cinterem fn 7B3cintérium (/nyj) , cintóriom (rég) , cintorom (/nyj) , cintoron (/nyj)

1. (/nyj) ’templom körül levő temető, ill. templomudvar, templomkert’ ❖ Az Armádának leg-haſznoſabb Poſztyai az magoſságok, Templomok tzinteremjei, mély útak, és árkok (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098003, 30) | katholikusok czintoromába (1790 Andrád Sámuel ford. C0617, 95) | El akar az Ur véllem az tzintóriomban menni a’ temetés látni? (1796 Paap János C3380, 188) | cinterenyjeink elkorhadt Sírkövi (1830 e. Katona József CD01) | A gimnázium-udvar tőszomszédja volt a katolikus templomtér, vagy cinterem (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Szántassuk fel cintorom elejit, S vettessük be bűnös Ádám maggal. S borotváltassuk szép angyali szókkal (1950 k. Hegyet hágék C6874, 692) | nem csoda, hogy szplíned van. Ha folyton kijárkálsz a cinterembe. Sírköveken fázítod a hátadat! (1987 Márton László 1107003, 145).

1a. (rég) ’templom, kolostor alatti sírbolt’ ❖ Czinterem, sirbolt; die Grabstätte (1834 Szófüzér C2854, 14) | Ékszerek és fegyverek I. Childerich király sírjából. A doornicki sz. Bereczk-templom czíntermében 1653-ban bukkantak rá (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | a halálomban is bántani fog a gondolat, hogy a székesegyház nyirkos cintermében kell nyugodnom (1902 Herczeg Ferenc 9241011, 16).

2. (ritk, irod) ’halottasház, ravatalozó’ ❖ [a református] temetőben van egy czinteremnek nevezett elkülönitett hely, a temetkezési szertartások és a kegyeltebb halottaknak temetkezési helye; közepén egy erős cserfa-lábokon nyugvó fedélzet van szószékkel és padokkal (1870 Orbán Balázs CD22) | A sírhalmok és kőkeresztek erdeje közt egy bádogfedelű kupola állt – a cinterem. A sírvermek előszobája (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | A temető mellett, a cinteremben, ahol azokat szokták közszemlére tenni, akik szerelemben megcsalatkozva az életet megunták, és az öngyilkos halált választották (1931 Krúdy Gyula CD54).

3. (rég, prot) ’templom előcsarnoka’ ❖ Ö akar én velem beſzélleni ezen ſzent tzinterem alatt közel a mi házi Iſteneinknek Oltárához (1779 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386001, 9) | a templom czintereméig meztelen lábbal gázolja a csizmát kimélő szelid nő a kellemetlen sarat (1845 Pesti Divatlap C5837, 1222) | A templomnak két végén van itt is a bejáró, a két cinteriumon át; oldalbejáró itt sincs (1912 Malonyay Dezső CD07) | [A templomtornác] neve a prot.-oknál portikus, pitvar, cintoron (1982 NéprajziLex. CD47) | [Hermánszeg műemlék templomának felújításakor] készült el a templom előcsarnokának, a cinteremnek a tetőzete is (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. (/nyj) ’terasz- v. verandaszerű tornác, ill. falusi háznak nyitott oldala, rendsz. oszlopos, folyosószerű része’ ❖ Azután a déli oldalon egy gúsza [= rövid] czintériom vályogból rakva (1887 Baksay Sándor C0731, 253) | [A tornácot] a baranyai Zádorban cintériumnak hívják, a közvetlen előkép, a helybéli református templom fedett oldalbejárata után (1997 Magyar néprajz CD47).

4. (ritk, irod) ’lovagterem’ ❖ Ime jó élü kardom, Diszűl öt liljom mindkét oldalán. Szent Katalin czintermiben, Touraineban, Szemeltem ezt ki ó vas lom közűl (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | [Német-Újvár] fönmaradt épületei: a vártemplom, a vár tornya harangokkal és órával. […] A czíntermet Batthyánynak arczképe díszíti (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Van ott [a várban] földalatti út, egy csodálatos terassz, czinterem, feneketlen kút (1908 Ambrus Zoltán C0599, 96) | [Sigray József 1723-ban] a kor ízlésének megfelelő egyemeletes barokk kastélyt emelt rangos cinteremmel (2000 Benczik Gyula CD36).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

cinterem főnév 7B3
cintérium 3A (/nyj)
cintóriom 3A (rég)
cintorom 3A (/nyj)
cintoron 4A1 (/nyj)
1. (/nyj)
templom körül levő temető, ill. templomudvar, templomkert
Az Armádának leg-haſznoſabb Poſztyai az magoſságok, Templomok tzinteremjei, mély útak, és árkok
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
katholikusok czintoromába
(1790 Andrád Sámuel ford.)
El akar az Ur véllem az tzintóriomban menni a’ temetés látni?
(1796 Paap János)
cinterenyjeink elkorhadt Sírkövi
(1830 e. Katona József)
A gimnázium-udvar tőszomszédja volt a katolikus templomtér, vagy cinterem
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
Szántassuk fel cintorom elejit, S vettessük be bűnös Ádám maggal. S borotváltassuk szép angyali szókkal
(1950 k. Hegyet hágék)
nem csoda, hogy szplíned van. Ha folyton kijárkálsz a cinterembe. Sírköveken fázítod a hátadat!
(1987 Márton László)
1a. (rég)
templom, kolostor alatti sírbolt
Czinterem, sirbolt; die Grabstätte
(1834 Szófüzér)
Ékszerek és fegyverek I. Childerich király sírjából. A doornicki sz.Szent Bereczk-templom czíntermében 1653-ban bukkantak rá
(1900 Nagy képes világtörténet)
a halálomban is bántani fog a gondolat, hogy a székesegyház nyirkos cintermében kell nyugodnom
(1902 Herczeg Ferenc)
2. (ritk, irod)
halottasház, ravatalozó
[a református] temetőben van egy czinteremnek nevezett elkülönitett hely, a temetkezési szertartások és a kegyeltebb halottaknak temetkezési helye; közepén egy erős cserfa-lábokon nyugvó fedélzet van szószékkel és padokkal
(1870 Orbán Balázs)
A sírhalmok és kőkeresztek erdeje közt egy bádogfedelű kupola állt – a cinterem. A sírvermek előszobája
(1891 Mikszáth Kálmán)
A temető mellett, a cinteremben, ahol azokat szokták közszemlére tenni, akik szerelemben megcsalatkozva az életet megunták, és az öngyilkos halált választották
(1931 Krúdy Gyula)
3. (rég, prot)
templom előcsarnoka
Ö akar én velem beſzélleni ezen ſzent tzinterem alatt közel a mi házi Iſteneinknek Oltárához
(1779 Zechenter Antal ford.Voltaire)
a templom czintereméig meztelen lábbal gázolja a csizmát kimélő szelid nő a kellemetlen sarat
(1845 Pesti Divatlap)
A templomnak két végén van itt is a bejáró, a két cinteriumon át; oldalbejáró itt sincs
(1912 Malonyay Dezső)
[A templomtornác] neve a prot.protestáns-oknál portikus, pitvar, cintoron
(1982 NéprajziLex.)
[Hermánszeg műemlék templomának felújításakor] készült el a templom előcsarnokának, a cinteremnek a tetőzete is
(1999 Magyar Hírlap)
3a. (/nyj)
terasz- v. verandaszerű tornác, ill. falusi háznak nyitott oldala, rendsz. oszlopos, folyosószerű része
Azután a déli oldalon egy gúsza [= rövid] czintériom vályogból rakva
(1887 Baksay Sándor)
[A tornácot] a baranyai Zádorban cintériumnak hívják, a közvetlen előkép, a helybéli református templom fedett oldalbejárata után
(1997 Magyar néprajz)
4. (ritk, irod)
Ime jó élü kardom, Diszűl öt liljom mindkét oldalán. Szent Katalin czintermiben, Touraineban, Szemeltem ezt ki ó vas lom közűl
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
[Német-Újvár] fönmaradt épületei: a vártemplom, a vár tornya harangokkal és órával. […] A czíntermet Batthyánynak arczképe díszíti
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Van ott [a várban] földalatti út, egy csodálatos terassz, czinterem, feneketlen kút
(1908 Ambrus Zoltán)
[Sigray József 1723-ban] a kor ízlésének megfelelő egyemeletes barokk kastélyt emelt rangos cinteremmel
(2000 Benczik Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások