ateista mn és fn 6A

I. mn

1. ’ateizmust hirdető, valló 〈személy, csoport〉’ ❖ Hogy tudott citálni az ateista írókból! (1888 Jókai Mór CD18) | a maga ateista filozófusainak úgynevezett „józan esze” mindig csak igen csalóka és igen rövid életű győzelmeket aratott a vallás fölött (1938 Benedek Marcell ford.–Martin du Gard 9042009, 864) | a munkásság rokonszenve eleinte a liberális, ateista polgársággal szemben határozottan az egyház felé fordult (1972 Hegyi Béla 2057022, 310) | Protestáns kultúrájú, ám ateista családban nevelkedett (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen személlyel kapcs., rá jellemző 〈magatartás〉’ ❖ Nekem egy sem kell, sem az atheista, sem a theista gyülölködés; sem az atheista, sem a theista elfogultság és erőszakoskodás (1903 Prohászka Ottokár 1125025, 274) | Lucifer Ádám lázadását […] át akarja formálni a maga romboló-ateista-materialista értéktagadásává (1942 Barta János 9032001, 116).

2. ’az ateizmust hirdető, valló, tükröző 〈(világ)nézet, megnyilatkozás〉’ ❖ [Jordant] egy ateista pohárköszöntője miatt kiutasították [Lipcséből] (1895 PallasLex. CD02) | a bortól fölhevült ember tüzességével árasztotta el a társaságot ateista nézeteivel (1911 Bán Ferenc CD10) | világnézete […] szabadgondolkodó, sőt ateista, akár a forradalmároké (1934 Babits Mihály 9014135, 82) | [amikor] ateista verseit olvasta fel, riadtan vette észre, hogy az előadó asztallal szemben az a református püspök ül, aki neki mindenkor atyai jóbarátja volt (1978 Baránszky-Jób László 9027001, 192) | Az ateista, agnosztikus felfogás egyértelműbb, világosabb. A holttest tárgyiasul, az elvesztett mindenestül megsemmisül, anyaggá válik (1989 Polcz Alaine 1120003, 322) | ateista világkép (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 413).

2a. ’erre a világnézetre épülő 〈társadalmi berendezkedés, szervezet, politika stb.〉’ ❖ Franciaországnak radikális, demokrata, ateista kormánya van (1906 Ady Endre CD0801) | ahogy az első hitvalló keresztények szenvedték el a neroi üldözést, úgy éltük mi is át keresztény rabok az ateista keresztényellenes rendszer üldözését (1978 Fehérváry István 1047001, 146) | A lengyel katolicizmus lényegében diadalmas, az ateista kommunizmust legyőző útja neki [ti. Wyszynskinek] volt köszönhető (1992 Adriányi Gábor 2020002, 67) | Az alkotmány 1992-es módosítása után, amely feladta az ateista állam ideáját, érezhetően nőtt az egyházi szentségeket felvevők száma [Kubában] (1998 Magyar Hírlap CD09).

II. fn

’az ateizmust hirdető, valló személy’ ❖ Illuminátus [= az illuminizmus követője] hát minden Atheista (1796 Gvadányi József C1923, 189) | mindez, mondja meg nekem az atheista, magától termett és senkisem igazgatja? (1858 Xantus János 8531002, 34) | Láttunk meggyőződéses ateistákat térden állva megtérni (1978 Fehérváry István 1047001, 146) | A keresztény embernek […] a hiteles, az evangéliumi istenképet kell az ateisták előtt megélnie (1992 Pintz György 2020008, 83).

Vö. ÉrtSz.; TESz. ateizmus; ÉKsz.; IdSz.

ateista melléknév és főnév 6A
I. melléknév
1.
ateizmust hirdető, valló 〈személy, csoport〉
Hogy tudott citálni az ateista írókból!
(1888 Jókai Mór)
a maga ateista filozófusainak úgynevezett „józan esze” mindig csak igen csalóka és igen rövid életű győzelmeket aratott a vallás fölött
(1938 Benedek Marcell ford.Martin du Gard)
a munkásság rokonszenve eleinte a liberális, ateista polgársággal szemben határozottan az egyház felé fordult
(1972 Hegyi Béla)
Protestáns kultúrájú, ám ateista családban nevelkedett
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen személlyel kapcs., rá jellemző 〈magatartás〉
Nekem egy sem kell, sem az atheista, sem a theista gyülölködés; sem az atheista, sem a theista elfogultság és erőszakoskodás
(1903 Prohászka Ottokár)
Lucifer Ádám lázadását […] át akarja formálni a maga romboló-ateista-materialista értéktagadásává
(1942 Barta János)
2.
az ateizmust hirdető, valló, tükröző (világ)nézet, megnyilatkozás〉
[Jordant] egy ateista pohárköszöntője miatt kiutasították [Lipcséből]
(1895 PallasLex.)
a bortól fölhevült ember tüzességével árasztotta el a társaságot ateista nézeteivel
(1911 Bán Ferenc)
világnézete […] szabadgondolkodó, sőt ateista, akár a forradalmároké
(1934 Babits Mihály)
[amikor] ateista verseit olvasta fel, riadtan vette észre, hogy az előadó asztallal szemben az a református püspök ül, aki neki mindenkor atyai jóbarátja volt
(1978 Baránszky-Jób László)
Az ateista, agnosztikus felfogás egyértelműbb, világosabb. A holttest tárgyiasul, az elvesztett mindenestül megsemmisül, anyaggá válik
(1989 Polcz Alaine)
ateista világkép
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
2a.
erre a világnézetre épülő 〈társadalmi berendezkedés, szervezet, politika stb.〉
Franciaországnak radikális, demokrata, ateista kormánya van
(1906 Ady Endre)
ahogy az első hitvalló keresztények szenvedték el a neroi üldözést, úgy éltük mi is át keresztény rabok az ateista keresztényellenes rendszer üldözését
(1978 Fehérváry István)
A lengyel katolicizmus lényegében diadalmas, az ateista kommunizmust legyőző útja neki [ti. Wyszynskinek] volt köszönhető
(1992 Adriányi Gábor)
Az alkotmány 1992-es módosítása után, amely feladta az ateista állam ideáját, érezhetően nőtt az egyházi szentségeket felvevők száma [Kubában]
(1998 Magyar Hírlap)
II. főnév
az ateizmust hirdető, valló személy
Illuminátus [= az illuminizmus követője] hát minden Atheista
(1796 Gvadányi József)
mindez, mondja meg nekem az atheista, magától termett és senkisem igazgatja?
(1858 Xantus János)
Láttunk meggyőződéses ateistákat térden állva megtérni
(1978 Fehérváry István)
A keresztény embernek […] a hiteles, az evangéliumi istenképet kell az ateisták előtt megélnie
(1992 Pintz György)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ateizmus; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások