövetkeztéig folyamatosan, megszakítás nélkül, ill. a jelzett idő tartama alatt, közben vmikor’ ❖ [a méhkirálynő] honnya melegében addig tsak ott-honn ült (1774 Vesmás Márton 7374003, 57) | Ez addig járt oda gyóntatni, hogy a kisasszonyt impraegnálta [= teherbe ejtette] (1779 Rettegi György 7282005, 406) | Addig mig Pestre be megyek csak 15 pengőt fizetsz-e havonként? (1850 Gyulai Pál 8173040, 63) | addig ki nem ereszti a métás a labdát kezeiből, mig az illető [ti. aki elhagyta pár lépéssel métahelyét] vissza nem áll (1885 Porzsolt Lajos 8375003, 56) | aki keresi [a fókát], az beugrik a vizbe, lebukik és addig tapogatódzik, amig meg nem leli (1921 Nagy Lajos 9472033, 108) | Egészen addig nyomtam a csöngőjüket, amíg a szomszéd néni kinyitotta az ajtót, és mondta, hogy most már hagyjam abba (1980 Janikovszky Éva 1071001, 8).

2a. (utalószóként is) ’annyi ideig, olyan sokáig’ ❖ Némellyek […] ſzomoruán keſeregve othon addig gondolkodnak, mig veſzedelmes melancholiában esnek (1793 Mátyus István 7222034, 551) | addig ülhetek nála, meddig tetszik (1851 Gyulai Pál 8173057, 108) | Néztem, néztem, addig néztem, mig észrevettem, hogy bele szerettem (1866 Asbóth János 8018002, 41) | Addig marad, ameddig jól érzi magát (1922 Zilahy Lajos 9799003, 92).

3. ’az említett múltbeli időpont előtt; azelőtt’ ❖ Az Idegeny esméretſégé tévén maghát vitéz tselekedetével, Liſimakus méllyebb tiſztelette jelentette érdemes ſzeméllyéhez indúlattyát, hogyſem addig tselekedett vólt (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 7) | A’ homály, melly addig a’ Földet le-zárta, Szaladt, a’ mint a’ Nap ſúgára bé-járta (1785 Göböl Gáspár 7121006, 1) | a nővilágot […] addig nem ismert mérvben hódították meg a magyar olvasásnak (1864 Toldy Ferenc 8481012, 288) | A milyen türelmes és jámbor volt addig, olyan türelmetlenné, követelőzővé és erélyessé vált (1908 Ambrus Zoltán C0600, 141) | A művészet történetében addig még sohasem készült annyi szobor, mint a barokkban (1968 Artner Tivadar 9009001, 42) | nem tudtam hová tenni a vasárnapomat, hiszen addig ezt a délutánt mindig együtt töltöttük (1983 Balla László 1010019, 162).

4. (utalószóként is) ’az említett (múltbeli) cselekvés v. történés tartamával egyidejűleg’ ❖ A’mig az Ellenség távól van, addig tsak Golyobiſokkal […] lövettetik (1775 Geidler József ford. 7098006, 111) | Dlly-le az ágyamra ide, és pihend-ki magadat. Én addig a’ kertben sétálgatok (1786 Dugonics András 7087010, 144) | Mig a kovács dolgát végezte a kocsinál, én addig a műhelyből egy szép bicskát loptam el (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 37) | Az este egy kis szerecsengyerek, ki várja csak szerecsenanyját és addig játszik téveteg (1910 Kosztolányi Dezső C2752, 79) | Elfordulok, addig nézze meg a félrehúzott lapot (1980 Rodolfo 1055026, 52).

5. (utalószóként is) ’olyan fokig, mértékig’ ❖ Némelj nagyokban a’ háládatoſſág tsak addig mégyen, mig nyerhetnek vélle (1777 Bessenyei György¹ 7044034, 51) | kezetekbe vévén Javító ecsetet, A régi képnek adni Vágyván új életet: A régi bájos képen Addig javítotok, Mig festék és a lélek Rajt’ elmosódni fog!… (1844 Garay János 8154016, 91) | Jól tudom, hogy az ujságirók zöme bohém, a jövővel keveset törődő, de azt is tudom, hogy a magyar ujságiró csak addig bohémeskedik, mig az erkölcsi renddel nem jön ellentétbe (1903 Zemplén 2117001, 2) | mindennap addig dolgozom, míg össze nem esem a fáradtságtól (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044005, 81).

6. (vele párhuzamos szerkezetű, (a)míg von hsz-val kapcsolt mellékmondat főmondatának utalószavaként) ’〈az időviszony elhomályosulásával szembeállítás kif-ére〉’ ❖ míg a dorbézolás megöli testünket, addig e számítás kivitele élteti a lelket s föntartja a testi erőt (1865 Tanodai Lapok 8666001, 269) | míg most engedékenysége folytán apad, addig az ellenkező esetben nő a budget (1880 Mikszáth Kálmán 8312076, 105) | amíg az epigramma csak versben, szövegben szerkeszthető meg, addig a geg csak mozgófilmen (1978 Szalay Károly 1144004, 114) | Míg a következtetés mindig az általánosra irányul, addig az észlelésnek a tárgya mindig egyedi (1990 Fehér Judit 2029014, 467).

7. addig van (kissé rég) ’nincs tovább, kár tovább beszélni róla, vége’ ❖ Uram! ezt többet ne kérdezze ám az ur, mert – Mariska mingyárt sirva fakad. Hadas.: ’S mért? Jankó.: Azért mert – csak, – és addig van! (1842 Kovács Pál² 8251008, 159) | [hajdan,] ha szét Locscsant az agy: meghalt az ember, és Addig van… Oh, most fölkel s visszajő, Bősz mély, halálos sebbel a fején, S székünkről ellök (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11).

7a. nem addig van az ’nem úgy van vmi, ill. nem úgy áll a dolog’ ❖ De nem addig van az, mert az írást le lehet törleni, ha nem jó (1794 Mátyási József C3065, 55) | Kedves Miskám! Nem addig van az fiú: nem levél kell nekem, hanem magad, magatok (1857 Arany János C0642, 413) | – Itt akár ítéletnapjáig el lehet tölteni az időt – mond a hordár […]. – Nem addig van az. Én a magyar királyi tőzsdének akarok köszönetet mondani! (1932 Krúdy Gyula CD54).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

addig¹ mutató névmási határozószó 34A7
1. (utalószóként is)
a beszédhelyzetből ismert (távolabbi) helyig, pontig; odáig
Az útban meg-betegedteket nem kell tovább vinni, hanem tsak addig a’ hol ket jó móddal, és jó gondviſelés alatt lehet hagyni
(1782 Regulamentum militare ford.)
kezem még addig sem ér föl, hogy a távoli rokonság emelvényén álló Szeredi álarczát letéphessem
(1859 Kemény Zsigmond)
a tűz vékonyan csillogó fonálban siklik egészen addig, ahol Angelov ül
(1931 Gelléri Andor Endre)
A pálya itt addig kaptat, amíg eléri a váltókat
(1985 Bodor Ádám)
2. (utalószóként is)
vmely meghatározott ideig, időpontig, esemény v. történés bekövetkeztéig folyamatosan, megszakítás nélkül, ill. a jelzett idő tartama alatt, közben vmikor
[a méhkirálynő] honnya melegében addig tsak ott-honn ült
(1774 Vesmás Márton)
Ez addig járt oda gyóntatni, hogy a kisasszonyt impraegnálta [= teherbe ejtette]
(1779 Rettegi György)
Addig mig Pestre be megyek csak 15 pengőt fizetsz-e havonként?
(1850 Gyulai Pál)
addig ki nem ereszti a métás a labdát kezeiből, mig az illető [ti. aki elhagyta pár lépéssel métahelyét] vissza nem áll
(1885 Porzsolt Lajos)
aki keresi [a fókát], az beugrik a vizbe, lebukik és addig tapogatódzik, amig meg nem leli
(1921 Nagy Lajos)
Egészen addig nyomtam a csöngőjüket, amíg a szomszéd néni kinyitotta az ajtót, és mondta, hogy most már hagyjam abba
(1980 Janikovszky Éva)
2a. (utalószóként is)
annyi ideig, olyan sokáig
Némellyek […] ſzomoruán keſeregve othon addig gondolkodnak, mig veſzedelmes melancholiában esnek
(1793 Mátyus István)
addig ülhetek nála, meddig tetszik
(1851 Gyulai Pál)
Néztem, néztem, addig néztem, mig észrevettem, hogy bele szerettem
(1866 Asbóth János)
Addig marad, ameddig jól érzi magát
(1922 Zilahy Lajos)
3.
az említett múltbeli időpont előtt; azelőtt
Az Idegeny esméretſégé tévén maghát vitéz tselekedetével, Liſimakus méllyebb tiſztelette jelentette érdemes ſzeméllyéhez indúlattyát, hogyſem addig tselekedett vólt
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A’ homály, melly addig a’ Földet le-zárta, Szaladt, a’ mint a’ Nap ſúgára bé-járta
(1785 Göböl Gáspár)
a nővilágot […] addig nem ismert mérvben hódították meg a magyar olvasásnak
(1864 Toldy Ferenc)
A milyen türelmes és jámbor volt addig, olyan türelmetlenné, követelőzővé és erélyessé vált
(1908 Ambrus Zoltán)
A művészet történetében addig még sohasem készült annyi szobor, mint a barokkban
(1968 Artner Tivadar)
nem tudtam hová tenni a vasárnapomat, hiszen addig ezt a délutánt mindig együtt töltöttük
(1983 Balla László)
4. (utalószóként is)
az említett (múltbeli) cselekvés v. történés tartamával egyidejűleg
A’mig az Ellenség távól van, addig tsak Golyobiſokkal […] lövettetik
(1775 Geidler József ford.)
Dlly-le az ágyamra ide, és pihend-ki magadat. Én addig a’ kertben sétálgatok
(1786 Dugonics András)
Mig a kovács dolgát végezte a kocsinál, én addig a műhelyből egy szép bicskát loptam el
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Az este egy kis szerecsengyerek, ki várja csak szerecsenanyját és addig játszik téveteg
(1910 Kosztolányi Dezső)
Elfordulok, addig nézze meg a félrehúzott lapot
(1980 Rodolfo)
5. (utalószóként is)
olyan fokig, mértékig
Némelj nagyokban a’ háládatoſſág tsak addig mégyen, mig nyerhetnek vélle
(1777 Bessenyei György¹)
kezetekbe vévén Javító ecsetet, A régi képnek adni Vágyván új életet: A régi bájos képen Addig javítotok, Mig festék és a lélek Rajt’ elmosódni fog!…
(1844 Garay János)
Jól tudom, hogy az ujságirók zöme bohém, a jövővel keveset törődő, de azt is tudom, hogy a magyar ujságiró csak addig bohémeskedik, mig az erkölcsi renddel nem jön ellentétbe
(1903 Zemplén)
mindennap addig dolgozom, míg össze nem esem a fáradtságtól
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
6. (vele párhuzamos szerkezetű, (a)míg von hsz-val kapcsolt mellékmondat főmondatának utalószavaként)
〈az időviszony elhomályosulásával szembeállítás kif-ére〉
míg a dorbézolás megöli testünket, addig e számítás kivitele élteti a lelket s föntartja a testi erőt
(1865 Tanodai Lapok)
míg most engedékenysége folytán apad, addig az ellenkező esetben nő a budget
(1880 Mikszáth Kálmán)
amíg az epigramma csak versben, szövegben szerkeszthető meg, addig a geg csak mozgófilmen
(1978 Szalay Károly)
Míg a következtetés mindig az általánosra irányul, addig az észlelésnek a tárgya mindig egyedi
(1990 Fehér Judit)
7.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
addig van
(kissé rég)
nincs tovább, kár tovább beszélni róla, vége
Uram! ezt többet ne kérdezze ám az ur, mert – Mariska mingyárt sirva fakad. Hadas.: ’S mért? Jankó.: Azért mert – csak, – és addig van!
(1842 Kovács Pál²)
[hajdan,] ha szét Locscsant az agy: meghalt az ember, és Addig van… Oh, most fölkel s visszajő, Bősz mély, halálos sebbel a fején, S székünkről ellök
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
7a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
nem addig van az
nem úgy van vmi, ill. nem úgy áll a dolog
De nem addig van az, mert az írást le lehet törleni, ha nem jó
(1794 Mátyási József)
Kedves Miskám! Nem addig van az fiú: nem levél kell nekem, hanem magad, magatok
(1857 Arany János)
– Itt akár ítéletnapjáig el lehet tölteni az időt – mond a hordár […]. – Nem addig van az. Én a magyar királyi tőzsdének akarok köszönetet mondani!
(1932 Krúdy Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások